Mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün

Son Güncelleme: Cumartesi, Temmuz 22nd, 2017 | Kategori: Çeşitli| Etiketler:

                 

          Mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün 

Zaman kıtdır; seçildin, muktedîr ol… Der ki Konfiçyus :

“Ya bir yol bul, ya bir yol aç veyâ yoldan çekil” yâhù!..

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Denersin kuvvetin, bî-merhamet, mâsumda-bîkesde;

Meseldir: Âhı mazlùmun çıkar âheste âheste!..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Kırâet ilminin tatbîkı mümkündür Arabcayla;

Ki Müzzemmil buyurmuş “Rattilil Kur’âne tertîlâ!..”

………………………………………………………………………………………………………………………………

Ne kuyruktur, ne yüzgeçtir, bilin, mes’ûl ufùnetten;

Değişmez bir hakîkattir: “Balık başdan kokar” derler!..

……………………………………………….30.10.1971……………………………………………………

Fuzùlî saydılar nâmın, ziyâretgâh iken bizce;

Iràk olmaz senin kabrin, Eyüp Sultân olur melce’!..

………..Fuzùlî’nin Irâk’daki bakımsız kabri…………………………………………………….

Ne gam, nâ-puhteler başmış, olunmuş sahteler tercîh;

Bir_âdettir ki tartarlar demir dirhemle elmâs’ı!..

…………………………………………………30.06.1972………………………………………………

Köpek diş gösterir, hırlar zayıfsan.. durma; kaç, kurtul!..

Gelip yaltaklanır, hem kuyruğun sallar, gücün varsa!..

….. 23.10.1975   Bak: Şerh-i Mesnevî (Tâhirü’l-mevlecvî) Cilt: 14, Sayfa: 185 …………………….

Şudur derler, “avârız sandığı”ndan “bütçe”nin farkı :

Yararlanmakta bankerlerle ihrâcatçılar şimdi!..

…………………………………..09.06.1984 Cumartesi…………………………………………….

Zaferyâb olsa isyân, ihtilâl mahrùm asâletten;

Muhakkak kuvvet almıştır ihânetten, şekàvetten!..

…………………………………..04.05.1986……………………………………………………………

Ne der sosyal demokratlar?.. Genel Merkez bir_âlemmiş;

Denir kii yaptı yolsuzluk Genel Sayman Yaşar Mengi!..

….. 02.12.1997 AKİT: DSP’den ihrâc edilen  Edirne Milletvekili Erdal Kesebir, Genel

Sayman Yaşar Mengi’nin, mal varlığının dökümünü yaparak, servetini nasıl elde ettiğinin

araştırılmasını istiyor ve Ecevit’in bilgisi ve kontrolü dışında işler yapıldığını söylüyor. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kapaktan bir habermiş.. el-VASAT yazmış geçen hafta:

“Bugün Türkler dışardan çevrilip, kamplaştı dâhilde!.”

………….. 07.10.1997 AKİT …………………………………………………………………………………………

Bizim millet sükûtîdir.. sükût ikrârı bildirmez!..

Batar devlet.. eğer oynarsanız millî irâdeyle!..

………………………………………………..26.10.1971…………………………………………..

Vakit geç sanma.. dönmek bir fazîlettir hatâdan;
Hayat fânî, misâfirhâne dünyâ.. tövbekâr ol!..
(Vezni> Mefâîlün mefâîlün mefâîlün feùlün)

……………………………………………………………………………………………………………

       Batum.. Cumhuriyet Halk Partisi’ndendir.. beyânâtı :
          ” Değil asker.. kâğıttan kaplan_olmuşlar, kof olmuşlar”
                ….. GAZETELER 08 Şubat 2011: CHP Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batom; Zonguldak ADD ziyaretinde
                 “Koca bir askeri yıktılar. Meğer kâğıttan kaplanmış. Meğer ABD içini oymuş. O koca ağacı hep diye
                 yıktılar” dedi………………………………………………………………………………………………………………………………….
        Şaşırtan bir karar çıkmış Kılıçdarzâde başkandan :
         Sanık lâyık görülmüştür dokunmazlık veren zırha!..
                …..12 Mart 2011 AKİT  manşeti: ETÖ’ye CHP zırhı  Manşet altında: (…) Geçmişte ‘dokunulmazlıkların
                       kaldırılmasından’ dem vuran CHP’nin ETÖ’cülere zırh olması, çelişki olarak yorumlandı  …………………
                                                               

 

(Visited 23 times, 1 visits today)

İlgiliMakaleler:

  • İlgili Makale bulunamadı!..


RSS 2.0 ile yeni eklenen yorumları takip edebilirsiniz. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.