Biyografim

 

Hayâtı:  1 Mart 1926’da İstanbul/Beylerbeyi’nde doğmuştur. ADİL Necib (1898 İstanbul – 1956 İstanbul (Çengelköy mezarlığı), RAHİME Nâşide (1900 İstanbul – 1978 İstanbul (Kozlu mezarlığı). İki oğlu, iki torunu vardır.   “ÖNEY” soyadlı  akrabaları bunlardan ibarettir.

Babam; Kargı’dan İstanbul’a geldiklerini dedesinden işittiğini söylerdi. Babamın babası: Said Ef. Babam; çocukluğunda, Yedikule Hacıevhad Mahakkesi’nde, amcası Ömer Ef. ve yengesi Hùriye Hanım ve annesi (Babaannem) Ayşe Melek Hanım(Öney) ile aynı köşkde oturduklarını söylerdi.

Merhum pederim Âdil Necip Öney(1898-1956); âile büyüğümüzün Hacı Râsim Bey olduğunu söylemiş ve 1934(?) yılında Sarıyer’de Hacı Râsim Bey Köşküne = Kırmızı Köşk’de, kerîmesi(kızı) Hamrâ Hanımı ziyaret etmiş idık. İskeleden çıkınca, bir vâdî boyunca ginince, sağ tarafdaki Kırmızı Köşk’e varmıştık. Hamrâ Hanım’ın kerîmesi Belmâ Hanım, 12-13 yaşlarında idi; ağabeyi,  bir subay imiş.. Bir de,  Belmâ hanım yaşlarında evlâtlık kızları vardı(birkaç yıl sonra, intihâr ettiğini duymuştum). Rânâ ablamız ise benden 12 yaş kadar büyüktü; bir ayağı (dizi?) protezli idi ve yıllar sonra, Sarıyer Belediyesi’nden emekli olduğunu işitmiş idim. İkindi vakti, Hamrâ Hanım, bize düğün çorbası ikrâm etti; çorbanın üzerinde, kesme şekeri şekil ve büyüklüğünde, kızarmış ekmekler vardı. Âile büyüklerimizden bir subay sehîd olunca, onun ismi bana verilmiş..   

Annem; Nevşehir’de Kurşunlu Camii yakınlarında evleri varken İstanbul’a gelip yerleştiklerini dedesinin anlattığını söylerdi. Âile büyükleri, Beşiktaş Hasfırın caddesinde konakda ikàmet ederdi; annemin dayısının kızı Hayriye Hanım (Saraylı Hanım) idi. Canfesçi soyadını almışlardı. Kızları Belkıs (1939? Tıb Fakültesi mezunu ve Opr. Ortopedist) ile Oğulları Nuh Nâci’ye, ilkokul çağlarında, annem, özel öğretmenlik yapmış).. 1972’de Levent SSK Sağlık Merkezi Röntgen mütehassıslığımda, aynı sokakta ikàmet eden emekli Belkıs hanımla tanışmış idim: bu dispanser hekimlerinden Dr.Necdet Demren de (âileden bir dâmât çocuğu? olarak) âileden imiş; 3 hekim bir araya gelmiş idik. Nuh Nâci Canfesci ise, iki gözünü kaybetmiş ve Dispanserin tam karşısında oturuyordu; anlaşılan, oralar, kendilerine miras kalmış..

                            

           Adil Öney(1898-1956                           Rahime Öney(1900-1978)

 

Meslekî görevleri: Sağlık Bakanlığı Müfettişi 1959-1961; Muş Sağlık Müdürü 1961-1964(224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Kànun deneme ve uygulamasında Türkiye’nin ilk Sağlık Müdürü); Ağrı Sağlık Müdürü 1964-1967; SSK İstanbul(Samatya) Hastanesinde ihtisas 1967-1970; SSK Kırklareli Hast., Sağmalcılar Disp.,  Levent Disp. (6.10.1971 –  ), Osmaniye(Bakırköy) Disp. (3.6.1974 – ), Eyüp Hast., 8.8.1977 – ),  Okmeydanı Hast. Röntgen mütehassıslıkları.. Sağlık Bakanlığı’nda (Rize Merkez Hükûmet tabîbi olarak) devlet hizmetine başlayış: 29.2.1952; SSK’dan emekliye ayrılış: 1.11.1981 [ Yedek subaylık: Trabzon/Erzincan 1955/1956.      Kıbrıs harekâtında, Keşan/İpsala arasındaki Meşelik mevkiinde kurulan 120 yataklı sahrâ hastanesinde Röntgen uzmanı    olarak 40 gün 40 gece: 1974  (Not: Tanıdık bir astsubay, aynı şekilde Mersin’de beklemiş ve “gàzî” ünvânına nâil olmuş, bizler bu şereften mahrûm kaldık!)] ( SON YILLARIM, bu web site’nin “HÂTIRALAR ARASINDA” bölümünde yazılıdır. Üyesi olduğum dernekler, kuruluşlar (ilişki tarihi sırasıyla) : İstanbul Satranç Derneği; Aydınlar Ocağı; İslâmî İlimler, Kültür ve Edebiyat Vakfı (Kurucu üyelik); ESKADER Şeref Üyeliği.

 

 B İ Y O G R A F İ M  İLE İLGİLİ KAYNAKLAR:                                      

Türk Ansiklopedisi” Ankara 1977 C: XXXVI “ÖNEY” maddesi

Şair Tabibler” Dr.Veli Behcet Kurdoğlu, İstanbul 1967

Resimli Türk Edebiyatı Tarihi” Nihat Sami Banarlı, İst.1975 C.1

Beylerbeyi” Mehmet Rebii Hatemi Banaz, İstanbul 1994

Türk Musikisi Ansiklopedisi” Yılmaz Öztuna, Ankara 1974

Büyük Türk Musıkisi Ansiklopedisi” Yılmaz Öztuna, Ank.1990

Günümüz Türkiyesinde Kim Kimdir” Profesyonel, İst.1989

Dr.Cahit Öney’in Hayatı ve Sanatçı Kişiliği” Nâlân Leylâ Goncal, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Bitirme Ödevi. İstanbul Haziran 1996 (191+XXII sayfalık bu eserde tebliğlerim, bestelenmiş şiirlerim ve 48 bestemin notaları mevcuttur.)

Dr.Cahit Öney   Hayatı, Eserleri, Hatıraları”; Mehmet Nuri Yardım; AKIŞ YAYINLARI  Çatalçeşme Sokağı, Defne İşhanı No.17 Cağaloğlu – İstanbul; e-posta: akis@akisyayinlari.com    www.akisyayinlari.com   Mayıs 2007; 329 sayfa  

NOTLARIM: Özel bölümdedir.

 

       ŞİİR KİTABIM :

 

 

       1943’den îtibâren arùzla yazdığım şiirlerimi, “Arûzun Söylettikleri”

başlığı altında ve “israf haramdır” düşüncesiyle 70 adet bastırıp, eşe-dosta

hediye ettim.

  Dermolog Dr.Necdet Özpar ve Eşi

 

                                                     İTÜ. 1949 mezunu Yüksek Mühendis.. Kabataş Erkek Lisesi Mezunu, Beylerbeyli idi.

                                                     Bu fotoğrafımız, Lise son sınıfında iken Karaköy”de Çekilmiştir. Eminöyünde Mühendislik

                                                     Bürosu vardı; sonraları Mecidiyeköy’e(?) nakletmiş idi.

 

Kabataş Erkek Lisesi’nde hocam F.N.Çamlıbel’e “Aruzun Söylettikleri” başlıklı şiir kitabımı sunmuştum; hocam da, son şiir kitabı “Zindan Duvarları”nı lûtfetmiş..

 

 

 

 

 

 

       ALDIĞIM PLAKETLER, ŞİLTLER:

       (Üzerlerinde yazılanları aynen nakılle yetinilmiştir.)

 

5.10.1981’de Emekli Rönt. Müt. Dr. M. Cahit ÖNEY’e

SSK OKMEYDANI HASTANESİ TEŞEKKÜRLERİ İLE  

 

Yunus Emre / Sevelim Sevilelim Eskişehir / Kültür ve Sanat Festivali /

6–9 Mayıs 1984 “Yunus Emre Beste Yarışması”

II. cilik Şilti (1)

 

DENBİR Denizli’liler Birliği Eğitim ve Kültür Vakfı

“ALTIN HOROZ YUNUS EMRE BESTE YARIŞI HİZMET ÖDÜLÜ,,

Denizli’liler Birliği Vakfı  Sayın M.CAHİT ÖNEY’e  YUNUS EMRE’ye hizmetinden dolayı şükranlarını sunar.

                                       Saygılarımızla  9 MAYIS 1992

                                                      YÖNETİN KURULU

Y. Doç. Dr. Süleyman Karataş                         Ahmet Nazif Zorlu

YÖNETİM KURULU                                       KURUCULAR KURULU

BAŞKANI                                                           BAŞKANI

 

SİİRT

Sn. Cahit ÖNEY

İbrahim Hakkı Hz. ni Anma Günü için yaptığınız bestenin hatırasına

                                                                                                        Atillâ KOÇ

                       

                                                                            Siirt Valisi

 

İSTANBUL MÜZ DAK

İSTANBUL TÜRK MÜZİĞİ GÜNLERİ

5. İSTANBUL TÜRK MÜZİĞİ GÜNLERİ

Çölleşen Ruhumuzu Müzikle Yeşertelim

3–25 Mayıs 1998 İstanbul

 

İSTANBUL TABİP ODASI

14.03.2002 SAĞLIK HAFTASI İstanbul Tabip Odası  

MESLEKTE 50. YIL ARMAĞANI

Dr. MEHMET CAHİT ÖNEY

 

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Sayın Cahit ÖNEY

Türk Müzik ve Kültürü’ne değerli katkılarınızdan dolayı şükranlarımızla…

                                                                                            Ahmet ÇINAR

                                                                       İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

                                                                              Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanı

                                                                                                        19.05.2007

TIP TALEBESİ İKEN, KAZANDIĞIM

ŞİİR YARIŞMALARI :

 

“Tıp Yolunda Yıbaşı” dergisinin 1950 ve 1951 yıllarında

düzenlediği “Mizâhî Şiir Musabakası”nda kazandığım

derece ve ödülleri; web sitemin “Şiirlerim” bölümünde

açıklanmıştır.

 
 
 

           Kıbrıs harekâtında..

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    İSTANBUL DEPREMİ > 1894

        Babaannem Ayşe MELEK ÖNEY (1875-1939); “Büyük hareket” dediği 1894 İstanbul depremini, bana defalarca anlatmış idi. İnternet’de rastlamadığım bilgileri nakılle yetiniyorum: “Artçı sarsıntılar 40 gün sürdü; Yedikule Hacıevhad mahallesindeki evimiz yıkılmadı; lohusa idim, 40 gün bahçede yattık.” Tsunamiden de bahsetmemiş idi. Gerek babaannem, gerek babam ve annem; 1912 depreminden hiç bahsetmediler…
 
 
 
 
SALİH YELKİN (Babası: Yusuf, annesi: Ayşe,
Çocukları:[ 1- Sait Yelkin >( Mayıs 1923 İst. – 2010 İst.  ) Oğlu: Kaya ],
[ 2- Hamdi Yelkin>( Mayıs 1926 – 2009 İst.  ) Oğulları: Ömer ve Mehmet],
[ 3- Ayşe (Yelkin) Sander>(1930? – ) Eşi: Nejat Sander,
Oğulları: Op.Dr.Ersan Sander ] 
 
 
 

 

                               Ferdi Atun(1926 İstanbul/Beylerbeyi) Annesi: Nezihe Atun, Babası: Şefik Atun’un’un çocukları: Büyüklük sırasıyle: Avni Atun (Rauf Yekta’nın talebesi ve keman hocam) Bihter Atun,Nevzer Atun, Kevser Atun, Ferdi Atun ve kardeşleri Fahri Atun.  Dayımın eşi Safiye Yelkin’in teyze çocukları olarak akrabalarım..

09.12.2014.  Ferdi ATUN, Cahit ÖNEY   H-1 D;3’de

Hasip Dolunay, Feridun Öney, Nimet Öney, Sait Yelkin, Hamdi Yelkin

DSCN9921

                                                  Mehmet Nuri Yardım         Cahit Öney                       Memduh Cumhur

                                                                                           13.7.2016

DSCN9928

                                     Mehmet Öney          Cahit Öney   13.7.2016

 

(Visited 744 times, 1 visits today)