13. Bölüm Mef,ùlü fâilâtü mefâîlü fâilün

Son Güncelleme: Cumartesi, Temmuz 22nd, 2017 | Kategori: Mef’ùlü fâilâtü mefâîlü fâilün| Etiketler:  | Tags: , , , , , , , , , , , ,

“Mef,ùlü fâilâtü..” : Arùzun kemânıdır;
“Müstef,ilün..” : Davul, “Feilâtün..”: Kemençesi!..
Fırsat verildi.. Türkiye bulmakta hikmeti :
Kardeşler_anlaşır.. yapamaz kavmiyetçilik !..
Türk, Kürt, Lâz, Arnavut, Özbek ve Çerkez’iz..
Et-tırnağız.. bir_âile kurmuş, geçinmişiz!..
Kürt kardeşim!.. Yanıp yıkılan köy de şenlenir
Bitsin şehir varoşları.. GAP şâha kalkıyor!..
15 Nisan 2013 AKİT s.1’de haber başlığı: GAP şaha kalkıyor
Sünnîye et müsâade, kılsın namâzını;
Timsâl-i feth olan ulu mâbedde her Cumâ !..
Sütler kesilmiyor ve yoğurt ekşimez.. neden?..
Yoktur alan cezâ.. “trafik kontrol” gibi !..
Kazlar yolundu ??.. Şimdi; kaçaksız elektrik !..
Hoş karşılandı Mâliyenin görmemezliği !..
Hemşîre al KONUT.. ısıölçer; Elektrik??
Dönmektedir yoluk kaza doltor emeklisi!..
Ma’dud mudur devâir-i resmiyyeden, KONUT?..
Tahsîs edildi MESKENE hemşîre kadrosu??..
ma’dud mudur = addedilmekde midir = sayılmakda mıdır… 
Derlerdi, “Âsitâne’dir_İstanbul’un adı” !..
Merhùm anam-babam, dedemin burda merkadi!..
Söylersiniz torunlarım Allàhu ekber’i..
Mâzîde kaldı.. Tanrı ulutmuştu bizleri!..
İç-hizmet’in hudùdunu Kànun belirtmedi ?..
Mer’î; kılık-kıyâfete âit Yönetmelik ?..
“Ölmek kaderde var” dedi Yahyâ Kemâl..   Yorum :
Ölmekte et, kemik.. yürüyor Hakk’a Mevlevî !..
1 Y.K.Beyatlı > Ölmek kaderde var.. bize ürküntü vermiyor / Lâkin vatandan_ayrılışın ızdırâbı zor”   “2 > Ete, kemiğe büründüm / Yùnus diye göründüm”  …
Doktor emekli zamzede.. susmakta Başbakan..
Dr. Müezzinoğlu’na düşmektedir çaba!..
Çoktan, emekli zammını emretti BAŞBAKAN;
Mağdur hekimle mahkemelik yapma MÂLİYE !..
MİLÂT gazetesi 25 Nisan 2013 Perşembe s.6’dan: [ SAĞLIK-DER, kamu görevlilerinin çalışırken elde ettiği ücret ile emekli olduğu zaman alacağı maaş arasındaki uçurumun ortadan kaldırılması için hukukı mücadele başlattı. ]
“Doktor-emekli öldü!” deyip, bayram_eyleme;    27.04.2013  05:10
Vâden dolunca, borcunu, meslekdaşım alır !..
Cehd eyleyip kazandı zafer, Mâvi Marmara!..      22.03.2013
Kàtillerin cezâsını er-geç verir Hukùk !..
Yıllar boyunca Gazze’yi inletti abluka..
Hiç “yerleşim birimleri”, ambargo kalmasın!..
Cumhùriyet çocuklarıyız.. Türkçe bilmeyiz :
“..tay”, “..sal”lı EK’lidir Kurum’un uydurukça’sı !..
Çalıştay, onursal gibi
Konmaz  –KURUM KARÂRI–  telâffuz işâreti;             10.12.2012 (10. bümde)
Olmuş sonunda vak ‘ a : vakaa , Neş ‘ e  dee  Neşe!.
Yùsuf Ömürlü… Hizmeti çok mùsıkîmize;            18.04.2013 02:00
Kültür Bakanlığı’nca da takdîr edilmeli !..
Ömrünü Millî musikimize vakf eden Yusuf Ömürlü’ye, 20 Nisan 2013 Cumartesi günü saat 14’de, Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde ( Hırka-i Şerif Mah. Akşemseddin Cad. No.52 FATİH ), Edebiyat, Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER) tarafından “ÜSTÜN HİZMET ÖDÜLÜ sunulacaktır.   
TÂLİM: Fizik ve felsefe.. âlim yetiştirir !..
San’atta garpçi TERBİYE câhil yetiştirir !..
… … YENİ akit 26 Nisan 2013 Cuma s.1de A.DİLİPAK: [ “Cehaletin bu kadarı ancak eğitimle mümkündür” ]
İSVEÇ Minâresinde, hoparlörle ilk EZÂN..         27.04.2013 Cumartesi
Dâvet Cumâ namâzına.. Yârabbi, bin şükür!..
Teftiş; çimento, kum ve demirden esirgenen?..
Deprem değil de, insanı, mîmarlar_öldürür!..
Geçmekte şimdi “kendini reklâm”, “kibir”, “gurùr”..  06.05.2013
Herkes; muvaffak_oldu, “tevâzù”yu terk edip!..
yeniakit 06.05.2013 s.8’de YAVUZ BAHADIROĞLU’nun İnsan “tevazu ile yücelir” başlıklı köşe-yazısı 
Türk Mùsıkîsi dendi mi.. destek verilmiyor ??..                 
81 ilde coşkulu, Devlet tiyatromuz !..
İstanbul ve İzmir’de 1 ve Ankara’da -kuruluş hâlinde- 2 Türk Musikisi Devlet konservatuarına karşılık, Batı Müziği Devlet konservatuvarı sayısı: 25 .. Kanunla kurulmuş Devlet tiyatrolarının Genel Müdürü Lemi Bilgin 7.5.2013 HÜRRIYET’e verdiği beyânatta: [ 23 ilde her gece perde açtıklarını, 81 ile turne düzenlediklerini ifade ederek ….. ]    
Sandık gelince ortaya, kim derse 5 puan :            08.05.2013
Yıllarca bekleyen!.. bize oy ver, bedelli yap!..
Korsanlığın cezâsını tazmin, parayla mı??           08.05.2013
Her şeyden_önce kalkmalı ambargo, abluka!..
Yazmış VATAN.. düzenleme varmış Vekillere..
4 Parti, fayda gördü mü, elbette anlaşır!..
8.5.2013 VATAN gazetesi S.1’de manşet: UZLAŞTILAR   manşet altında:  [ Ama yeni anayasada değil… Eski-yeni vekillere ayrıcalıklar getiren yasa teklifine 4 parti imza attı ]
Mefâilün mefâilün mefâilün mefâilün   vezninde bir beyit:
“Denizler_ölmesin!” diyendir_astıran Denizleri..
Ağıt yakar, tören yapar; utanmadan, sıkılmadan!..
Almakta vergi..  Mâliyenin baş prensibi :
Şirketlerin himâyesi – ferdin ezilmesi…
Dünyâ seyirci zulmüne İsrâil’in, gene..
Aksâ’dadır kelepçe.. Kudüs müftüsündedir!..
MÎLLÎ GAZETE  9.5.2013 s.1’de manşet: [ Kudüs müftüsüne kelepçe… AKSA’da terör estiriyor ]
Kànunla, “yolların kralı”ymış Vekillerim..
Çekmekte “yolların virajı”ndan vatandaşı!..
Kast sisteminden_ayrılamaz ballı Mâliye..
Asker, Hukukçu farklı sınıf.. Çâre?.. Katsayı!.
1960, 1980 darbesi fâili mâlûm asker ve hukukçuların getirdikleri, sınıflarının fazla maaş almalarını sağlayan katsayı sistemini/Kast sistemini terk eden YENİ BİR ANAYASA YAPMAK İMKÂNSIZDIR … 
(Visited 26 times, 1 visits today)

İlgiliMakaleler:

  • İlgili Makale bulunamadı!..


RSS 2.0 ile yeni eklenen yorumları takip edebilirsiniz. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.