Ana Sayfam

cahitoneyNOT: Aşağıdaki
yazı, cevap lûtfedildiğinde silinecektir.
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DENETİM
HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI / ANKARA
1959-1961 yıllarında Sağlık Bakaniığı
Müfettişliği yapmıştım. Yayınınız
“Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Albümü”nden, yaşı 90’a gelmiş bir
emekdârınız olarak nasıl edinebileceğimi bildirmenizi saygılarımla arz
ederim.01.07.2015

Dr. Mehmet Cahit Öney
drcahitoney@hotmail.com
                                                        
**************
Muhterem araştırmacılarımız,
Maalesef, sahifalar sırası
bozulmuştur. “Site haritası”nı kullanmanızı tavsiye ederim.

KONUK DEFTERİ arızalı; ulaşamıyorum;
mesaj göndermeyiniz
(Son
okuma tarihim: 22 Septamber 2013.)
Kaynak olarak, İsmim bildirilmek
şartıyla bu veb-site’mden alıntı yapmak serbesttir. İsmim: Dr. Cahit ÖNEY.
MUHTEREM
BAŞBAKANIMIZA NÂÇİZÂNE TAVSİYEM:  AZINLIK HÜKÛMETİ KURUNUZ. 

09.06.2015
MUHTEREM
BAŞBAKANIMIZ: Koalisyonu tercih buyurduğunuz takdirde MHP’ye şu teklifte
bulunulmalıdır:
A-
Kabinede AK Parti’ye verilecek görevler: Başbakanlık, Milli Savunma
Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye
Bakanlığı(….) ; MHP’ye verilecek görevler: (Kültür ve Turizm Bakanlığı
ikiye bölündükden sonra) Millî Kültür Bakanlığı, (…..).
B- TBMM
içinde ve dışındaki partililer, Kabinedeki bakanlıklarının konuları içinde
hizmet hususuna önem vereceklerdir. 19.06.2015
   

Tasavvufun (ilmî tarif)ini dünyada ilk
ben yapmış bulunuyorum.

Edebiyâtımız, millî mùsıkîmiz hakkında
yazdıklarım da derleme – aktarma olmayıp gelecekdekilere orijinal kaynak
mâhiyetindedir.

        Ziyâretçilerime iyi
dileklerimi, hayır duâlarımı sunuyorun.

        (Rad.) Dr.
Cahit ÖNEYSalevat Dinleti

Bu
Salevât-ı şerîfenin notası; Seb’a-i ahruf’un “İslâm âlimlerine” sahîfası
nihâyetindedir.

                              -:-

Vatanın hâdimidir Çerkez, Arap, Kürt,
Türk, Lâz..
Et ve tırnak gibidirler.. barışır,
ayrışamaz!..

 

Dr. Cahit ÖNEY

Vezni: Feilâtün(Fâilâtün) feilâtün feilâtün feilün(fa’lün)
                             -:-
Din gayretiyle haksıza torpil
yapılmasın!..
Zannım:
YASAKLAMAZ STRAZBURG SAVUNMAYI!..


28.01.2015
Zannım: STRAZBURG, PERİNÇEK’in itirazını; yalnızca düşünme/ifade
hürriyetini serbest kılma açısından değil; bir suçlama karşısında savunmayı
yasaklayan sübjektif bir kararı kaldırma bakımından da inceleyecektir.

-:-
657/36
Asker, hukukçu, mülkiye mensùbu
zâdedân;
Bir paryadır emeklisi doktor,
mühendisin!..
        Vezni: Mef,ùlü fâilâtü mefâîlü fâilün

Sandıkta
,
hercümerce izin verme seçmenim;
Bekler
Netanyahù, Sisi, Pensilvanik, Esed!..

03.06.2015

10 ayda Ak Parti oylarınının %10 azalması sebeplerinin önde
geleni; 657 sayılı Devlet MEMURLARI kanununun 36. maddesi (bir anayasa gibi)
işletilerek, son aylarda, torba kanunlarla, yadırganır çeşit ve yükseklikte
ÖZLÜK HAKLARI ile nemâlandırmalar sonucu Milletin Vekili yerine
Devletin/Hükümetin Memuru durumu ortaya çıktığı fikrinin yayılması olmuştur.
07.06.2015


Bu sonuçla karşılaşmanın baş-sorumluları, TBMM
üyesi Prof. dr. hukukçularımızın, problemleri önceden sezip, hükümet(ler)i
uyaramamasıdır:

1- 367

oy şartı..  2- Devlet memurları kanunu ile ve torba yasalar yolu ile
milletvekilleri özlük hakları ayarlaması, 3- 3.7.2005 tarihiı ÇOCUK HAKLARI
kanunu ile AB devletlerine, Türk çocuklarının hristiyan ailelere evlatlık
verilmeleri, 4- Kanunların ve bağlı huhuk metinlerinin defalarca
değiştirilmesi.. 5- Başkanlık sistemini, Devlet memurları kanunu 36.
maddesinden güç/fikir alarak uygulamağa çalışmak ve Senatosu olduğunu
düşünmeden ABD’yi misal göstermek. 6- 657 sayılı Devlet memurları kanunu 36.
maddesini uygulamalarıyla milletin sınıflara ayrılmasına ve düşünürlerin,
istenen başkanlık sistemini Firavunların yönetimine bir kısmının da Kast
sistemine benzetmeleri bir yana; emekli sandığı bağlısı hekimlerle diğer
yüksek tahsillileri “parya” görüp özellikle emekliliklerinde aç btrakmak..
(soruma cevap bekliyorum: 6 ayda bir, enfilasyona göre zam veriyorsunuz..
enlasyon (sıfır) olsa ve bütçe yüzde 10 artsa, giderlerden bu “sınıf”a bir
lokma yok mu?)  7- Seçim-öncesinde gazete arka sayfasını bütünüyle kaplayan
ilânlarda garip başlıklar.. GENÇLERİMİZ GELECEĞİMİZ(19.5.20      Partinin
“Kadın Kolları” ve “Gençlik Kolları” var.. ÇALIŞAN VE ÜRETENE BÜYÜK
DESTEK(22.5.2015) Çalışmış ve üretmiş olan parya emeklilere, posa
muamelesi.. Prof. Dr. Huhukçularımız ilgilileri uyarmıyorlar..8-(4.8.2015>)
Mavi Marmara davasında ilgili mahkememiz, kırmızı bülten çıkarılması kararı
vermiş iken gereği yapılmamıştır: AYM’nin, dershane kapatma kararını
iptaline hükümet uymamıştır; 6 Bakan, 1.5 aydır maaş alamıyor.

Hükümet seçim konuşmalarında yaptıklarını ve
yapacaklarını anlatıyor. “Bizi güçlü iktidar yapmazsanız Dünyada kimler
sevinecek ve kimleri üzeceksiniz” dese emin olun %52 alırdık.
Ben
yazdım, fakat
iktidar muhaliflerle kavgadan seçmenlerini dinlemiyor..
Millî kültürümüz ayaklar altında.. “Beyitlerim “sayfa 17’de ve evvelki
sayfalarında yıllardan-beri bakan, üst-yöneticilere duyuran yok..İ.
İnönü’nun 1949’da gider-ayak çıkardığı tiyatro kanunu hâlâ yürürlükte ve
sözüm ona bağlı olduğu Kültür bakanına kafa tutuyor ve onu istifaya mecbur
kılıyor.. Cumhurbaşkanlığı senfoni orkestrası da Cumhur başkanı dâhil âmir
tanımıyor. Vaktiyle Nihat Erimi istifa ettirdiler, şimdi de salonlarında
Millî musikimizi icrâsına karşılar.İnternette:

CSO MEYDAN MUHAREBESİ 
Böyle 3 kanunla bakanlığa. cumhurbaşkanına karşı korunmalı batı sanatlart
ile ilgili genel müdürlük var.
Çıkardığınız 4848 sayılı kanunun
(numarasını yazmıyorum, hukuk profesörune sorunuz!” bir maddesinde, genel
müdürlüğe bakanının dokunamacağı hükmü gizlenmiş.. Bunları defalarca bu
internet sitemde yazdım, sesimi duyuramadım.13.6.2015
(Visited 279 times, 5 visits today)