1. Bölüm

Son Güncelleme: Cumartesi, Temmuz 22nd, 2017 | Kategori: Feilâtün mefâilün feilün| Etiketler:  | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

                Feilâtün(fâilâtün) mefâilün feilün(fa’lün) (1)

  

Belgelerdir, haber özetleridir..

Bu beyitler hiciv değil, tesbit!..

……………………………..13.03.1998……………………………

Doğduğum yer yabancılarla dolu;

Râzıyım ben bir_âşinâ yüze de!….

… ……………………………………………………………………………

 İşte evrimci aklı, safsatası :

“Dinozorlar, kuş_oldu uçtu!” diyor!..

…Kuş nesli de, kediler kanatlanınca son bulacak!!! C.Ö. ……… 

Müslümanlar gözüyle Tanzîmât :

Yasak_olmuş “gâvur!” demek gâvura!..

……………………………………………………………………………………….

Der ki Sünnî: “Şehîd ol_uğrunda;

Yaşasın devlet-ii ebed-müddet!..

………………………………………………………………………..

Siner işgàl olunca ehl-i dalâl;

Direnir sâde alnı secdeliler!..

…………………………………………………………………….

            Azamet kokmayan vakàra bürün;

Gör tevâzù’u farklı zilletten!..

……………………………………………………………………                                                      Hamle etmiş ılımlı islâmcı;

Ruhsat_almış azîmetin yerini!..

……………………………………………………………

                     Darı ekmekte, komşu, bahçesine…
                 Ürkütürler bizim garip horozu?!..
            …………………………………………………….
                     Sumru bir kuş.. çatallı kuyruğu var..
              Tiz ve keskin öterse, buyruğu var!..
               …………………………………………………………….
               İki “millî” bakanlığın vardır..
               Ve senin kültürün, turistik_imiş!..
                               …………………………………………………………………………  
                     – Deme gàzî, şehit-mehit.. lâik_ol;
               “Personel zâyiâtıdır!” deyiver!..
                       …………………………………………………………..  
            Atılır kaymakam ve vâlîler;

“Toka etmez!” denip, kadınlarla!..

……………………….NTV 27.03.1998  15.05……………………….

Dedi: “-Saklanma gayrı.. fişlendin..

Seni ifşâ eder gümüş yüzüğün!..”

………………….. 30.03.1998 …………………………………………………….

Alevîlik nedir?” suâlini sor;

Alevîler cevabda birleşemez!..

……………………………28.06.1998……………………

            Yetti fir’avna Hazret-iii Mùsâ;
            Nemrud’un karşısında İbrâhîm!..
            …………………………………………..
            Nâra mahkûm Hıristiyan ve Yehùd :

Diyemez: Lem yelid velem yùled!..

…………………………………………………………………………………

Müslümanlık; akıl ve iz’anda..

Filozoflar; bugün, yarın zanda!..

……………………………………………………………………….

Üretirsek ateş-böceklerini;

Tutacaktır elektrik yerini!..

…………………………………………………………….

Kapıyor sağ eliyle bal tasını;

Sallıyor sol eliyle baltasını!..

………………………………………………………………….. 

Saygı duy fikre.. olma tasfiyeci;

Der Hadis: İhtilâfta rahmet var!.. 

………………………………………………………………………………..

Hâkimiyyet bu milletin hakkı;

Milletindir bu ülkenin tapusu!..

……………………………………………………………………………

Sesi çıkmaz bu milletin.. kuzudur!..

Koyun_olsun, hemen verin çobana!..

………………………………….06.12.1997………………………………….

Tövbe Yâ Rabbi.. “râinâ!” demedik..

Bizi verdin neden Çoban Gülü’ye?!..     

…………………………………II / 104………………………….

“At” ve “avrat” düşüp de kıymetten;

Her bakımdan değer kazandı “pusat”!..

………………………………07.07.1998…………………………………

Yüzde doksan sekiz buçuktu hani?..

Özü bir başka çıktı külhânî!..

……………………………..1982…………………………………….

“Ortaçağ”dan konuştu Fazıl Say..

Gelecek yıl, alır Nobel’den_ödül!..

……………………….18.12.2007…………………………………..  

İşte Fazıl Say’ın gülünç yalanı:

Kaldırılmış resim, müzik dersi!..

………………………..18.12.2007………………………………

Yardım_ister zavallı Fazıl Say;

Seslenir “Kimse Yok mu Derneği”ne!..

………………………..18.12.2007……………………………………….

Katolik söylemişse, tebrikler:

“-Dönmeyiz Ortaçağ karanlığına!..”

……………………….18.12.2007…………………………………………

İktidarsız hükûmetin işi zor!..

Hâkimiyyet, elit klanda gene!..

……………………….. 18.01.2008……………………………………….

Göçtü izzetle.. “Hù!” yazın başına..

Gitti zilletle.. “Tù!” yazın taşına!..

…………………………………………………………………………………..

Dedi Derviş, Kurul’da Başbakan’a:

“Çekilin.. yoksa memleket batacak!..”

…..05.07.2002 AKŞAM sürmanşet: [ Derviş, Ecevit’e zirvede

ültimatom verdi. ÇEKİLİN yoksa ülke baracak……………………

Ey harâmî!.. Helâl eder mi hacı?..

Alınır yüzde 50 yol haracı!..

……………………………………………………………………….

Yaşarız biz, sizinle, Türkiye’de;

Ayrılır âhırette yerlerimiz!..

……………………………………………………………………..

Bekledin; yılbaşında, gelmesini;

Söyle yavrum: Baban, Noel mi senin?..

………………………..  01.01.2008   ………………………………………

Bekledin; yılbaşında, gelmesini;

Hangimiz?.. Ben miyim, Noel mi baban?..

………………………….01.01.2008   ……………………………………………..

Erdoğan!.. Milletin ne der, dinle :

“Su ve ekmek değil, hak_istiyoruz!..”

…………………………..24.12.2007……………………………………………………………..

                    Kurtarılmış sokak!“da bir “galeri??”…
             Sitem_etmiş Günay, “mahalleli”ye!!!
             …… Samanyolu TV ….. Haberler: 18.50 ………………… 
              24.09.2010 .. Tophane’de, Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY;
                Sokağın gençlerini:Anadolulu ve Galericileri:Çağdaş göstermeden 
                önce; her 2 tarafın 23 -26 yaşlarındaki gençlerinin baba ve
                dedelerinin doğum yer ve tarihlerini tesbît etmiş midir? ………
                Ortaköy, Arnavutköy_ardından;
             “Kurtarılsın”, bırak, Beşiktaş da!..
             ……………… 25.09.2010 ……………………………..
             ” –Darbe yap.. imtiyaz veren yasa var!..”
             İktidârın, zayıf hukukçuları…
                          …. [[29 Nisan 2011 TARAF s.11!de başlık: Yasaya Balyoz ayarı   “926 sayılı
                    TSK Personel Kanunu”nun 65. maddesine 2008’de bir bend eklenerek,                                                     
                    haklarında soruşturma açılan subay ve astsubayların emekli edilmelerinin
                    önüne geçildi.]] 367’yi sezememişlerdi… 82 Anayasası’nın 133. maddesinin
                    değiştirilmesindeyi hatâ, bu sitenin TDK sayfasında anlatılmıştır…  …………..
       
                Sona ermiş birinci çarpışma…
             Geldi gàlip KILIÇDAROĞLU, SAV‘a!…
                    … 04 Kasım 2010 Perşembe … Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
                (AbdurrahmanYALÇINKAYA), CHP Genel Kemal KILIÇDAROĞLU’nun
                gönderdiği, partisinin yeni Tüzüğüne uygun hazırladığı MYK (Merkez
                Yönetim Kurulu) üyeleri isim listesini kabul ettiğini açıkladı.  ……..
     

Kırmasın milletin ümitlerini..

Oynuyor Erdoğan, uzantıları!..

……………………………24.12.2007………………………….

Şükür Allàh’a, hayli güçlendi;

Koruyup kollanan demokrasimiz!..

…………………………………………………………………………….

Doğdu İslâmiyet; ışık saçtı;

Batı’nın Ortaçağ karanlığına!..

Bak:  1) Elfâz-ı bîedeb.. ne demek “dinciler” lâfı?” 

2) Etmekde ORTAÇAĞ diye Fazıl Say iftirâ  3) Piyanist,

besteci Fazıl Say’a bir bak.. ne demiş:  …………………….. 

Bize Kur’ân’ı eylemiş tebliğ…

O’nu tahkîr eden kalem, kırıla!..

………………………………………………………………………….

Patlamazmış!.. Nedir bunun sırrı?..

Sanıyorlar turizmi cin-mısırı!..

… “Yatırımlar bitmeden, tesisler tamamlanmadan turizmde

Patlama olur mu? Mısır değil ki patlasın!” Baskın Oran’ın,

Kenan Evren’in yazılmamış anıları; Bilgi Yayınevi; 1989”

…………………………………………………………………………………..  

Anladık gayri.. dün, bugün ve yarın

Sülü’nün; Cindoruk hoparlörüdür!..

……………………………..11.10.1997…………………………………..

Bir röportajda der ki Pişkinsüt;

650’dir cezâevimiz!..

….25.05.1998 .. Sema Pişkinsüt DSP Aydın Milletvekili ve

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ………

“Sel gider, kum kalır!” diyen Baykal;

Şimdi kum-torbasıyla başbaşadır!..

……………………………..26.11.1995……………………………………

Yüzde 70 çıkarsa memnùn ol;

Yüzde 99 değil sayımız!..

Bak: Bilin ki yüzde 30   diye başlayan beyitim …….

Bak: Etti matbùâtı sevk  diye başlayan beyitim ……

Setr-i avret, namâz, oruç yokmuş..

Ey erenler; koşun, bizim bu ocak!..

……………………………………………………………………………….

Akrabâ, arkadaş ve yandaşlar..

Devr-i Mes’ut’da kadrolaşmayı gör!..

……………………………02.09.1997………………………………….

Askerî gizli belgeler yayılır..

Alıyormuş basın Perinçek’den!..

 …Anadolu aydınlanması…1997…………………………………                                 

Söylenir hep “rejim tıkandı!” sözü;

Sanılır çâredir müdâhaleler!..

…………………………………1997…………………………………..

Gösterirler bizim Bakanlarımız;

Ateş_üstünden_atlamakta hüner!..

……………………………..22.03.2007……………………………..

Râzıyız asgarî demokrasiye..

Lâyıkız askerî demokrasiye!..

………………………………………………………………………..

Sulha sembol güvercin_olmuşlar;

Öpüşüp koklaşan Yalım, Mes’ut!..

……………………………..Temmz 1997……………………………..  

Tek tip_insan yetiştirir bu rejim..

Bahsederler nasıl demokrasiden?..

………………………………16.08.1997 …………………………                 

Soruyorlar Bakan Yalım Erez’e;

Promosyon yasan ne oldu?” diye!..

…. 02.09.1997   Aydın Doğan’a âit Hürriyet ve Milliyet,

kendi TV’lerinden (Buzdolabı veriyoruz! Müzikseti

veriyoruz! diye reklâm yapıyor. (AKİT 02.09.1997) …..      

SAVAŞ_almış cevâbı hâkimden :

Hangi kànùna istinâd edeyim?!..

…..AKİT:18.11.1997 Vural Savaş, 11.11.1997’de

Anayasa Mahkemesindeki sözlü savunmada “Ben

daha önce size geldim.Davanın Anayasaya göre

açılıp açılamayacağını tartıştık” dediği, RP’ye

gönderilen bandın çözümünden ortaya çıktı…….

Yargıtay’dan karar: “Okullarda,

Yöntem_olmaz dayak, disiplin_için!..

……………………………….HÜRRİYET 29.01.1997…………..

                      “Otoyol lüks!” ve “zammı durdurma!”

Der Eğilmez… Sonunda istîfâ!..

… 06.12.1997 HÜRRİYET> Milletvekili  Mahfi Eğilmez;

Karadeniz otoyolu ihâlesini ekonominin kaldıramayacağını,

bu tarihte lüks olduğunu, ertelenmesi gerektiğini söylemişti ve

“kit mallarına zammı 6 ay durdurduğunu söyleyen Güneş

Taner’le de uyuşmazlığı vardı. Sonunda istifa etti.    ……………..

Geldi tehdîd İmam-hatiplilere;

“Tornadan çıkmamış topaçlar”dan!..

….. ANAP Genel Başkan Yardımcısı Agah Oktay Güner: ANAP

milletvekillerinden bazıları (kesintisiz  8 yıl konusunda değişik

fikirler ileri sürebilirler. ANAP milletvekilleri tornadan çıkmış

topaçlar değillerdir; fakat grup kararına uyarlar.,dedi.  ………….

Geridir bizde hayli teknoloji;

Kalırız her sayımda evde hapis!..

………………………….30.11.1997…………………………………..  

Ocağın îtibarlı yârânı;

Ateistler, lâikçiler, alevî!..

…………………………………………………………….

                     Sürü teslîm edildi aç kurda;

Aynı kuvvettedir koyun, kuzu, koç!..

…………………………………..06.12.1997……………………………

Şimdi keyfindedir Civan’la Erez;

Çâresiz seyreder döviz-zedeler!..

…………………………………..21.01.1998………………………

“Mesaj”_“eylem” sayıldı türbanda;

Neşredildii karar, kapandı REFAH!..  

….. 22.02.1998 Pazar günü yayımlanan kapatma karârında,

Necmettin Erbakan’ın türban hakkındaki konuşmaları,

topluma laiklik karşıtı mesaj” olarak değerlendirildi ………..

Rüşvet_almış kaçakçıdan DGM;

İki hâkimle savcı suçlu imiş!..

……02.03.1998 SABAH’de manşet: DGM’de rüşvet

Skandalı……………………………………………………………..

Bir hakîkat midir, lâtîfe midir? :

Avukat tutmayın.. tutun hâkim!..

…….02.03.1998..ve 24.05 2003 Milliyet’se Meral Tamer…..

Yeni bir devre.. Cindoruk, Mes’ut;

Dediler “askerî vesâyet”e: Dur!..

 ……………………………………15.03.1998…………………….   

Olacakmış niyâzi, Mes’ut bey?..

Cindoruk, “ihtimâli vardır!” der!..

..  Güneri Civaoğlu’nun 19.03.1998 MİLLİYET’deki

yazısından: Cindoruk’un, Başbakanla ilgili son

değerlendirmesi şöyle:  Mes’ut bey bu arada niyazi

olabilir!………………………………………………………………

Korunup kollanır titizlikle;

Olmayan bir demokratik sistem!..

………………………………………………………………………….

Yapsa Meclis yasayla târîfi;

Ne demektir şu “irticâ” bilelim!..

 22.03.1998 AKİT  Mart 1998!de Milli Savunma

Bakanı İsmet Sezgin şöyle dedi: İrticaya karşı her türlü

önlem alınıyor. Başbakanlıkta olsun, İçişleri

Bakanlığında olsun. Yetkşlşler, Daireler görevlerini

yapıyorlar. İrticanın tanımında bir uzlaşabilsek,

o zaman mesele yok.  …Anadolu aydınlanması…………  

Amblem seçti Parti “şemsiye”yi;

Daha gerçekçi simgedir “paraşüt”!..

…………28.06.1998……   Cindoruk’un Partisi………………

Atma tiz perdeden behey nâdân;

Ederiz cehli seehlden tefrîk!..

……………………………….27.01.1999………………………………

Kafa tutmakta devletin başına..

YÖK; “Kurul”ken nasıl kurum’laşdı?..

……………………………..2007……………………………………..

 
(Visited 18 times, 1 visits today)

İlgiliMakaleler:

  • İlgili Makale bulunamadı!..


RSS 2.0 ile yeni eklenen yorumları takip edebilirsiniz. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.