Kategori Arşivi: Genel

• Cuma, Temmuz 21st, 2017
                       MUHTEREM CUMHURBAŞKANIM,
 
       Son 70 yılını Millî Kültür ve Millî Mùsikîmizi incelemekle geçiren bir hürmetkârınız olarak, elektrik kullananlardan kesilen meblâğın yüzde 90'ı SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI'na verilmesi, yüzde 10'unun TRT Genel Müdürlüğüne bırakılması; TRT Genel Müdürlüğüne Yrd.Doç.Dr. Neyzen Süleyman Erguner'in tâyin buyurulmasını hürmetlerimle arz ederim, efendim. Dr. Cahit Öney 10.09.2017
 
            *************************************************************   
 
TAVUK KÜMESİNİ TEMİZLEYEN DDT ZARARSIZDIRi     10.08.2017
       1950 Şubatında, hükümet tabibi olarak Anadoluda resmî hizmete başlamış bir hekim olarak şunu bilgilerinize sunayım ki:  Silivri'den Edirne'ye, İzmit'den Hakkâri'ye kadar halkımız sıtmadan henuz kurtulmağa başlamıştı. Sağlık Bakanlığının en geniş Genel müdürlüğü Sıtma Savaş Genel müdürlüğü idi ve daha evvelki yıllarda Sıtma eradikasyonu / kökünün kazınması konusunda Demir bey, Adana'da lâboratuar kurmuştu. 1952 Yılında, Sıtma savaş memurları / sürveyanları, sırtlarında pülverizatörleri, maske kullanmadan, jit dedikleri su birikintilerinden, ne kadar bina varsa içlerini DDT ile temizlerlerdi. 1964'de Ağrı Sağlık müdürlüğümde; Patnos'un güneyinde bir köydeki jandarma karakolunda, DDT tatbiki için ısrar edince tartaklanmışlar ve konu bana bildirilmişti.
       Sıtma yapan sivrisinekler, gündüzleri yapılardaki odalar tavanının loş bölümü olan köşelerinde saklandığından özellikle buralara DDT Pülverize edilirdi.
        Açık formülünü Dikloro Difenil Triklloretan olarak hatırladığım DDT'den rahatsız olan kimse işitmedim.
         Sonuç olarak:  DDT tatbikatından, kümes hayvanlarının ve yumurtalarının zarar görmeyeceğine inandırmak için şu tedbir alınmalıdır: Hayvanların, başlarını uzatarak yem yedikleri ve su içtikleri bölüm, yapı dışında, her tarafı kapalı olmalıdır. Rad.Dr. Cahit Öney  10.08.2017
   
************************************************************************
 
TRT, FASIL İCRASINDA AYIBINI BÜYÜTTÜ.  07.08.2017
 
      2,5 Oktav genişlikte sese sahip olmayan okuyucularla (Yegâh perdesinde karar vermesi gereken fasıllarda) Nevâ'da karar verme ayıbı; bugünki NAĞME 17.30 Ağustos 2017'deki Ferahfezâ Faslı'nda Sazsemâîsi'ndede bu yola sapılması ayıbın katmerlesini olmuşturmuştur. 07.08.2017 ( "Yıllar boyu, ömrümce süren hâtıralar" güftesi de kendisinin olan ve notası bu Site'de mevcut Ferahfezâ şarkının bestakârı Cahit Öney ) 
 
****************************************************************************************************07.
 
MUHTEREM CUMHURBAŞKANIM,
 
      Son 70 yılını Millî Kültür ve Millî Musikimizi incelemekle geçiren bir hürmetkârınız olarak, elektrik kullananlardan kesilen meblâğın yüzde 90'ı SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI'na verilmesi, yüzde 10'unun TRT Genel Müdürlüğüne bırakılması; TRT Genel Müdürlüğüne Yrd.Doç.Dr.Neyzen Süleyman Erguner'in tâyin buyurulmasını hürmetlerimle arz ederim, efendim. Dr. Cahit Öney 06.07.2017

 

İlgiliMakaleler:

  • İlgili Makale bulunamadı!..
Kategori: Genel  | Comments off