2. Bölüm

Son Güncelleme: Cumartesi, Temmuz 22nd, 2017 | Kategori: Mefâilün feilâtün mefâilün feilün(fa’lün)| Etiketler:  | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  
     Mefâilün feilâtün mefâilün feilün(fa’lün) (2)   
                        Açımdan ölsem eğer ben, yemem köpekbalığı;

“Olur ki zerre taşır Câde’den!” deyip, kusarım!..

……..Eşi Hz.Hasan Efendimizi zehirleyen Câde’yi  köpekbalığı yemiştir!……………………….   

N’olur gözüm kapayın; bağlayın benim çenemi!..

Ne görmek istediğim var, ne lâfdan anlayacak!..

…………………………………………15.06.1990……………………………………………

Kemâle ermedim ammâ, zevâle erdi yaşım;

Dilimde Lâfz-ı celâl var, şiirse arkadaşım!..

………………………………………………………………………………………………………..

Verir Irâk’ı Kliytın cehennemî ateşe;

Bu, tek taraflı hücumdur.. “savaş” denir mi buna?

………………………………………………………………………………………………………………

Duyup figànımı sandın, esîr-i dilfiribiz;

Zekât-ı mey verilir bir devir”de muzdaribiz!..

…………………………………………………………………………………………………………….

“Sebepsiz ağlama” ta’cîz eder melâikeyi;

Cenâb-ı Hak da sebep halk eder melâl ü gama!..

……………………………………………………………………………………………………………

Görev çıkardı durumdan, hedef değiştirdi:

Birinci tehlike câmi’, imam-hatip lisesi!.. 

…………………………………. Mayıs 1997………………………………………………..

“-Güneş Taner, püro ağzında, zam yapıp yakıta;

Pazarda her malı yükseltiyor!” demiş, Baykal!..

……………………………………15.07.1997……………………………………………………………

Büyükler_eyledi hep, irtihâl-i dâr-ı bekà;

Bugün yarın yürürüz “irciî!” diyen Hakk’a!..

…………………………………………………………………………………………………………….

Emekli oldu.. hukuk güçlenir!.. Vural Savaş’ın

Mülâhazâtı hukùkî değil, siyâsîydi!..

… Nisan-Mayıs-Haziran 2001 tarihli, 33 sayılı İSLÂMÎ EDEBİYAT’dan…

Olur mu debdebe-dârât içinde hamd ü senâ?..

Onun cumâsı riyâdır.. münâfıkın tekidir!..

……………………………………………………………………………………………………..

Bu derde var mı devâ?.. söyleyin de öğrenelim :

Zekât-ı mey verilir bir diyâre mahkûmuz!..

………………………………………………………………………………………………………….

Ne mutlu; tek kişi yok , çâresiz, sokakta kalan!..

Bunun hilâfına sözler bir iftirâ ve yalan!..

……………………………04.04.1985  S.Demirel’in açıklaması………………………….

Eşel mobille her ay verse işçi ücretini;

-Grev de olmasa- memnùn ederdi milletini!..

……………………………14.06.1985………………………………………………………………

Ne devr alıp ne başardın?. Açıkla yurtdaşına!..

Ve kaç dolardı düşen, senden önce ferd başına?.

……………………………27.09.1985……………………………………………………………..  

Yerindedir gücü! Üstün gelir güreşse, fil’e;

Fakat yarın.. yıkacaktır bu iktidârı file!..

……………………………16.10.1985……………………………………………………….

Çoğaldı dîne hücumlar lâiklik altında;

Kasıt ve belki tesâdüf: verildi Bulgar’a koz!..

….Anadolu aydınlanması….. 31.07.1986 …………………………………………….  

Temel atıldı.. törenler, nutukla Tunceli’de;

(OHAL) Ünal tarafından Siirt’de ilk Cemevi!..

……. 04.08.1996 AKİT s.2 (OHAL) Olağanüstü hâl Valisi Ünal Erkan ……..

Eşel mobil ve grevsiz gelen bütün zamlar;

Seçim zamânı dedirtir bu iktidâra: Hayır!..

…………………………..31.10.1986…………………………………………………………………

Parayla ölçülüyor şan-şeref ve mevkîler;

Ricâl-i devletin ağzında şimdi “cukkacılık!..”

………………………………………………………………………………………………………

Eser verenleri bekler çelik kelepçe… Aman!..

Şiir, hikâye, araştırma, söyleşiyle roman!..

…………………………..15.06.1998………………………………………………………….

Lozan korunmaya almış azınlığınkileri;

Bütün vakıfları yağmâya gitti milletimin!..

02.07.2007 tarihli VAKİT gazetesi 14. sayfasında çıkan “Saz yapılan

camide namaz kılmaya ne dersiniz?” başloklı yazıdan: [ Sirkeci’de

Vezir Camii var. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafında 17. asırda

yapılmış. 1928 yılına kadar ibadete açık olan cami, o tarihten sonra

sahipsiz kalmış. Üstelik, her on yılda bir kendisi gibi bir cami daha

yaptıracak vakfiyesi olmasına rağmen. Zira bu camie ait bir han ve

yedikule’de de değerli bir arazi var. Tabii ki, hepsi de, yağmalanan

vakıf arazileriyle birlikte yağmaya uğramış. Cami yıkılıp yerine

bir de gazino kondurmuşlar. Bu gazino daha sonra “Anadolu Saz”

adını almış. (…) Cami tekrar inşa edilmiştir. (…) ] NOTUM: Sözü

geçen “han”, “Vezir Hanı” dır. Lozab antlaşması Madde:92    

…………………………………………………………………………………..

Yerindedir denemez.. şık değil zamanlaması;

Emirle yaptı Diyânet ezan kısıtlaması!..

……………………………… 10.08.1997………………………………………………

Sayıldı dîni-bütünler “potansiyel düşman!..”

Namaz kılanları fişler, “rejim lâik!” diyerek!..

….Anadolu aydınlanması……………..03.08.1997…………………………………………

Takaddüm eyledi başsavcının “mütâlâa”sı;

Kapatmak istenecek partinin “savunma”sına!..

……………………………..08.08.1997 ……………………………………………………….

Sanık dışarda iken müddeî konuşturulur!..

Basın da izleyemez.. “ilk duruşma” “gizli” geçer!..

……………………………….12.11.1997………………………………………………………….

Bir arkadaş “mütedeyyin nedir?” deyù sordu;

Diyânet işleri me’mùru, olsa olsa!” dedim!..

………………………………..30.03.1998…………………………………………………………..

“Kapatma olmayacak!..” Erbakan, moral verdi.. 

Şu söz de Erdoğan’ın: “Biz biriz ve bir bütünüz!..”

..… İstanbul İl Teşkilatı 6.Olağan Kongresi: 21.12.1997 ………………………………  

Cezâ; olursa transfer, hayat kadınlarına;

Celâl Doğan genelevden hayır-duâ alacak!.. 

  Gaziantep Belediye Başkanı Celâl Doğan; Rize Milletvekîli Şevki

       Yılmaz’dan alacağı 6 milyarlık hakaret tazminatını geneleve

       Bağışlayacağını  açıklamıştı    29.12.1997 …………………………………  

“- Sakal-bıyık ve de türban yasak fakülteliye;

Düzeltecek okuyan genç, kılık-kıyâfetini!..”

……………………………………14.03.1998………………………………………………..                                                                                          

Basında baskıyı 40’larda kaldı sanmışdık;

Vedat Nedim Tör’e yeltenmedir yasaklamalar!..

…31.03.1998… Matbàât Umum Müdürü V.N.Tör; a) İslâmî kelimelerin basında

yer almasını yasaklamış ve hattâ “Battal Gàzî” benzeri romanları yarıda

kestirmişti.  b) Mevhîbe İnönü hanımefendinin İstanbul’a teşrifleri

1inci sayfa yerine 3üncü sayfada çıktı diye gazete kapatmıştı.  …………

Deyince “Onbaşı Mes’ut!” açıldı dâvâlar;

Fakat, deseydi ne lâzım gelirdi “Hizmet eri”?..

…………………………………..29.01.1998………………………………………………………..                                   

“Dil annemin sütüdür!” derdi iftiharla, babam;

Yalancı emziğe döndürdüler bugün.. ne acı!..

……………………………………………………………………………………………………………. 

Dil inkılâbı değil.. ihtilâl, anarşi bilin;

Silindi milletimin bir nesilde hâfızası1..

……………………………………………………………………………………………  

Beyân esâsını terk etme.. vergi; salma olur;

Kotardığınsa efendim, yalancı dolma olur!..

……………………………………………..24.12.1985……………………………………

Dünün de hâkimi “meşrùtiyet elit klanı”..

Klan demokrasisinden hayır mı bekleniyor?..

… 07.01.2008 VATAN’da Sosyolog Prof.Dr.Ünsal Oskay: (…) Bu klan baskısı

İttihat ve Terakkî zamanında başlayıp çok yakın zamana kadar toplum üzerindeki

ekonomik ve siyâsî hâkimiyetini rakipsiz olarak sürdürebilen geleneksel elit,

artık hâkimiyetini kaybediyor.      ……………………………………………………………  

Dedem bırakdı kütüphânelerde bunca eser;

Lisânı başka!.. Değiştirdiler benim dilimi!..

………………………………………………………………………………………………………. 

Bütün suallere vermiş cevâbı, Belçika’da;

Takılmış orda şu unvan: Hazırcevap şâir!..

……………….GÜNAYDIN:  28.05.1978…….Bülent Ecevit …………………….

“Bilim”; yapıp duruyormuş Haliç’de inceleme;

Üzülme.. yelken açar pek yakında Marmara’ya!..

…..BİLİM: Orta-Doğu Teknik Ünüversitesi’nin araştırma gemisi..11.04.1987…

Küsüp çekildi.. RTÜK başkanıydı Orhan Oğuz;

İşâret etti “Hukuk devletinde baskılar”a!..

….. GAZETELER 06.12.1997: 15 Aralık’da yapılacak “Ulusal televizyonların

frekans ihâlesi” öncesi RTÜK Başkanlığından istifâ etmek zorunda kalan Prof.

Dr.Orhan Oğuz: “Hukuk devletiyle baskı bağdaşmıyor. Frekans ihâleleri

zamânında  yapılmalı” dedi.   ………………………………………………………………………

“Hukuk, ayak-bağıdır!” der gibiydi, Mes’ut’dan:

“Edilse tasfiye me’mur, gelir hükümle!” sözü!..

….. 23.03.1998  Başbakan Mes’ut Yılmaz: “Ne yapalım? Hukuk fazlasına müsâade

etmiyor. Biz adamın irticâî NİYETleri olduğunu SEZİYORUZ, işine de son

veriyoruz, ancak YETERLİ DELİL OLMADIĞINDAN, mahkemelerce tekrar

işlerinin başına dönüyorlar, ben ne yapabilirim?” demiş; bu sözü TV’lerde ve

basında yer almıştır.   …Anadolu aydınlanması…………………………………………………

“Değerli”nin D’si düşmüş, afişde, aksi gibi;

Yemiş başörtülü zılgıt, Dekan Özerkan’dan!..

….. İÜ Diş Hekimliği Fakültesi duvarına, dışarıdan gelen kişilerce

asıldığı ileri sürülen afişi eline alarak öğrencilere gösteren Dekan  Altan

Gülhan Özerkan, başlıkdaki “Değerli Hocalarımız”daki D harfinin

Görünmediğini ileri sürerek “siz bizi eşek yerine koyuyorsunuz!” diye

Bağırdı ve başörtülüleri sorumlu tuttu. [ AKİT 25.03.1998’den yazıldı ] …..

Suyun derinliği azdır; hesâba kat medd’i..

Oturmasın gemi, kaptan, cezir zamânı kuma!..

……………..27.03.1998     Medd-cezir : gel-git olayı  ……………………………..

Dönüp de, halka, neden “topyekûn savaş” dediler?..

Fikirde-bir beşibirlikteler, sivil, asker!..

….. 29.03.1998 HÜRRÜYET’de manşet: Topyekûn savaş  Manşet altında: Hükûmet,

irticâya karşı topyekûn savaş planını açıkladı. AKİT 25.03.1998’de manşet: Savaş,

halka karşı  AKİT 26.03.1998’de manşet (Hasan Celâl Güzel): “5’li çeteyi tarih

yargılayacak. 5’li Çete: TOBB, TİSK, DİSK, Türk-İş, TESK ortak bildiri yayınladı….      

Programıyla, hükûmet, alay mı etmededir?..

Evinde örtebilirsin, dışarda aç başını!..”

………………………………..1999……………………………………………………..

Mahalle baskısı” bir şey mi? Bil ki, Türkiye’de,

Açıkca baskı görür müslüman vatandaşımız!..

……………………….25.12.2007…………………………………………………………………..   

Şikâyet eyleyelim, gel, Cenâb-ı lemyezel’e :

Ayaş Cezâevi düşmüş Hasan Celal Güzel’e!..

……………………………………………………………………………………………………..

(Subay,polis,hoca,hâkim). (hekim,mühendis,imam)..

Maaşlarındaki farklar belirliyor rejimi!..

                     ….14 Ekim 2010 AKİT gazetesi s.9’da Hasan KARAKAYA yazıyor:
                           Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği, 9 Ekim Cumartesi günü,
                           Ankara’daki Abdi İpekçi Parkı’nda bir miting düzenlediler.
                           (…) Mitingde konuşan Dernek Başkanı Mustafa EROL demiş ki:
                           (…) [ Subaylar emekli olduklarında maaşları yüzde 5 kesilmekte
                           ve sıkındı yaşamamaktadır, ancak astsubayların emekli olduklarında
                           maaşları yüzde 45 azalıyor. Bu durum emekli astsubayları açlıoa
                           mahkûm etmiştir. Hekimler de astsubaylar gibi.. ..      

…………………………………………………………………………………………………………… 

Bürokrat 3 bin imiş, yapmıyor kadınla toka!..

Demiş, savaşla biter irticâ Uluç Gürkan!..

…..AKİT 04.01.1997  DSP Gurup B.V. Gürkan’ın ADD’de konuşması…….

…..Anadolu aydınlanması………………………………………………………………..

                     İmam-Hatipliyi; memùr, emekli, esnâfı

Kırıp geçirdi ya Mes’ut.. seçimde silleyi yer!..

………………………………….. Temmuz 1997………………………………………………..

Donatsa gülle de Mes’ut, kemençenin sapını;

Horon da tepse siyâsî hayâtı bitti gibi!..

…………………………………..Temmuz 1997 ………………………………………….

“Şerefli bir yere geldim!” deyip, böbürlenme;

Nakıyse varsa beterdir şuyù vukùundan!..

…..20.07.1997   “Kumarhane kapatacak kanunu önleme dedikoduları..” …

Emirle yaptı Diyânet, ezan kısıtlaması;

Fiil sakimse de dikkat çeker zamanlaması!..

………………………………………09.08.1997………………………………………………….

Sebep ne korkmaya kurttan?.. Asıl, şu tehlikeli:

Çoban köpekleri saldırmasın sakın sürüye!..

….. 30.10.1997 AKŞAM’da Deniz Gökçe’nin vecîzesi:

“Bir sürü için en tehlikeli şey, çoban köpeklerinin sürüye saldırmasıdır!”

Biraz sabır.. çoğu gitmiş.. yakında belli olur :

Hukuk siyâsete hâkim mi, yoksa mahkûm mu?..

…………………………………………12.11.1997………………………………………………..  

Demokratımsı” demektir “demokratik”, bizde;

Demokrat olması mümkün değil mi devletimin?..

………………………………………………………………………………………………………………

Soruldu: “Sorguda içkence var mı?”  Pişkinsüt;

Hukukçu olsa diyor, emniyet müdürlerimiz!..

….. Mayıs 1998  DSP Aydın Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme

Komisyonu Başkanı …………………………………………………………………………….

Nasıl Polis Kolejinden hukùka geçmiş Ayaz;

“Alan!” deyip olur engel İmam-hatiplilere?..

…………………………..Nevzat Ayaz Bakan olunca (….) …………………………………

Bizimkiler beceriksiz.. gecikti yıllarca;

Düzenlemiş de Kızıl Çin kılık-kıyâfetini!..

….28.03.1998  AKİT’de Hasan Karakaya: [Eh, bir de “tek tip hâkî”leri

giydirdiniz mi insanların sırtına, “genelge”lere gerek kalmadan, “kılık-kıyafet

sorunu” da kökten halledilmiş olur! ]

Kalır mı lâfda? Adâlet, denir ki, mülke temel!..

Emirle yargılatanlar da yargılanmalıdır!..

……………………………………01.10.1961…………………………………………… 

Bakın şu hâle ki, Mes’ut, demişti “ÇAY TV”de :

Korur huzùrunu yurdun imam-hatib okulu!..

…………………………..Ocak 1977’de Rize ÇAY TV’de yapılan röportaj……………….

Haram yemez” denilen zâta yok mudur soracak :

Ne yer kayınço, birâder, yeğen, dünür, bacanak?..

………………………………………………………………………………………………………………….

Arîz amik edilir şöyle irticâ ta’rîf :

Rücù’ demekdir efem, câhiliyye âdetine!..

…..Anadolu aydınması..Mart 1994……………………………………………  

Açıklayın ki, Susurluk ehemmiyetli ise;

Niçin açıklama yapmaz, dolar da yıl, Me-Ge-Ka?..

…………………………………….04.11.1997……………………………………………

Günâha girme ve İsmet Paşa’yla uğraşma :

EVİNDE gizlice kılmış Cumâ namazlarını!..

………………………………………13.04.2006 VAKİT sayfa: 13 ………………

Çeşitli zorbayı bir, bir görüp de Vehbi Yavuz;

Demiş: Başörtüsü, gerçekte turnusol kâğıdı!..

…19.02.VAKİT s.8’den: [ Ertuğrul CESUR / ANKARA (…) Uludağ

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz,

başörtüsünün, bir turnusol kâğıdı gibi Türkiye’deki şer odaklarının gerçek

rengini ortaya çıkardığını dile getirdi. (…) ] ……………………………………………

Neden kilitlemedin? der, polis, sokak-kapını;

Kilit yarar mı ki, hırsız, evin içinde ise?!!..

….. 20.03.2006 RADİKAL’in manşeti: [ Hırsız evin içinde ise kilit bir işe

yaramaz ] Manşet altında: Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Uzun, Yükaekova

ve Şemdinli’deki patlamaların bazılarında devletin içinde yer alan bir gücün

sorumlu olabileceğini ileri sürdi……………………………………………………..

“Hukùku askıya almak..” demiş Birol Başaran;

Gecikmemiş bu sözlere tasvib Şener Eruygur’dan!..

.. 18.02.2008 VAKİT’de Selahaddin ÇAKIRGİL’in [ ‘Ankara Meydan Savaşı’ daha

bir alenîleşirken.. ] başlıklı yazısından: [ ….. Şener Eruygur’un yönettiği Hukuk

ve Siyaset Okulupanelinde evvelki gün yükselen ihtilal çığırtkanlıklarına da bu

çevrede bakmak gerekir.. Orada Birol Başaran isimli bir iş adamının ‘Bazıdurumlarda

hukukun askıya alınmasının zararı yoktur. Mustafa Kemal hukuka çok bağlı

olsaydı, devrimleri yapamazdı.. Hukuk dışına çıkarak yaptı onları..’ şeklindeki  

ilgnç itirafların, Eruygur tarafından ‘hukuk dışına çıkılacak günlerin yakın olduğu’

sözleriyle teyid edilmesi ve katılımcıların bu sözleri dakikalarca ayakta alkışlaması ] 

Nasıl  lâik bu ki iftar verir, çadır kurarak?..

Minârelerdeki kandil, elektrik sarfı!..

………….18.03.2008……. 1.mısra, iddiânâmeden; 2. mısra’, benden nazîre……

(“Hukukçu” devleti) açsın (kapatma dâvâsı);

Düşür hükûmeti Meclis dışında.. mahkemede!..

….30.03.2008 MİLLİYET’de Hasan Cemal: Kapatma davasıyla birlikte rejime

atılan kazık nasıl çıkar bu saatten sonra? Yargısal darbeye itibar etmeyerek….

[ – Evet… Kapatmayı mâlî kriz de izledi mi,

Ümit doğar bize!.. Asker gelir ve iş karışır!.. ]

… 07 Nisan 2008 Pazartesi SABAH’da Nazlı Ilıcak’dan: İlhan Selçuk ile

Genel Yayın Müdürü İbrahim Yıldız’ın Şubat 2008’de yaptığı telefon

görüşmesinden: [ ( Kapatma davası açılırsa, bir de üstüne ekonomik kriz de

gelirse, Türkiye biraz karışırsa, belki bir ümit doğabilir.) (…) (Yargı kapatma

kararına doğru gidiyor. Haberini de verdiler.)  (…)  -Asker gelebilir mi

sorusuna karşılık: ( Eee mecbur olacak.) ]  ………………………………………………

Belim büküldü, hayâtın ağırlığıyla, benim;

Bir_altmış_oldu boy_ölçüm, kısaldı beş santim!..

…………………………………………………………………………………………………………….

Güzel açıkladı Hâşim Kılıç, demokrasiyi..

Diyor: Kurallara uygun, kurumların rejimi!.

… Anayasa Mahkemesi’nin 46ncı kuruluş yıldönümü dolayısıyla Anayasa

Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ın 25.04.2008 Cuma günü yaptığı konuşma….

“Kalır mıyım?” sözü Abdüllâtif Şener’dendir;

Çiçekli, güllü güzel bahçenin kenârında!..

….. A.Şener; Habertürk Basın Kulübü Programı’nda: Beni kenara koymak

kolay değil!” dedi. Haberler.com 13.05.2008  01:33   ………………………………

Durup durup çatıyor Erdoğan hükûmetine..

Oval ofisli binâsında berdevam CHP!..

… 07.05.2008: CHP; İstanbul 1 Mayıs olayları sebebiyle; Başbakan Recep

Tayyip Erdoğan hakkında gensoru verdi.  …………………………………………..

            Genel seçimleri kaybetti.. bir rekor kırdı..

Oval ofisli binâdan çıkar mı hiç Baykal!..

………………………………………………………………………………………………..

“Cihâdı terk ediniz!” der.. “Ilımlı İslâm“, bu!..

Uzatma boynunu emperyalistin_isteğine!..

…………………………………………………………………………………………

             Kolay mı sanmadalar Müslümânı aldatmak?.. 
             Cihâdı terk_eden_İslâm, “Ilımlı İslâm“dır!..
             ………………………………………………………………………………….
                       Obâma; Buş gibi saldırdı.. Libya mahvoldu..
               Şarap kadehleri petrolle dolsun_isterler!..
                              ……………  21 MART 2011 Pazartesi  …………………………………………………….
                       Herif; çekinmesi yok.. Fahr-i kâinât’a söver…
                Umursamaz.. ne denî markamış ki, kànùnu ?..
                              ………………………………………………………………………………………………………
               Değildi hiçbiri meb’us.. tutuklu olmasalar!..
               Sebep nedir Haberal, Balbay’ın adaylığına?..
                               ….. 4 Temmuz 2011 akit gazetesi s.9’da Erol Metin Ankara’nın ‘Tutuklu olmasalar
                               aday gösterilmeyeceklerdi’ başlıklı haberinden: CHP eski Hatay Milletvekili İnal
                               Batu, “Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal tutuklu olmasalardı, tutuksuz
                                yargtlansalardı CHP onları aday göstermezdi’ iddiasında bulundu.
                                ………………………………………………………………………………………………    
                               Kadın ki, emrine âsî kul_olmuş_ömrünce;
                Cenâbıhak, onu makûm eder başörtüsüne!..
                …………………………………………………………………………………………………
               Bugün-yarın gidecektir hatırlı insanlar;
               Silivri’den, açılan bir tünelle Ankara’ya!..
                               ………………………………………………………………………………………….. .
             Akit’de çarpıcı manşet.. demiş Işık Koşaner:
             “Hukùka saygılı olmak enâyinin işidir!..”
                       … 26 Ağustos 2011akit‘in manşeti: “Enayi miyiz ki hukuka saygılı
                       olalım ” ………………………………………………………………………… .
                İşit sömürgeci:  Doksan yıl_ayrılık bitti..
                Tunuslu kardeşe Türkler selâm ve saygı sınar!..
                         ……….. 14 Eylül 2011 ……………………………………………………..
               Bakın karârına.. Bilgin Balanlı.. orgeneral :
               ” – Cezâsı ordudan_ihrâc.. evinde Kur’an var! “
                      …. VAKİT 6.5.2011 s.1 manşet-üstü, 8 sütun üzerine: [ Harp Akademileri Komutanı
                      Org. Bilgin Balanlı’dan akıl almaz “Lahika”lar ‘Evinde Kur’an var TSK’dan atın’ ] …….
.                             Bütün cihâna yayılsın minârelerden_ezân…
               Selâm Edirne, Tokat, Van.. Selânik, Üsküp’e de!..
                              …………………………………………………………………………………………………………….
           Uyup “Gel!” emrine, reddeyle kavmiyetçiliği…
               Ebù Kubeys’e çıkıp seslenin.. deyip: Lebbeyk!..
                  … Hz. İbrâhîm, bir rivâyete göre, Ebù Kubeys dağına çıkarak: “Ey insanlar’
                   Rabbimizin, Beytullàhı tavâf için yaptığı dâvete uyun!” diye seslendi. …..
                     
                              “Silâh satın alamazlar!” diyor neden siyonist?..
               Kayıpsız_öldürebilsin, kolayca Gazzeliyi!..
                               ………………. 08.12.2010 ……………………………………………………………………..  
                           “-Başörtüsüyle giderlerse kızlar_ilkokula;
                  Alınsın_âilesinden, karar verip Hâkim!!!..
                               …..25.10.2010 … TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Prof.Dr.Zafer ÜSKÜL ………
                               Çubukçu emri şu: İlköğretim çağında çocuk;
                Alınsın_âileden.. gitmiyorsa tahsîle!..
                        …16.Ocak 2011 Pazar CUMHURİYET: [ Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu,
                   mülki amirler ile Milli Eğitim müdürlerinin ilköğretim çağında okula gönderilmeyen
                   çocukların velileri ikna yoluna gitmesi, ikna edilememesi durumunda Çocuk
                   Koruma Yasası hükümlerinin uygulanmasını istedi. Çocuk Koruma Yasası,
                   çocukların âileden alınarak koruma kapsamına alınmasını da öngören
                   düzenlemeler içeriyor. (….) ]
  
                               Karârı âile versin, baleyse, kız-çocuğa;
                Karârı mahkeme versin, başörtüsüyse konu!..
                               ………………………………………………………………………………………………………
                Unutturuldu yasaklar.. YÜRÜTME mes’uldür!..
                Puan kısıtlama.. kurslar.. başörtüsünde yasak!…
                                 ………………………………………………………………………………………………………..
           Maal’esef bulamazsın bizim hükûmette…
           Nedense yok, bizim_öz mùsıkîmizin bileni!..
                       …. Y.K.BEYATLI; “klasik musiki”, “Türk sanat musikisi” demez de; bu kelime ve
                       sıfatların tahrîf edileceğini düşünerek -ki haklı çıkmış ve “Çağdaş Türk sanat musikisi”..
                       gibi muharref türlere TRT, yönetmelik çıkararak resmiyet vermiştir- “BİZİM ÖZ MÙSIKÎMİZ”,
                       “ESKİ MÙSIKÎMİZ”  der. Evet.. bizim ÖZ MÙSİKÎMİZ, SOYLU MÙSIKÎMİZ 2 mühim özelliği
                       gelecek nesillere taşır: 1) Doğuşta kulağımıza ezân ve annemizin ninnisindeki mùsıkîmizde
                       24 perdeli ezgilerin bütün duygularımızı ifâde edebilmesi 2) SOYLU ŞİİRİMİZ güfteleriyle
                        kelime envanterimizin hayâtiyetini; telâffuzunu, müzikal âhengini taşıması ve koruması…..
                                           
                               Kadın; tesettüre düşmanlık_etti, ömrünce;
               Hüdâ; başörtüsü taktırdı, hastalık vererek!..
                               … VAKİT:15 Nisan 2009 ve AKİT:25 Aralık 2010,S:9 > [ Prof. Türkan.. Hayatını örtü
                        düşmanlığına atadı.. Ömrünün son döneminde başörtü takmaya mecbur kaldı..
                        Allah’ım(C.C.) sen herşeye kadirsin!.. ] ………………………………………………….
                        ……………………………………………………………………………………………………
                        Karârı Asliye vermiş.. aceb ne der Temyîz?..
                Demiş: Yumurta atarsın.. demokratik hakkın!..
                        ….. 27.01.2011 SÖZCÜ s.1’de haber başlığı: Mahkeme karar verdi: Yumurta atmak
                        demokratik hak  Burhan Kuzu’ya yumurta atan 5 gence Ankara 6.Asliye’den beraat
                        ……………………………………………………………………………………………………..   
             Kabûl eder mi acep sözlerim, sayın Paksüt :

“Lâikçi!”dir mütedeyyin zevâta “dinci!” diyen!..

…Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Osman Paksüt, yurt dışına çıkarken

RADİKAL’e: [ (….) bu şüphe yolsuzluk çalışmasını bitirdi şeklinde yansıtan

“dinci” gazetelere tepki gösterdi. ]  haber7.com 17.05.2008

                     Varoş ve sosyete zevk_aldı şaklabanlıktan;
              İlim ve san’ata meylin cezâsı: Açlıktır!..
              ……………………………………………………………………………………………..
                            Sorumlu bence siyâsetçi.. işte İstanbul :
              Magandalar, teröristler, tinerci, kapkaççı!..
              ……………………………………………………………………………………………… 
              Tarafsız_olmalı hâkim ve savcı, hükmünde; 
              Hukùka uymalı Meclis.. hukuk, hukùkiyse!..
              ……………………………………………………………………………
                     Değişmeyen yapı.. devlet; bürokrat, askerdir!..
              Bırak seçilmişi!.. millet; “rejim zararlısı“dır.!..
              …..RADİKAL:Oral ÇALIŞLAR 10.04.2004 [Türkiye devleti bugüne kadar, bu tarz
                            yargı mensuplarının, askerlerin, sivil bürokratların ve sayasetçilerin egemenliğinde
                            yönetildi. Onlar devletti, biz ise güdülmesi, yola getirilmesi, gerektiğinde
                            cezalandırılması gereken zararlılardık.   ……………………………………………………
                            Rezâlet_ortada: “Tâtil köyü”nde yolsuzluk!..
              Emekliler soyulurken Bakanlarım susmuş!..
                             ….. HABERTÜRK Tv. 12 Nisan 2010  16:15 …………………………………………….. 
                           I-  Emeklinin promosyonda hakkı yok!” dediler;
                  Efendiden sayılanlar vekâleten yediler!..
                     …………….. 20 Temmuz 2010 ……………………………………….
                     II-Bulundu çâre.. sayın Başbakan emir verdi;
                   Emeklinin promosyondan_istifâdesine!..
                      …………….. 22 Temmuz 2010 …………………………………….. 
                            Manavgat‘ın suyu ancak yeter turistimize…
              Mısır verir suyu Nil‘den; dilerse İsrâîl!..
              … Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ; “Manavgat suyu projesi”ni
                                durdurduklartnı açıkladı. 03.06.2010  (GAZZE’ye yardım filosuna İsrail baskını…
              Sorup soruşturuyorlar.. deyip de, kim bunlar?..
              Cenâb-ı Hakk’a kuluz biz.. Muhammed_ümmetiyiz!
Pazar sabahları.. Aktekke Câmii.. Karaman..
Sabah namâzının ardında ballı süt ve simit!..
……….. AKİT 02.01.2012 s.3 …………………………
Eser keşişlemeden.. Bursa’nın Keşiş Dağı var..
Elinde câââm değil, bir Amasya bardağı var!..
                             ……………………………………………………………………………..
               Manevra askıda.. ibtâl eden: Genel Kurmay?..
               Sivil ifâdeye davet sonunda tepki imiş?..
                       ….. TARAF 27.05.2011 s.1 manşet: Vak’a-i Bahriye  manşet altında: Balyoz soroşturmasında
                       dört general, bir albayın daha ifadeye çağırılmasına kızan Genelkurmay, Denizkurdu ve Efes
                       tatbakatlarını iptal etti.  ……………………………………………………………………………………
                      ………………………………………………………………
                      Gönül kırık, 2011’in bir_âdetine :
               Suruç‘da Kürtçe ezan, kürtçe hutbe.. 20 Mayıs..
                08.06.2011 AKİT s.1, Manşet-üstü: Şanlıurfa‘nın BDP’li Suruç
                  Belediyesi’nde 20 Mayıs’tan beri ezan ve hutbenin Kürtçe okunmasına
                  …………………………………………………………………………………..
                  Nasîhat_eyledi pervâne, şöyle, yavrusuna :
               Yanıp da can-vereceksin!.. Donup da ölme sakın!
                               ……………………………………………………………………………………………………………
          Çakalla akbaba, sırtlan; alınca kan kokusu;
          “Arap bahârı”nı döndürmesin hazâna sakın?!..
          …………………. 14.02.2012 ……………………………….. 
(Visited 16 times, 1 visits today)

İlgiliMakaleler:

  • İlgili Makale bulunamadı!..


RSS 2.0 ile yeni eklenen yorumları takip edebilirsiniz. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.