1. Bölüm

Son Güncelleme: Cumartesi, Temmuz 22nd, 2017 | Kategori: Feilâtün(Fâilâtün) feilâtün feilün(fa’lün)| Etiketler:  | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 
        Feilâtün(Fâilâtün) feilâtün feilün(fa’lün) (1)

El karanfil suna.. gül sundum ben :

Yâre hoş bir koku, ağyâre diken!..

…..İslâmî Edebiyat Ocak 2010  Sayı:50…………………………………………..

Der ki evrimci: Denizlerdeki su;

Meteorlarla uzaydan gelmiş!..

            …………………………………………………..
                      Buldu evrimci, kapar devrimci;
               “Dinozorlar kuş_olup uçtu!” diyor!..
               .………………………………………………………………..
                       Evrim_îcâbı kanatlansa kedi;
               Mutlakà son bulacak kuş nesli!..
                       ……………………………………………………………….
                      İşte YAŞ vurgunu bir suçsuz_adam:
               Olmuş_ihrâc, “eşi türbanlı!” diye!..
               ………………………………………………………………..
                       Hiç rahat vermediler Erbakan‘a..
                Demirel, darbeciler, yanlı hukuk!..
                                ….. Necmeddin Erbakan, 27 Şubat 2011 Pazar sabahı saat 11.40’da
                                Ankarada Güven Hastanesi’nde vefât ett. 01 Mart Salı sabah namâzı
                                sonrası Hacı Bayrâm-ı Velî câmiinde cenâze namazı kılındı; özel uçakla
                                İstanbulâ nakledildi; Fâtih Câmiinde, cemâat-i kübrâ ile, öğlen namazı
                                sonunda cenâze namâzı kılındı ve Merkez Efendi’de defnedildi. Devlet
                                töreni istememiş id.
                                ……………………………………………………………………………………. 
                      Bir kâğıt-parçası??”, “ıslak!!” çıktı???
               “Boru!!” denmişti neden tanksavara???
                       ………………………. 2010 ……………………………………
                       Milletim, rüşdünü isbât etti;
               2010 yılı Eylül 12 !..
                               ……………………………………………………………………………………..
                                Yaptı zâlim, neye yettiyse gücü…
                 Ölünün, karga oyar gözlerini!..
                                  …………….. 08.12.2010 ……………………………………………………
                Kimi kayboldu, buharlaştı kimi..
                Aranır Yargıtay’ın dosyaları!..
                                 …. “yeni AKİT” 03.04.2011 Pazar s.1’den: [ … ile ilgili dosyanın içinden
                                 bir takım evrakların çalındığı iddiasıyla soruşturma açtığı bildirildi.
                                 Başsavcılık, soruşturma doğrultusunda Kadıköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi
                                 ve Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nden de bilgi istedi. ] Bir yeğen’in dosyası
                                 Yardıtay’da kaybolmuş ve ancak “zaman aşımından sonra!” bulunmuştu.
                                  …………………………………………………………………………………………..  
                                 Vezni olsun.. hece yâhud da arùz..
                 Dinlerim zevk ile ben.. koşma, gazel!..
                                  ………………………………………………………………………………………..      

                     Kibri terk et.. “o benimdir!” deme hiç!..   

              Olma tâlib.. “o senindir!” densin!..

                  .. “Kısâs-ı Enbiyâ ve Tevârîh-i Hulefâ” Ahmed Cevdet Paşa C:1

                            Hadîs-i şerîf meâli ………………………………………………………….

Biri makbûl ve haramdır diğeri;

Aynı soydansa da sirkeyle şarap!..

……….İslâmî Edebiyat  Ocak 2010  Sayı 50……………………………….

Bir kuşaktır ki, kulaklar küpeli;

Up-uzun saçları var.. kurdeleli!..

………………………………………………………………………………

Kıssadır: Eşşeği kaybetti fakir;

Buldular gerçi.. semer, heybesi yok!..

…………………………………………………………………………………..

Arıyor gözlerim_İstanbullu;

Sanmayın taşrada..  İstanbul’da!..

……………………………………………………………………………..

Şunu dünyâ ve Yunan, bilmelidir:

Kıbrısön bahçe”sidir Türkiye’nin!..

………………………………………………………………………………

Bil ki, “çarşaflı!” demek, normaldir;

Kara çarşaflı!” demek suçdur, suuuç!..

…………………………………………………………………………………………

                    İstiyorsan, de: “Siyah çarşaflı!..”
             “Kara çarşaflı!” demek suçdur, suuuç!..
             ……………………………………………………………………..
             Sürüyor baksana “türban yasası”..
             Denemez: “Bitti Şubat 28” !..
                          … “YeniAsya” o4.04.2011 s.1 [ Başörtüsü sasağı sürdükçe, süreç bitti
                           denemez. 28 Şubat bitmedi ] ………………………………………………….
              Fuhşiyât, içki, kumarbazlıkda,
              İftihâret, kadının yoksa adı!..
                             …………………………………………………………………. ..
              Barda, pavyonda hakîr olsa bile;
              “Kadın_özgürlüğü” dâvâcısı çok!..
                            ………………………………………………………………………… 
              Ehl-i nâmusdu bacım, vaktiyle;
              Hem de mühtaçdı o demler kefene!..
                            ………………………………………………………………………………..
             
                     Biraz_insâfa gelin başdakiler;
            Döküyor gözyaşı zencîlerimiz!..

…………………………………………………………………………….

Etme Yâ Rabbi musallat, kuluna;

Kafadan gayrı müsellâh komşu!..

………………………………………………………………………….

Diyalog”; vâha değil, çölde serâb;

Ehl-i îmân olamaz ehl-i kitâb!..

……………………………………………………………………………

Görmüyorsun ki nasârâ ve yehùd;

Koydu İslâmı hedef tahtasına!..

…………………………………….1977……………………………….

Şu yobazlar yıkamazlar rejimi;

Var Manukyan ve de Chantal Zakari!..

 ………… 02.08.1997 ..(Bu isimleri, Beyitlerim’de tık’la ! )……. 

Adı Avnî.. yolu ak’mış dediler..

Bağlı İslâma ve lâikdir candan!..

……………………………….  14.08.1997 ………………………….                      

Gaspçı, tâcizci, kumarbaz gençler;  

Korkmaz Allah’dan, utanmaz kuldan!..

…………………………………………….

Biri taklîd ediyorken Garb’ı;

Şark’ı tahrîf ediyor, bak, öbürü!..

……..İslâmî Edebiyat  Ocak 2010  Sayı 50………………………………….

Bu tavırlar değişir.. bakma abus!..

Olmayız biz ne Cezâyir, ne Tunus!..

………………………………………………………………………………….

Hor görür milleti.. biz “halk”ız, der;

Tanımaz “Hâlik”ı küstahcasına!..

………………………..01.05.1986……………………………………….. 

Başbakanlık görünürken, Mes’ut;

Koştu Aydın Doğan’ın villasına!..

……………………………………………………………………………..

Bekleriz biz ne hacâlet, ne acı;

Gayrıdan çâreyi hüsrânımıza!..

………………………………16.09.1980………………………

Hıfz-ı çengel”de bütün mes’eleler;

“Yâ sabır!” çekmede bin derdi olan!..

….. 1930’lu yıllarda memurun masasında evrak sepeti, sumen..

yoktu; beklemeye aldığı evrâkı/yazıları, dayandığı duvara

çakılmış küçük boy bir kasap çengeline (hıfz-ı çengel!e)

delerek geçirirdi.  ………………….07.04.1978……………………….

 

Garb, içinden bizi dâim kemirir;

Ve şimâl yutmağa fırsat kollar!..

…………………………………………………………………………

Kıl inâyet bize.. Sensin Rahmân!..

(Dileğim yok para-puldan, çuldan!..)

………………………………………………………………………………

Ver hidâyet bize “Şehrù Ramazân..

Ellezî ünzile fîhil Kur’ân!..”

……………………………………………………………………………

Yerleşir gündeme Nâzım Hikmet;

Nerdedir nâşı Said Nursî’nin?..

..Temmuz 2001 tarih, 34 sayılı İSLÂMÎ EDEBİYAT’dan…

Hâllolur.. hâllolacak YÖK pürüzü;

Gürüz’ün düşse elinden gürzü!..

… Nisan 2001 tarih, 33 sayılı İSLÂMÎ EDEBİYAT’dan

Bize bir nesl-i cedîd olsa nasîb;

Korksun_Allah’dan,  utansın kuldan!..

……………………………………………………………………………………..

Uyduk_Allàh’a ve Hayrü’l-beşer’e;

Pek günah, münkire dersen: Haşere!..

.. 06.05.1998  1) Hayrü’l-beşer: Peygamberimiz.  2)Münkir,

haşereden aşağılıktır; haşereye hakàret olu!.. ……………………….

Ateist Attila İlhan buyurur :

Çıksa Sultan Galief Türkiye!de!..

… CUMHURİYET 28.05.1999’da: … eğer ‘inançsızlık’

benzer bir toplumsallaştırılmaya yönelirse; bu, ne yazık ki,

irticaı, yani şeriatın toplumsallaştırılmasını, tepki olarak

kışkırtır. Gazi de bunun farkına varmıştır, Sultan Galiyef de!

Mayıs_60’daki bir hâiledir;

Nüks edip sonra gelen, gàiledir!..

……………………………………………………………………..

Göçtü ukbâya denî dünyâdan;

Örnek insân Ali Ulvî Kurucu!..

… İSLÂMÎ EDEBİYAT Nisan 2002 sayı: 37’den…  

Acı, hem gül şu küçük dalkavuğa;

Bulamaz öpmeğe dâmânı bile!..

…………………………………………………………………………….

Gâvur-Alman bakacak, Türk kızına!..

Alman’ın şapkası şeytan tüylü!..

..15.12.2007 AKİT, manşetten: [ Müslüman’a Nazi zulmü

Almanya’da; Müslüman bir annenin elinden alınan Elif, “Hıristiyan

bir aile”ye verildi ve Kilise tarafından “vaftiz” edildi. Anne, buna isyan

edip, “Çocuğumu Müslüman bir aileye verin” diyerek mahkemeye başvurdu.

İşte, mahkemenin verdiği karar: “Elif Yaman’ın İslâmî esaslara yetiştirilmesine

dair talebi reddedilmiştir.” ] Bak: “Zûlm etti bir zamam naziler Mùsevîlere;”                                                                         

Verdiğin nîmete and olsun ki,

Cürme, mücrimlere destek vermem!..

…………………………….28 / 17………………………………………………

Bilir_elbet, dedi, me’mùr işini;

Mütekàid?.. O da sıksın dişini!..

…….. İlk mısra’: T. Özal’ın sözüdür.  ………………………………

Bu da insan!” diyerek geçme.. tanı;

Yevm-i gaflette satarlar vatanı!..

……………………………30.03.1998……………………………….

Şu Fenerbahçeli futbolcu Esat,

Atmamıştır bana tallàhi tokat!..”

………………….. Evrensel Beyitler”den……………….

İçtiler; neş’elenip, bolca rakı;

Evren’in bardağı Ayyıldızlı!..

…AKİT: 04.05.1998….. “Evrensel Beyitler”den……

Radyoaktif bulutun yok zararı;

Önlüyor bizdeki gümrük duvarı!..

…..Nisan 1993  Sayı:20  İSLÂMÎ EDEBİYAT’dan…….

Anlamaz mâliyeden.. “zamcı!” denir..

Bir de, “dün dündür!”e “eyyamcı!” denir!..

………………..Demirel : Dün dündür! ………………………………………

Sövdüler dînine, yâhut dedene;

Susma.. susdukça binerler tepene!..

……………………………Haziran 1997…………………………

Sağdan_oy topladı Mes’ut Yılmaz;

Ne gariptir, sola destek verdi!..

…………………………….Temmuz 1997……………..

Zorba rektör; soruyor Emre Aköz:

Hangi kànunda yer_almış bu yasak?..

…01.03.2008 SABAH’da Emre AKÖZ: [ Elinizi vicdanınıza

koyun: Kanunda yer almayan bir yasak olur mu yahu?.. ] …..

Çıktı destekle 8 yıl yasası;

Zaferin keyfini sürmekte ANAP!..

………………… 16.08.1997 ………………………………………….

Borazanlaşdı nihâyet TRT;

Müslümanlar terörist, tahrikçi!..

……………………AKİT 19.08.1997……………………..

Coşdu Isparta’da başkan Demirel;

Darı ekmez, dedi, kuşdan korkan!..

……………………………..21.07.1997……………………

Akrabâlar, Demirel; ekdi darı;

Korkuluklar koruyor tarlaları!..

……………………………..21.07.1997………………………….

Darı ekmez –dedi- kuşdan korkan!..

Keçi salmaz dağa kurttan korkan!..

……………………………….21.07.1997………………………………

TÜSİAD Başkanı Kayhan konuşur..

İrticâ tehlikesinden söz eder!..

…………………………..SABAH: 29.09.1997……………………………

Kocalar gönderilir âhırete..

Sitenin ismi şu: Dullar sitesi!..

………………………………………………………………………….

Râinâ!” derse de Haçlıyla Yehùd;

Yakışan bizlere “Unzurnâ!”dır!..

 …………….01.10.1997…… 2(Bakara) / 104……………………                         

Olacaktır ne rahat bir yönetim;

Soksak insanları tek bir kalıba!..

… Erbakan; Demirel’in “Tek tip insan yetştireceğiz!” sözünü

eleştirerek “Demokraside tek tip insan olmaz. 70 milyonu tek

kalıba sokmak faşizmdir” ded. 30.07.1997 Gazeteler …………..

Sistemin merkezi emretti diye;

Merkezî sisteme bağlandı vaaz!..

…..18.10.1997 AKİT sayfa 1 : Tek tip insan ve tek tip

cemaat yetiştirmeyi hedefleyenler, merkezî sistemle

vaaz uygulamasına dün Ankara’da başladılar.  ……….

Suçlu sensin, yolu etmişse yarı;

Atı almış, geçecek Üsküdar’ı!..

………………………03.12.1997………………………………

Gördü Meclis’de Bucak, Mehmet_Ağar;

Dokunulmazlığının kalktığını!..

………………………11.12.1997…………………………………………………….

İki dost komşusu var Türkiye’nin;

Bulgaristan ve de Âzerbaycan!..

………………………11.12.1997…………………………………………..

“Lâikiz biz!” diye feryâd ettik;

“Müslümansın!” diyerek dışladılar!..

…………………AB  18.12.1997………………………………..

Reddedip mezhebi Osman Nùrî;

Dedi: Putlaşmasıdır bir ekolün!..

….. 19.12.1997 atv saat 11.30……………………………………..

Reddeder mezhebi Osman Nùrî;

Mantıken; mezhebi, mezhebsizlik!.

…..  19.12.1997 atv saat 11.30…………………………………….

Zorbalar der ki, lâiklik: yeni din!..

Et kabul: Takke haram, Kippa helâl!..

………..30.09.2007 VAKİT,manşet: Özgürlük Kippa’ya ……..  

…Anadolu aydınlanması………………………………………….

Dînimiz dîn-i mübîn-ii İslâm!..

Ateist küfredecek?.. keyfi bilir!..

…Anadolu aydınlanması…………………………………………..

“Halkın_arzùsu!” deyip tutturdun;

Ve “derin devlet”i çekdin yüzeye!..

………………………29.06.1997………………………………………….   

Şuna bak!.. Kurtaracakmış vatanı!..

Hoş görür burnuna yumruk vuranı!..

………………………08.01.1998…………………………………

İddiâ şöyle: Hatâ etti Refâh;

Düzenin partisi” olmak varken!..

………………………16.01.1998………………………………………..  

 
 
(Visited 22 times, 1 visits today)

İlgiliMakaleler:

  • İlgili Makale bulunamadı!..


RSS 2.0 ile yeni eklenen yorumları takip edebilirsiniz. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.