11. Bölüm Mef,ùlü fâilâtü mefâîlü fâilün 02.01.2013-31.01.2013

Son Güncelleme: Cumartesi, Temmuz 22nd, 2017 | Kategori: Mef’ùlü fâilâtü mefâîlü fâilün| Etiketler:  | Tags: , , , , , , , , , , , , ,

 
Zam yolda kaldı.. Kafdağı’n ardında, çâresiz..          02.01.2013
Şâban, recep, safer diye bekletti.. gelmedi!..           20 safer 1434
 
 
Hiç zor değil “kadınlara infâz”ı önlemek :                02.01.2013
Masraf gerekmiyor.. ısı-ölçer ses alsa ya !..
100 Desibel’in üzerindeki gürültü/PATLAMA/çığlık kaynağını tlf. 155’e bildirecek şekilde,
ısı-ölçer cihâzı îmâl edilmelidir
 
 
Küffâr için, birinci hedefdir BAŞÖRTÜSÜ;                  03.01.2013
İSLÂMİYETDE, ÂİLENİN KUTLU SANCAĞI !..
 
 
Örtüşmüyor mu her vakit_”ahlâk” “hukùk” ile?..     04.01.2013
Aptalca: îtiraf ve de inkâr: akıllıca !..
Evrensel hukùk ile bir toplumun ahlâk kàidelerinin büyük ölçüde örtüşmesini sağlamak,
YASAMA’nın görevidir
 
 
Elbet; polis de “şüpheli eşhâs”ı fişlesin..                  04.01.2013
Vermekde fayda “fâili meçhùl”ü çözmede !..
Ağrı Sağlık müdürlüğümde, masamın arkasındaki haritada, Kızamık ve Boğmacalı köyleri,
renkli bayrakçıklarla işaretleyerek, devamlı takip ederdim
 
 
80 yıl_önce başladı zûlmün daniskası;                     15.01.2013
Türk, Kürd ayırdedilmeyerek ehl-i sünnete !..
Doğu Anadolu’da uçaktan; Doğu Karadeniz’de gemiden bombalama… 
 
 
Hâkim karàrı yoksa ağır suçlu, dinleten..                  17.01.2013
Çıksın böcekle dinleme kànùnu tez vakit !..
 
 
Göz görmeyince, bankaya gitmek harâm imiş ?..       17.01.2013
“ENGELLİ” dendi.. belli ki yanlış bir_anlama !?..
17.01.2013 Neşet Karadağ/Adana (AHT) (…..) Banka şubesine giden öğretmen Ercan’a
iddiasına göre görevli memur “görme engellilere hesap açamayız” dedi. (…..) 
 
 
İnfâz edildi kahbece Pâris’de üç kadın..                    17.01.2013
Bulsun Fransa kàtili.. azmettirenleri !..
 
 
Memurların sınıfları, KAST SİSTEMİ’yledir…             20.01.2013
Hâlâ 960’ı çekmekte Türkiye!.. 
 
 
Asker, Hukukçu, Mülkiye erkânı: zirvede…
KAST SİSTEMİ’nde ” PARYA ” görürler hekimleri!..
Yeni Anayasa, Millete; “İmtiyazsız, sınıfsız kaynaşmış bir kütleyiz ” dedirtebilecek mi?
 
 
İNTERNET’in haberleri ürpertiyor bizi..
İçtik zararlı, kirli su.. Sağlık Bakanlığı!..
Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi Başkanı Kemal Özer:
      ….. Raporda toplam 115 su markasından 105’i sınıfta kaldı
 
 
Sarmış yazık ki yurdumu deprem kuşakları..             22.01.2013
Deprem değil; vatandaşı, mimarlar_öldürür!..
 
 
Tuz, süt, yoğurt, balık, sucuk, ekmek, su, bal, hava..  23.01.2013
Her şey zararlı.. beklemeyin kontrol, cezâ..
 
 
Özgürlük_istenir dil’e.. Meclis, çalışmada!..                 24.01.2013
Kürt bekliyor: Başörtüsü ihmâl edilmesin!..
24.01.2013 akit s.15  Ali Yıldırım-Diyarbakır: Başörtüsü sorunu çözülürse Kürt sorunu da çözülür
 
 
Osmanlının sarayları yansın?.. Otel olur?..
KÜLTÜR?.. TURİZM’e oldu fedâ..Çoktur_örneği!..          24.01.2013
24.01.2013 Fatih Altaylı: Şimdi birileri çıkıp “Katiyen otel olmayacak” falan derse benim karnım çok tok
İLÂVE: Beylerbeyli Dr.C.Öney 29.01.2013 > 19.03.1983’de yanan, Beylerbeyi Camii yakınındaki târîhî İsmâil Paşa yalısı, aynen inşâ edilmiş ve Bosphorüs Palace Hotel olarak TURİZM’e kazandırılmıştır. 
                                             ****************
 
TBMM Yürütme Erki’nde, yakın geçmişten bugüne sevindirici değişim :
 
Üskül, Çubukçu(Baş), Günay, Akdağ ve Dinçer’i            24.01.2013
Hoş görmemişti doğrusu hiç, Milliyetçiler!..
Zafer Üskül: “Başörtüsüyle İlkokula gönderilen çocuklar ailelerinden alınsın”, Nimet Çubukçu(Baş):
“İlkokula göderilmeyen çocuklar ailelerinden alınsın” demişler; Almanya ve Hollanda’da toplam ONBİNLERCE Türk çocuğu Hıristiyan ailelere verilmiştir. Almanya , Hollanda’da çok sayıda ibtal ve
tazminat dâvâları açtırılmalıdır: 1: Yabancı âilede zorla ikàmet, psikolojik travmaya sebep olur, Hıristiyan âile helâsında tahâret musluğu olmaması, yemeklerde dumuz eti şüphesi.. okul çaqğındaki Müslüman
çocukta psikolojik travmayı şiddetlendirir. 2: Müslüman Türk çocuğu, yaz/tatil aylarında Türkiye’ye
seyahat edecek ve dedelerini ninelerini görecektir. 3: Savunma; Hıristiyan çocukların da Müslüman
âilelere veridiğine örnekler gösterebilmelidir. 4: Zaman aşımı söz konusu  olamaz: çünkü
psikolojik travma devâm etmektedir.
Ertuğrul Günay: E.R.Üngör’ün Türk musikisi çalgıları koleksiyonona sâhip çıkmamıştır; Belediyeler Tiyatro(cu)larına özerklik istemiştir; Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Kararnamesinde imzası yoktur.
Recep Akdağ: Sık sık yöntem, karar değiştirerek hekimleri, vatandaşı, eczacıları şaşırtmıştır; Performans ve Döner semaye gelirleri paylaşımı konularında, emekli hekimlerin aylıklarını yükseltme gayretlerinde şikayetler artarak sürmektedir. İhtisas veren hastanelerde 3 Âcil: Hariciye âcili, Çocuk âcili, Dahiliye âcili açtırmamıştır.
Ömer Dinçer: Eğitim Fakilteleri ve Güzel Sanatlar Meslek Liselerinde MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ yapmamış, Tanzimat uzantısı taklîdî sanatları ve hocalarını korumuş, Başbakanımızın “Ecdaddan miras kalan kültür ve san’ata yönelme” direktifi gereği yapılmamıştır. Â.N.ASYA’nın BAYRAK şiirini sansürleyerek ders kitaplaına almasında haksız, hatâlı görülmüştür. 24.01.2013
 
Kültürcümüz Günay; Ali Balkız’la hem-fikir..
Der kiii.. cemevlerinde ibâdet geçerlidir !..
İnternet’den > Ertuğrul Günay’ın; TRT 1’den 14.01.2010 tarihinde alevilere seslenişinden :
“… cemevleriniz sizin ibadethaneniz. Ali Balkız öyle söylüyorsa öyledir. “
“camilerimizin, imamlarımızın, müezzinlerimizin, vaizlerimizin, imam hatip liselerimizin, ilahiyat fakültelerimizin, diyanet işleri başkanlığımızın tüm giderlerini sizlerin vergileriyle karşıladığımız için özür diliyorrum.”
    Site’min ziyâretçilerine  – pek kısa olarak –  arz ediyorum : Ecdâdımız; câmi’ yaparken, onun bütün giderlerini fazlasıyla karşılayacak vakıflar bağışlamış iken bunlar, yıllardan-beri ellerinden alınmakta; zeytinlikleri, binâları.. günümüzde bile, Vakıflar Bankası mârifetiyle ve ilânları internette olmak üzere satılmaktadır. Gayrımüslimlerin vakıfları ise kendilerine verilmektedir. Mısırçarşısı Yenicâmi’in vakfıdır; verin mütevellî hey’etine, Devlet de bir kuruş yardım yapmasın!..  
 
 
Isrârı terk edin.. ona bir başka yer bulun..       27.01.2013
Berbâd olur Haliç’deki Osmanlı arşivi!..
 
 
Tennùre lâle rengi.. semâzenne(?) dilrubâ..     30.01.2013
Çıkmakta mevlevî dedenin lokma mangırı!..
Ecdaddan kalma san’at ve kültürü yaşatan derneklere maddî yardımda duyarsızlık? …
 
 
Vermiş “zayıf bakan” notu 40 yıl beyitlerim;     31.01.2013
Kültür ve san’atın yücesinden nasibsize!..
 
 
Dârüşşifâsıdır Ayemef.. hastadır Batı..               31.01.2013
“Âcil bakım”da yer doluyor.. hayli zordadır!..
 
 
“4 az!” deyip de, âileler, 5 çocuk yapın :
Verdik sonunda yavrunu Hollanda, Alman’a!..
Zafer Üskül’ün: “Başörtüsüyle ilkokula gönderilen çocuklar ailelerinden alınsın”, Nimet Çubukçu(Baş)’ın: “İlkokula gönderilmeyen çocuklar ailelerinden alınsın” kànùnî sözünü Almanya ve Hollanda tatbîk etti, ONBİNLERCE, ilkokul çağındaki yavrumuzu, istekli Hıristiyan ailelere, devşirilmek üzere verdik. (Devâmı yukarıdadır.) 
 
 
    
         
 
 
  
 
 
 
 
 
 
(Visited 18 times, 1 visits today)

İlgiliMakaleler:


RSS 2.0 ile yeni eklenen yorumları takip edebilirsiniz. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.