DUÂ / NİYÂZ (Murabba, semai, musammat gazel, iç kafiye)

Son Güncelleme: Cuma, Temmuz 21st, 2017 | Kategori: Hamâsî-Îslamî Şiirler| Etiketler:

             Meşakkatler, mezelletler

Bütün hâb üü hayâl olsun!

Münâfıklar ve zâlimler

Ya kahrolsun, ya lâl olsun!

 

Yeter gör yâ Hüdâ hecri

Karanlıklar boğar fecri!

Unuttuk biz nedir bedri

İnâyet kıl, hilâl olsun!

 

(Kolay, pek hoş!) gelir bâtıl

Bilir ukbâ nedir, âkil!

Ne işlersin behey gàfil

Musıybetler misâl olsun!

 

Vatan bizden cihâd ister

İlâhî bir murâd ister!

Hayâsızlar fesâd ister..

Muvaffak bir cidâl olsun!

 

Günâhım çok, sevâbım yok!

Suâlin çok, cevâbım yok!

Derim hâlâ –hicâbım yok-

(Hüdâ, lûtfun visâl olsun!)

 

Gözüm yoktur bu dünyâda!

O dem, Cahit gelip yâda

Deyin seng-ii musallàda

Benim hakkım helâl oisun!

 

Benim kârım ne Leylâ’dır;

Ne zümrüddür, ne dünyâdır;

Bu can, her dem müheyyâdır;

Ko evlâd üü ıyâl olsun!..

 

Vezin: Mefâîlün mefâîlün

NOT: Nazım şekli, klasik edebiyâtımızın “murabba’,,ı ise de..
           4+4 durak’larıyla, Halk edebiyâtımızın “semâî” nazım
           şekline de uymaktadır.
           Mısra’lar birleştirilirse “Musammat gazel” nazım şekli ortaya çıkar:
Meşakkatler, mezelletler bütün hâb üüü hayâl olsun
Münâfıklar ve zâlimler ya kahrolsun, ya lâl olsun
Yeter gör Yâ Hüdâ hecri, karanlıklar boğar fecri
Unuttuk biz nedir bedri, inâyet kıl.. hilâl olsun
(Kolay, pek hoş!) gelir bâtıl; bilir ukbâ nedir, âkil;
Ne işlersin behey gàfil, musıybetler misâl olsun!..
 Vatan bizden cihâd ister, ilâhî bir murâd ister;
Hayâsızlar fesâd ister.. muvaffak bir cidâl olsun!..
Günâhım çok, sevâbım yok.. suâlin çok, cevâbım yok..
Derim hâlâ –hicâbım yok-  (Hüdâ, lûtfun visâl olsun!..)
Gözüm yoktur bu dünyâda!.. O dem, Câhit gelip yâda;
Deyin seng-iii musallàda: Benim hakkım helâl olsun!.. (x)
Benim kârım ne Leylâ’dır; ne zümrüddür, ne dünyâdır;
Bu can, her dem müheyyâdır.. ko evlâd üüü ıyâl olsun!..
(x) “dünyâ” ve “musallà” kelimelerini kàfiyelendirirken, “da”
takılarını atmamamızın sebebi, “yâda” kelimesinden “da”
takısını atamayacak oluşumuzdur. (Site’min KAFİYE bölümüne bakınız.)
         Musammat gazel’de, ilk beyitten (=matla’dan) sonra gelen beyitlerin orta bölümünde (iç kafiye)ler görülmektedir.
(Visited 46 times, 1 visits today)

İlgiliMakaleler:

  • İlgili Makale bulunamadı!..


RSS 2.0 ile yeni eklenen yorumları takip edebilirsiniz. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.