Fethin timsâli : AYASOFYA ( * )

Son Güncelleme: Cuma, Temmuz 21st, 2017 | Kategori: Hamâsî-Îslamî Şiirler| Etiketler:  | Tags:

         Fethin timsâli : AYASOFYA(x)
Yurdun biricik sâhibi derler bize.. gûyâ!..

Hâlâ yürütür keyfini 3-5 palikarya!..

Son_bulmalıdır kapkara, kâbus dolu rûyâ;

Mü’minler eder, bekle, senin hâlini ihyâ!..

Timsâli idin feth-i mübînin, AYASOFYA!..

 

Uğrunda sebîl oldu oluklar gibi, kanlar;

Bâş eğdi salib.. çınladı kubbende ezanlar!..

Doğrulsa eğer toprağın_altında yatanlar;

Etmezdi kusur kendine gelmekte reâyâ!..

Timsâli idin feth-i mübînin, AYASOFYA!..

 

Kimdir seni benden koparan, böylece, kansız;

Mihrâbı ve kandilleri boş, kubben_ezansız?..

Taşlar bile durmaz, değil_insan, heyecansız!..

Vermem seni yâd_ellere ben, bir yana Dünyâ!..

Timsâli idin feth-i mübînin, AYASOFYA!..

 

Rabbin ve Resùlün, hulefânın adı inmiş!..

Maksatlı bir_el; yerde, duvarlarda gezinmiş!..

Yâ Rab; bu ne vahşet, bu ne zillet, bu ne kinmiş!..

Hıçkırsa da azdır buna karşındaki derya;

Timsâli idin feth-i mübînin, AYASOFYA!..

 

Eksildi ya kubbendeki tevhîd_ile tekbîr;

Evsâhibi olmak diliyor şimdi misâfir!..

Çan takmağa azm_etti emîn_ol, sana, kâfir!..

Küffâra ümit verdi asırlarca bu hülyâ!..

Timsâli idin feth-i mübînin, AYASOFYA!..

 

Îmân_ile etsek hepimiz Rabbimi râzı;

Rahm_etse, kabùl_etse Hüdâ bunca niyâzı;

Kılsak Ramazan Bayramı, gölgende, namâzı;

(YÂ FETH-İ MÜBİN) yazsa minârendeki mahya…

Timsâli idin feth-i mübînin, AYASOFYA!..

 

İstanbul’u İstanbul_eden ey ulu mâbet!..

Tez günde nasîb_etse Hüdâ sende ibâdet!..

Bir vakf_ile kaldın bize Fâtih’den_emânet;

Yükselse minârenden_ezan Rabb’a, semâya!..

Timsâli idin feth-i mübînin, AYASOFYA!..

            VEZNİ: Mef’ùlü mefâîlü mefâîlü feùlün

    (*)  1969 baskı tarihli ve ARUZUN SÖYLETTİKLERİ başlıklı şiir kitabımdan…

Sebîlürreşâd Cilt:5 Sayı:25 Sahîfa 398 1952 İstanbul: “Ayasofya’nın câmi’den
müzeye tahvîli, Cumhuriyet Halk Partisi’nin temsilci gönderdiği Sofya Konferansı‘nda
kararlaştırılmıştır.”  
(Visited 34 times, 1 visits today)

İlgiliMakaleler:

  • İlgili Makale bulunamadı!..


RSS 2.0 ile yeni eklenen yorumları takip edebilirsiniz. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.