Satranç Köşem

  

 

       Bir zamanlar satrançla da meşgûl oldum..

Kabataş Erkek Lisesi’nde 1943-44 yıllarında, Bâbıâlîde, satranç ve briç kitapları satın alarak nasıl oynandıklarını öğrenmiştim.  İsmet Paşa satranç meraklısı idi ve Taksim İnönü Gezisi’nde (parkında), sonraları yıkılan Belediye Gazinosu’nun asma katı (daha doğrusu, kapıdan girişte sol taraftaki yaklaşık 3 metre enindeki balkonu)  Satranç klübüne tahsîs edilmişti. 1950’den sonra buradan ayrılmak zorunda kaldık. Sunduğum fotoğraf buradaki bir turnuva esnâsında çekilmiştir.                                                                             Teftiş için 1960 yılı Nisan ayında Bingöl’e gitmiştim. Makàmında ziyaretimde Vâlî Kemâlettin Gazezoğlu bey, “-Briç biliyor musunuz? Ben, Namık Gedik merhumla Londra’ya gitmiştim. Yemekten sonra İngilizler briç oynamamızı teklif ettiler.. Bilmediğimi söyleyince hayret ettiler ve “briç bilmeyene burada kız bile vermezler!” dediler. Bingöl’de Alay Komutanı, Vali muâvini ve ben, memurlarımızla oynamak istemediğimizden dördüncüyü bekliyorduk, iyi ki geldiniz!” dedi. Askerî gazinoda briç partilerimiz 27 Mayıs’da son buldu.

15 Yıllık Anadolu memùriyetimde, satranç oynama teklîfi almadım. 1967 Şubatında İstanbul’a yerleşince, Refik Saydam Caddesindeki İstanbul Satranç Derneği (İSD) kulübüne  devâma başladım. Turnuvalara girdim. İki oğlum da satranç öğrendiler ve beni geçtiler. Satranç dünyamızın ünlüleri Selim Palavan, Mübin Boysan, Musa Tebi, Nevzat Süer, Cavit Uzman’la tanıştım.. hepsi merhùm oldular…

 

 

      1948 Fakültelerarası satranç takım şampiyonluğu(*)

      İstanbul Üniversitesi Fakültelerarası Takım Şampiyonluğunun organizasyonu için, 13 Mart 1948 Cumartesi günü, Beyazıt’daki Marmara Lokali’nde, Mübin Boysan, Musa Tebi, Macit Çiftyıldız, İsmet Akıncı, Kenan Akansu, Cahit Öney… görüşmüşlerdi. 20 Mart 1948 Cumartesi günü, İstanbul Belediye Gazinosu’ndaki İstanbul Satranç Kulübündeki toplantıda

a) Fakülte takımlarının 5’er satraççıdan oluşması, b) Mübin Boysan ve Musa Tebi’nin hakemlikleri, (c) Maçlara 27 Mart 1948 günü başlanması kararlaştırıldı ve kur’âlar çekildi:

Takımlardan hatırlayabildiklerim (masa sırasıyla): Tıp Fakültesi Satranç Takımı: 1.Kutlu Aksoy(Soyadını Eraksoy olarak değiştirmiştir.. Bakteriolog), 2.Nuri Otooğlu, 3.Yalçın ? , 4.Cahit Öney, 5.Torumtay Oktar.  Edebiyat Fakültesi Satranç Takımı: 1.Nevzat Süer, 2.İsmet Akıncı, 3.Adnan ? , 4.Kenan Akansu, 5.Ruçhan Talay.  İktisat Fakültesi Satranç Takımı: 1.Macit Çiftyıldız(Soyadını İskenderoğlu olarak değiştirmiştir. Bolu Valisi.. 2. Ayhan ? , 3.Enis Sayıt, 4.Lami Taluy, 5.?  ? ,  Fen Fakültesi Satranç Takımı: 1.Eymen ? , 2.? ? , 3.? ? , 4.Halûk Argıter, 5.? ?. 27/28 Mart 1948 Cumartesi/Pazar, 3/4 Nisan 1948 Cumartesi/Pazar günleri karşıkaşmaları sonunda dereceler: I.Tıp Fakültesi Satranç Takımı 10,5  II. Edebiyat Fakültesi Satranç Takımı 10p  III Fen Fakültesi Satranç Takımı 5p  IV İktisat Fakültesi 4,5p.

      Ertesi yıl tekrar edilen Fakültelerarası takım yarışmasına İstanbul Teknik Üniversitesi, üniversite takımı olarak katıldı. 28.12.1948, 4.1.1949, 8.1.1949, 11.1.1949, 15.1.1949 tarihlerinde olmak üzere oynanan 5 tur sonunda dereceler: I. İ.T.Ü. 21p  II. İ.Ü. Tıp Fakültesi 17,5p  III. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi 16,p elde edildi. Katılan takımlar: İ.T.Ü., Tıp Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Eğitim Enstitüsü (Çıkmış, yerine Hukuk Fakültesi kabul edilmiştir.),  Teknik Okul, Yüksek Ticaret Mektebi, İktisat Fakültesi (Çıktı), Fen Fakültesi (Çıktı).   Alınan sonuçlar:                                                                                                                                  

İTÜ: Tıp F. 2,5 – 2,5  Edebiyat F. 4 – 1  Hukuk F. 4,5 – 0,5  Tek. Ok. 5 – 0  Yük.Tic. 5 – 0

İ.Ü.Tıp F.:İTÜ 2,5 – 2,5  Edebiyat F. 3 – 2  Hukuk F. 3,5 – 1,5  Tek.O. 3,5 – 1,5  Yük.T. 5- 0

Ed.F.: Tıp F. 2 – 3  İTÜ 1 – 4  Hukuk F. 4 – 1  Tek.O. 4,5 , 0,5  Yük Tic. 5 – 0

         

(*) Yalnızca İstanbul’da üniversite vardı.

Bilgisayarlar Türkiye’ye gelmeden önce Satranç Problemi yapmak ve çözmeye çalışmak yaygındı. Yaptığım problemleri merhum Nevzat Süer, Cumhuriyet’deki Satranç Köşesinde yayımlamıştı. 16.03.1984 tarihli Cumhuriyet gazetesinde yayımladığı kurgumu çok beğenmiş ve diyagram altına [ 3 hamlede mat (7-8) ] yazmış idi. Şairin, “Tüfek îcâd edildi, mertlik bozuldu” dediği gibi, bilgisayardan sonra kimse prublem çözmeğe vakit ayırmıyor.

       İleri bir târihde web sitemi güncelleştirirken, N.Süer’in yayımladığı diğer problerimi de sunacağım

.      

PROBLEMİN ÇÖZÜMÜ: 1.Ff4 Fxf4  2..Vb5  Şxc3  3.Ae4+

 

 

  Yavuz TANER  Cengiz AKAN  Tunç ALANKUŞ  Vahdet TOLUN  Lütfü YILMAZ  Cahit ÖNEY

  Satranç Linklerim

                                     

1. Ka7!  Ka7  2. Ka7  Şa7  3. Fb8  [3… Şb7  4. Aa5> ] 1 – 0   J. Kaikamdzozov

Feridun Öney (Türkiye): 1  –  C. Azzopardi (Malta): 0

 

1… Fd4!  2. cd4  Ke8  3. Ve8  Ve8  4. Ac4  [4. Af3  Vc2!  5. Ke1  Kd1!  6.Fd2 Ka1  7. Ka1  Fh3! – +]  Ve2! [ A Fh3]  5. Fd2 Kd2  6. Ad2  Vd2 0 – 1  J. Kaikamdzozov  

Feridun Oney  vs.  C Azzopardi  1 – 0

Kaynak: http://chess-db.com/public/game.jsp?id=6300057.Azzopardi,%20C.79276800.10560

 

Türkiye Satranç Federasyonu yayını Mavi Kale`nin Ağustos 2015 tarihli Sayı:23 sayfa 61`den alınmıştır.

 

 

 

(Visited 342 times, 1 visits today)