2.Bölüm

Son Güncelleme: Cumartesi, Temmuz 22nd, 2017 | Kategori: Feilâtün (Fâilâtün) feilâtün feilâtün feilün (fa’lün)| Etiketler:  | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

          
  Feilâtün(Fâilâtün) feilâtün feilâtün feilün(fa’lün) (2)
 
            Sürüyor kaht-ı ricâl.. hasretiz_ihlâslılara;

Bir güzel hizmet_ederler, uzatırlar fatura!..

……İslâmî Edebiyat  Ocak 2010  Sayı 50…………..14.03.1985……………………

Sanki vampirlere put tutmadadır, Ankara’da;

Haçlı bir fâcire, çağdaşlara yol gösterdi!..

…………………………….01.08.1997……………………………………………………………..

Hacıbektaş’daki ses bombası(?) Mes’ut beyden?..

Geldi tekzîbi hemen Vali Şinâsî Kuş’dan!..

……………………..20.08.1997…………………………………………………………. …….

Promosyon yasasından sıfır_almıştır_Erez;

Hürriyet, Milliyet_indinde Yalım bey de çerez!..

….. 28.09.1997 AKİT’de Hasan Karakaya: Biz “Erez” dedik; gitti, Kartel’e

“çerez” oldu!  ……………………………………………………………………………………

HÜRRİYET, Meclis’e, manşette “Yuh_olsun size” der;

Özkök_Ertuğrul’a sormaz mı hesap savcı, hukuk?..

…………………………………………..25.11.1997……………………………………………………..

                     HÜRRİYET verdi haber –tersine dönmüş dünyâ!-
              Dedi: Ercan Karakaş; Müjde Ar’ın sevgilisi!..  

….. 29.11.1997 HÜRRİYET (Kültürazzi, sayfa 23)   …………………………………………..

Çalınır bekler_idik biz, kapımız, kandilde;

Şimdi tercîh olunur –geçti devirler- telefon!..

……………………. 14.12.1997 Berat Kandili ………………………………………………

Dîne sığmaz Kutay’ın “Türkçe ibâdet” kitabı;

Talay_almış 700 tâne kütüphânelere!..

….. AKİT 18.12.1987: Diyânet İşleri Başkanlığı Yüksek Kurulu’nca İslâma 

aykırılığı ortaya konan, Cemal Kutay’ın “Türkçe ibadet” isimli kitabından,

Kültür Bakanı İstemihan Talay 700 tane satın alıp kütüphanelere dağıtmıştır. ….

. ..Anadolu aydınlanması……………………………………………………………………  

Mârifet bil yatırım yapmayı insanlara da;

Sonra, gel; başlıca mevkîleri yârâna dağıt!..

………………………………………………………………………………………………..

Ne saray şâiriyim ben, ne varoş şarkıcısı..

İyi bak kendine!.. Meddah değilim.. hicvederim!..

………………………………………………………………………………………………………………………………………….                          

Kefe’nin rengi sararmışsa uyup dirhemine;

Bol deterjanla temizlenmeli, şartlanmalıdır!..

………………………………………………….16.01.1998……………………………………….  

Şimdi, tek çâre, diyor baksana Mes’ut Yılmaz:

Çıksa “pişmâniye kànùnu”, Susurluk çözülür!..

……………………………………………………03.02.1998 ………………………………

Çiller’in gözlüğü kayboldu.. hanım bir koruma;

Kırılıp kalbi, azarlandı.. bu bir kaprisdir!..

……………………………………………………………………………………………………….

Temizel: Mâliye mîmârı, Uluğbay: Eğitim;

Ve Moğultay da hukuk çıkmazının mes’ùlü!..

… Ekim-Kasım-Aralık 1999 Sayı:31 İSLÂMÎ EDEBİYAT’dan……………

Pek zor_anlatması hakkındaki söylentileri;

Sattı kimler, kız_Adâlet, seni bilmem nereye?!..

…………………………………………………..04.02.1998………………………………………..                                      

“Okusun kızlarımız!..” Sözde mi kalsın bu dilek?..

Öğrenim hakkını reddetme, “bu türbanlı!” diye!..

….. 28.02.1998 günü ANAP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan: Türkiye’de,

başörtüsü ve sakalı var diye kimsenin öğrenim hakkı engellenemez, dedi.  ……….

Kaş-göz_oynattı, beyânat sanarak Tiflis’de;

“Çarpıtan medya.. benim pandomimim!” der, Mes’ut!

….. 22.03.1998  Genelkurmayca, bu sebeple garnizonlara girmeleri yasaklanan 3 gazeteci:

Mehmet Ali Birand, Yalçın Doğan, Muharrem Sarıkaya  …………………………………………

Bulacaklar!.. Öküz_altında ararlar buzağı!..

Hiç de az sanma FAZÎLETli rejimden korkan!..

. AKİT 04.04.1998 Hasan Karakaya: Bunların Faziletli bir rejime

tahammülü yok!..  ..Anadolu aydınlanması……………………………………………….

Biliyor mıhlama, hoşmer ve horon tepmesini..

Yeni öğrendi, tadıp, zinde gücün tekmesini!..

.. ………………………………..05.06.1998……………………………………………

Nice tecrùbesi var.. herkese hâkim şu fikir:

“Darbe” suçtur, “koruyup kollama” kànùnîdir!..  

………………………………….13.06.1998………………………………………………

Batı taklidcisi aydın, arıyor derde devâ;

Lioneslerle masonlar ve rotaryenlerden!..

……………………………Mart 1994…………………………………………………

Vaz geçilmez 3_esas: Bayrak, Ezan, Kur’an’dıııır!..

Oku Kur’ân’ı.. fakat, uygulamak, isyandıııı!..

……………………………Mart 1994  (İlk mısra- sayın Çiller’indir) ……………………

Dayatır cuntacılar, diktacılar, baskıcılar :

Olsun_erkekse sakalsız… Başın_açsın bacılar!..

…………………………………. 15.06.1998 …………………………………………………….

Kahreder bizleri Keşmir’deki Hindù zûlmü;

Elimizden ne gelir, söyle, duâdan gayrı?!..

………………………………….15.06.1998…………………………………………….

Nice yıldır bulamaz rùhu huzur, kabrinde;

Dîn ü Devlet!” diye etmişdi cihad Sütçü İmam!..

………………………………….. 21.06.1998 …………………………………………………………

Beklemem câize, nîmet.. yazarım zevkim_için..

Sen de zevk al.. ne hicivdir, ne medih.. san’at bu!

…………………………………..24.06.1998………………………………………………………

Değmemiş şimdiye-dek secde-i Rahmâna başı;

“Türkçe olsun!” diye ısrâr ediyor Kur’ân’ı!..

………………………. 04.10.1971 …………………………………………………………………….  

Bu da bir mahkemedir.. almadı güç milletten;

Bahseder hâkimi menfâya “tıHan” kuvvetten!..

…………………………………………Yassıada…………………………………………………

İrticâ lâfları”,  “Şahinkaya” zehretti yazı;

Kışı türbanla geçirdik.. gözümüz sende bahâr!..

…………………………………………………………………………………………………….

Her haber bülteni hep aynı lâfın tekrârı;

Hep “geniş çaplı” olurlar “operasyon”larımız!.. 

………………………………………………………………………………………….

Yazacak nâmını elbette “keşifler kitabı”;

Pür-zekâ, buldu hayâlîsini ihrâcâtın!..

………………………………………………………………………………………..

“Bir_oyun var!” demenin var mı ki mânâsı, efem?..

Sen de oynarsın_oyun.. hîlede şöhretsin hem!..

……………………………………………02.03.1986……………………………………….     

Erbakan etti ziyâret, umarak desteğini;

Sustu Mes’ut niye 97 beş Martında?!..

MGK dayatması karşısında ana muhalefet partisinin başkanı  Mes’ut

Yılmaz’ı ziyaretle destek istemiş ise de, “Hoca kendisini kurtarmağa

Çalışıyor” cevabı, yorumu ile karşılaşmıştı.  …………………………………………  

Der: [ “Havuz sistemi” yaptırdı Şubat 28’i;

Geldi Mes’ut ve rücù, eskiye!..] KESKİN Fahri!..

... 25.01.2008 VAKİT s.24’den: TBMM’de görev yaptığı dönemde aldığı

maaşın tek kuruşunu harcamayarak hayır işlerine yatırması ile tanınan 22.Dönem

Eskişehir Milletvekili Fahri Keskin, 28 Şubat süreci ile ilgili olarak habervaktim.

com’a konuştu: 28 Şubat sürecinin altında yatan gerçek nedenin havuz sistemi

olduğunu ifade eden Keskin, o dönemde Devletin paraya ihtiyacı olunca yüzde

117’lere varan faizlerle, arkasında medya gücü bulunan bankalardan borç para

almak zorunda kaldığını, Necmettin Erbakan’ın havuz sistemiyle bu oyunu

bozduğunu söyledi. Keskin, 28 Şubat sonrasında işbaşına getirilen Mesut

Yılmaz’ın ilk iş olarak havuz sistemini kaldırmasına dikkati çekti.

“Yiyecek yok, içecek yok!” diye başlar sözüne;

Hani, dünyâyı da versen, küçücüktür gözüne’..

              Dövmedin fiske vurup, şöyle hafifden kızına;
              Geçdi artık.. ne desen boş.. döveceksin dizini!..
                            ………………………………………………………………………………………………………..
              Etti asrîliğin_uğrunda hebâ, ismetini..
              Kaldırımlarda arar kahrolarak kısmetini!..
                             …………………………………………………………………………………………..
              Fuhşu san’at sayarız.. fâhişeler san’atkâr..
              Aldı alkışları Hürmüz, sevilir Kanlı Nigâr!..
                            ……………………………………………………………………………………………..
              Baktılar: Milletimin, âile muhkem temeli;
              Top-yekûn yıkmak_için, fuhşa itilmekde kadın!..
                              ……………………………………………………………………………………………………….
              Biz ne yapsak da yer_alsak Batı Dünyâsında?..
              “Lâik ahlâk“ı savunmakda muharrirlerimiz!..
                             ……………………………………………………………………………………………………
               Sustular zulme Kelaynakçı, Yeşiller, Doğacı;
               Verdi tahsîline son, mü’mine mestùre bacı!..
                               ………………………………………………………………………………………………..
               Sağcılar koşmadadır çıplak_ayak, vâdîde;
               Solcular, taylara binmiş, varıyorken hedefe!..
                             ………………………………. 1998 ………………………………………………………….
              Dedi: “Türban diyerek torbayı takmış başına” !.
              Torba boynunda gezer, gelse de 60 yaşına !..
                             ………… İslâmî Edebiyat: 11 ..Ocak 1991 ………………………………………………..       

Nideceksin, dediler, kel başa şimşir tarağı?..

Haklı tenkîdi duyanlar, peruk_ısmarladılar!..

………………………………………………………………………………………………………  

Dâimâ aynı masal dinletilir: Kurtla Kuzu..

Yaşarız bir daha 46 ilâ 49’u!..

……………..  26.02.1985 …………………………………………………………………………..

Kukladır hücreciler, cuntacılar.. ipleri var!..

Bir oyun sergiliyor peş-peşe dış mihraklar!..

……………….01.03.1986……………………………………………………………………..

Lentebur sırrına ermiş gibi kâşânededir;

Ki hapishâne gerek.. sattığı afyon, morfin!..

…………………………………………………………………………………………………..

Aynı coğrafyada Türk, Kürd ile kardeş yaşamış..

Bizim üst-kimliğimiz: Dîn-i mübîn-ii İslâm!..

……………………………………………………………………………………………………..

Oldu fermanlı, icâzetli liderler mâzî;

Hele sabret.. gelecektir sıra ruhsatlıya da!..

………………………………………………………………………………………………

Zûlme isyân ederim; zâlime yok merhametim;

Bin belâ gelse de yardımcısıyım mazlùmun!..

…………………………………………30.03.1986……………………………………………

Rabbimin lûtfudur_âlemlere Kur’ân-ı mübîn;

Denilir cehl ile tefsîrine: bühtân-ı mibîn!..

………………………………………………………………………………………………….

Rabbimin lûtfu İlâhîsi kâğıt, hokka-kalem..

Herkesin kârı değil.. bendeki, kırk okka kalem!..

……………………………………………………………………………………………………………..  

Kırmızıyken yapıvermiş NATO, düşman, yeşili;

Kaldırımlar yeşil_olmuş diye ağlar, Ekşi!..

…..Oktay Ekşi’nin; 24.06.1994 HÜRRİYET’de çtkan yazısının başlığı:

“Kaldırımın yeşili” ………………………………………………………………………….. 

Etti İslâma hücum.. safsata-perdâz oldu;

Kendi kànî değil_ammâ, olacakmış muknî!..

(Visited 19 times, 1 visits today)

İlgiliMakaleler:

  • İlgili Makale bulunamadı!..


RSS 2.0 ile yeni eklenen yorumları takip edebilirsiniz. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.