12. Bölüm Mef,ùlü fâilâtü mefâîlü fâilün

Son Güncelleme: Cumartesi, Temmuz 22nd, 2017 | Kategori: Mef’ùlü fâilâtü mefâîlü fâilün| Etiketler:  | Tags: , , , , , , ,

 
Âhir zamanda vak’a-nüvistim!.. Beyitlerim,
Manzum beyitlerimde hakîkat parıldıyor!..
 
 
Terk etmedim tevâzuu her hâl ü kââârda;
Şi’r âleminde istemedim “ünlü” olmayı !…
 
 
Şi’r âleminde ben ne edîbim, ne şâirim;
Bir parça hisliyim, değişik seste söylerim!..
 
 
Hislendiğim zaman.. kalemim sustu, söyledim;
Teşbih değil, mecâz ile oldum haşır-neşir!….
Dîvân edebiyâtında en çok TEŞBİH kullanılmıştır; hikmetli beyitlerinde ise MECAZ
 
 
Zevk almadınsa, bil ki, hitâbım değil sana;
Bâkîce şi’rimin dili, Yahyâ Kemalcedir!..
 
 
Yoktur bugün fakültede eş’ârım_anlayan;
Târihçi, terceman.. gramer, dilde hâceler!..
 
 
Körler diyârı hâkimi şehlâ imiş meğer;
Şâir değil, garip-gurebâdan görür bizi!..
 
 
Ağyâre, yâre kaldı site’m!.. eylerim vedâ..
Annem, babam ve kardeşim ısrarla “gel!” diyor!.. 
 
 
 
                                    *
NOT. 1 Şubat – 17 Şubat tarihli beyitler. 10.Bölüm’dedir.
 
 
Tasdik gerekli Sırrı Sakık’dan gelen şu söz :                17.02.2013
Türk – Kürt konuşsa dostca ve kardeşce.. anlaşır!..
BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, Bursa’da ” Kürtler ve Türkler üzerinde etkinliği olan
sayın Başbakan ile Kürtler üzerinde etkinliği olan sayın Öcalan el ele verirlerse
bu ülkede barışı, kardeşliği sağlayabilirler.” diye konuştu.
 
 
Küfrün esîri kız da “kadın hakları”yla hürr?!..             21.92.2013
Bol rastlanır bu sâyede şırfıntı, sürtüğe!..
 
 
İnfâz eder yakınları.. “nâmùsumuz?..” deyip..
Köyden gelir, şehirde pazarlar vücùdunu…
 
 
Hürdür yasayla Türkiye Devlet Tiyatrosu !..                21.02.2013
Mümkün değil karışması, hiç kimse!, keyfine !..
21.02.2013 yeni akit s.1; manşeti:   [ “Devlet Tiyatrosu’nda büyük çirkinlik” , ( Devlet
Tiyatrosu’nun İstanbul’da sahneye koyduğu “Çirkin” adlı oyundaki ensest ilişkiyi ve grup seksi
özendiren sahneler tepki çekti.) C.ÖNEY’in NOT’u > 1949 tarihli ve 5441 sayılı Devlet Tiyatroları
Kuruluş Kanunu ve bu Kanunu yorumlayan/teyid eden/güçlendiren 2003 tarih 4848 sayılı
Kanunla bu müessese, Kültür ve Turizm Bakanlığı içine alınmış bir Genel Mudürlük ise de,
Yürütme tarafından değil de TBMM tarafından kurulmuş olduğundan özerktir/hiç kimse dokunamaz,
bağlı(?) bulunduğu Bakanlık, bu müesseselerin isteklerini yerine getirmekle görevlidir.
 
Eczâne fiş verir de, yazılmaz ilâç adı??..
Mahzùru hayli çoksa da, yazmam gerekli mi?..
 
 
Eczâneler, fırınlara gelsin sınırlama..
Hadsiz çoğalsa, çok düşecektir verimlilik!..
 
 
Alt-üst eder mi arkeolog, Sultanahmet’i ???
Seçmiş hedef mekânını Mim Şevket Eygi’nin ???
02.03.2013 MİLLÎGAZETE s.1’den: Şevket Eygi: “Sultanahmet’te nereyi kazsanız
tarih ve arkeoloji fışkırır.” Hazine, oturduğum, DENİZ GÖREN apartmanın tapusunu
iptal içim dava açtı. (…..)  …
 
Vaz geç bu bankadan.. bulamaz çâre yüzde yüz;     06.03.2013
“Süt kardeşiyle evlenebilmek hatâsı”na!..
 
 
Derler: “Süt-anne Bankası”, şeytanca bir fikir…       07.03.2013
Etmez kabûl bu fikri Recep Tayyip Erdoğan!..
Yeni akit 7 Mart 2013 s.2’den: [ Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun dediği gibi
kayıtları sıkı takip etmenin mümkün olmadığını ifade eden gazeteci-yazar Mehmet Ali Bulut,
“….. İnanın Sayın Başbakanımızın mamalar konusundaki itirazı ve buna tedbir aranmasını
istemesi ne kadar önemli ve Rahmani idi ise, Sağlık Bakanlığı’nın, tedbir olarak önerdiği
“Süt Bankası” da bu kadar tehlikeli ve şeytanidir” dedi. ” ]
 
 
“Bilmek gerekli umde”yi bildirdi Başbakan;
“Şeytancadır kabîlecilik, ırkçılık” dedi!..
11 Mart 2013 STAR s.1’de başlık: Irkçılık, kabilecilik şeytanidir.  … 
 
 
Verdin Grup’da söz..  2010’da, Erdoğan;    12.03.2013
Zam bekliyor, duâ ile, doktor emeklisi!..
İnternet’den: [ “Başbakan Erdoğan Partinin Meclis Grupunda ….. “
Uzman hekimlerin emekli maaşı %81 artacak. 12.01.2010 ]
 
 
Asker, Hukukçu, Mülkiye mensùbu: zâdegân..              15.03.2013
KAST Sistemi’nde, “PARYA mühendis, hekim!” denir.
30 yıl hizmet yapmış Devlet memurlarının AYLIK emekli maaşları (x)
Yarbay…………………………. 1/1   2692.62      Kaymakam……………………….1/1   3036.64
Mühendis, Doktor(Hekim)  1/1   1924.71      Üniversite öğretim görevlisi 1/1   1924.71
 
(x) POSTA gazetesi 8 Ocak 2013 s.8’deki Tablodan alınmıştır.
 
30 yıl boyunca hakimler, savcılar, kaymakamlar EMİRLERİNDE çalıştıkdan sonra, Hükûmetin,
(1960’ın getirdiği Kast Sistemi kazanımını benimseyip) hazırladığı emekli aylığı tesbitleri
mühendisleri ve hekimleri ziyâdesiyle üzmüştür. Bu liste, aradan geçen 2 ay zarfında
daha da aleyhte notlar almıştır.
 
14 Mart 2013 Tıp Bayramı mesajları, “Ne verirsem ona şâkir, ne kılarsam ona şâd!” teslîmiyetinde
mühendis ve hekimler arzùsu mâhiyetindedir.
 
                Başkan Çiçek: Vekillere lâzım, DÜZENLEME..              02.11.2012
                ( Lâkin; hekim, mühendise düşmekte: ÖZVERİ )       15.03.2013
 
 
Yanlış yazanlar_adresi, çeksin günâhını :                19.03.2013
Doktor emekli, etti vefat.. zammı görmeden !..
 
 
 
Tıp Bayramı’nda verdi mesaj.. kırdı kalbini..           17.03.2013
Meçhûl, Müezzinoğlu’na doktor emekliler !..
Emekli hekimle  yardımcıları anılmayan, İnternet’deki 14 Mart 2013 Tıp Bayramı mesajının son paragrafı:
     [ Bu duygu ve düşüncelerle insan hayatını her şeyden üstün tutan, tüm zorluklara rağmen özveri ile
çalışmaya devam eden doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyor, kendilerine
halkımız adına şükranlarımı sunuyorum.     Dr. Mehmet Müezzinoğlu    Sağlık Bakanı  ]
               
 
 
Almanya mâcerâsı.. tabutlarla döndüler..   13.03.2013
Vahşet budur: 8 kişi yangında öldüler!..
 
Kürt; Türk’e “kardeşim!” dese, Cennet-misâl olur;  05.12.2012 – 17.03.2013
Antalya, Van, Diyarbakır, İstanbul.. : Ülkemiz..
 
         
 
 
(Visited 17 times, 1 visits today)

İlgiliMakaleler:


RSS 2.0 ile yeni eklenen yorumları takip edebilirsiniz. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.