TRT NAĞME ve TRT’den BEKLENTİLER(26.02.2015)

Son Güncelleme: Cuma, Temmuz 21st, 2017 | Kategori: TÜRK MUSIKÎSİ| Etiketler:  | Tags:

              Batı’dan tercüme” dindâra senin kànùnun..         26.02.2015
        Götürür “kendini inkâr”a senin kànùnun!..
        … Tanzimatın şairi Şinasi: [ Bir ıtıknamedir insana senin kanunun / Bildirir haddini sultana senin kanunun. ] …
                   Vezni: Feilâtün feilâtün feilâtün fa’lün

       

TRT NAĞME’ye  25.11.2014  02:33 Ek’i:

              TRT Nağme’de, İstiklal Marşımızdan başka Batı müziği dinlemek, duymak istemiyoruz. (24 Kasım 2014 TRT Nağme 18.00 Haberler’inde, “Öğretmenler Günü” münâsebetiyle, TRT İSTANBUL  Batı müziği ÇOCUK KOROSU  dinletilmiştir.)

      Devlet Sanatçısı Necdet VAROL: “Bir yabancı müzik, başına (çağdaş), (evrensel) gibi kelimeler ilâvesiyle milletimize asla mâl edilemez. Bir yabancı musikiye göre millet yaratma çabaları bizden başka hiç bir yerde görülmemiştir.”  (Musiki Mecmuası Mart 1989 Nu.424 s.21-23)

         Başbakanımız muhterem Recep Tayyip Erdoğan: “Kültür, ecdattan alınan maddî ve mânevî mîrâsın tümüdür.” (İstanbul Kandilli Geleneksel El sanatları Merkezi açılışı.. 29.05.2012)

       Başbakanımız muhterem Recep Tayyip ERDOĞAN: “Sanat, ipotek altına alınamaz!”  (19.07.2014  Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı iftarı)

       Prof. Dr. GLASSİE: “Sizin bütün sanat eserlerinizde aynı kültürü gördüm. Bu ortak kültür dinden, yani İslâmiyetten doğmaktadır. Sanat dînin çiçeğidir,   (5 Temmuz 1999 Beklenen VAKİT gazetesi)

       Dr. Cahit ÖNEY:  Devletimiz, 40 yıldır Milletimizi kandırmaktadır; şöyle ki: Devletimize göre 2 çeşit “Devlet Konservatuarı” vardır. Biri Türk musikisi Devlet konservatuarı (5 adettir), diğeri ise Devlet Konservatuvarı (25 adettir) ve bu ikincisinin, “Batı müziği Devlet Konsevatuvarı” olduğu gerçeği Milletimizden gizlenmektedir. İlâveten; “TRT Batı müziği çocuk koroları” sayısı, TRT Türk musikisi çocuk korosunun 5 katıdır.

       “TRT Tarihî Türk Müziği Arşivi” hatâlı cümlesi düzeltilmeli; “TRT Kılasik Türk Musikîsi Arşivi” denilmelidir. Tarihî musikîmiz; İslâmiyetten önce kullandığımız pentatonik müziktir. Hatâda ısrar edildiği taktirde, kasdî sebepler düşünmemiz ve açıklamamız gerekecektir. NOT: “İslâmiyetten Sonra” deyimi de çok hatâlı ve saldırgan bir deyimdir. (Bu paragraf, 22.11.2014’de eklenmiştir.)  

                                     Sayın Şenol GÖKA,
      
       TRT Genel müdürlüğünüzü tebrîk ederim.
       Türk musikisi sevenlerinin sizden beklediklerinin önemlileri şunlardır:
     Türk musikisine özel bir TV kanalı tahsisi ile,
        
         Klasik Türk musikisi korosuna hasretimizin giderilmesi,
        Türk tasavvuf musikisi korosuna hasretimizin giderilmesi,
        Türk sanat musikisi çocuk korolarına yer verilmesi,
        Türk halk musikisi topluluklarına yer verilmesi,
        Türk musikisi dernekleri korolarına sıkca yer verilmesi  …..
  “Türk milletinin sesi” olmanızı diler, saygılarımı sunarım  22.10.2014
                                                                                        Dr. Cahit ÖNEY
          Türk mùsıkîsi neşrine sun bir özel Tivi;            22.10.2014
          Lütfen, “Yasak!” de Mevlid’i “kantat” yapanlara!..
          … Bu ve aşağıdaki bütün beyitlerin vezni:  Mef ,ùlü fâilâtü mefâîlü fâilün  
           ” Yalnızca mùsıkîdeki ” beklenti listesi !..                          04.12.2014
             ” Mümkünse Yılbaşında ” düzenler sayın GÖKA !..
           
           Dostâne tavsiyem… Televizyon ve Radyo’da;         10.11.2014
           Olsun sayın Şenol GÖKA..  Yardımcı: Göktan AY!..
           Sunmakta böyle, Türkçesi-kıtlar, “Haberler!”i :       04.12.2014
          Meeesut, Davut, sahaaa, Neşe, alfaaabe, hâtıraaa !..
           … Doğruları: Mes’ut, Dâvut, sâha, Neş’e, alfabe, hâtıra
          
                                                                                                                        -:-
 
     
                 
                 Muhterem Süleyman ERGUNER beyefendinin
TRT Genel Müdürlüğüne tâyini için duâ ediyorum. 16.10.2014
                                                                                   Dr. Cahit ÖNEY
Olsun Genel Müdür, Televizyon ve Radyo’ya;          16.10.2014
Millet, Süleyman ERGUNER’in arkasındadır!..
   VEZNİ:: Mef´ùlü fâilâtü mefâîlü fâilün
Cumhùra Başkan oldu Recep Tayyip Erdoğan..
İlköğretimde öğretecek mùsıkîmizi!..     11.08.2014
              Devlet Sanatçısı Necdet Varol: “Bir yabancı müzik, başına (çağdaş), (evrensel) gibi kelimeler ilâvesiyle milletimize asla mâl edilemez. Bir yabancı musikiye göre millet yaratma çabaları bizden başka hiç bir yerde görülmemiştir.”
Kaynak: Mart  1989 tarih Nu.424 Musiki Mecmuası s.21 (Özeti: Bu sitede “ŞİİR – MUSİKİ HATIRALARIM’da)
       Müzmin olayın en acı tarafı, yarım yüzyıldır devletin milleti kandırmasıdır.
         Şöyle ki:
         Devletimize göre 2 çeşit devlet konservatuarı vardır: Biri Türk musikisi devlet konservatuarı, diğeri Devlet konservatuvarı!.. Ve, “Batı müziği devlet konservatuvarı” denmeyerek “Devlet konservatuvaıı” denmekte, acı gerçek milletimizden gizlenmektedir.
                                                                    ______________

Millî, Soylu mùsıkîmizin âşığı okuyucularımdan istirhâmım:

             90 yaşında ve kanser ameliyatlısı olmam dolayısıyla, aşağıdaki yazımı muhterem Recep Tayyip Erdoğan’a bizzat ulaştıramıyorum; yardımlarınızı istirhâm ediyorum.  30.07.2014     

             Türk musikisinde ve Batı müziğinde “YORUM”, özellikle solo eserlerde dinleyicilerce fark edilen ve dolayısıyla solistleri ilgilendirmesi gereken bir husustur. Musikide solislerce yapılan yorumu başarılı kılan (çarpmalar, vurgu yapılacak notalar/hecelerin seçimi, nefes alınacak yerlerin seçimi..) gibi olup; en önemlisi, çarpmalardır. Çarpmasız solo yapılamaz. Batı müziğinde, aryalarda çarpmaları incelersek, minör/majör, dâimâ/sürekli ve yalnızca yarım ses=4,5 koma aralıklı çarpma yapıldığını hemen anlarız. Türk musikisine böyle çarpma, kötü bir izlenim verir ve “keçi nağmesi/melemesi diye isimlendirilir.

         TRT TV.lerinde durum: 2008’de Türk musikisi TRT ekranlarından kovulmuştur. Görüntülü Türk musikisi isteyenler, Youtube’a teşekkür etmektedirler. Fasıl musikisi yayını isteyenler; TRT Radyolarından TRT Nağme’de saat 17.30’u, sazeserleri için 17.00’i beklemelidirler. Görüntüsüz de olsa, 1940’lara dönülmüş de olsa, 24 saat sürekli hizmet sunanTRT Nağme’ye müteşekkiriz; yalnız, bir istirhâmımız var: Müzk arası sohbetlerde, solistin adı âdetâ fısıldanmakta, öğrenilememektedir. “Solo şarkılar”da önemli olan solisttir ve diğer sanatçıiar refakat etmektedirler. Solo şarkılar’ı dinletenler, herşeyden önce solistin adını, kendilerinin rùhuna hitâb edenin adını öğrenmek istiyor. Konseri, ortasında dinlemeğe başlayanları spiker düşünmeli ve adını, o seansda okuduğu/okuyacağı eserlerin (başında ve sonunda) bildirmelidir.

TRT Radyo NAĞME’de fasılların süresi 30 dakikadan 40 dakikaya çıkarılmalıdır
Fasıllara Ağıraksak’la başlanılmakla birlikte, bâzan da, [ Nihavend’de (Zülfün görenlerin..), Hicaz’da (Baktıkça…) ] Lenkfahtelerin icrâsı, düşünülmelidir.
Yayın akışını, günlük programı bildirirken; dinleyenin/okuyanın kesin bir anlam çıkaracak deyişler kullanmak gerekir. Bu hususta TRT TV MÜZİK, en kötü öenekleri vermekte olup, bu Site’min “Türk Musikisi” bölümünde anlatılmıştır. TRT RADYO NAĞME’ye gelince.. 30.07.2014 programında: 17.30 Fasıl (Suznâk), 20.15 Solo (Esma Başbuğ), 23.00 Solo (Mehmet Özkaya) çok güzel, belirgin program maddeleridir. 07.00 Sabahın Nağmesi, 10.05 Arşivden Mikrofona, 11. Şarkılar Sizi Söylüyor, 12.05 Hos Seda.. gibi deyişler, müphem kalmaktadır..     

        2008’de Millî musikimizin TRT TV’larından kovulmasına; 25 Batı müziği konsevatuarına karşılık 2,5(ikibuçuk) Türk musikisi konservatuarı bulunması’na; Ankara’da, son yıllarda,üniversitelerinde “Türk musikisi konservatuarı” adı KULLANILAN (ney, tanbur, ud, kemençe, kanun öğretilmeyen/hocaları bulunmayan) göstermelik  kuruluşlara müdâhale etmeyen/noter gibi davranan YÖK’e Türk musikisi sevenlerin sessiz kaldıkları sanılmasın: hükûmetler,%65 yerine %52 0y almaktadır.

          TRT Nağme Radyo’da Türk musikisini sevenlere her gün 24 saat hizmet  sunan gerçek Türk musikisi sanatçılarına hürmetlerimi sunuyorum.

    22.07.2014 EK’i:   19.07.2014 İstanbul İl Başkanlığı iftarı sonrası, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Ses sanatçılaımızın özel davetli olduğu toplantıda sayın Başbakanımız konuşmalarında, İPOTEK ALTINDA  SANAT‘dan bahsettiler. 2008’den itibaren Türk musikisinın TRT-1, TRT-2, TRT-4’den kovulmasından başlayarak, Soylu sanatlarımıza son veren uygulamaların neler olduklarını ve memnu’nun avdeti – mâni’in kaldırılması için ne gibi kararlar alınması gerektiğini geniş bir incelemede ele alıp, Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası kurulacak Hükûmetimize sunacağımı hürmetlerimle arz ediyorum.

Mektepte öğretim, Televizyonda neşriyat
Hâlâ yasak sayılmada Türk mùsıkîsine!..;
İlköğretim, zorunlu iken; yaptığın ZULÜM;          19.10.2013
Türk’ün değil, okut Batı’nın mùsıkîsini!..
Yoktur cevâbı: Sırtını dönmüş.. aceb niye;          11.10.2013
Türk mùsikîsi dersine TALİM ve TERBİYE??..
Vermiş Turizm Bakanlığı “dersler , program”ı;
Uymak zorunda emrine TALİM ve TERBİYE!?..
… MİİİÎ eğitim; Millî kültürün eğitimi demektir; Millî Eğitim Bakanlığı’nda “Kültür” zâten vardır; 2 başlılığa son vermek için lâğvedin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı ve Turizm Genel Müdürlüğünü de Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’na bağlayınız.  
Öğren!.. Ezanla ninniden almış makamları;         10.10.2013
Hor görme mùsıkîmizi.. öğret okulda da!..
Kültür ve mùsıkîmize şirk koşmak istiyor;
Makbùlü sence hangisi: ÇAĞDAŞ mı, SOYLU mu?..
Kültür mü?.. Bizde, SOYLUsu ihmâle uğramış;
İdhâl malıydı ÇAĞDAŞı, Kànunla beslenir!..
… 1949 yılı>5441 nu. Kanun , 1957>6940 nu. 1970>1309 nu.  2003>4848nu.(8,27,31.maddeleri)…
Geçmişte, hep, tiyatrocular kaldırır kazan!..
Kànun himâyesinde görür ÇAKMA SAN’ATı !..
… Rengim Gökmen, Selman Ada: “Bizleri Anayasa’nın 64. maddesi koruyor”, derler.  İşte 64. Madde [ Devlet sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının korunması, değerlendirilmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbirleri alır. ] Sayın Gökmen ve Ada’ya, 2 yönden cevap veriyorum: A- 64. Maddede Tiyatro ve tiyatrocuların adı mı geçiyor?.. Sizler; “sanat” denince,sâdece Tanzîmat uzantısı, idhâl malı ÇAKMA/ÇAĞDAŞ/UYDURUK sanatları anlamak gerektiği iddiâsını terk etmeniz / unutmanız zamanının geldiğini anlamalısınız.. Gezi parkı bizim demekle, koruma ve sanatçı dendi mi biz tiyatrocular akla gelir, mantığı farksız. Biz %70’in Soylu sanatlarımızın hakkı/payını, %30’luk sizlerin kabul etmeniz gerekiyor. %30, %70 oranları/ayrımı bana değil, Fazıl Say’a aittir     NOT:. Fâzıl Say’ın da fazlına şâhit olanlara!..Vezni: Mef ´ùlü fâilâtü mefâîlü fâilün  Kur’an>3/73  B- Anayasamızın KORUMA vadeddiği yalnızca siz ve biz sanatçılar mıyız? Şu maddelerde de KORUMA vadedilmiştir: Maddeler: 19, 30, 40, 41, 45, 56, 58, 61, 63, 64…. diğerlerini İnternetten bulabilirsiniz.
NOT: Selman ADA; [ (25 Nisan 2011 TARAF s.15’den)  ,,,  Mevlid kasidesi 1409 yılında Süleyman Çelebi tarafından yazılmıştı. Selman ADA bu kasideyi kantat formunda ve çoksesli olarak besteledi. dünya prömiyeri 20 Nisan Çarşamba akşamı, Harbiye’deki İstanbul Kongre Merkezi’nde yapılmpştı. ( Bakınız: Beyitlerim> 8.Bölüm Mef ´ùlü fâilâtü mefâîlü fâilün ) ]    Bu Mevlid kantatı, 28.06.2011 Miraç gecesi 20.05 – 21.00 arasında, “Senfoni ile ilâhiler” denilerek TRT’den yayınlanmış idi!.. 
Yok ihtiyâcı Türkiye’nin ÇAKMA KÜLTÜRe;
Yùnus – Beyatlı çizgisi; tanbur, kemençe, ney!..
On yıl tüketti, olmadı san’atçı kadrosu;                01.12.2012
Meçhùlü kaldı seçmeninin zevki, isteği!..
Caz, dans, tiyatro, senfoni, ÇAĞDAŞ müzik, bale..
“Tanzîmatın uzantısı san’at” Hükûmeti!..                 25.11.2012
“Tahsîli var da kültürü yok!” nesle sâhibiz;
Gördün mü mùsikîmize âgâh olan kişi?..
Seçmen diyor ki: Gizleme hiçbir hakıykati;            21.08.2013
Bir bir ayıkla Millete rağmen yapılmışı!..       
… Batı müziği öğreten devlet konservaruvarı sayısını 25’den 3’e indiriniz.
Söylerse şarkı, öğretecek zevkle güftesi;             23.10.2013
Nâbî’yi, Mehmed Âkif’i, Yahyâ Kemâli de!..
Milyar sunuldu senfoni, dans, pop, tiyatroya;       20.10.2013
3 – 5 kuruş da, bütçede, Türk mùsıkîsine!..
Çağdaşçılar, yürütmede “kültürde devrim“i,
Başlar çöküntü, altını tutmazsa İktidâr!..
… (…) Bugün bizim radyolarımızda ve televizyonlarımızda tek görüntü ve ses kaydı yoktur. Neden? Arif Nihat solcu olmadığı için. (Yavuz Bülent Bakiler, 24.06.2012 TÜRKİYE)…
Millî müzik, yerel yönetimlerde yer bulur;             19.02.2014
Mektepler öğretir, Batı’nın mùsıkîsini!..
Beyitlerin vezni:  Mef,ùlü fâilâtü mefâîlü fâilün
                                                                -:-   
              
Çalışanlarına kartvizit örneği :
                                                                                                                               
               T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Cumhurbaşkanlığı Türk Müziği Korosu  
                                                                                   -:-
             Devlet büyüklerimizden istirhâmım,
                                                                              Dr. Cahit ÖNEY                                       
      Cumhurbaşkanlığı Türk Müziği Korosu’nu, 2012 tarihli – 139 maddeli “Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yönetmeliği”ne eşdeğer bir yönetmelikle onurlandırmanızı saygılarımla istirham ederim. 17.10.2014
       Kısıtlayıcı (Türk Müziği Korosu) yerine, (Türk Müziği Toplulukları) ismi tercih edilmelidir. Böylece; Senfoni yönetmeliğinde olduğu gibi Ana bölümler açıklanabilecek ve Klasik Türk musikisinin vazgeçilmez sunuş şekli “Fasıl”, yerini alacaktır. Diğerlerinden örnekler: Türk sanat müziği ve Türk halk müziğinin Koroları, Halk oyunları, Tasavvuf müziği, Mehter.. sanatçıları, çalgıları, kıyafetleri, kadroları, meşk yerleri, konser salonları belli olacaktır.
Bir tek “Senfoni Batı müziği formu”nun 139 maddesine eşdeğerde bir Türk Müziği Toplulukları Yönetmeliği’nin yerinde ve gerekli olduğunu saygılarımla arzederim. 17.10.2014 Dr. Cahit ÖNEY
                                                                                                                 
(Visited 18 times, 1 visits today)

İlgiliMakaleler:

  • İlgili Makale bulunamadı!..


RSS 2.0 ile yeni eklenen yorumları takip edebilirsiniz. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.