2. Bölüm

Son Güncelleme: Cumartesi, Temmuz 22nd, 2017 | Kategori: Mef’ùlü fâilâtü mefâîlü fâilün| Etiketler:  | Tags: , , , , , , , , , , , , ,

                     Mef’ùlü fâilâtü mefâîlü fâilün (2)
            Kalkıştı intihâra Uluğbay.. acep niye?..

Çökmüştü evvelâ Eğitim, sonra Mâliye!..

….Ekim-Kasım-Aralık 1999 sayı 31  İSLÂMÎ EDEBİYAT’dan….. Hikmet Uluğbay …….   

Meclis basılsa, cebr ile ıskàt olunsa da;

Bir şa’şaayla kutlanıyor 23 Nisan!..

………………………………03.09.1986…………………………………………….. 

Hürmet gerek inancına?.. Çiller buyurdu ki :

“Herkes hesap yapar.. ama, Allah hesap tutar!..

……………..29.04.1996 Pazartesi    Kurban Bayramı ikinci günü…………………

Sezgin, demiş: “Demokrasi îcâbı, bizde de;

Millî Savunma gelse Genel Kurmay_üstüne!..

… AKİT 16.11.1997   İsmet Sezgin : Milli Savunma Bakanı ……………

Cumhuriyet ve Gözcü haber yaptılar.. “Baba,

Çörtük, Şener.. Romanya ticâret ziyâreti!..”

……………..25.11.1997 Cumhuriyet,  26.11.1997 Gözcü, Akit…………………

Dünyâda en veciz metamorfoz misâlidir;

Nurluydu, nursuz_oldu Süleyman, laikleşip!..

.. 19.01.2008 VAKİT sayfa: 9’dan:[ Merkez medyanın; Vakit ve benzeri

İslami hassasiyeti olan gazetelerdeki önemli haberleri görmezden geldiğini

yazan Alper Görmüş, bu görüşünü 2000 yılındaki bir olayla güçlendirdi.

Çankaya’daki görev süresinin 5+5 formülü ile uzatılmasının tartışıldığı

günlerde, ‘nur’suz Süleyman’ın banka hortumcusu yeğeni Yahya Murat

için iş takipçiliği yaptığı haberinin 3 büyük gazeteye de ulaştığını, ancak

bunun görmezden gelindiğini yazan Görmüş, bu haberin sadece Akit

gazetesi tarafından kullanıldığını yazdı ] Not: TARAF , Alper Görmüş

Uygun görürse; Sùriye, Îran’la anlaşır..

İnsâfa gel Sam_Amca.. dominyon mu Türkiye?!..

……………………………………………………………………………………………………………

Folkland’ı vermiyor geri, bir türlü İngiliz..

Petrol-sever, sömürgeciler şâhı İngiliz!..

………………………………………………………………………………….

Mâzî hatırlatıldı fotoğrafla, sergide;

Yıllar sonunda dendi Süleymân’a: Morrison!..

.. 25.01.2008 VAKİT s.10’da haber başlığı: ‘Morrison Süleyman’ Demirel’i

kızdırdı              9.Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, “Morrison Süleyman”

lakabını ABD Büyükelçiliği’nn düzenlediği fotoğraf sergisinde kendi

fotoğrafının altında görünce şaşırdı ve kızdı. ………………………………………… 

Mahkûmiyet verildi de Yahyâ’ya Şişli’de;

Kurtardı, “Yargıtay’da kayıp dosya”, zanlıyı!..

..21.01.2008 YENİ ŞAFAK: [ Yargıtay, Egebank eski sahibi Yahya Murat

Demirel hakkında Şişli 2.Asliye Ceza Mahkemesinin verdiği mahkûmiyet

kararının (… ) Temyiz incelemesi için Yargıtay’a gönderilen dosya, Yargıtay

Cumhuriyet Başsavcılığı’nda kaybolmuştu (…) Dosya; zamanaşımından sonra

bulundu ve Yeğen Yahya her türlü cezadan kurtuldu!.      ……………………….. 

Gerçek mi iddiâ?.. [ Büyükerşen ziyâfeti..

Porsuk Çayı’nda “tekne sefâsı”nda Yargıtay!.. ]

.. 24.01.2008 VAKİT s.12’den: [ Vakit, Yargıtay’a tekne sefası” iddiasını,

9 Temmuz 2007 sayılı baskısında böyle duyurmuştu. (…..) Keyfi ve usulsüz

icraatları sebebiyle Eskişehir esnafıyla defalarca mahkemelik olan, ancak her

seferinde beraat etmeyi başaran DSP’li Belediye Başkanı Büyükerşen’in, 12.

Hukuk Dairesi Başkanı ve üyelerine ziyafet çektirdiği, Porsuk Çayı’nda tekne

gezintisi yaptırdığı iddia edilmişti. (…..)    ……………………………………………..  

Durdurdu enflasyonu Çiller’le Erbakan;

Mes’ut dağıttı bütçe’yi, nüksetti hastalık!..  

………………………………………………………………………………………………….

İbtâl edildi çıksa da kànun, birer birer;

Meclis tıkandı, çünki siyâset kayıt-dışı!..

…………………………………………………………………………………………

99’da Bahçeli anmış tesettürü :

“- Ürkeklerin değil, bu iş_erkeklerin işi!..”

………………………………………………………………………………………………  

Târihçi sözde.. yazdığı târih değil, masal!..

Devrim diyor yıkıntıya.. isyâna: ihtilâl!..  

………………………………….27 Mayıs………………………………………….

Ettik kabul zinâda da “nâkıs teşebbüs”ü;

Tahfif sebepleri”yle hüküm sâdır olmalı!..

Hıfz_et kızım; şu söz dedenin yâdigârıdır:

Bir sürtük oğlu sürtüğe kaptırma gönlünü!                            hıfz et=ezberle

……………………………………………………………………………………………….. 

Enfâl 38’de buyurmuş Cenâb-ı Hakk;

Duçâr eder felâkete âsî kavimleri!..

…………………………………………………………………………………………..

Ol demde ehl-i sünneti Rabbim şaşırtmasın;

Öldükde kîmi Fâtiha ister, kimî çeleng!..

……………………………………………………………………………………………..

Irmak; nehir misâli coşup, şöyle söyledi:

Mestùreler görünce içim sızlıyor, benim!..

……. Prof.Dr.Sadi Irmak’ın Erzurum konuşması..   ……………………………..

Millet diyor ki dert iki.. mesken ve bir de et!..

Ettik ilâve meskene et, etti meskenet!..

……………………………………17.08.1985……………………………………………………

Mümkünse, sen, kıyâmete-dek gizle gerçeği;

Kànunların, erer sona birgün himâyesi!..

……………………………………………………………………………………………………

Târihçe-ii hayât”ı okur gencimiz yarın;

Bir görse haklı, zûlmünü Jivkov’lu Bulgar’ın!..

…………………………………….04.10.1986……………………………………………….

Kuvvetli haksız_olsa da gam çekme boş yere;

Allàh’a ilticâda bulursun selâmeti!..

…………………………………… 21.03.1984…………………………………………………

Susmak yakışmıyor sana.. meşgùl olur diye,

Mestùrelerle Avrupa’nın Parlamentosu!..

……………………………………………………………………………………………………

Devlet demokratik ve hukuk devletiyse, biz;

Hikmet nedir ki Avrupa indinde lâşey’iz!..

……………………………………………………………………………………………………..      

Mânâsı kalmamış.. bırakın hüsn-i hattı da;

A’mâların diyârını heykelle süsleyin!..

………………………………………………………………………………………………

Bar bar bağırdılar: “Madımak.. intakam!” diye..

Dâvâsı kaldı mahşere Başbağların.. niye?..    

…………………………………………03.07.2000……………………………………………….

Hak sağlamış bu ülkede mülkün bekàsını..

Düz bir zeminde dursa terâzî, şaşar mı hiç?..

……………………………………………………………………………………………………

Bir darbe, bir duman ve temelden bir_inhidam..

Bâtıl yolunda âbide: sektörleşen haram!..

…………………………………………………………………………………………………

Beyhùde öfkelenme.. terâzîde yok hatâ..

Dikkatle bak ve gör: Kefe altında hîle var!..

…………………………………………………………………………………………………….

Yok gerçi kimsenin gözü.. var, çatlayınca ye!..

Lâkin; revâ mı milleti açlıkla terbiye?..

……………………………………………….04.12.1985……………………………………..

Tıbbın sürer keşifleri; kanser devâ bulur;

Zâlimce sorgu, fâili meçhûle çâre yok!..

………………………………………………………………………………………………..

Düşmanların hazır.. bu silâhlar yeterli mi?..

Bir harpde olmasın 1’e 100 zâyiâtımız!..

………………………………………………………………..

Her türlü derde sabr ü tahammül şiârımız;

Ya Rab, meded; şemâtet-i a’dâ yıkar bizi!..

….. 08.07.1971  Sahîh-i Buhârî Cilt:12, sahîfa:376……………………………..

Aklın zekâtıdır diyor_eslâf ü evliyâ;

Gel, sen de al nasîbini.. hor bakma hüznüme!..

…………………………………. 29.08.1971 ………………………………………………

Mağlûb iken şemâtet-i a’dâyı bekleriz;

Lâkin, giran gelir bize dostun tegàfülü!..

… .. 24.10.1971 Yenildiğimizde düşmanların şamatası (zafer çığlıkları)

beklenen bir şeydir; lâkin, dostun umursamazlığı bize ağır gelir.  ……..

Halkın fesâda gittiği bir devredir bugün;

Gel, 100 şehid sevâbı kazan.. ehl-i sünnet ol!..

………………………………….27.02.1972……………………………………………………….

Süflî bilin siyâseti.. baş-tâcı dînimiz!..

İslâmı âlet_etmeyin_aslà siyâsete!..

…………………………………..02.07.1972……………………………….  

Allàh akıl fikir vere tez günde bizlere;

Dünyâ aleyhimizde.. duman, yoksa, hâlimiz!..

………………………………….  05.11.1972 …………………………………………..

Düşmanların hazır.. bu silâhlar yeterli mi?..

Bir harpde olmasın 1’e 100 zayiâtımız!…

……………………………

Tıb, mùsıkî, şiirle gecem-gündüzüm geçer;

Mağlûb ederdi sıkleti Zâl-oğlu Rüstem’i!..

…………………………………….14.06.1984………………………………………….

Vaktiyle dendi mankene: Elbîse askısı..

Denmekte şimdi en hafifinden: Kapak kızı!..

…………………………………………………………………………………………………………

Mülgà!” deyip durur bir_adam, ahkâm âyeti;

Mensuh cihad hükümleri!” derken, ılımcı’sı!..

…………………………………………………………………………………………………………. 

Ahkâm’ı reddeden, oku!.. îmanla ilgili;

Ömrünce Naaahl Sùresi, âyet 106’yı!..

……………………………………………………………………………………………  

Der: “Karşıyım şerîate.. İslâma yok sözüm!..”

Ahmak, sanır ki kandıracak müslümanları!..

………………………………………………………………………………………………………  

Beyninde raks ederdi 9 tilki kuyruğu;

Tam bir lâikti.. emr-i İlâhiydi buyruğu!..

…………………………………………………………………………………………..

Dinsizliğin savaşçısı Kur’ân’a saldırır;

Dindâra i’tiraz da yasakdır, savunma da!..

….Anadolu aydınlanması……………………………………………………………….

Îdâm_olursa Meclis’i ıskàta yeltenen;

Iskàtı sağlayanları övmek revâ mıdır?..

……………………………..27.05.1976……………………………………………………..

Teslîm_olundu kasd ile kültür bakanlığı;

“Millî” ne varsa hepsine düşman şahıslara!..

………………………………………1999……………………………………………………

Koklar Muhammedîsini her Müslüman, gülün;

Tâvizcilikle olma sakın hâ yaban-gülü!..

………………………………………………………………………………………………

Dünyâ karardı.. eyledi insâfı az felek;

Bir darbe, bir dumanla bizim nakli berhavâ!..

… 12 Mart 1971 Kırklalareli (Askerî darbe sonucu nakıller durdu!) 

Mecnùnu gör ki her demi “Leylâ!” deyip geçer;

Mü’min; geçirme ânını Mevlâ’yı anmadan!..

…………………………………………………………………………………………………………….

Me’mùr, emekli, devlete yalvardı “ver!” diye;

Yâ Rabbi etme kimseyi açlıkla terbiye!..

……………………………………………………………………………………………………

“- Târih diyor ki, geldi tesettür güzellere;

Âciz kalınca Bursalı Türkmen kadınları!..”

…………….. “Evrensel beyitler!”den ………………………………………………….

Evren sorup durur: Baş-açıklık günâh ise;

Allah neden kadınları saçsız yaratmadı?..

..19.01.2008 VATAN: EVREN’DEN TÜRBAN YORUMU   Günah

olsaydı Allah kadını saçsız yaratırdı….Evrensel beyitlerden……………

“- Tenkîd edildi.. sofrada ben, kardeşim Ziya;

Altın yemek tabakları kullanmışız, diye!..”

  “Evrensel beyitler!”den  ………….Ziyaülhak ……………………………………..

Evren demiş ki, “ortada fol yok, yumurta yok!..”

Fol yok, yumurta yoksa da folluk tümen tümen!..

… 21.01.1995 Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği

geceye Cavit Çağlar’ın verdiği uçakla gelen 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren:

Darbe söylentilerinden Silâhlı Kuvvetler de, millet de rahatsız oluyor. Bu

lâfları çıkaran medyadır. Ortada fol yok, yumurta yok!” dedi.             

Müşkil-pesend iken neye katlanmamış, neye?..

Pespâye bir hayâtı sürükler gider gönül!..

…………………………………..16.01.1973…………………………………………………….

Sözler verildi: Çifte anahtar, fakirlerin!..

Uskumruköy’de ballı 30 villa Çiller’in!..

………………………………………………………………………………………….

Birliktelik” : “zinâ”da buluşmuş hanımla bey…

Metres hayâtı”, “aşk yaşamak?” aynı şey!..

……………………………………………………………………………………………………………

“Tahsîli var da kültürü yok” bir nesle sâhibiz;

Gördün mü mùsıkîmize âgâh olan kişi?..

…………………………………..14.03.1973……………………………………………

Tâ-Hek”de aynı ân iki el döğdü dizleri;

“Yâ Hak!” dedim geçip de bu âlemden_aşk ile!..

…………………………………1973………………………………………………………..

Çengî kuruldu Topkapı Bâbüssaâde’de;

Arz eylesin Selîm-i sâlis’e Konstanze affını!..

… 25.06.1973 Topkapı Sarayı’nda Saraydan Kız Kaçırma Operası icrâsı. ………..

Meddâha verdi câize, heccâva sus-payı;

Devletliler, bilir bunu san’at siyâseti!..

……………………………………26.02.1978……………………………………..

Yokmuş meğerse kendini-bilmezliğin sonu:

Denmekte şimdi “eskimeyen harf”e “eski harf!”

……………………………………10.09.1975…………………………………………………

Zâid konuşma! Fark ederiz hakkı, bâtılı;

Kàlûbelâda verdiğimiz sözde sâbitiz!..

…………………………………………………………………………………… 

İş buldu iltimasla.. fakat, kırka yevmiye..

Eşdir 8 saatlik_emek bir süpürgeye!..

….. 05.10.1975 HÜRRİYET: Eskişehir’de süpürge 45 Lira ………….  

Sokmak diler bu milleti bir başka kimliğe;

Döndürdüler lâikliği vahşî-lâikliğe!..   

…..Anadolu aydınlanması…………………………………………………………

Tenbîh edin ol_âdeme, isyâna gitmesin;

Kılsın salât-ı vitri “Velâ nekfürük” diye!..

           Dimyat pirinci almak için düştüler yola;
           Boş döndüler ve evdeki bulgurdan oldular!..
(Visited 22 times, 1 visits today)

İlgiliMakaleler:

  • İlgili Makale bulunamadı!..


RSS 2.0 ile yeni eklenen yorumları takip edebilirsiniz. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.