Etiket: Ecevit

• Cumartesi, Temmuz 22nd, 2017
14. Bölüm’den devam :
Vandallaşıp baş olmuş ayaklar, emir verir :               03.07.2013
” – Dursun üçüncü köprü ve tayyâre meydanı!..”
.. 2.7.2013 SABAH’da Nazlı Ilıcak: Kibirden, gururdan uzak durulması gerektiğini en iyi bilen Erdoğan, “Ayaklar baş oldu” dediği için kaygılıyım  ..
Haksızca, Devletin polisinden yakınmalar ?..
Tek güç  orantısız, molotof var.. çapulcuda!..
Ahbâba, yurt dışında Levent Kırca, müjdeler :
Sincan, Silivri, Hasdal’a gelmekte tahliye!..
Eylemin ikinci günü polisin Taksim meydanındaki barikatlarını kaldırmasını zafer çığlıkları ile duyuran Levent Kırca : “Bir iki gün içinde Silivri’de, Hasdal’da, Sincan’da yurtseverler hapishaneleri boşaltacaklar, Atatürk’ün askerleri dışarı çıkacak” dedi. 
Çıkmış zararlı; fayda umanlar, çapulcular..
Rüzgâr ekip de fırtına biçmek denir buna!..
Millet oyuyla geldi Recep Tayyip Erdoğan..
İcrâ başında, yüzde yüzün hizmetindedir!..
R.T.Erdoğan: Yüzde 50 oyla geldim ise de, bütün millete hizmet ediyorum. Hakkâri’ye, Şırnak’a havaalanı yapmak …  …
Millet diyor ki: Erdoğan aslà eğilmesin;      07.06.2013 Perşembe
İŞGALCİLER, programı CEBREN değiştirir!.. 
Onlar, Hıristiyan kulübünden.. hasım bize;
Et istifâ; abes, AB’den beklemek hayır!..
Sessiz yığınların sesidir Tayyip Erdoğan;             14.06.2013
Bir partinin değil, ezilenler müdâfii!..
“Dik durma Erdoğan!” dediler; “Van minüt!” dedi;
Mâlûm senaryo, Maskeli Dostlar Tiyatrosu!..
“Çarpık haber” yapıp CNN kırdı bir rekor :
” – Tenkîd edildi kendi mitinginde Başbakan!” ??
CNN international; Başbakan Erdoğan’ın, 15.06.2013 Kazlıçeşme mitingini, “Hükûmet karşıtı miting gibi” verdi
Bir tutmasında maksadı teşvikdi şüphesiz;
Ertuğrul Özkök’ün “Gezi Parkı”ıyla “Tahrir”i!..
01.06.2013 HÜRRİYET’deki yazısından: [ “Gezi” düne kadar sadece bir parkın adı idi. Dünden itibaren “Türkiye!nin Tahrir’i” değilse de milâdıdıd ] 
“Türk’ün bahârı”, “Libya bahârı”ndan öncedir…
Yıllardır erbainde ve hamsinde Sùriye!..
“Türk’ün baharı” 2002’de başlamıştır
Tàrîfi yaptı Kayseri nutkunda Erdoğan :
Bozmuş huzùru kukla, piyon, sahte kahraman!
22.06.2913 tarihli gazeteler: Kayseri’deki mitingde Başbakan Erdoğan “Bugün tüm Türkiye; huzurunu gasb etmek isteyenlere, kuklalara, piyonlara karşı isyanını yüksek sesle haykırıyor” dedi  
“Vur!.. Kır!” deyip çapulcuyu teşvikte ÜNLÜler,
SAN’ATÇIlar yapar kataliz.. sonra Bodrum’a!..
Târîhe not: Utanç günü 4 Temmuz’un.. Mısır!..    5.7.2013
Tâyin edildi Ordu’ca Başkan: Hıristiyan!..
05.07.2013 yeniakit s.1’den: “….. cuntacılar, Anayasa Mahkemesi’nin boynunda haç taşıyan Hıristiyan başkanı Adil Mansur’u devletin başına getirdi. Böylece 1400 yıl sonra Mısır’ın başına Hıristiyan geçmiş oldu   …
İhvân’a zulm eden Selefîler de Müslümân??
Şakkal Kamer misâli, Mısır, parça parçadır…
İslâm gurùru yok Mısır’ın ordusunda hiç :          5.7.2013
Mansur?.. İkinci kez Baş’a tâyîni, Orduca!..
Adil(Adli) Mansur; Enver Sedat’ın, sùıkastda ölümü sonrası da; Mısır ordusunca Geçici Devlet Başkanı tâyin edilmişti. ABD ve AB’nin; Müslüman Musi’nin yerine Hıristiyan Mansur’un Mısır Ordusunca Mısır Geçici Başkanı tayininden  memnuniyet sebebi belli..    …
Bizden biriydi  ordusu hâriç! – çoğunluğu..
Etmiş yemin(?).. MISIR haçı boynunda Başkanı!..
Fehm eylesin Mısır’daki mîmârı, darbenin;         5.7.2013
“Birlik-Güvenlik Afrika Konsey”den “ASKI’yı!..
“Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi” Mısır’ın üyeliğini ASKI’ya aldı 
“Nâmùsudur demokrasinin sandık!” : Erdoğan!..   6.7.2013
“Her yerde darbeler kötüdür.. halk hedef demek!..”
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 05.07.2013 günü İstanbul’da, Yurt Dışındaki Bilim İnsanlarının 2. Kurultayı kapanış oturumunda, Mısır’daki askerî darbeyle ilgili; “Sandık demokrasinin namusudur. Dünyanın neresinde olursa olsun, seçimle gelmiş hangi iktidara karşı olursa olsun, darbeler kötüdür, darbelerin hedefi halktır, darbelerin hedefi gelecektir, darbelerin hedefi demokrasidir” dedi 
“Meydan”, “mesîre”, “park”ı ayırdetmeyenlere;     7.7.2013
“Kànùnu bir güzel okuyup, anlasın!” denir!..
İçişleri Bakanı Muammer Güler, [ parklarda ve genel yollarda toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlenemeyeceğini belirterek, “Oralarda toplantı, gösteri ve yürüyüşlerine izi vermeyiz” dedi.] 
Yerler oruç, grevleri açlık.. su bozmuyor…               10.7.2013
Vermiş Hüdâ çapulcuyu tahrik cezâsını…
İşgàl edildi Adliye’nin kalbi, âşikâr;                         17.7.2013
Başsavcılık soruştura “11 Hazîran”ı!..
yeniakit 16 Temmuz 2013 s.8’den : [ 11 Haziran 2013 tarihinde (…..) Avukatların, yargının kalbi olan İstanbul Adalet Sarayı’nda Başbakan Erdoğan’a hakaret eden sloganlar atması (…..) Adliye çalışanları da eyleme katılarak (…..)
Tahkik gerek, hakàrete mâruzsa Başbakan;
Açmak düşer denir kamu dâvâsı Savcıya!..
                                                                         -:-
İlköğretimde yavruma öğret.. “yasak!” deme;         20.07.2013
“Çağdaş” değil de, “Soylu” olan mùsıkîmizi!..
Millî Eğitim Bakanımız Prof. Dr. muhterem Nabi Avcı beyefendi: İTÜ TMDK mezunlarının İlkögretimde müzik öğretmenlikleri ve Türk San’at Musikisi öğretimi sol parti iktidarınca yasaklanmış idi. Zamanınızda hakkın iadesini bekliyoruz. Talim Terbiye Kurulu Öğretim Programları ve Haftalık Ders Çizelgeleri bölümlerine İTÜ TMDK doktora yapmış mezunu atamanız, ilk işaretiniz olacaktır. Tafsilat, TDK bülümündedir. Hürmetlerimle 29.07.2013 …
Yoktur cevâbı:   Sırtını dönmüş.. aceb niye;               19.10.2013
“Türk mùsıkîsi dersi”ne TÂLİM VE TERBİYE ??..
İLKÖĞRETİM 6-7-8. sınıflarda, (24 perdeli Arel-Ezgi-Uzdilek sistemi, makamları, usulleri, bestekârları, söz ve saz-eserleri; Kemençe-Kanun-Ud-Tanbur-Ney-Kudüm.. çalgıları ile) münhasıran/YALNIZCA Türk musikisi, EHİL ÖĞRETMENLERİNCE öğretilmelidir.  Başlar nedense cümleye TÂLİM VE TERBİYE; / “Türk mùsıkîsi!” dendi mi; “Nâ”, “Bî”le, “Lâ” ile
Kalkmış İmam-Hatipli, tesettür yasakları;
Türk mùsıkîsi öğretemezsin, okulluya!,,
Bekler İlâhiyatçı ve Türk mùsıkîsici;      12.10.2013
Devlet; Tiyatro, Senfoni emrinde iş sunar!..
YENİ akit 12 EKİM 2013 CUMARTESİ s.1′den:  İlâhiyatçılar AÇIKTA 
Caz-dans, tiyatro, senfoni, ÇAĞDAŞ müzik, bale! 25.11.2012
TANZÎMATIN UZANTISI SAN’ATHükûmeti!..
25 Batı müziği DEVLET konservatuvarı, 5 Hibrit Türk musikisi DEVLET konservatuarı.. NOT: Hibrit Türk musikisi  konservatuarı deyiminin tarifi, bu site’nin TÜRK DİLİ bölümündedir.
Mahkûm edildi gençlerimiz ÇAKMA KÜLTÜR’e..           07.10.2012
TANZÎMATIN UZANTISI SAN’AT korunmada!..
TRT: İllerimizdeki “24 perdeli Türk musikisi” Çocuk korolarına, Dernekler korolarına yer vermiyor 
Mektepte öğretim, Televizyonda neşriyat;
Hâlâ yasak sayılmada Türk mùsıkîsine!..
Çok fayda sağlar.. al: BATI ilmiyle tekniği;   01.01.2013
Aslà kapılma: SAN’ATI maymun yapar seni!..
28.12.2012 yeniakit s.3’de Mehmet Doğan’ın köşe-yazısı başlığı: Kültüre aslan payı mı, maymun payı mı?
İlköğretim, zorunlu iken; ettiğin, ZULÜM :         19.10.2013
Türk’ün değil, okut Batı’nın mùsıkîsini ?..
Öğren!.. Ezanla ninniden almış, makamları..  19.10.2013
Hor görme mùsıkîmizi.. öğret okulda da !..
Ben söyleyim de Millet-i merhùme dinlesin :        10.11.2012
Olmuş esîri Milletimiz ÇAKMA SAN’ATIN !..
Tahsîli var da kültürü yok!” nesle sâhibiz;
Gördün mü mùsıkîmize âgâh olan kişi ?..
Herşey yerinde?.. Öğretemez mùsıkîmizi..
TÂLİM tamam da, TERBİYE noksan.. Olurmu ya?..     22.10.2013
Seçmen diyor ki: Gizleme hiçbir hakıykati;
Bir bir ayıkla Millete rağmen yapılmışı!..”            21.08.2013
On yıl tüketti, olmadı san’atçı kadrosu;        01.12.2012
Meçhùlü kaldı seçmeninin zevki, isteği!..
Milyar sunuldu senfoni, dans, pop, tiyatro’ya;     22.10.2013
Üç-beş kuruş da, BÜTÇE’de, Türk mùsıkîsi’ne!..
Kültür mü?.. Bizde, SOYLU’su ihmâle uğramış..         22.10.2013
İdhâl malıysa, ÇAĞDAŞ’ı Kànunla beslenir!..
1949’da 5441 nu., , 1957>6940, 1970>1309, 2003>(8, 27, 31.maddeleriyle ÇAĞDAŞ) 4848 numaralı KANUN’larla güçlendirilmiş; Bakanların emir veremedikleri, yönetmelik çıkaramadıkları GENEL MÜDÜRLÜKLER !!.. (Devlet tiyatroları, CSO, Opera ve baleler..) [ Sözüm-ona bağlı oldukları Devlet müesseseleri içinde, “kurtarılmış kuruluşlar” izlenimini veren ve herbirine ait misaller bu sitede verilmiş olan hâdiseler dolayısıyla, 4 kànunun ilgàsı gereklidir. <  03.11.2013 Ek’i ]    Bakınız: Bu site’de ŞİİR – MUSİKİ HATIRALARIM > cso meydan muharebesi; ayrıca, Bakan Atilla Koç – Lemi Bilgin olayı? .. 
Ismarlamış (beyaz Say’a) Kültür Bakanlığı;
Yahyâ Kemâl’i anlatacak bestekâr imiş!..
09.01.2008 akit gazetesinde Abdurrahman Dilipak: Yahya Kemal Yahya Kemal olalı böyle zulüm görmedi herhalde
Hürmette etmemişse kusùr olsun iktidar;
Mü’min nüfùsa, Türk dili, Türk mùsıkîsine!..            23.10.2013
Muhâlefettekilerin dikkatlerine ! 
Söylerse şarkı, öğretecek zevkle, güftesi;         23.10.2013
Nâbî’yi, Mehmed Âkif’i, Yahyâ Kemâl’i de !..
Soylu/Kılasik şarkılarımızın güfteleri, öğrencilerimize, soylu/kılasik şâirlerimizi de öğretecektir.
Derler ki, arzuhâle yeter 21 beyit;
Ârif bilindi dinleyenin, söyleyen kadar!..
                                     -:-
Âdil karar verir diye beyhùde bekleme;                      28.07.2013
Alkış tutan da, hâkimi olsun sanıkların!..
28.07.2013 tarihli yeniakit’de Ali Ahsan Karahasanoğlu’nun köşeyazısının başlığı: Sanığa alkış tutandan hakim olur mu?
Can dostu Âzerî ile Türk.. kâinat bile!.
Tek milletiz.. görüp iki devlet, şaşırmayın!..
Yazdın “Elif”le.. “Ben, Alevîyim!” dedin bize;          04.08.2013
Lâ takrabü’s-salâte’de son verdin Âyete!..
İç, dış geziyle zevkini sürmekte zâdegân;              11.08.2013
Ayne’l-yakıyn olur çobanın dağda çektiği!..
İktidârın halk’a çeşitli hizmetlerini sandıkta değerlendirme yönünden dağdaki çobanın oyu, gerçekçi, isâbetlidir. NOT: Ayne’l-yakıyn, İlme’l-yakıyn terimleri için, Tekâsür sùresi tefsîrine bakınız
Yıl 93’de devlete el koydu güçlüler;
Makbul sayıldı karda gezip, iz bırakmayan!..
İnsan değil de, zâlime yaltaklanır köpek..
İnsan sanıp da verme selâm merhametsize!..
Dârülfünun mu, bâde-i vuslat mekânı mı?..              10.09.2013
Kampüsde içki içmeğe son verdi Erdoğan!..
Târîh-i tıbba geçdi müdâvî hekimleri..
Derken rapor: “Kıpırdayamaz!.”; şimdi dipdiri!..
“Artık yeter!.. gidin!..” diyemez taşlanan Polis..       12.09.2013
Tahrîb eden çapulcuyu tut, ver Adâlete!..
yeniakit 12.09.2013 s10 köşeyazısında ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU!nun başlığı: Polisin amacı “dağıtma” değil, “gözaltı” olmalı!
Lûtfen sayın Obâma cevap ver… Sizin Polis;
N’eyler “Hemen yat!” emrine uymazsa SALDIRAN?..
Şu cevâbı duyar gibiyim: Saldırı hâlinde ancak Amerikan kadını biber gazı kullanır; polisimiz ise toma içinde/arkasında saklanmak yerine tabancasını çeker ve “arkanı dön, yere yat, ellerini başının üzerine koy” der, dinlemeyene kurşunu yapıştırır.  
[ “Allah!” değil de “Tanrı!” denir! ] der, Çetin Doğan..        30.09.2013
Vaktiyle oldu Ordudan_ihrâca bir sebep!..
akit gazetesi 30.09.2013 s.9’dan: Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde … Çetin Doğan  … “mütedeyyin insanların tarzlarına müdahale olmamıştır” şeklinde açıklamada bulunmuş, … yemekhanede  yapılan yemek duasında “Tanrımıza hamd olsun” yerine “Allah’ıma hamd olsun” dediği  gerekçesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edildiği …  
Olmazsa Osman_Özbek’in_ağzında fermuar;                          01.10.2013
Elbet, “boşalma hakkı”na ruhsat veren çıkar!..
akit gazetesi 01.10.2013 s.1’den: [ ….. O dönemde Tümg. Osman Özbek, Erbakan’a ağır sözlerle hakaret etmiş, Genelkurmay Başkanı Karadayı da “Kimsenin ağzına fermuar çekemem” demişti. NOT: Süleyman Demirel de: “Paşamız boşalma hakkını kullandı” demiş idi. 
Sâbit, açık-denizdeki “korsan cinâyeti”;      11.10.2013
Gündemde, “Mâvi Marmara Dâvâsı”, canlıdır!..
Çağlayan’da, 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, “4 sanıklı Mavi Marmara Davası” 7. duruşması, 10.10.2013 günü, 27.03.2014 tarihine ertelendi.   
Mahkûm edildi bir “Kore Gàzîsi” 5 yıla..    11.10.2013
Tahsin Paşa’ydı.. Tümgeneral.. harp emeklisi!..
Tahsin Yazıcı(1892-1970) 1950’de, 5.000 mevcutlu tuğayımızın komutanı olarak gittiği Kore savaşından, başarı ile dönmüş, Tümgeneralliye terfî etmiş; emekli olunca 1954 ve 1957 seçimlerinde İstanbul Milletnekili olmuştu. DP.Milletvekili olarak Yassıada’da 5 yıl hapse mahkûm edilmişti. Rahmetle analım. 
Açlık yayıldı.. Sùriye’nin hâli pek acı..               16.10.2013
Fetvâ verildi: Şam’da yenirmiş köpek, eşek!..
16.10.2013 İnternet’den: ŞAM’DA FETVÂ: Açlığa karşı kedi. köpek, eşek yenilebilir.  …
“Câzip gelir!” diyorsa sebep sormayın, sakın;         17.10.2013
Hayvan mezarlığında kabir, Ajda Pekkan’a!..
[ Fahr-i Kâinât Efendimiz’in “Sofra duâsı”  (Allàhümme et’imnâ tayyiben, vesta’milnâ sâlihen)in aksine yaşayışla, haram yollarla edindiği muazzam servetiyle büyük günahlar işleyenlerin şatafatlı kabirlerine komşu yatmaktansa, hayvanların mezarlığı daha az azap verir ] şeklinde de yorumlanabilir.
Garb-âşinâ, “taaddüd-ü ezvâc”ı görmeyip;                18.10.2013
Farzdır sanır, “taaddüd-ü zevcât”a ta’n eder!..
Kelime mânâları: EZVÂC> Kocalar, koca’nın(zevc’in) çoğulu;  ZEVCÂT:> Karılar, karı’nın(zevce’nin) çoğulu    …
Düşman mı, dost mu anlayamazsın Sam Amca’yı?..         27.10.2013 
Aslà güvenmeyin.. “terörist!” der.. fakat, korur!..
27.10.2013 gazetelerden: ABD, Türkiye için: “Dost mu, düşman mı, problem mi?”  demiş 
Desteklemekte, senfoni kurmakla Devleti;                         27.10.2013
Garp mùsıkîsinin BORUSAN, TEKFEN âşığı!..
27.10.2013 AKŞAM gazetesi s.9’dan: (…) Dori Kiss Kalafat “Tekfen Filarmoni Orkestrası, 23 ülkeden müzisyenleri toplayarak üstlendiği ‘barış elçiliği’ görevini özgün projelerle bütünleyen önemli bir kültür girişimi oldu” diye konuştu. 
CUMHÙRİYET ve yurdu bütünleştiren eser..         29 EKİM 2013 SALI
Birleşti Asya-Avrupa bayramda: MARMARAY!..
29 EKİM 2013 Marmaray’ın Açılış töreni: Konuşmacılar: 15:33>Kadir Topbaş (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı), 15:37>Hüseyin Avni Mutlu (İstanbul Valisi), 15:39>Binali Yıldırım (Ulaştırma Bakanı), 15:51> Victor Ponta (Romanya Başbakanı), 15:57> Shinzo Abe (Japonya Başbakanı), 16.08> Recep Tayyip Erdoğan (T.C. Başbakanı), 16:31> Cemil Çiçek (TBMM Başkanı), 16:35> Hasan Şeyh Mahmud (Somali Cumhurbaşkanı), 16:48> Abdullah Gül (T.C. Cumhurbaşkanı), 16:58> Mehmet Görmez (Diyanetişleri Başkanı).  17:01>Kordela gerildi, 17:04>Kordela kesildi, 17:12 Hey’et, Marmaray’a bindi. …
                                                                                     .:.
Pek hoş değil Bülent Ecevit’den kalan resim..             30.10.2013
Arzù eden, fikir sunacakmış… Soran mı var?..
30.10.2013 İNTERNET’den, aynen> [ CHP İstanbul Milletvekili İhsan Özkes Ortak karar alınmayacak, herkes kendi fikrini söyleyecek.” dedi. ] …
Sanmış adamcağız efelik, eşkıyâlığı..                             01.11.2013
Dönmüş zamanla “cehl-i mürekkeb” misâline!..
Âdet, Kabakçı Mustafa’dan kalma, her çağa :
“Güç bende!” der ve hep, efelik taslar_eşkıyâ!..
“Türban görünce” saldırıvermiş, düşünmeden;
“Hurrâ!” deyip Bülent Ecevit, Don Kişot gibi!..
İşgalde Kürsü.. der: “Dışarııı!” bir “küçük koro”..    14.12.2013
Bâkî kalan, YouTube’daki nâ-hoş sadâ imiş!..
… Şâir Bâkî(1526-7 Kasım 1600)den bir beyit: Âvâzeyiii şu âleme Dâvuuud gîbi sal / Bâkî kalan, bu kubbede bir hoş sadâ imiş
İşgalde Kürsü, zorbaca!.. Meclis’den_ayrılır;
Milletvekîli Merve Hanım, etmeden yemîn !..
Milletvekîli Merve Hanım, gadre uğradı;
Gaddarların tamâmını seçmen sıfırladı!..
Gadre uğradı: Haksızlığa uğradı / Haksızlığa mâruz kaldı.    Gaddar: Haksızlık eden.  Sıfırladı: Unutturdu
Milletvekîli Merve Hanım, gadre uğradı..                    01.11.2013
İster, “vekîli görmeği, tekrar”, seçenleri!..
Oyları gasbedilmiş seçmenleri 2 yıl daha sabredebilirler.  
Milletvekîli Merve Hanım, gadre uğradı;                      01.11.2013
Tashîhi Erdoğân’a düşer.. “Kubbeler..” gibi!. .
… Tashîhi: Hatânın düzeltilmesi. …
30 Kasım 2013 AKŞAM gazetesi s.1’den: Kavakçı Meclis’se dönmeli  Başbakan Yardımcısı Arınç, milletvekilliği düşürülen eski FP’li Merve Kavakçı’ya ‘gasp edilen hakkının iade edilmesi’ gerektiğini söyledi. Hangi parti bunu yapar bilmiyorum ama bunu AK Parti’nin yapmasını isterim.>14^TE 
                                                                                    .:.
Binbir desîse hakkımı ketm eyleyenlere :
Haksızların cezâsını versin Cenâb-ı Hakk!..
Bakkal, kasap ve kahve.. açıktır Pazar günü;         03.11.2013 PAZAR
Berber yasaklı!.. Kim tıraş eyler vatandaşı?..
PAZARTESİ daha uygundur: Şikâyetçi sayısı azalır; berberler de resmî dairelere gidebilir.  …
Der, Başbakan: Müsâade yok karma yurtlara!..             06.11.2013
Alkol, fuhuş, çapulcu.. “yaşam tarzı” olmasın!..
Çağdaşçılar yürütmede “kültürde devrim”i;                   07.11.2013
Başlar çöküntü, altını tutmazsa iktidâr!..
Türk Dil Kurumu bölümündeki “Başkâtipler” başlıklı yazıyı inceleyiniz (SİTE HARİTASI’ndan arayınız).  …
“Vâlîye yuh”la “Devlete yuh”, farklı şey değil;                 11.11.2013
Tesbit gerekli suçluyu, teşvîk edenleri!..
Îcâd eder “çapulcuya yardım” düşüncesi:                         12.11.2013
Sessiz ayakta durma ve yuh çekme.. takviye!..
Sen olmasaydın olmayacaktık, Cenâb-ı Hakk!..               13.11.2013
Kur’an diyor ki: Kün feyekûn!..   “Ol!” buyurdu O!..
Oydan nasibsizin gezi aklıyla halt edip,                                14.11.2913
Yuh çekti, kaçtı… Şimdi de saklambaç oynuyor!..
yeni akit 14.11.2013 s.19′da Nusret Çiçek‘in köşe-yazısından: Bu proje yabancı sayılmaz, muhalefetin vali harcama politikası.
Tedbîri çok basit..  maraton, köprüden geçer :                  15.11.2013
Vermek gerek start ikibin metreden uzak!..
Atlet.. simitçi.. köprüde piknik, çoluk-çocuk!?..
Hem festival ve hem maraton?.. Hiç de hoş değil!..
Maraton koşu, köprüden, en az 2.000 metre uzaktan başlarsa, kitlevî geçiş meydana gelmez. Bu mesâfe, geçen yılki geçiş incelenerek tesbît edilir.  …
Çağdaş ve soylu.. kalmadı san’attan anlayan..                     16.11.2013
Hormonlu nesne, ÜNLÜLER‘in yüzde doksanı!..
Yurt, Ev de yoksa, “çâre tükenmez!” denir diye:                 16.11.2013
Meclis’de kurdular çadır.. öğrenciler gibi!..
Radikal gazetesi 16.11.2013 s.4’deki Meclis’te çadırlı eylem başlıklı haberden: TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda (…) CHP’li milletvekilleri, üniversite öğrencilerinin barınma sorununa dikkat çekmek için (…) salona çadır kurdu. (…) çadırın üzerinde “Öğrenci çadırı”, “Yurt da yok ev de yok” yazıları dikkat çekti,. (…)  
 
“Devletvekîli!?” vâr idi 46 öncesi..
AK Parti sâyesinde vesâyet de kalmadı!..
1946 milletvekîli çeçimleriyle “demokrasiye geçiş” adımı atıldı ve AK Parti vesâyete son-verdi ise de; 1960’ın getirdiği Kast sistemine uygun mâlî politikanın benimsenmesi, “İmtiyazlı-sınıflı ayrışmış bir kütle”nin memnùniyetsizliğine bağlı huzursuzluk…
Pek çok eser bıraktı.. araştırmacıydı O..                   19.11.2013
“Kanser!” denir vefâtına.. Aytunç’a Fâtiha!..
GÜNEŞ gazetesi 19.11.2013 s.1’de “ÜNLÜ YAZAR ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?” başlığı devamından: İsviçre’nin Alp Dağları eteklerindeki bir evde yaşayan Araştırmacı-yazar Aytunç Altındal(68) önceki gece kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aıtındal, geçtiğimiz Mayıs ayında verdiği bir röportajda hastalığı için “suikast” iddiasında bulunmuştu.  …
“İsrâil izni almalı!” der, Mâvi Marmara!..                21.11.2013
Başkaldırıymış âmire… Mevkî: Açık deniz!..
20.11.2013  yeniakit gazetesi s.1>18’deki “Erdoğan otorite değil mi?” başlıklı haberden: [ İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım (…) İşgal altındaki Filistin topraklarında kurulan İsrail devletini otorite olarak tanıyan (…) dersane konusunda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Hükümeti yetkililerine ağır hakaretlerde bulunması (…) Gülen’e tövbe çağrısında bulunan İHH İnsani (…)  … ]
Haksızmış Erdoğan, beceriksizmiş Erbakan!..        21.11.2013
Girdin günâha ey Hoca.. ömrünce tövbe et!..
20.11.2013 yeniakit gazetesi s.1>18’deki “Erdoğan otorite değil mi? başlıklı haberden: [ İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım (…) İşgal altındaki Filistin topraklarında kurulan İsrail devletini otorite olarak tanıyan (…) dersane konusunda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Hükümeti yetkililerine ağır hakaretlerde bulunan (…) 28 Şubat post-modern darbe sürecinde (…) Erbakan Hoca’ya yönelik, “Beceremediniz, çekilin” şeklindeki sözler (…) Erbakan Hoca’ya sorulduğunda “Biz onunla günde 5 kere buluşuyoruz” deyip (…) Bülent Yıldırım (…) tövbe çağrısında bulundu. ] 
Mevlîd okundu rùhuna Birlik’de, Turgay’ın…             23.11.2013
Bekler şehitler_ordusu her dem hudutları!..
Güneydoğu’da yaralanıp şehîd olan er Turgay Karaçay’ın mevlîdinin, Taburunda okunduğunu, bir kısım gazeteler, 23.11.2013 günü, 1. sayfalarında verdiler.  
Îlân edip, övündü Recep Tayyip Erdoğan :                    23.11.2013
Her ilde şanlı bayrağımız dalgalanmada!..
… Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, 23.11.2013 Cumartesi günü, Trabzon’da, toplu açılış töreninde halk’a hitâbından: [ ….. İzmir’de Türk bayrağını sallayıp, Hakkâri’de bayrağından utanan partilerden de olmadık. ]… 
Tahkîre karşı tepki, Bakan Fatma Şahin’in :                   28.11.2013
Bildirmeniz gerekli, Kamer Genç’e haddini!..
27.11.2013 Japon İmparatoru Akihito’nun 80. doğum gününün Ankara Büyükelçiliği’nde kutlanması toplantısında konuşma yapan, Başbakanımız eşi Emine Erdoğan’a Milletvekili Kamer Genç’in “Sen hangi sıfatla konuşuyorsun” diye seslenmesiyle yaşanan skandal dolayısıyla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, CHP Genelbaşkanı Kemal Kılıçtaroğlu’na çağrıda bulunarak “Haddinin bildirilmesi gerekiyor” dedi. …
Derken Barak Obaaama da, Daaavut neden demez???    28.11.2013
Söylendi Devletin Televizyonlarında hep!!!
TRT’nin hiç olmazsa haber spikerinin, Dışişleri Bakanımızın Soyadını Davutoğlu değil, Daaavutoğlu olarak telaffuz etmesini yıllardır ve defalarca yazarak dilemekte ve beklemekteyim. 
Olsun maaş helâl para.. kâfî mi sözcülük?..           28.11.2013
Ciddî alâka bekliyor_elbette TÜRK DİLİ !..
Devlet ricâli hoş göre; bir nebze kalmadı,               28.11.2013
-88 aded basamak çıkmışım- mecâl !..
Hüccet kazandı, rüşdünü isbâta, Erdoğan;               07.12.2013
Me’zùn olunca Medrese-ii Yùsufiyye’den!..
Yâ Rabbi; et müsâade: Tanzîmat aydını,                   13.12.2013
Etsin rücù aruz, hece, Türk mùsıkîsine!..
Çagdaş/çakma kültür ve ahlâkını değil, soylu kültür ve ahlâkını istiyoruz.  …
Dünyâda verme “mü’mine hizmet vazîfesi”;                13.12.2013
Yâ Rab; muhâtab_eyleme “haksız,hayırsız”a!..
Aksünger istiyor..MİT’i; KÖŞK inceler mi ki?..
Bilmez mi muhterem?.. Tanışık bir Sezer mi var?..
… Taraf 16.12.2013 s.1’den [ TBMM Böcek Komisyonu’nda görev yapan CHP’li Erdal Aksünger, Köşk’ün Devlet Denetleme Kurulu’na çağrı yaptı ve “Kişisel verilerin saklanmasıyla ilgili eylem planı hazrlansın, Emniyet ve MİT incelenmeye alınsın” dedi. 
Yoktur diyor demiryolu, Osmanlı’dan kalan!?..            17.12.2013                            
Gar’lar; Kılıçdaroğlunu tenvîre yetmemiş!..
YENİ akit 17.12.2013 manşet-altı’dan: [ CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Osmanlı özlemcilerine sormak istiyorum: Cumhuriyet kurulurken, Osmanlı’dan kalan ne vardı? Bir kilometre demiryolu yoktu, kendi parasını basamıyordu” sözleriyle…. ]
Sabr eyleriz.. Dışardan-içerden hücumlara,                  18.12.2013
Millet verir cevâbı.. 30 Mart’ı bekleriz!..
… Başbakan Recep Tayyip Erdoğan: Türkiye, üzerinde ameliyat yapılacak bir ülke değildir. AP İktidarı bu kirli oyuna izin vermez. 30 Mart’da seçim var. Hesabı görmek isteyenler seçime girerler. Türkiye bir muz cumhuriyeti değildir. …
Îran, Irak ve Türkiye mâruz desîseye..                           20.12.2013
Gizlenmesin.. Sebep, Reza Zarrab hikâyesi!..
… yeniakit 2013 s.16’da Ali İhsan Karahasanoğlu’nun [ Affedersiniz, siz ABD’nin polisi misiniz? ] başlıklı köşe-yazısından alıntılar: [ Halk Bankası da, Reza ekseninde hedefte …    Peki zarara uğrayan kim? Aldığı ambargo kararını uygulatamayan ABD..    Bu nasıl yolsuzluk oluyor.. Esas yolsuzluk, İran’ın en tabii hakkı olan parasına konulan ambargo değil mi? }
Eşşek boyandı… Aldatamazlar vatandaşı…
Besbellidir; yular, semerinden kimin malı!..
Halk Bankası’yla uğraşıyorken Sam Amcamız;               21.12.2013
Bir kısmımız, esirgememiş gizli yardımı !..
İsyancılar, Yürütme’yi durdurmak_istiyor;                      21.12.2013 Cumartesi
Dik dur, eğilme Başbakanım.. ver cezâsını!..
… Cuma namâzı çıkışında vatandaşlar; “Dik dur, eğilme. Bu Millet seninle” tezâhürâtıyla destek verdi..
Dâim hatırla nefsine tâbî olanları..                                                    23.12.2013
“Dùçâr-ı hicr-ı yâr” oluyor, bedduâ eden!..
Şevki Bey merhùmun(1860-1891) Uşşâk şarkısı: Dùçâr-ı hicr-i yâr olalı, dîdem kan ağlıyor [ Müzikologlarımıza NOT:  Güftenin vezni mef,ùlü fâilâtü mefâîlü fâilün olduğuna göre; “olalı” kelimesi sonundaki “lı” hecesi, şâirince yazılmamış ve vezni bozan bir ilâvedir.  Bu vezni bilen, güfteyi şöyle yazar: ( Dùçâr-ı hicr-i yâr ola, dîdem kan_ağlıyor / Dîdemle müşterek, dil-i gam-dîde’m_ağlıyor / Bù hâle, hem de mehveş-i nâdîde’m ağlıyor ) Sevgiliden ayrı düşeli gözüm kan ağlıyor / Gözümle birlikte, gam görmüş gönlüm ağlıyor / Bu hâle, hem de, ay yüzlü güzel nâdîdem ağlıyor   ( “Nâdîde” özel isim olarak da kullanılmış olabilir)] 
Bir bedduâ ki, salya-sümük, doldu mendile;
Sâğ olsa, ders verir idi, Nâmık Kemal bile !..
Bâis-iii şekvâ bizeee hüzn-iii umùmîdir Kemâl;
     Kendi derdiii gönlümün billâââh gelmez yâdıma !..
          Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün 
Tedbir: Seçimden_önce değiştir Hükûmeti..                                 24.12.2013
Ettim duâ.. hayırlara tebdîl eder Hüdâ !..
Yüklendi iç ve dış koalisyonla devlete..                                             26.12.2013
Dikkat çeken, üzense şudur: TORBA SUÇLAMA !..
İcrâ’yı hayli salladı, teşrî’se kollanır..                              27.12.2013
Sessizdi her zaman.. brifingiyle askerin…
Teşri’ salâhiyeti ve icrâ kudreti Büyük Millet Meclisi’nde tecellî ve temerküz eder > 1924 Anayasası Madde-5
AK Parti safra atmada… Bir tayfa pür-telâş,                   27.12.2013
Kaçmaktadır.. batan gemi sanmış da Partiyi !..
“Cânım!..” dediklerin, canevinden vurur seni !..        30.12.2013
Âhir zamân alâmeti.. dikkatli olmalı !..
YENİakit 30.12.2013 s.1′den: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Işık, “Canımız dediklerimiz bizi canevimizden vurmaya kalktı” …
Her hâlde enflasyona bir çâre bulmalı..              31.12.2013 Salı
Zannım: Hükûmetin brifinginde fayda var…
Her yıl gelen Noel Baba.. sırtında TORBAsı..       31.12.2013
Dikkatle bak.. 3 AYRI ÇEŞİT’dir hediyyesi!..
Üst kimliğinde sâhibiz_ortak inançlara;              02.01.2014
Millet, vatan ve bayrağımız tek.. bölünmeyiz!..
İstanbul’un, Diyarbakır’ın müslümanları,            03.01.2014
Kardeş ve akrabâlarıyız biz.. bölünmeyiz!..
Her işden_önce anmalı Allàh’ın_ismini..              03.01.2014 
Sendense geldi besmeleden sonra bedduâ!..
Muhbir ve müddeî ise bir yerde savcılar;             05.01.2014
Şâhitlerin tedâriki mümkün bilâhare…
Halk bekliyor kararla, mahallî seçimleri..             05.01.2014
Tahmîni bence Mart 30’un %55 !..
“Alt kadrolar” yürütmede, “her yerde” işleri..      07.01.2014
Alt kadrodan boşalmada, “hâriçten” almalı !..
Yeni Şafak 7 Ocak 2014 Salı s.1′den: [ …. Ankara Emniyeti’nde müdür seviyesinde başlayan görev değişiklikleri dün gece alt seviyeye indi. 350 polis görevden alındı. ] Not’um> Millî kültür, san’at ve ahlâkın korunmasında etkili kurumların alt kadroları boşaldığında, ayrılanın tavsiye ettiği (özellikle yardımcısı) alınmamalı; hâriçden temin edilmelidir. Bir örnek: Yavuz Bülent Bakiler‘in 24 Haziran 2012 Türkiye!den: [ 1964-68 yılları arasında Ankara Radyosu’nda çalıştım. … İlgililere arz ettim ki Arif Nihat Asya bugün var, yarın yoktur. Yarınki nesiller için onun sesini ve görüntülerini alıp Radyo arşivinde saklayalım. Teklîfimi kat’iyyen kabul etmediler. Bugün bizim radyolarımızda ve televizyonlarımızda tek görüntü ve ses kaydı yoktur. Neden? Arif Nihat solcu olmadığı için. ]
Mağlûbu olmadan yaşa dünyâda, nefsinin..      09.01.2014
Allàh’a şirk ve devlete koşmak yasak şerîk !..
AKŞAM 09.01.2014 s.1 manşet: ALLAH ŞİRK DEVLET ŞERİK KABUL ETMEZ
Kànun gerekse, yetkili, yalnızca Meclisim!..       09.01.2014
Hiç kimse dikte etmeğe kalkışmasın, O’na !..
Birgün, Bugün’le kolkola.. Cumhuriyet, Vatan..   12.01.2014
İş bekliyor çapulcu ve yandaş hukukçu‘dan !…
Tutmak yasak, satış ise serbest, balıkları ???..     13.01.2014
Kànun, tüzük, yönetmelik olsun, düşünceli…
Tezgâhlarda; yumurtası karnında kalmış yavru balıklar ve geçen yıla göre 5-10 katı fiatlar ???
Mü’min; Muhammed ümmeti dünyâda yek-vücùd !..     14.01.2014
Şahsın değil; deyin bize: “Câmi´ cemâati” !..
Meclis; karârı yok sayılır, derhal uygular;        14.01.2014
Hâkim ve savcı, denmede, lâyüs’el olmalı !..
14.01.2014 AKŞAM’da Emin Pazarcı: Ey muhteremler, TBMM bile denetime tabi iken, HSYK gibi tanrılaştırılmış ve “dediğim dedik” diyen bir yapı olur mu? …
Allah büyük.. yıkıldı tuzaklar, birer birer..       15.01.2014
Meclis’de, iktidar; hoca fendiyle uğraşır !..
15.01.2014  Yeni Şafak s.1′de Başbakan R.T.Erdoğan: (…..) Bir tek operasyon paketinin içine bütün bu kirli niyetlerini koydular ve tuzakları ayaklarına dolaştı (…..) …
Cevdet Saral diyor ki: Panikletti bir rapor;      16.01.2014
99 yılında Gülen, seçti hicreti !..
16 Ocak 2014 Yeni Şafak s.1 manşet-altı: Paralel devlet yapılanmasını 1999’da ilk kez resmi kayıtlara geçiren dönemin Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral: 15 Mart’ta raporu İstihbarat Daire Başkanlığı ile Teftiş Kurulu’na gönderdik. Panik oluştu. 18 Mart’ta Gülen ABD’ye gitti. …
Çıkmış birer birer ‘paralel devlet’in kozu..      29.01.2014
Zannım şu: Her müessesenin bir imâmı var!..
24 Ocak 2014 STAR s.1>12 Yargıtay imamını muhakkik soruşturacak
Meclis’de Meşveret ve Karâr emrolur!.. Hocam!..   29.01.2014
Uğraşma gayrı Savcı ve Hâkim, Polis’le Sen!..
Tedkik gereklidir.. Aralık 17’ydi gün..       29.01.2014
Çıkmış izin denir.. Kara, Akkaş ve Öz için…
16.01.2014 Adaet Bakanı Bekir Bozdağ; Savcılar Celal Kara, Muammer Akkaş ve Zekeriya Öz için inceleme izni verdi …
“Hizmet?” deyip de, kaş yapıyorken çıkardı göz..   29.01.2014   
Tâyîni çıktı Gebze, Tekirdağ, Sakarya’ya!..
Almış ayaklar altına dînî akàidi;                   29.01.2014
Eller semâya doğru, okur bedduâsını !..
– “Al, gel ihâle dosyası.. erbâbı, suç bulur!..”   29.01.2014
“Bâş üstüne!”ydi Savcı bey’in hep işittiği!..
Kim der ki: “Türk haberciye çıplak muâyene!..”   29.01.2014
Yüz hiç kızarmıyorsa, “Ne ten yâhu!” denmeli!!..
18.01.2014 AKŞAM s.1‘den: Türk pasaportu taşıyanların İsrail için yüksek tehdit olduğunu söyleyen görevliler, gazetecilerden pantalonlarını çıkarıp X-Ray cihazından geçmelerini istedi
Hep Rusya katliâmına mâruzdur Âzerî..         29.01.2014
Ettik duâ: Cezâsını versin Cenâb-ı Hakk!..
20.01.2014 YENİakit s.20> Sovyet ordusunun 20 Ocak 1990’da Bakü’de yaptığı ve tarihe “Kara Ocak” olarak geçen katliamı dünyaya duyuran foto muhabiri Sadıkov o gün yaşadıklarını anlattı. (…..) 
Münker – Nekir’le başlayacak sorgu, herkese..
İsmet’di Âzerîleri teslîm eden, Rus’a!..
İnternet’de tıklayınız: Boraltan köprüsü katliâmı … 
Tahkîki başlamış; paralel örgütün işi..      01.02.2014
Tesbit şu: 25 Aralık, 17’yle bir!..
1.2.2014 Cumartesi Türkiye s.1, manşet-altı> 17 ve 25 Aralık operasyonlarında görev yapan polisler hakkında örgüt iddiasıyla soruşturma başlatıldı
Devlet; emekli memuru aslà düşünmüyor..    02.02.2014
Bakmak yeter, sefâlete mahkûm hekimlere!..
mynet haber 8 Nisan 2012> [ Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki Yeni Doğum Ünitesi ve Tüp Bebek Merkezi açılışında Başbakanımız, doktorların emekli maaşlarında iyileştirme noktasında talimat verdi, arkadaşlarımızla çalışıyoruz dedi ] Sayın Başbakanımız!.. Hakim, Savcı, Kaymakam, Astsubay, Polis memurunun ve hekimlerin emekli aylıklarını lütfen bir karşılaştırınız… 1960’ı başaranlarca dayatılmış KAST SİSTEMİ’ne: Zâdegân – Parya ayrımına lütfen son veriniz..
Açlık yayıldı.. Sùriye’nin hâli pek acı..
Fetvâ verildi: Şam’da yenirmiş köpek, eşek!..
Sattın_insanlığı işkence, varil bombasına;
      Yaratıldın be adam, ahsen-i takvîm üzere!..               06.02.2013
      VEZİN: Feilâtün(Fâilâtün) feilâtün feilâtün feilün …
Kumpaslı darbeler.. paralel devletin işi..  08.02.2014
Kılmış zemîni eğri.. terâzî de eğrilir!..
“Kılmış rahat çalışmayı mümkün” diyor SABAH;     09.02.2014
Yapmış Gülen, Sam Amca’ya milyon dolar bağış!..
9 Şubat 2014 Pazar SABAH s.1de manşet-altı: ABD yönetiminin paralel yapıya suskun kalmasının ardında Gülenciler’in politikacılara yaptığı cömert bağışlar yatıyor.  (…) toplam 1,5 milyon dolar bağış yaptı. 
Varmış imâmetin bu ihânetle ilgisi..                        10.02.2014
Mit, Yargı, Emniyet İmamından flaş haber!..
TAKVİM 10.2.2014 s.1‘den: Yargı İmamı Av.Ahmet Can, Emniyet İmanı I.H.Ö., MİT İmamı M.K. 4 Şubat’ta Pensilvanya’da Gülen’le örgütün geleceğini görüştü. …
Bildirdi Başbakan: Veremem fırsat_örgüte..       10.02.2014
Câsusluğun hesâbını sormak, vazîfemiz!..
10.2.2014 STAR s.1′den: Casusluğun, şantajın HESABINI SORARIZ
Dik durmak_isteyen, “Oyum_AK Parti’nin!” desin..  11.02.2014
Geçmek gerekli oylarımız %50’yi !..
Yapmış muhâlefet, hoca fendiyle ittifâk..     11.02.2014
Oy verme “bedduâlara âmin diyenler”e !..
“Bekler” demişse Mahkeme; tayyâre meydanı;  12.02.2014
Altaylı der ki  – altını çizmiş –  ” zaman” gerek !..
İnternet’den: [ Fatih Altaylı  TEKE TEK 12, Şubat 2014 Çarşamba, 09:26:32 Güncelleme: 10:44:27  Başlık: Mahkeme kararı sevindirmiştir. (…..) 3. havalimanı için (…….) bu ihalenin iptali anlamına gelmiyor ama yeni ve daha iyi bir rapor hazırlanması gerekiyor.  Yani “zaman” gerek.  (…….) ]
İhbardan_önce, TIR; operasyonla çevrilir;          13.02.2014
Gerçek, sonunda çıktı Müfettişlerce ortaya!..
13.02.2014 akit s.10’dan: Adana’da; MİT’e ait TIR’lara,  o3.10’da operasyon başlatılmış ve 07.30’da ihbar dilekçesi verilmiş olduğu, Müfettişlerce tesbit edilmiştir.
Birlikde açtılar Batıkent Metro Hattı’nı;               13.02.2014
Sincan’da Başbakan: “Kesemez hız, oyunları!..”
13.02.2014 tarihli gazatelerden: Batıkent-Sincan Metro Hattı’nı; Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy birlikde hizmete açtılar …
TAKVİM : Yalan haberde Fetullah klavyeler !..     14.02.2014
Örnekleriyle kaydedilirler birer birer !..
14.02.2014 TAKVİM s.1 manşetten: [ Fklavye! Yalan Haber Ajansı üzerine düşeni yaptı (…..)  BUGÜN Seçimden sonra özerklik, HÜRRİYET Özerklik inşa edeceğiz, VATAN ’30 Mart’ta özerklik adımı atılır‘, SÖZCÜ Seçimlerden sonra özerklik ilan edeceğiz, ZAMAN Demirtaş: Kürt halkı kendisini yönetme aşamasına geldi. ]
– Hakim ve Savcılar Kurulu’ndan haber mi var ?..    15.02.2014
Hayret ki; aynı gün rapor_almış 9 üye !..
Olmak gerek, efendi, hitâbetde pür-edeb :                 15.02.2014
Katmak kusurlu son söze, şovmence, gözyaşı!..
Allàh’a et havâle.. bu kâfî gelir ona :                  16.02.2014
Kamyonla gezdirenleri Allah Rasùlü’nü !..
YENİ akit s.1 16.02.2014’den> Şişhane-Haliç Metro Geçiş Köprüsü-Yenikapı Metro hattının açılış töreninde konuşan Başbakan Erdoğan, Samanyolu’nda Peygamber Efendimiz’in kamyonete bindirilmesini de ahlaksızlık olarak yorumladı
Gerçek delil hazır: Kabataş’dan görüntüler..       16.02.2014
“Kâfî değil!” diyenlere, doktor raporları!..
YENİakit s.1 16.02.2014’den> Şişhane-Haliç Metro Geçiş Köprüsü-Yenikapı Metro hattının açılış töreninde konuşan Başbakan Erdoğan, Gezicilerin Zehra Develioğlu’na -Kabataş- saldırısını farklı boyutlara taşıyan kesimlere sert çıktı (…..)
Âmir kesildi.. vâiz-i yektâ imiş gibi..                  17.02.2014
Sığmaz nedense nefsi bir_ekran ve câmie?..
      
                         ***************************************
Muhterem Başbakanımız Recep Tayyip ERDOĞAN beyefendi,
                                                                                           07.03.2014 
Mektepte öğretim, televizyonda neşriyât;                
Hâlâ yasak sayılmada Türk mùsıkîsine!..
          Öğren!.. Ezanla ninniden_almış makamları!..
       Hor görme mùsıkîmizi.. öğret okulda da!..
Caz-dans, tiyatro, senfoni, ÇAĞDAŞ müzik, bale!..
Tanzîmatın uzantısı san’at hükûmeti?..
          Millî müzik, yerel yönetimlerde, yer bulur?..   19.02.2014   
        Mektepler_öğretir, Batı’nın mùsıkîsini!..
2008’de TRT TV’larından Türk musikisi kovulduğu için, yalnızca TRT RADYO (NAĞME)’yi  dinlemekteyiz. > 07.03.2014 Bir yığın TRT TV’dan yarısını kapatınız ve buna TRT MÜZİK TV‘den başlayınız 07.03.2014.
                                     ************************
Hâkim, polis ve savcıya kısmen nüfùz edip:              20.02.2014
“Meclis, Yürütme emrime uysun!” diyen kişi!..
… 20.02.2014 YENİakit s.1′den: [ AK Parti Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, düzenlemenin onaylanmasıyla HSYK’da paralel yapılanmanın değil, milli iradenin hakim olacağını ifade ederek, “HSYK’nın kararları artık denetime açılacak” dedi. Aynı sayfada manşet: BU NASIL HOCA ]
Uymuşsa tencereyle kapak, etme hiç merak..      20.02.2014
Kimmiş veren müsâade her türlü puştluğa!..
… 20.02.2014 YENİakit s.1 manşet-üstü: C.Ö> Gazete tekzip edilebilir düşüncesiyle isimleri vermiyorum” [ …’dan …’ya gelen bu talimatı  … onaylamıştı… Her türlü puştluğu yapın ] .
Gelmekte kurduğun paralel devletin sonu;        22.02.2014
İmkânı yok becermenin.. artık bırak Hoca!..
18.04.1997 Cuma HÜRRİYET‘in manşeti: Beceremediniz artık bırakın …
Elbet Cenâbıhak tarafından, akim kalır;           23.02.2014
“Yurtlarda bedduâ gecesi”nden umutları!..
23.02.2014 GÜNEŞ manşeti: [ Başbakan Sivas’ta açıkladı   YURTLARDA BEDDUA GECESİ    Erdoğan, paralel yapıya ait yurtlarda kalan öğrencilerin gece yarısı kaldırılarak, kendisine beddua ettirildiğini söyledi ]  …
Hâkim ve savcı, bilse de vermez haber bize..   25.02.2014
Vâiz arar-sorar seni bol bol selâm ile!..
25.02.2014 AKŞAM s.1′den: [ TMK ile yetkili Adem Özcan ve Adnan Çimen, 2011’de Selâm terör örgütü adını verdikleri soruşturmayla telekulak skandalına start verdi (…..)  ]
                         Bilmem.. sevap mı, yoksa gereksiz mi?.. Söyleyin :   25.02.2014
                 Versek cevap “Selâm!”a “Aleykümselâm!” ile !..
“Mefruz konuşma: Ankara’dan” dendi..  Konya’da!..       26.02.2014
İsbâtı elde belgesi alçakça montajın !..
26.02.2014 YENİakit s.1′den> Manşet: İşte montajın BELGESİ  Manşet-altında: [ Paralel yapılanmanın, oğlu Bilal Erdoğan ile Ankara’dan 15.39’da görüştüğünü iddia ettiği Başbakan Erdoğan’ın o saatlerde Konya’da Şeb-i Arus törenlerinde olduğu ve konuşmasının cemaatin yayın organı Bugün TV’de yayınlandığı ortaya çıktı. ] Not> Mefruz: farz olunan, varmış gibi sayılan
Yanmakta komşu.. elde değildir üzülmemek..                  01.03.2014
Arşın bugün de burda.. Halep ?.. orda kalmamış!..
Artık; “Halep ordaysa arşın burda!” diyemeyeceğiz.. 01.03.2014 YENİakit s.6’da manşet: “Halep ölü şehir” Manşet-altından: Halep’e son bir haftada 600 varil bombası atıldı. ..
Olmuş hükûmet_etmeğe tâlip.. ya partisi?..         01.03.2014
Düşmüş hatâya yazmada dâvâ dilekçesi!..
Usul hatâsı sebebiyle, AYM’ye sunduğu itiraz dilekçesi iâde edilmiş.. (01.03.2014 tarihli bir kısım gazetelerden..)
İhvânı kandırıp, paralel kurdu devleti..          04.03.2014
Bir vâizin, görülmedi hiç böyle cür’eti!..
Olmam demiş Melâike ortakla, partili..           04.03.2014
Oylar muhâlefette diyor Mart 30 günü!..
Başbakan R.T.ERDOĞAN, 01.03.2014 günü Kırklareli konuşmasında: O zat ne diyor, biliyor musunuz?.. Cebrâil bile gelse, Türkiye’de bir parti kursa, onun partisini bile desteklemem!  dedi  …
Görsün Sayın Obâma da Ukrayna’dan bakıp;   05.03.2014 
İsrâil’in Filistin’e yıllarca zulmünü!..
Derler ki; kâinâtın_imâmıydı !. vâiz’e ?..          07.03.2014
Şirk koştu söyleyen; buna îmân eden kişi!..
İnternet> STARGÜNCEL 07 Mart 2014 Cuma: [ Başbakan Erdoğan Osmaniye’de düzenlenen mitingde halka hitap etti. Kainat imamı var Pensilvanya’da ! ]
Himmet: Haraç, İmam: Müdür_olmuş lugatçede..  08.03.2014
Kumpas, Kaset, Selâm.. Paralel devletin dili!..
Îcâd olur küçükatomik bomba.. bekleyin :      09.03.2014
5 güçlü devletin, çekemez kimse zûlmünü!..
Birleşmiş olsa olmasa, milletlerin oyu;           09.03.2014
5 güçlü karşısında değersiz sayılmada!..
Hâlen firarda Yargı, Polis, MİT imamları!..    10.03.2014
Vâiz Gülen; “İmâmet”e döndürdü çiftliği!..
10 Mart 2014 SABAH s.1 [ Paralel yapının polis ve yargı imamlarından sonra MİT imamı da soluğu Pensilvanya’da aldı ]
Katletti yıllar_önce, Danıştay’da : Tahliye?..   11.03.2014
Zar-zor hapiste kaldı.. duâ et hakàrete !..
11 Mart 2014 VATAN s.1 manşet: KÜFÜR ETMESE ARAMIZDAYDI  Danıştay katili Alparslan Arslan, Ergenekon’dan tahliye oldu ama deli raporu almak için işlediği suçlar ve mahkemeye hakaretten çıkamadı. 
Sormuş: Kaos çıkarmağa gayret, ilim midir?..    12.03.2014
Montaj-kaset, ilim mi?.. Diyor; Başbakan!..
12.03.2014 STAR s.1′den [ BAŞBAKAN ERDOĞAN BİTLİS VE BİNGÖL’DE HALKA SESLENDİ  (…) Pensilvanya’daki zatın (…..) “Iarihte kendi ülkesine ihanet eden, kendi ülkesini karıştıran, kendi ülkesinde fitne çıkaran alim gördünüz mü?” dedi. ]
Vâiz-imam-yazar Münip_Erdem, merâkını          13.03.2014
Sormuş AKİT’de : Hazret-i Îsâ mıdır Gülen ?..
12.03.2014 YENİakit s.18′de ve bugün yorumlarıyla birlikde İnternette yazının başlığı: 20 yıllık sırrım: Gülen, Hz. İsa mı?  Bu uzun yazıdan alıntılar köşeli parantez içindedir. [ (…) Hizmetini gören Mehmet Tabanca bana Hocaefendi’nin Hz. İsa olduğunu söyledi.(…) Bu hususu 20 yıl sır olarak sakladım. (…) İzmir’e gittik. (…) Ben kendisine, “Siz Hz. İsa mısınız” dedim, Yüzü kıpkırmızı oldu. Birbirini tutmayan cümleler sıraladı. “İsa’yım” diyemedi. “İsa değilim” de diyemedi. (…) İsparta’ya geldim. (…) Ankara’daki Ömer Erdem grubuyla kamp yaparken yakalandım. İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi bana dört buçuk yıl ceza verdi. (…) …”Geçmiş olsun Hocam” demedi. ]
Va’zında ustadır.. GÜLEN ağlar nedense hep;      13.03.2014
Şovmen misâli, gözyaşı, dâim finâldedir!..
Gürsel yok_etti sağ ve de seçmen sol_ehlini;      14.03.2014
Baş-tâcı oldu nurlu Süleyman’la sol Bülent!..
Gürsel: 27 Mayısta kazan kaldıranların İzmir’den getirip devletbaşkanı yaptıkları Cemal Gürsel paşa 
Mehmet Tabanca; “Hazret-i Îsâ!” deMİŞ, O’na..     15.03.2014
“Vâiz, Cenâb-ı Hak’la konuşMUŞ!” diyen de var!..
15.03.2013 ve 18.03.2014 ve 22.03.2014 Ben Hz.Îsâ değilim!” dese ya, “Ben Allah(c.c.) ile konuşmuş değilim!” dese ya  
Girdin günâha sen, kafa tutmakla devlete..       22.03.2014
Müstekbirin, Hüdâ, verecektir cezâsını!..
Verdin zarar bu millete.. vazgeç de tövbe et;     23.03.2014
Elbet, “velî” değil, sana “bâğî” denir, Hoca!..
Millet karàrı verdi: 30 Martta “tasfiye”;          24.03.2014
Devletle uğraşan paralel devletin sonu!..
Varken muhâlefet, Tivitırlar.. Sam_Amcanız    25.03.2014
Çiftlikte uslu durmağa etmez müsâade!..
Bedhâh-ı hâricîmizi lâzım mı tecziye?..          26.03.2014
Hiç şüphe yok.. vazîfesi elbette devletin!..
Üzmekte nevzuhùr oluşumlar bu Milleti..  26.03.2014
Tehdidçilik, omurgasız_İslâmın_örneği!..
26.03.SABAH s.1 Manşet [ DİYANET, ŞANTAjCILARIN MASKESİNİ İNDİRDİ (…) Sahih İslam anlayışının omurgasını, özünü ve ruhunu yok sayan nevzuhur oluşumlar Milletimizi kaygılandırıyor. (…) Huzur ve güveni tehdit eden (…) … ]
Mart 26 TÜRKİYE, benzetti bir kuşu..         27.03.2014
Dönmüş nasıl uçan tivitır mâvi kargaya!..
26.03.2014 TÜRKİYE s.1 Manşet-üstünde: [En tehlikeli silah twitter” “Sosyal Medya Savaşları kitabının yazarı Ümit Sanlav, masum bir şekilde yola çıkan Mavi Kuş’un nasıl bir yırtıcı kuşa döndüğünü anlatıyor.” ]  
İstanbul’un, diyor, 2 Milyon kararlısı :        28.03.2014
Mutlak, Yerel seçimde, 30 Mart, zafer bizim!..
AK Parti‘nin, 23 Mart 2014 Pazar günü, İstanbul Yenikapı Meydanı’ndaki “Yeniden Millî İrâde Mitingi”ne 2 Milyon kişi katıldı.
Mü’minlerin duâsı, Recep Tayyip Erdoğan :    28.03.2014
“Allàh uzun ömür vere, sağlık ve güç vere.” !..
Hak vermemek görüşlere mümkün değil gibi :  30.03.2014 22:10 
“Meyhâne bolsa, oy çok_olurmuş” diyenlere!..
Bâğîler_âhirette ve dünyâda kahrolur…         31.03.2014 
Mahsûl hebâ ve kâhyası yük şimdi çiftliğin!..
Olmuş elektrik kesiminden oy artışı?!?!?        31.03.2014
Manşette yazdı SÖZCÜ – sayım gizli! partili –
31 Mart 2014 SÖZCÜ s.1 manşeti: [ “40 ilde elektrik kesildi!.. AKP seçimi kazandı” , “Sandıklar kapanıp oylar sayılmaya başlandığında AKP’nin oranı düşüktü. Her ne hikmetse elektrik kesildi… AKP’nin oyları kesinti sonunda arttı!” ]
AK Parti’nin, zafer yazarak son bulan seçim!..   01.04.2014
Gerçek: Gülen cemâati, halkın içinde yok!..
01.04.2014 SABAH s.1‘de manşet: [PARALEL GÜCÜ MEĞER BALONMUŞ] , [Gülenciler devlette var ama halk içinde yok]
Kuvvetliyim sanıp yanılır.. nefsi dev gibi!..       02.04.2014
Herkül kırınca testiyi, rahmet duâ eder!..
Ermiş seçim nihâyete.. gösterdi millete;          03.04.2014
Evrak yanınca kapkara bir gün Akaydın’ı!..
03.04.2014 GÜNEŞ s.1′de manşet: [ “Devrik başkana SUÇÜSTÜ!”,”CHP’li Akaydın, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni kaybetti, giderayak belediye evrakını yaktırdı. AK Partili Türel’e göre, yakılanlar arasında 5 yıl saklanması gereken imar ve denetim belgeleri de var.”.”Türel ayrıca, Akaydın’ın ABD’deki kızının yanına kaçacağı ihbarı aldıklarını kaydetti.” ]
Hakan Şükür; cenâzede “Tuzluk” diyenlere,   03.04.2014
Sunmuş “İhânet_eylemedim” îtirâzını!..
… o3.04.2014 TAKVİM s.1‘den: Başlık: İHANET eden tuzluk [ (…) Cami çıkışında bir kişi Şükür’ü protesto etti. ÖFKELİ vatandaş, “Başbakan’a ve ülkeye ihanet ettin” diye bağırdı. Neye uğradığını şaşıran Şükür de hain olmadığını söylemekle yetindi. (…) ]
Gökçek, 5. kez seçilip aldı mazbata;        06.04.2014
Ummakta iltimas paralelden muhâlefet!..
… 06.04.2014 Pazar YENİakit s.1 manşet-üstü: [ (…..) Paraleller ve CHP’nin birçok ilde ilişki içinde olduğunu belirten Soylu, “YSK’da üç paralel üye var. Fitneyi yukarıdan aşağıya sarkıtıyorlar. CHP’yi ve temsilcilerini örgütleyip baskı yaptırıyorlar” dedi. ] ….
Câsusluk_etti.. Türkiye ister misâfiri…   07.04.2014
Başlar duâya.. belki de vermez Sam Amcası!..
Bir iftirâ: Sarin gazı kullandı Türkiye??..  09.04.2014
Bildirdi iftirâcıyı “BİRGÜN, 9 Nisan” !..
… 09.04.2014 BİRGÜN s.1  [ PULİTZER ödüllü  ABD’li gazeteci Seymour Hersh, (…..) geçen yıl ağustos ayında Suriye’de düzenlenen kimyasal saldırının arkasında Türkiye Hükümeti’nin olduğu bilgisinin arkasında duruyor. (…) ] 
Resmî yayın değil Tivitır – açmıyor büro..           09.04.2014
Mal gelse, doğru gümrüğe – serbest yalan-dolan?..
Dünyâmızın, sağır mı acep 5 büyükleri;        09.04.2014
500 küsur Mısırlının îdam karârı var?!..
Bir iştihâ müesseselerden vesâyete…          12.04.2014
Artmakta hayli çelme atanlar yürütmeye!..
Âlüftenin kim_olduğu ifşâ edildi mi?..          12.04.2014
Mevkùtelerde fâili, mef,ùlü şüpheli!.. 
                                                                                       

İlgiliMakaleler:

  • İlgili Makale bulunamadı!..