8.Bölüm Mef,ùlü fâilâtü mefâîlü fâilün

Son Güncelleme: Cumartesi, Temmuz 22nd, 2017 | Kategori: Mef’ùlü fâilâtü mefâîlü fâilün| Etiketler:  | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 
  Eyler halâs.. duâ edin_Allàh’a 5 vakit;
  Düşman değil de Yargı kuşatmışsa Meclis’i !...
   ……. 5.3.2002 Başbakan R.T.Erdoğan‘ın sözü: “Yürütme
    Yargıyı kuşatmadı, Yargı, Meclis’i kuşattı.  ………………
    ………………………………………………………………………
 
      Dillerde hepsi.. “sırra kadem bastılar!” diye;
    Mağlûb olunca devlete balyoz sanıkları!..
                          ………………………..03.08.2010…………………………………………………………….
Yıllar boyunca, gizli plân yaptı, bâzısı..
Tehdîd edip Hükûmet’i, hükm_etti Meclis’e !.
 
 
      Mef,ùlü fâilâtü.. : arùzun kemânıdır;
   Müstef,ilün : davul, feilâtün : kemençesi!..
    …………………………………………………. .
    Evzân içinde raks ile şâir gezer durur;
    Tebdîl-i vakf ü sekteye uy, bestekâr isen!..
     ……………………………………………………
     Bir yanda bir başörtülü, bir yanda râhibe?..
     Benzetme: AvcılarDeğirmenci Mustafa!..
      ……06 Nisan 2011 Çarşamba “yeni AKİT” : [Halkın Sesi Partisi (HAS Parti) Genel
      Başkanı Numan Kurtulmuş, başörtüsü takanları rahibeye benzeten afiş skandalı
      dolayısıyla kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen CHP Avcılar Belediye
      Başkanı Mustafa Değirmenci hakkında “kınama” kararı verilmesini eleştirdi. ]  ….
       …………………………………………………………………………………………………….
    Onbinlerin cihâna değer sevgi, saygısı,
    Takdîm olundu umrede Mahmùd Efendi‘ye!..
        …. 11 Nisan 2011 Pazartasi “yeni AKİT”‘den: ARAFAT’TA BÜYÜK BULUŞMA  Umre
               ziyareti sırasında Efendi Hazretleri’ni görme hasreti yaşayan on binlerce seveni,
                Efendi Hazretleri ile buluşmak için Arafat’a akın etti. Sabah namazının ardından
               büyük bir heyecanla yüzlerce otobüs ile Arafat’a akın eden sevenleri, yaklaşık 35 derece
              sıcaklığa aldırış etmeden Mahmut Efendi Hazretleri’nin gelişini bekledi. Efendi
                Hazretleri’nin Arafat’a gelişine kadar olan sürede çeşitli yerlerden gelen grupların
                 hocaları konuşmalar yaparak umre ziyaretinin önemi hakkında umrecileri bilgilendirdi.
            Yaz mevsiminde kabzını emr eyle rùhumun;
      Yağmurda, karda üzmeyeyim ben cemâati!..
       ………………………………………………………….  
       Dinlettiler bu millete “çoksesli mevlid“i…
     İmkân veren: Riyâseticumhur himâyesi…
                25 Nisan 2011 TARAF s.15> …Selman Ada’nın yazdığı çoksesli Mevlid’in dünya prömiyeri
                 20 Nisan Çarşamba akşamı, Harbiye’deki İstanbul Kongre Merkezi’nde yapılmıştı. Aynı gece
                 canlı yayınla TRT izleyicilerine de ulaşan Mevlid, bu akşam yeniden yayınlanacak. …..
                 …Mevlid kasidesi 1409 yılında Süleyman Çelebi tarafından yazılmıştı. … Selman Ada bu
                  kasideyi kantat formunda ve çoksesli olarak bestelrdi.  ….. Selman Ada, Mevlid Kantatı‘nı
                   Cumhurbaşkanlığının hmayesinde tamamladı.  …….Mevlit Kantatı, Ankara Devlet Opera ve
                   Balesi sanatçısı tenor Murat Karahan‘ın, solo bölümlerini, opera sanatçısından ziyade hafız
                    gibi söyleyişiyle de dikkat çekmişti.  ……………………………………………………………………………………
                    ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
        Bilmem ne der hukùk?.. Açılım(?) yaptı partiler :
    Meb’us seçildi Meclisi ıskàta yeltenen !..
              ……………………………………………………………………………………………………………………
              Dördüncü güç, beşinci güç_olmuş; suç_işlemiş..
      Meclis, Yürütme organı.. saldırdı medyamız!..
      ………………………………………………………………..
      Dinsiz, sapık, mugàlata üstâdı kimseler;
      “Sünnî!” demez de, “dinci!” deyip iftirâ eder!..
      ………………………………………………………….
       İzhâr-ı hakka hizmet_için gayret_eyledi..
      Tertib ve iftirâ yıkamaz Ahmed_Ünlü’yü!..
        ………………………………………………………
      Peygamber’in kelâmı ki, Cennet’le müjdeler :
      Âlimlerin mürekkebi, cengâverin kanı!..
      ………………………………………………………
      Her müslümânı ağlatıyor Kerbelâ, Hüseyn;
      “Sünnî: yezit!” diyen kişinin ceddidir Yezid!..
      … 13 Şubat 2012 Pazartesi tarihli akit gazetesi 1. sahîfası manşet-üstü haberinden:
        [ Ankara muhabirimiz Yiğit Doğaner’in haberine göre; (…) bir şahsın, (…) bir yetkiliye,
        Sünnî medya Türkiye’de çok güçlendi. ..tv’yi, ..internet sitesini yönlendiriyoruz. Muharrem
        ayında iyi işler yaptık. Ama Akit’in sahipleri laf dinlemiyor. Yezit gibiler… Akit’te tam bir Sünnî damar
        var.AK Parti ile aralarını açmak lazım. Bunların. Bekir (Hz. Ebu Bekir’i kastediyor) düşkünlüğü
        kırılacak gibi değil” dediği öğrenildi. ] …………………………………………………………………………….
     
      Kışkırttı medya, Milleti, çıksın deyip kaos;
      Bir kısmı, “darbe yap!” diye yalvardı Orduya!..
      ………………………………………………………….
 Bir iddiâ vakit’de.. Moğultay cevap vere :
Evrak, nasıl olur da Danıştay’da kaybolur?..
16.1.2012 akit s.1’den: [ … Moğultay’ı aramış ve ….. o dosya onanırsa güç durumda
kalırlar. Rezil oluruz demiş ].  ….………………………………………..:
“Evren yok_olduğunda Kıyâmet kopar!” denir..
Bâbü’l-cihâd önünde buluşmak, ümîdimiz!..
……………………………………………………..
Nakl etti hep demokrasi.. kan dökme kastı yok?..
Afgan, Iraklı.. yetmedi, Îran hedeftedir!..
………………………………………………………………
Sırtlandı İngiliz ve Fransızsa akbaba;
Osmanlı ihtiyar ve de hastaydı.. geldiler!!..
……………………………………………………………………………………
Bir “konferans” verip, “edin imzâ!” der İngiliz…
Versay, Lozan “dayatma“dır.. “antlaşma” sanmayın!..
…………………………………………………………………….
İlmî çalışma, izne mi tâbî Fransa’da?..
Târihçiler de emrine uysun mu Sarkozy?..
…………………………………………………………….
Rüşvetle oy veren senatör çıktı ortaya?..
Montaj mı, yoksa doğru mu, bildirse Sarkozy?!..
….. HABERTÜRK-TV 28.01.2021 19:00 > ……………………….
Târih diyor ki Ermeniler suçlu, Sarkozy;
Katletti müslümanları Van, Bitlis, Ağrı’da!..
 ……………………………………………………………….
Çarpıttı “Soykırım!” diye târîhi Sarkozy;
Yapmaktadır Fransa’yı “Bastil”, “Cezâevi”!..
 ………………  23.01.2012  ……………………………..
Târih diyor ki: “Yaptı Cezâyir’de soykırım!..”
Yâ Rabbi ver cezâsını zâlim Fransızın!..
……………….  23.01.2012  ………………………………..
Yanlış karar Fransa’yı barbar tanıtmada..
“Sarkık yanaklı akbaba”lık geçti Sarkozy!..
………………. 01.02.2012 ………………………………..
Bitsin hukuk skandalı.. Konsey karar vere…
Görmek ayıp Fransa’yı, diller kelepçeli!..
………….. 01.02.2012 …………………………………….
“Sarkozyan’ım!” demekle musâvî çıkışların..
“Oy kapma”dır sebep kelepçeyi vurman düşünceye!..
………….. 01.02.2012 ………………………………………………….
Hollanda.. 3 Şubatta Bekir BOZDAĞ’ın sözü :
Hortlattı engizisyonu kànunla Sarkozy!..
….. akit 04 Şubat 2012 s.18’de haber başlığı: [ Engizisyon Fransa’da hortlatıldı ]
Başlık-altı: Hollanda’ya çalışma ziyaretinde bulunan Başbakan Yardımcısı Bekir
Bozdağ, Fransa’da kabul edilen 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddini
suç sayan yasayla ilgili, “Bu bir nevi engizisyon anlayışının 21. yüzyılda Fransa’da
yeniden hortlaması anlamına gelir” dedi
 
İbtâl karârı çıktı, kabùl eyle Sarkozy;
Bâş eğ hukùka.. Konsey’i baypas düşünme hiç!..
                                28.02.2012
 
Yok ihtiyâcı Türkiye’nin “ÇAKMA KÜLTÜR”e!..
Yùnus – Beyatlı çizgisi; tanbur, kemençe, ney!..
 
 
Zordur biz_ihtiyarlara ahbab ziyâreti..
Bir çıksa erbain ve de hamsin, bahâr ola!..
 
 
Çoktan yok-oldu terk-edilen kahve-fincanım..
Çay-bardağımsa pek de güzel, ince-bellidir!..
 
 
Meclis’de dün muhâlefet “işgalle” kürsüde!..
Kalmış “Tüzük görüşmesi” bir başka celseye!..
….. 09.02.2012 tarihli gazeteler: CHP’li Milletvekilleri, işgal ettikleri kürsüden,
TBMM İçtüzük değişikliği teklifinin görüşmelerine alkışlarla engel olmaya çalıştı.
Birleşimi yöneten TBMM Başkanı Cemil Çiçek: Kürsünün işgal edildiği nerede
vâkîdir?. dedi.
 
 
Târih ve mùsıkî, edebiyyât… Eser veren
Gerçek değerdi.. etti vefat Yılmaz Öztuna!..
                                1930 – 09.02.2012
 
 
Hayret!.. Kılıçdaroğlu yapar iddiâsını,
Mevkùteler yazar: Çete kurmakta başbakan!..
….. SÖZCÜ 15.02.2012 Çarşamba.. s.1’de haber manşeti: [Başbakan
kendi çetesini kuruyor] Haber: [CHP lideri Kılıçdaroğlu, MİT’çilere özel yasa
yapan Başbakan’a çattı. “Erdoğan kurumları tetikçi haline getirdi” dedi] ……
“KILIÇDAROĞLU, “Hangi demokraside bir başbakana çete kurma yetkisi
verilmiştir” diye konuştu…]  Mevkùteler=Periyodikler, Gazeteler
 
 
Rabbim!.. Uzun ömür ve de sıhhatle müjdele..
Kurtardı cümle halkı halâskâââr Erdoğan!..
…………… 16 Şubat 2012 Perşembe ……………………………
Ezdirme hiç vatandaşı.. ezdir hekimleri..
85’inde doktoru beklet, “çalışma” yap!..
……. l6 Şubat 2012PerşembeBkz: Pruf.Dr.Recep Akdağ ……………
Kış mevsiminde bitmeyecektir çalışması..
Sabr eyle.. et ricâ Melekü’l-mevt’e.. yaz gele!..
……. 16 Şubat 2012 Perşembe Bkz: Prof.Dr.Recep Akdağ …………..                
Birgün gelip; Emin ÇÖLAŞAN yazdı SÖZCÜ’de…
ÖZKÖK; “yazar falan değilim.. cambazım!” demiş…
17.01.2012 SÖZCÜ s.5’de Emin ÇÖLAŞAN’dan: [ ….. Ertuğrul ÖZKÖK gibi kendisini “Ben gazeteci
falan değilim beyler, ben patronumu, onun damadını, kızlarını idare eden bir cambazım.  ………. ]
………………………………………………………………………………….
 
Sönmüş yalancının mumu kaç Yatsı sonrası?..
“Kurt var!” diyen küçük çonanın mâcerâsı mı?..          
Çirkin siyâset_âleminin pehlivânıdır;
Sarkık yanaklı akbabadan ders alanları!..
…………………………………………………………….
Dîvançemiz görüp de sakın yanlış_anlama;
“Bir merhabâ!” muârefemiz ol nigâr ile!..
………………………………………………………………
Serhoşluğum, bilin ki ne gülden, ne bâdeden..
Mest etdi Nâilî-i kadîm’in gazelleri!..
………………………………………………………….
Peygamber’in kelâmı ki, Cennet’le müjdeler:
Âlimlerin mürekkebi, cengâverin kanı!..
……………………………………………………………
Çarpıldılar cezâya Vakit, Serdar_Arseven;
“Gay, lezbiyen, sapık, travestler!..”le ilgili!..
… akit 10.01.2012: 2008’deki bir dernek toplantısına katılan Zafer Üskül’ü
tenkîdı sırasında sarf ettiği “sapık” sözü sebebiyle, KAOS GL derneğine gazete
ve Serdar Arseven tazminat ödemeğe mmahkûm oldular.
akit11.01.2012 s.1’den aynen: Gay ve lezbiyenliye “sapıklık” dedikleri iddiasıyla Anadolu’da Vakit
ve yazarı Serdar Arseven‘i tazminata mahkum eden Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, Refah Partisi Milletvekili
Hasan Mezarcı için “Rezil” ve “Sapık” diyen Meydan Gazetesi’ni 250.000.000 TL. manevi tazminata mahkum eden
Bakırköy Asliye 4. Hukuk Mahkemesi’nin kararını bozmuştu.   ………………    
 Bilmem hayır mı dün gece rûyâda gördüğüm:
 Balyozcunun müdâfii olmuş sayın Arınç!..
….. 06 KASIM 2011 BUGÜN Gazetesinde Gültekin AVCI: [ … darbelere ve cuntalara ateş püsküren …. O Arınç gitti, KCK, Ergenekon ve balyoz tutuklularına umut dağıtan Arınç geldi. … “tutuklu vekiller serbest kalmalı” nakaratını tutturan talihsiz koroya katıldınız. ] 
  
               Takdîr edildi saygısı san’atçı Baykam‘a;
           First lady‘nin ziyâreti şâd etti hastayı!..
                                  ………….. 22 Nisan 2011 Cuma  ……………………………
            First lady’nin ziyâreti şâd etti Baykam’ı..
            Ünsüz biriyse bekleyemez “geçmiş olsun!”u…
            …………………………………………………………………..  
                Isrâr eder hatâda kurumlar.. acep neden?..
             Gerçek: Müdürler_altını tutmakda çâresiz!..
                                    ……………………………………..  26 Nisan 2011 Salı  …………………………………………….. .
                 Kükrer asık suratla muhâlif, muvâfığı..
              Cumhùra saçtı neş’e güler yüzlü başkanı!..
                                    …………………………………..  27 Nisan 2011 Çarşamba  ……………………………………
                  Engel çıkardı gizlice resmî müessesât..
               Elbette muktedîr olamaz iktidârımız!..
                                    …………………………………..  27 Nisan 2011 Çarşamba  ………………………..
    Dillerde Erdoğan’dı.. “Gökalp’den şiir suçu!..”
    99’da 10 aya mahkûm edilmesi…
    …………………………………………………………………………
     Türk mùsıkîsi, Türk Dili, İslâmiyet gibi
   Kudsî ne varsa çiğneyip_atmış, olup fireng!
    ……. 1839 ………………………………….
Erdal, Aziz Nesin Madımak’dan haber vere;
Başbağların hesâbını Çiller’den_isteriz!..
Kabinede, Başbağlar fâciâsını ortaya çıkarmak için gayret gösterebilecek kimse,kanâatime göre, yalnızca Çiller idi.  …………………………………..
 
Israrlı bir sponsorudur çakma kültürün;
Yalnızca üflüyor Borusan senfonik boru!..
1.1.2012 gazetelerde tam sahîfa îlânından: [ … bir sponsorluk görüşmesi ile
ilişkilendirilerek ortaya atılan “ayrımcılık” iddialarıyla ilgili ifadeleri kabul etmemiz
mümkün değildir. Yanlış algılanmaktan ötürü son derece üzgünüz. İstemeyerek
bir parçası olduğumuz bu durumdan etkilenen herkesin hassasiyetini içtenlikle
paylaşıyoruz. BORUSAN ] ………………………………………………………………..
 
    Vakt erdi.. yolculuk.. bırakıp oğlu Tayyip’i…
    Gözler yaşardı.. kalbe hüzün saldı Tenzile!!
                   …. 07 EKİM 2011 Cuma     10 Zilkàde 1432 Cuma  ….
                   ……………. VEZİN: Mef,ùlü fâilâtü mefâîlü fâilün ………..
             …. AKİT gazetesi 9 EKİM 2011 s.13’den: Efendimiz’in (sav),
                    oğlu İbrahim ruhunu teslim ederken yanıbaşında o mubarek
                    dudaklarından dökülen söz: Göz yaşarır, kalp hüzünlenir.. 
                ……………………………………………………………………….. 
               Bir tek misâlle anlayasın devr-i İsmet’i:
            Millî şef oldu,.. Düşmanı görmüştü milleti!..
                         ….. 18 Haziran 2011 BUGÜN gazetesinde Nuh Gönültaş: [ ULUS gazetesi ki
                          CHP’nin yayın organıydı, 17 Mayıs 1967 sarihli kısmında  İnünü kendi
                          ağzıyla şunları söylüyor. (….) Kimse işitmesin, millet düşmanımızdır. ” ]
                          …………………………………………………………………………………………………………………………
 
                               Münker, Nekir’le başlayacak sorgu herkese..
             İsmet’di Âzerîleri teslîm eden Rus’a…
              … İnternet’de ara: “Boraltan Köprüsü fâciası
               
                İsmet zamânı.. Muğlalı katletdi Kürtleri..
                Kimler yedirdi dışkı Senirkent’de köylüye?..
                          ……. 19 Haziran 2011 akit gazetesinde Hasan Karakaya: [ Mustafa Muğlalı
                          olayı.. 1943’te Van’ın Özalp ilçesinde 33 kürt köylüsü kurşuna dizilerek
                          katledildi.  1947’de.. İsparta’nın Senirkent bucağında  köylüye dışkı
                          yedirilmiştir. ]   ……………………………………………………………………………………………..
                               Bîmerhamet, yetinmedi bir katliâm ile..
           Saymış zafer ganîmeti Dersimli kızları!..
             ….. akit 08 Nisan 2012 Pazar [[ Dersim olayları sırasında ailelerinden alınarak, başka illere
                evlatlık olarak gönderilen çocukların dramının konu edildiği “İki Tutam Saç – Dersim’in Kayıp
                Kızları” adlı belgeselin yapımcısı Kazım Gündoğan, envanterindeki bilgi ve belgeleri, TBMM
                Dilekçe Komisyonu’na sunacak. ]]  ……………………………………………………………. 
               
               Ali Coşkun; demiş Evren Paşa’ya:
           Müslümandan değil, Allah’dan kork!..
                                   …. 27 Nisan 2011 Çarşamba, AKİT s.1’den: (……..)  Allah’dan korkacağınıza
                                   İslâm’dan korkar hâle gelmişsiniz, dedim. VEZİN: Feilâtün feilâtün feilün
 
                               Vermiş Alî Çetinkaya meşhur karârını :
                “Şâhit, savunma dinlene îdâmı sonrası!..”
                                   ….. 09 Mayıs 2011 Pazartesi YENİ ŞAFAK’da Hakan Albayrak: [ “Kel Ali” namıyla
                                   maruf Ankara İstiklâl Mahkemesi Reisi … “sanığın idamına, şahitlerin bilahare
                                   dinlenmesine” diyecek kadar ….. İskilipli Atıf Hoca‘yı, Şapka İnkılâbından önce
                                   yazdığı bir makaleye istinaden Şapka İnkılâbı‘na muhalefetten idam cezasına
                                   çarptıran hukuk kasabı.. ] ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Îlâna hakkı olsa gerekdir Con Amca‘nın;
Con‘dur Juen!.. Hazîran_otuzbir gün_olmalı’..
……. Fransızcada Juen, Hazîran’dır. Juen de Con olabilir. Ay ismlerini Roma
imparatorları vermişdir: Aylar; Şubat 30 gün, Mart 31 gün, Nisan 30 gün,
Mayıs 31 gün, Haziran 30 gom, Temmuz 31 gün, Ağustos 30 gün iken, İmparator
Ogüstüs, ismini taşıyan Ağustos’u da 31 gün yapmış; aynı müdâhale Aralık –
Ocak’da da yapılınca Şubat 28 güne inmiç. Dünyâ imparatoru Con Amca‘nın
şerefine Hazîran’da 31 güne terfî etmeli, cüce Şubat 27 gün 0lmalıdır!  ………..
…………………………………………………………………………………………………….
Kültür ve mùsıkîmize şirk koşmak istiyor?..
Makbùlü sence hangisi: ÇAĞDAŞ mı, SOYLU mu?..
……………………………………………………………………………………………………………
Sen suçlusun: Kayıp KK.. hırsız verir zarar!..
Kim yer ki?.. fâre, karga mı; çaylak mı? Söyleyin!..
…. SÖZCÜ Gazetesi 09 KASIM 2011 s.4’de Mehmet ŞAHİN’in “Vermeyenin günahını verenler çekiyor” başlıklı köşe-yazısı ve “1 milyon 700 bin hırsız var!” başlıklı haber-yorumdan [ Haa, elektrik faturalarındaki bir de “KK” ibaresiyle alınan ….. ]  [ Peki bugüne kadar bu kaçakların yaktığı elektriğin parasını kim ödedi. Ne yazık ki onların faturalarını biz ödedik. ]NOTUM: Elektrik faturalarımızdaki “KK”; “kaçak kaybı” demek…
 
Çirkin siyâset_âleminin pehlivânıdır;
Sarkık yanaklı akbabadan ders alanları!..
 
Mevcùd isee taşır seni sırtında milletin;
Allah katında dîn olan_İslâm’a hürmetin!..
…………………………………………………………………………………………
İhmâle uğramış gene me’mùr emeklisi ?..
Etdik duâ: Müsebbibin encâmı hayr ola!..
……………… 17.03.2011 …………………………….
Meçhùl olur mu “sivrisinek saz!” diyenlere?..
Mânâsı “andıç”ın şu: Hatırlatma!.. Muhtıra!..
…………………………………………………………………………………………………..
Çarpıldılar
300 küsur kılıç çekilir.. hasmı: 1 kalem!..
Derhal kuruldu mahkeme.. hâkim?.. O bir hakem!
…. 17.08.2011 VAKİT’de Asım YENİHABER: “Türk adliyesi böyle dava rörmedii
Bir kalem ve 312 kılıç!    ……………………………………………………………………..
                                        
 İhmâl edilmeseydi “siyâsetde terbiye”…
 İsrâil_öfkelendi, zevâl oldu elçiye!.. ….. “Kurtlar vâdîsi” dizi-filminde, “Mossad’ın, organ-nakli için çocuk kaçırdığı” bölümüne
 •   tepki olarak; Dışişleri Bakan-yardımcısı Daniel Ayalon’un, dâvet ettiği Büyükelçimiz Oğuz

 •   Çelikkol’u alçak bir koltuğa oturtup sözle hakaretlerde bulunduğu olayı, 13.01.2010 tarihli

 •   gazetelerimizde geniş yer bulmuştur.    …………………………………………………………….

 •   Ambargo koydu Gazze‘ye İsrâil_askeri;

 •  “Yardım yapar!” deyip de şehîd etti Türkleri!..

 •  …………………………………..31.05.2010 ……………………………………………………

 •    Sus!.. Sus!.. Sağır kulaklara haykırma boş yere;

 •   Sessiz çoğunluğun sesi” olsan da faydasız!..

 •  …………………………………………………………..

 San’atçılar var_ : İmparator? Başsolist? Diva?..
 Ölçek nedir ki?.. Vergide kim şampiyonsa, O !..

. ……………………………………………………………………………………………………….

  Manşet TARAF’da: “VAK’A-İ BAHRİYYE” tepkisi..
  İbtâl olan manevra Genel Kurmay_eylemi!..
 •      …. 27.05.2011 TARAF manşeti: Vak’a-i Bahriye   manşet altında: Balyoz

 •       soruşturmasında dört general, bir amiral, bir albayın daha ifâdeye çağırıimasına kızan

 •        Genelkurmay, Denizkurdu, Efes tatbakatlarını iptal etti.     …………………………………

 • Yârabbi; et muhâfaza ÖZ MÙSIKÎMİZi;

 • Meclûûb kılma Türkleri ÂSÂR-I MÜRRE‘ye!..

 • ………….. 27 Temmuz 2011 ………………………………………

 • Çıkmış denir teâmüle keyfîliğin adı..

 • Gàlip gelir ve gelmeli kànun teâmüle!..

 • ………….. 30.07.2011 …………………………………

“Envanterimde!” der.. diyemez: “zimmetimdedir!”
Tazmin eden mi var.. yerin_altında çıksa da?
 • ………………………………………………………………….
 •  
 • Van depreminde milletimiz yekvücùd idi..
 • Düşmanların ayırması mümkün mü bizleri?..
 • ………………………………………. 26 EKİM 2011 Çarşamba ………………………………………………….. 
 •  
 • “Devlet benim!” diyen Kenan_Evren geçip başa;
 • Zincirbozan’da zincire vurmuştu Meclis’i!..
 •  
 • Zincirbozan’da yatsa da Milletvekilleri;
 • Bir şa’şaayla kutlanıyor 23 NİSAN!.
 • …………….. 23 Nisan 1981 ………………………
 • Baskınla, arkadaşları, kànun çıkardılar..
 • Üç yıl, çevirdi Meclis’i Evren, tiyatroya!..
 • ….. akit gazetesi 08 Nisan 2012 Pazar s.10’da “Kenan Evren Meclis’i tiyatroya çevirmiş” başlıklı haberden:
 • [[ Tarihi davanın önemine işaret eden TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün, ” 12 Eylül’de
 • kepazelik yaşanmış, Genelkurmay Başkanı Evren, Meclis!i basıyor ve kendisini Meclis Başkanı, MGK üyelerini
 • Genel Kurul ilan ediyor. Evren odada, ‘Tasarının görüşmelerine başlıyorum. Geneli üzerinde konuşmak isteyen
 • var mı?’ diyor. ‘Yok’ deniliyor. ‘Maddeyi okuyorum’ diyor. Bu şekilde tiyatro oynar gibi 3 yıl boyunca sayısız
 • kanun yapmışlar” dedi. ]]  
Depremde ev yıkıldı.. çadırlar yanıp durur..
Tedbîri almıyor ve diyorsun: mukadderât!..

…….. 01.01.2012 ……………………………..

Milyonla kan döküldü.. yetim, dul tümen tümen..
Buş sâyesinde oldu demokrat, denir, Iràk!..

…………………….. 19.12.2011 ……………………….

Tekrarlamak ayıp bana.. yazdıklarım yeter;
Hâkimlerin huzùruna çıkmış şahıslara!..
 • ……….. 05.01.2012 ……………………………….
 • Kırk gün sonunda, dondurarak gitti “erbain”;
 • Teşrîfi hoşdu şehr-i Sitanbùl’a “hamsin”in!..
 • …. 03.02.2012  Babamın anne ve halaları; İstanbul’un -meteorolojik yönden- önemli
 • günlerini, farklı anlarırlardı.. bunlardan birine göre: “Pastıtırma yazı” 21 Aralık’da son bulur ve
 • “erbain” denen 40 sayılı gün başlardı. Ocak ayı sonunda “erbain” biter ve 50 gün sürecek,

21 Mart sıralarında  nihâyete erecek “hamsin”e girilmiş olunurdu

 • Sormak gerek. Diyânet’e.. versin cevâbını :
 • Asker “lâikse” olması mümkün müdür “şehîd” ?..

         [ ntvmsnbc 10.03.2012 > Avrupa Parlamentosu’ndan laik ordu vurgusu

           AP’nin ilk defa bir raporunda ‘laik ordunun’ garanti altına alınması gerektiğini

            yazması dikkati çekti. ]
Nebbaşdı..  gördü kabri Bediüzzaman’a çok..
Sarkık yanaklı akbabadan ders alan sefil..

…………………………………………………………..

 • Hâlid Meşal diyor ki [ – Şükürler ve müjdeler..
 • Gelmiş Arab Bahârı, uyandırmış Ümmeti!.. ]
 •   akit 19.03.2012 sahîfa: 1 manşet-üstü: HAMAS’IN SİYASİ BÜRO ŞEFİ
 •    HALİT MEŞAL: ARAP BAHARI ümmeti uyandırdı  Sahifa:6
 • …………………………………………………………………….
  İlk şart “Muhammed_ümmeti” olmak, felâh için;
  Aldanma.. hemzeban, diyalogçuyla misyoner!.
       Vermekte hafta-tâtili Sünnîye bin azâb..
     İmkânı var mı Cum’aya oğluyla gitmenin?..
 
 
     Var Mùsevî, Hıristiyan’ın hafta tâtili;
      İhmâli Müslümân’a Lozan Madde 43‘ün ?!!
 
 
       Zorlar yaşım, prizmamı mor rengi vermeğe;
       Gönlümse istiyor Ağıraksakla Sùzidil!..
 
 
Sincan’da tank yürüttü, esîr aldı milleti;
Millet de yaptı meskeni Sincan Cezâevi!..
                     15.04.2012
 
 
Millet silâhı verdi, esir düştü darbeye;
Sincan’da başlayan, gene Sincan’da son bulur!..
 
 
Dindar mı?.. kim bilir.. diyalogcuydu gàlibâ..
“Mâlûm duvar”da güldü, gerekliyken_ağlama !..
 
 
Balyozcular; tutuklu sanıkken, Silivri’de;
İsyâna bak.. duruşmada yapmış tişörtlü şov !..
… akit gazetesi 20.04.2012 s.21’den:  Balyozculardan TİŞÖRTLÜ ŞOV
başlıklı haberden: [ Balyoz davasının bazı tutuklu sanıkları dünkü duruşmaya üzerinde ‘adalet
bilime karşıdır ‘ ve ‘adil yargılama isyiyoruz ‘ yazılı siyah tişörtler giyerek mahkemeyi
protesto ett. Protestoyu kayda geçiren Mahkeme  Başkanı (….. )  ………………….. ]
 
 
Meclis açıldı halka.. mubârek Cumâ günü..
Bayram yapar çocuklarımız.. 23 Nisan !..
 
 
Zevk alma vakti şimdi.. KANAL 24’deyiz..
Hilmî YAVUZ sunar bize “İNCİR ÇEKİRDEĞİ” !..
…. 24.04.2012 Salı  “Edebiyatçılarımızın Büyük Aşkları …….
 
 
Ey ehl-i dil !..  Unutma, KANAL 24’e gel;
Adnan ÇOBAN Cumartesi, Hilmî YAVUZ Salı !..
….. 26.04.2012 ……….
 
 
İsyanla; sen ki kadrolu me’mùru, Devletin;
Tuttun; “Yürütme erk’ini tezyîf”i oynadın!..
….. Başbakan R.T.ERDOĞAN, 29 Nisan 2012 AK Parti Gençlik Kolları’nın 3. Olağan Kongresi’nde “hem belediyeden maaş alacaksın hem yönetime de istediğin gibi verip veriştireceksin. Böyle olmaz” dedi.
BİR BEYİT HATIRLADIM: [ Sezâ-yııı tığğ olur haddin tecâvüz eyleyen mùlar / Anınçün tııığdan âzâdedir müjgân ve ebrùlar ]
Meâli:   Haddini tecâvüz eyleyen kılların kesilmesi akla uygun bir iş olur / Kirpikler ve kaşlar bundan dolayı kesilmekten kurtulmuşlardır.
Beytin VEZNİ: Mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün
 
 
Gençler bugün sporla coşar.. 19 Mayıs…
Kızlar statta ponponu sallar ve dans eder…
… akit 1 Mayıs 2012 s.9’daki “Genç Siviller Danıştay’a şort, spor atlet ve ponpon gönderdi” başlıklı yazıdan:
[ BURSA   Heykel Postanesi önünde toplanan  … Grup adına …. Kıvanç Balkan …. Milli Eğitim Bakanlığı’nın  …. genelgesini  iptal eden
Danıştay’a tepki gösterdi. …. Basın açıklamasının ardından beraberinde gerirdikleri şort, spor atlet ve ponponları kolilere koyan genç
siviller Heykel Postanesi’nden koliyi kargo yaparak Danıştay’a gönderdi. ]
 
 
Yârabbi; kimse olmaya hilkat garîbesi..
“Abdestli sosyalistler”i çıkmış tarîkatin!..
….. akit 7.5.2012 s.9 Hasan KARAKAYA’dan: [ Peki: “antikapitalist” olduklarını söyleyen “genç”lere ve onların
“hoca”larına gösterilen bu ilgi niye?.. Acaba “Abdestli Sosyalist oldukları için?’?.. Yoksa: (…) ]
 
 
Bilmem ne der şu fikrime “İncir çekirdeği” :
“Harf inkılâbı” oldu sebep “Dilde devrim”e !..
     08.05.2012 KANAL 24 20:45> Hilmi YAVUZ – Beşir AYVAZOĞLU – Cezmi ERSÖZ
       Yeni Anayasanın dili ve Dil Devrimi
 
 
Versin hesâbı şimdi Çetin Sanver_ey Hukùk;
Bulmuş Kazıklı voyvoda Türk ordusunda yer!..
    MİLLİYET 08.05.2012 s.14’den: [ Akşener, 28 Kasım 2005’te Sabah gazetesinde,
      kendisini tehdit eden generalin (…….) Çetin Sanver olduğunu söylemişti. ]
 
 
Faruk Çelik sakın Mayıs 14’de yapmaya :
“Mahrùm emekli..” , “memura zamlar çeşit çeşit!..”
….. 09 Mayıs 2012 tarihli gazeteler: [ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik,
Kamu ışveren heyetinin, teklfini, 14 Mayısta takdim edeceğini söyledi. ] Geçen yıllardaki
pazarlıklarda, işveren(?), memurların çeşit çeşit isimlerle belirlenmiş ve emeklilere yansımayan
zamlarla memurları râzı eder ve açıkcası emekli memurdan alıp çalışan memura verirdi.
Atatürk!ün, İnönü’nün ve Bayar’ın Cumhurbaşkanlığı yaptıkları devirlerde; emekli maaşına yansımayan
yanödeme, yalnızca çocuk zammı idi.
Sayın Faruk Çelik; sivil-hekim emekli aylıkları çalışmalarına da, bu arada vakit ayıramayacaktır?……
 
 
Târîhimizde böyle ihânet görülmedi;
Almış esir, muhâfızı, Cumhurreîsini!..
                      …  27 Mayıs
 
Cim Bom – Fener maçında anarşisti solladı;
Tahrip, küfür, anarşide futbol seyircisi!..
12.05.2012 Cumartesi gecesi Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda 1-1 biten 2011-2012 Süper final şampiyonluk maçı
sonunda kupayı kazanan takım Galatasaray oldu.  ………………………………………………………
 
Memur “taban”lı aylık_alır,,  zam: çeşit çeşit…
Zamsız, tabansız_aylığa mahkûm emekliler !..
14.05.2012 Pazartesi görüşmesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, kamu işveren heyeti
olarak, 2012 için 3+3, 2013 için 2+3 zam önerdiklerini bildirdi. 11 hizmet kolunu da düşündüklerini ilâve etti. 
Haftaya Pazartesi; emeklilere yansıtılmayan(!) zamlarla anlaşma, “bağıtlanmayla”, geçmişte olduğu gibi sonlanabilir.
 
“Sistem içinde bir çözüm_olsun!” demiş, Bakan…
Kast sisteminde nâmı okunmaz emeklinin !..( 21.05.2012 akit s.16)
 
 
Asker, hukukçu, mülkiye me’zùnu pâyidâr;
Almakta parya aylığı doktor emeklisi !..
 
  
Mânâsı yok verilse 1’in 4’ü herkese..
Kast sisteminde katsayı var.. hâlleder işi !..
 
 
Devlet; övünse hakkı, kotarmışsa Milletin;
“Ekmek, su, oksijen ve hukùk ihtiyâcı”nı !..
 
 
Bir fayda umma sendikalardan, emekliye;
“Mahzùru yok!?” deyip, alıyor zam, MAAŞ-DIŞI !.. (20.05.2012 01:28)
 
 
“Sistem içinde bir çözüm_olsun!.” demiş, Bakan…
Kast sisteminde “parya!” diyorlar emekliye!.(21.05.2012 akit s.16)
 
 
Sosyal güvenliğin rolü kast sisteminde az..
Uymakta emre Maliye, vermekte katsayı!..
 
 
Türk san’atında başta dilin, mùsıkî gelir :
Yùnus – Beyatlı çizgisi , tanbur-kemençe-ney !..
      … TRT ÂVÂZ programcılarına “andıç”dır
 
 
İstanbul’un fetih günü.. timsâli mâbede;
Abdest alıp da girmesi varken, biletle gir?..
                   … 29 Mayıs 2012 Salı
 
Kültür mü?.. Bizde, soylusu ihmâle uğramış;
İdhâl malıysa çağdaşı, kànunla beslenir…
1949>1541, 1957>6940, 1970>1309, 2003>(8, 27, 31. maddeleriyle) çağdaş 4848
 
 
Erkekkadın.. ihâneti kaldırmaz_âile;
Ey iktidar!.. Zinâ, yeniden suç sayılmalı!..
… akit 3 Hazîran 2012  s.10’da haber başlığı: Zina yeniden suç sayılsın
 
 
Gerçekleşir mi “6 Nisan Emrin”, Erdoğan?..
Doktor emeklisinde ümitler tükenmede…         09 Haziran 2012
… AA 6.Nisan 2012   …doktorların emekli maaşlarını iyileştirme…   …
 
 
Bir söz yeter.. büyüklere saygıyla bağlıyız..
Her yatsı vakti yanmada ispermeçet mumu…
 
 
Bitsin kadın ticâreti.. derhâl kapatmalı..
Kârhâne; “İş Kazâsı!?” deyip, kürtaj_istiyor!..
 
 
Hind’in zehirli goncası, yurdumda: Katsayı!..
Olmuş esîri Mâliye muhrik parıltının..
          … Tevfik Fikret > Perî-i Şiirime …
 
 
“Muhrik parıltı” zirveyi güçlendirir.. fakat;
VAKT erdiğinde, rahne açılmış temel, çöker!..
          … Tevfik Fikret > Perî-i Şi’rime  … 
 
 
İflâs eden İdâre hukùku“yla başbaşa;
Doktorların garip gurebâdan emeklisi!..
 
 
Kast sisteminde doktora yer yoksa.. paryadır!..
Hoş karşılanmıyor hiçe saymak hekimleri!..
 
 
Verdin cevap muhâlefetin her hücùmuna;
Seçmenlerin dilekleri beklerken_ilgini…
 
 
Hayret!.. İmam-Hatib’den_alınmıştı KATSAYI;
KAST SİSTEMİ’nde yüklenivermiş hekimlere!..
 
 
Kànunların, hukùka riâyet, vazîfesi !..
“Kast sistemiyle bağdaşamaz”, der, “demokrasi” !..
 
 
Elbet duyar sanık da, zayıflarsa gizlilik;
Baskın yapıp da SAVCI, nasıl toplasın delil ??
 
 
Çalmaz düdük hakem.. verecekken penaltıyı;
“Tebdîl olundu” der, “Federasyon kuralları” !..
 
 
Kürd, Arnavud, Roman ve de Lâz, Türk eşit.. Fakaaat;
Asker, Hukukçu zirvede.. Doktor: Üvey çocuk !..             09.06.2012
 
 
Târîhe geçti şapkayı kurtarma şöhreti,
“Höt!” dendiğinde kaçması, yılgın horoz gibi!..
 
 
Merhùmenin cenâze namâzında ÜNLÜ var!..
Halkeylenen sebeb, Haberallarla ilgili!!..
 
 
Bilmekteler davulcu, ahâlî şu gerçeği :
Nerden vurursanız davulun hoş gelir sesi !..
 
 
“Hoş geldin!”in sonunda, hesap verme istenir;
Matrah, gelir peşinde.. Sayıştay ve Mâliye !..
   …. Sözcü 18.06.2012 s.1 Yüzde 4 zam veren iktidar maaştan kesilen
     gelir vergisini 5 puan artırdı. Yani zam geldiği gibi gitti. ….
 
 
Milyonla ehl-i sünnete İslâmı anlatan,
“Mahbesde Ahmed Ünlü”ye dâim duâ edin !..
 
 
[ Sandık ki düşman_askeri.. 92’ydi yıl,,
Dalmıştı botlarıyla Koman, hızla mescide!.. ]
akit 18/19.06.2012 s.6’da Ersoy DEDE : [ Teoman Koman (…) ezan sesi yükseliyor.
(…) Bu ne ya … Tekke mi, kışla mı? (…) Abdullah Sönmez şöyle anlatıyor: “Camiden içeri
botlarıyla girince, sanki işgal kuvvetlerinin bir kumandanı girmiş gibi hissettik. ]
 
 
DEVAMI, 9. BÖLÜMDEDİR.
 
Aylar süren hikâye komikleşti hayli de;        17.10.2012
Zam yoldanın sonunda gelir derler istifâ!..
 
 
Mü’min, teşekkür etmeli, mürşîde uymalı..  
Fetvâ gelince, Millet “aleynâ”yı dışladı!..
HABER TÜRK 18.10.2012 s.1’den: Müftü “Anlamları kötü” deyince, çocuğunun adı
“Aleyna” olan 4 aile isim değiştirme davası açtı.  
  DEVAMI 
(Visited 38 times, 1 visits today)

İlgiliMakaleler:


RSS 2.0 ile yeni eklenen yorumları takip edebilirsiniz. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.