Taşlamalar(DERLER)

Son Güncelleme: Cuma, Temmuz 21st, 2017 | Kategori: ŞİİRLERİM| Etiketler:

  

                  DERLER!..

                     “Kaşıkla al, dozerin kepçesiyle ver”

                     Derler!..

                     “Yakında denk_olacaktır gelir-gider”

                     Derler!..

                     “Akan sular meyi, meyhânelerse meskenidir;

                     Ederse bütçeyi ihyâ turist_eder”

                     Derler!..

                                        Vezin: Mefâilün feilâtün mefâilün fa’lün

 

                         

                  DERLER!..

                     “Söz gümüştür! de ve sus.. dinle ne dersem”

                     Derler!..

                     “Bil ki bir hikmeti vardır ne edersem”

                     Derler!..

                     “Sırçadan köşke çekilmiş, atarız dört yana taş;

                     Biliriz kerkesi kör, âlemi sersem”

                     Derler!..

                                     Vezin: Feilâtün(Fâilâtün) feilâtün feilâtün feilün(fa’lün)

                  
                   DERLER!..
                    
                   Taktılar milletimin boynuna zincir;
Derler!..
                   Neye mâl oldu düşün bir güzel İzmir?..
                   Derler!..
                   Girdik İstanbul’a kurnazca(x), şehit vermeyerek;
                   Eyle bayram.. Lozan_elbette zaferdir;
                   Derler!..
                   (2)
                       Kadir Mısıroğlu’nun LOZAN başlıklı İstanbul 1971 baskı tarihli eseri
                                   1inci cildi 496-497nci sahîfalarındaki Tahliye Protokolu’na göre;
                                   muâhedenin Büyük Millet Meclisi tarafından tasdîkini tâkîb eden
                                   “6 hafta zarfında” İstanbul ve çevresi işgal kuvvetlerince tahliye
                                   edilmiştir.Muâhede,Büyük Millet Meclisi’nde 23.8.1923’de imzâlandı.
          

                  DERLER!..

                     “Âşinâ bizlere dernek, loca, mahfel”

                     Derler!..

                     “Gün bizimdir.. atarız her yere çengel”

                     Derler!..

                     “Mûsevî, Ermeni, Rum dînine uysun varsın;

                     Görürüz sâdece İslâmı biz_engel”

                     Derler!..

 

                     DERLER!..

                     “Lâiklik_anlayışından bahis gerek”

                     Derler!..

                     “Namâz, oruç ve bağış.. başka n’eyleyek?”

                     Derler!..

                     “Sorunca biz, diyecektir Diyânet_eyvallah,

                     Sorulmamışsa sükût_eyleyen melek”

                     Derler!..

 

                     DERLER!..    (11.03.1986 Yeni Nesil)

                     “Yırtarız çarşafı.. geşmişde misâl var”

                     Derler!..

                     “Biz ki asrîliğe yaptık yatırımlar”

                     Derler!..

                     “Yoksa kànun, yazarız tahtaya bir tâlîmât;

                     Giremez mektebe türbanlı hanımlar”

                     Derler!..

                    

                     DERLER!.. 

                     “Bir yudumcuk da sayılsın mı ki işret?”

                     Derler!..

                     “Çoğu elbette zarardır.. azı şerbet!”

                     Derler!..

                     “Buluversin iki fırtıyla adamlar yolunu..

                     Televizyonda yasak reklâmı.. şükret”

                     Derler!..

 

                     DERLER!..

                   “Yapma mescid.. ediver evde ibâdet!..”

                      Derler!..

                      “Bütçe dardır.. yapamaz mektebi devlet!..”

                      Derler!..

                      “Artık_öğretmiyoruz neslini inkâr, isyân;

                      Gel de mektep yapıver.. eyle inâyet!..”

                      Derler!..

 

                   DERLER!..

                      “İrticâ kol geziyor.. azdı yobazlar!”

                      Derler!..

                      “Zapt u rapt_altına girsin şu vaazlar!”

                      Derler!..

                      “Bizi etmekte rahatsız ramazan, kandilde;

                      Televizyondaki mevlid ve niyazlar”

                      Derler!..

 

                      DERLER!..

                      “Sırtımız pek ve kalın.. görmedi hiç yer”

                      Derler!..

                      “Koyarız her rolü biz sahneye ezber”

                      Derler!..

                      “Haklı bir rütbe kazanmış sayılır târihde;

                      Eşeğin kuyruğu tenhâda kesenler”

                      Derler!..

 

                     DERLER!..

                     “Biz_enflasyonu zamlarla önleriz”

                     Derler!..

                     “Bakıp Bolivya’ya insâfa gel, deriz”

                     Derler!..

                     “Açız-maçız diye küfrân-ı nîmet_eyleme hîç;

                     Refâhın_uğruna her dem seferberiz”

                     Derler!..

                                                                 Vezin: Mefâilün feilâtün mefâilün feilün

                                                                     NOT :

                                          “DERLER!..” başlıklı nev-îcâd  nazım şekliyle

                                          yazdığım bu hicivler; süresiz kapatılmış YENİ

                                          ASYA yerine çıkan YENİ NESİL’in 24.7.1985 ilâ

                                          11.03.1986 târihli nüshalarında neşrolunmuştur.

(Visited 21 times, 1 visits today)

İlgiliMakaleler:

  • İlgili Makale bulunamadı!..


RSS 2.0 ile yeni eklenen yorumları takip edebilirsiniz. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.