1. Bölüm

Son Güncelleme: Cumartesi, Temmuz 22nd, 2017 | Kategori: Mef’ûlü mefâîlü mefâîlü feûlün| Etiketler:  | Tags: , , , , , , , , , , , ,

        Mef’ûlü mefâîlü mefâîlü feûlün(1)

     Çıkmaz bu kalemden ne tabasbus, ne tasallud;

Haksızlığa isyânımız_elbette helâldir!..

 ………………………………………………………………………………………….

Yâ Rab! Sana hep ism-i şerîfinle sığındım;

Yalnız Sana, yalnız Sanadır şükr ü ibâdet!..

……………………………………………………………………………………………..

Zâlimlere oktan daha te’sirli, hicivdir;

Şâirlere en şanlı misâl: İbni Revâha!..

…………………………………………………………………………………..  

Zâlimlere kul, Âdem-i sânî’ye oğuldu;

VAKT erdiği gün, bir dağın_üstünde boğuldu!..

        ……………..  Âdem-i sânî: Nùh aleyhisselâm  Oğlu: Kenan  ………………………………

Alternatifim yok diyerek bulma tesellî;

Bir Kàdir-i mutlak bilir_eyler ne tecellî!..

……………………………………05.10.1984……………………………………..

Bir çâre bulunmazsa eğer kaht-ı ricâle;

Âtîyi sezip şükredelim şimdiki hâle!.. 

………………………………………..23.09.1980………………………………….

Takdîr-i İlâhîye inandınsa eğer sen;

Ömrünce devâmın gerekir “şükr” ile “sabr”a!..

……………………………… 05.10.1971 …………………………………………………….

         Ser-çeşmesidir dînimizin Hazret-i Kur’ân..
      Sunmuş bize Peygamber-i zî-şânı.. Habîbi!..
             …………………………………………………………………………………………………….
      Bir hâile, korkunç uçurum doğdu zamanla;
      Din kardeşi eşrafla tevâbi’ arasında!..
           ………………………………………………………………………………………………
     Ders almalı.. Osmanlı, Yugoslavya misâldir..

Gafletden_uyan.. şimdi hedef tahtası sensin!..

……..…………………………………………………….. 

Meyl etti gönül neş’eye, bâzan da melâle;

Nâçar, yolumuz düştü dedim, sihr-i helâle!..

……………..26.01.1977…………..sihr-i helâl = şiir………………..

İşsizliğe iş-yerleri açmaksa da çâre;

Her yıl yatırımlar kalıyor başka bahâre!..

…………………………………………………………………………………………..

Billûr gibi çağlardı.. mesîreydi baharda..

İDRAR kokusundan ad_alır sanma KÜÇÜKSU!??’..

………………………………………………………………………………………………………

Bir bak şuna: Sağ elde Güneş; Ay, sol elinde..

Sürdürmededir zûlmünü.. zünnaaar belinde!..

………………………………………………………………………………………………………..

Kısmetsiz_olan kızlarımız evde kalırdı;

Îcâb-ı devirdir, kalıyor şimdi sokakta!..

…………………………………………02.04.1984………………………………..

Saldırdı bütün (Çarşaf)ı, hem (Gırgır)ı, (Fırt)ı;

Olmuştu hedef Erbakan’ın ensesi, sırtı!..

… 10.05.1977……. (05 Haziran 1977 seçimi münâsebetiyle…………………………..

Az hak tanıyor millete taslakda hükümler;

Gör, sandığa bir “mâvi” atıp hayr’ı hayır’da!..

…………………………………………1982…………………………………………………..

Elbette bilir bolca yeriz rüşveti, haltı;  

Milyar dağıtıp sattı diyorlar F-16 !..

…………………………………08.08.1985……………………………………………………

Bol kepçe konuştun.. eşi yok bir çenebazsın..

Sen milleti fârik ve mümeyyiz tanımazsın!..

…………………………………..29.09.1986…………………………………………..

“-Bir partide mümkün mü kadın kolları kurmak?..

Mantıkla cevap bulmalı: Erkek kolu var mı?!..”

………………………………“Evrensel Beyitler”den……………………………………………………

“-Îdâma karar çıktı bizim mahkemelerden..

İnfâz ederiz.. asmayalım, besleyelim mi?!..”

……………………………… “Evrensel Beyitler”den………………………………………..  

“-Benden su umar, gördü ya cafcaflı libâsı;

Baston bu.. değil Hazret-i Îsâ’(?)nın_asâsı!?!..”

……………………………….”Evrensel Beyitler”den………………………………..

Mêmùra maaş kaldı güdük, devr-i Kamerde;

Kış zor geçecek.. gayrı delik bitti kemerde!..

….. 25.12.1997  1998 bütçe kanunu görüşülürken, memur maaşlarına zam

düzenleyen 47. madde için, CHP’nin, % 30 yerine % 50 zam teklifini oturm

başkanı Kamer Genç, “masraf artımı olmakla Anayasaya aykırıdır” diye

oylamaya koymadı ve % 30’luk zamma, CHP de olur oyu verdi.

NOT: “Devr-i Kamer” için, edebiyat lûgatlerine bakınız( Devr- i Kamer: Kıyâmete yakın devir.     .                                                                                                                                                     İşsiz, fıkarâ milletimin boynu büküldü;

Mes’ut’sa halay çekti, horon tepti ve güldü!..

…………………………………07.06.1998………………………………………………………..

Dillendi “Refah korkusu” her başyazısında;

Gösterdiği her çârede haksız Cıvaoğlu!..

……………………………………………………………………………………………….   

Fâtih bile mahzun.. müze olmuş Ayasofya..

Halk Partisi râzıydı.. karar mahreci Sofya!..

……. Sebîlürreşâd C.5 S.25 s.398 1952 İst. : Ayasofya’nın câmiden müzeye tahvîli,

Cumhuriyet Halk Partisi’nin temsilci gönderdiği Sofya konferansında kararlaştırılmıştır….

Kalben soğudum; sonra dilim söyledi, yazdım;

Zâlimler_işitsin: Sıra besbelli elimde!..

………………………………………..  02.04.1972  ……………………………………….

Çağdaş geçinenler “Batı ahlâkı”na tâlib..

Evlendirir_eşcinseli Norveç, Danimarka!..

.. Nisan 2002 sayı 37 İSLÂMÎ EDEBİYAT’dan…………………………

Varmış fikir_özgürlüğü.. kaç yıldır_içerde;

Zikr etti denip fikrini kaç Mustafa Kaplan?!..

………………………………………………………………………………………………….

Petrol, patates at-başı koşmakta dolarla;

Ücretleri zabteyliyoruz çifte yularla!..

………………………………………….05.10.1984…………………………………………

Tùfâna dönen zamla ne ev kaldı, ne çarşı;

Yandık!.. Operasyonları hep millete karşı!..

………………………………………..08.09.1985…………………………………………..

      Kabz eyleyemez rùhu ne nâmerd, ne acùze;
      Kurtar!.. dese (Her yerde aziz) (yerde azîz)e!..
      …………………………………………………………………………………………………….                         
  
(Visited 8 times, 1 visits today)

İlgiliMakaleler:

  • İlgili Makale bulunamadı!..


RSS 2.0 ile yeni eklenen yorumları takip edebilirsiniz. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.