Etiket: Kılıçdaroğlu

• Cumartesi, Temmuz 22nd, 2017
     Güncelleme: 10.09.2012 (Nihâyetde)
       Mef’ûlü mefâîlü mefâîlü feûlün (2)
         Radyasyona, madyasyona aldırmam_efendim..

Efrâd alışıktır.. çayı kaldırmam_efendim!..

Evresel beyitler’den….Nisan 1993 Sayı:20 İSLÂMÎ EDEBİYAT’dan…

Derler: Canavar gölde imiş.. Van’da, Keban’da…

Kurbanları hergün çoğalırken otobanda!..

………………………………………..  09.06.1995  ……………………………………………………   

Yetmez mi bu mevkî sana?.. Çok yükseğe çıkma!..

Bin parça olursun.. düşürürler seni birgün!..

………………………………. 14.12.1975 ………………………………………………….

Ey genç; oku târîhini.. gerçekleri bul, gör!..

Târihçilerin pekçoğu dilsiz, satılık, kör!..

…………………………………………..01.10.1985…………………………………………..

Mes’ut, Topuz, Algan’la Süleyman ve de Sâmî,

Sezgin, Hüsam, Âgâh.. daha yüzlerce esâmî!..

………………………………………….10.08.1997………………………………………………….

Esmekte Uluğbay yeli Millî Eğitim’de;

Yaprak gibi savruldu şöför, çaycı, müdürler!..

…….AKİT 12.11.1997:  Milli Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay, görevden aldığı

49 milli eğitim müdüründen sonra şimdi de müstahdem, çaycı, şöför gibi en alt

kadrolarda kıyım yapmaya başladı.   ……………………………………………………………  

Bağdaş kuramaz, diz çökemez, câmie girse;

Lâkin tenis_oynar; başarır basketi, dansı!..

……………………………………………………………………………………………….

Şeddâd’ın_İrem bâğına tâlip süfehâ çok;

Biz sabrederiz görmeğe Cennetde Cemâli!..

        ………………………………………………………………………………………………..

Tekbîr alarak durdu musallàda namâza;

Mümkün mü bu yaptıkları, kahrolsa şerîat?..

…..Nisan 1993 Sayı:20  İSLÂMÎ EDEBİYAT’dan……………………….. 

Hiç câmie girmez, ona yetmekte musallà;

Mürd oldu mu yârânı, rezervasyonu ön saf!..

…..Nisan 1993 Sayı:20  İSLÂMÎ EDEBİYAT’dan……………………………  

Tedbîr ile takdîr-i İlâhî değişir mi?..

Küfrün göremez gözleri nùr inse semâdan!..

……………………………………19.08.1984 Pazar……………………………..

Bir velvele, bir kargaşadır tuttu cihânı;

Gelmekde şerîat diye “ülker”, “şiribom”la!..

…………………………………….01.07.1997 …………………………………………………..

İnsaf!.. Deli Dumrul bile yapmaz bu kadar zam;

Geçmiş başa Mes’ut, vuruyor zammı her_akşam!..

…………………………………….16.07.1997 …………………………………………………….

Kim yaptı.. neden.. kasdı ne “elbîse”mi “giysi”?..

Dersem yeri mùcid bey’in_idrârına: “siysi”!..

………………………………………01.03.1986 …………………………………………………….

Tam-kàfiye bulmuş, ne güzel, “sergi” ve “çergi”;

Dilmaçlarımız eyledi “mecmùa”yı “dergi”!..

……………………………………… 21.05.1971…………………………………………

Antalya’da “Ormancıların Kongresi’nde;

40 milyonu aşkın değişik içki içildi!..

……. 4 bin şişe şarap, 3.840 şişe bira, 1.600 şişe rakı AKİT 25.10.97….

Cumhur Baba’mız der: “Olacak böylece çağdaş!..

Çağdaşlaşacak senfoni dinlerse vatandaş!..”

…………………………………………. 1997 ………………………………………………..

Mağlûb olan askerde gelişmiş şu telâkkî :

İslâm ve onun kültürü pâ-bend-i terakkî!.. 

…………………………………………..14.06.1998………………………………………..

Bir; söyledi bir şey ve cevap geldi Kırış’dan:

Mahzurlu siyâset.. üniformayla, kılıçla!..

… 03.07.1998 .. Çevik: Genel Kurmay 2. Başkanı .. Recep Kırış : BBP

Genel Başkan Yardımcısı  …………………………………………………………..  

Baş düşmanımın dostu imiş… Öldü Makaryos;

Bayrakları indirdi Mısır, Sùriye, Îrân!..

………………………………….04.08.1977……………………………………………. 

Millet kesesinden verip_on koltuğu rüşvet;

Serdâr Ecevit kurdu onüç başlı hükûmet!..

…………………………………. 12.01.1978………………………………………….

İslâma nasib etti Hüdâ Leyle-i kadr’i;

Vakt erse de görsek, ne olur, matla-ı fecri?!..

………………………………………………………………………………………………………

Kirlendi siyâset gene bin türlü oyunla;

Çıkmaz ki bu kir suyla, deterjanla, sabunla!..

…………………………………………………………………………………………………………

“- Emrimle, nasipsiz köye ister ki su gelsin;

Sanmış şu benim bastonu peygamber asâsı!..”

…………………………..”Evrensel beyitler”den……………………………………………..  

Kartal Demirağ çekti tetik.. emri veren kim?..

Kim verdi aceb Turgut Özal katline ferman?..

….. 31.01.1998 AKİT: ANAP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keçeciler:

“Özal sùikastinin aydınlanması zor!” dedi. …………………………………………….  

Mülkün temelinden ne haber?.. hangi adalet?..

Gündemde durur gizli-açık, darbe hukùku!..

…………………………………….. 06.08.1997……………………………………………….

Bir kan-gölüdür Tuzla, Saraybosna, Goradze;

Olduk Batı’nın çifte-standardına mahkûm!..

……………………………………………………………………………………………….

Abdestini al, câmie gir zinde ve sağken;

Mahzùn olacak yoksa musallàda cenâzen!..

………………………………………………………………………………………………..

        Memurlara AK Parti’li Fazıl Karaman şov :

        Bir zeytini yapmak gerekirmiş iki lokma!..

        ……………………………… 12.03.2006 ……………………………………………………

        Tartışması yok!.. Suç sayılır dışkı yedirmek!..

         İnmekte, suçun fâili askerse, cezâsı!..

        …… 22.04.2006 SABAH’da Mehmet Altan: Köylüye dışkı yediren subaya

            Ceza vermediği için AİHM’de mahkûm olanlar dahil (…)  …………………

        …………………………………………………………………………………………………..

          Peygamber-i zîşân’a “laik?” der, Ege Cansen;

        Din bilgisi kıt.. saçmalıyor belki de kasden!..

        .. 13.10.2007 HÜRRİYET’de Ege Cansen’in yazısının başlığı: “Muhammed

            Mustafa kadar laik Mustafa Kemal Kadar Müslüman olmak”

            14.10.2007 VAKİT: HÜRRİYET’in bankacı kökenli yazarı Ege Cansen,

            Peygamber Efendimiz’i laik yaptı! Cehaletin böylesine pes doğrusu.

            Yuh olsun!

             …………………………………………………………………………………………………..

        Üzmezdi… Fakat, üzdü.. deyip, ekşiye tatlı!..

       Dâvâsına “bâtıl!” diyerek hürmet_edermiş?!..

        Hüseyin ÜZMEZ’in, 8.2.2008 VAKİT’deki “Çok önemli bir açıklama

             başlıklı yazısından: [ (…) Bir okuyucu kardeşim, dün telefonda bana “Oktay

             Ekşi’yi neden övüyorsun?” diyordu. (…) Sayın Oktay Ekşi, samimi bir

             Atatürkçü’dür. Davaları batıl olsa da ben samimi insanları severim. (…) ]

        ………………………………………………………………………………………………………..

        Bir dosya için Yargıtay 3 yıl düşünürken;

       Alkışlanıyor Meclis’e çatmakdaki sür’at!..

             ….. 25.05.2008 VAKİT s.8 Yargıtay’daki bir dosya 3 yılda sonuçlanıyor.

          Dersin; edilen zulmü okursan, gurebâdan:
       “Hastâneye gitmem.. ölürüm kendi evimde!..”
              ……………………………………………………………………………………………………..
              Kabz-eyleyemez rùhu ne nâmred, ne acùze…
       “Kurtar!” dedi heryerde-Azîz  yerde Azîze!..
              ………………………………………………………………………………………………………  
              Hak sunduk_azınlıklara bol-kepçe, Lozan‘da;
       İstanbul‘u kurtarmak_için fidye gerekti!..
           ………………………………………………………………………………
           İslâm; jenosit gördü, görür öz-vatanında..
       Afgan; ve Cezâyir‘de, Filistin‘de, Irak‘da!..
              ….. AKİT 01 Mart 2011’de Asım YENİHABER‘in “28 Şabat” başlıklı köşe-yazısundan:
              [ Bugün eğer, Filistin’de masum çocuklar katlediliyorsa, bir halk kendi vatanında
              Jenosite tabi tutuluyorsa, Türkiye’nin verdiği desteğin buradaki payı hesaplanmalıdır. ] 
              Câhit!.. Senin_eş’ârını kim görse der: Eyvâh,
       Bir katre su kayboldu beyâbân arasında!..
       ……………………………………………………….
              İnsanlık_için farz idi.. icrâsı kılındı;
       Verdikse de gàzî ve şehit, GAZZE yolunda!..
               ……………………………..03.06.2010 ……………………………………………….
              Uğrunda, güzel, savmı bıraktıksa kazâya;
       Isrârın_abes.. fevt edemem vakt-i namâzı!.
         ………………………………………………………………………….
         Korkutmada sandık.. çekinir parti barajdan…
       Yıldızları bir hayli sönük.. yaldızı parlak!..
            …………………….. 09 Kasım 2010 …………………………………..
            Vaktiyle Fenerbahçe‘de Lefter, kaleciymiş???..
        Kuşlar yiyebilsin.. ufak_at.. çok büyük_atma!..
                … 29.3.2011 AKİT’de Hasan Karakaya : […Şamil Tayyar, 31 Aralık 2010!da …. şunları
            yazmıştı: …. Kılıçdaroğlu şöyle dedi: Çocukluğumuzda Lefter çok iyi bir kaleciydi!!!. ]
            C.Öney: Tahmînen 1950’de Millî Takım: Cihat(FB), Murat(FB), Ahmet(FB) diye başlar ve
            Lefter(FB), Şükrü(BJK) diye biterdi..
            …………………………………………………………………………………………………………..
        Denmişdi: “Güneş çıkdı, karanlıkları boğdu!..”
        Asrîliğin_îcâbı “fuhuş sektörü” doğdu!..
            ……. Silâmî Edebiyat :11 .. Ocak 1991  ………………………………………………………
        Bir bilmecedir bence “Danıştay‘da cinâyet!..”
        Tansel Çölaşan, kàtili “tekbirli” tanıttı!..
          …. 20 Nisan 2011 Çarşamba VAKİT s.19’da, Ersoy DEDE‘nin “Saldırgan tekkbir
            getirdi mi?” başlıklı köşe-yazısından: [ Tansel Çölaşan Danıştay binasının
          önünde kameralara; “saldırgan tekbir getirerek kurşun yağdırdı” diyerek … 
             …………………………….. ……………………………………………………………………………… .
         Sünnîyi muvazzaf göremez orduda kimse!..
         Kimler kimi âgùşuna almakda.. hesâb et!..
                  ……………………………………………………………………………………………. .
              Değildi hiçbiri meb’us.. tutuklu olmasalar!..
         Sebep nedir Haberal, Balbay’ın adaylığına?..
                  …..  4.7.2011 Pazartesi akit gazetesi, s. 9 Erl METİN/ANKARA ‘Tutuklu olmasalar
                  aday gösterşmeyeceklerdi’ haber başlığı.. CHP eski Hatay Billetvekili İnal Batu,
                  CHP’nin yemin etmeyerek yanlış yaptığını vurgulayara, “Mustafa Balbay ve Mehmet
                  Haberal tutuklu olmasalardı, tutuksuz yargılansalardı CHP onlar aday göstermezdi”
                  iddiasında bulundu.      …VEZNİ: Mefâilün feilâtün mefâilün feilün …..
                  ………………………………………………………………………………………………….
         Kahretmede “idhâl malı kültür” bizi, usta!..
         Tedbîrini anlat!… Ne diyorsun bu hususta?..
                   ……………………….. 10.Temmuz 2011 ………………………………………………
                Dîvân edebiyyâtına tek gözle bakınca,
        Yalnızca kadın görmeğe mahkûm oluyorsun!..
         ………………  04.01.2012  ………………………………….
         Verdik Rize, Antalya ve Muş, Ağrı’da hizmet..
         Bir yastığa baş_koymamız 60 yılı geçti!..
         ……………………………………………………….. 
         Susturması imkânsız_olur, susmayı bilmez;
         Yalvarsa da söz verme sakın herzevekîle!.
                  İşkembe veyâ tarhananın çorbası hoşdur;
         Mecliste de tenhâda da, her yerde içersin!.. 11.03.2012
                   Vaktiyle, çekip Besmele ol mâbede girdik;          10.09.2012
          Derler: “Müze olmuş.. bilet_al, gir”,  Ayasofya!..
          … Tenasüp sanatına örnek
           Bir bilmece: Patronları derken “kara elmas”;   15.05.2014
           Bilmiş, “yerin altında ömür törpüsü” işçi!..    
 

İlgiliMakaleler:

  • İlgili Makale bulunamadı!..