ÇERNOBİL FÂCİASI (x)

Son Güncelleme: Cuma, Temmuz 21st, 2017 | Kategori: ŞİİRLERİM| Etiketler:

 
                  ÇERNOBİL  FÂCİASI(x)
                    ( 26.04.1986 Ukrayna > Kiev > Çernobil ) 
 
Alârma geçti de dünyâ, duyunca Çernobil’i;
Yapılmamış niye Sağlık Bakanlığı’nca plân?..
Sakat doğumdaki artış nedir?.. bilen var mı?..
Verildi, topluca kan-kanserinde kaç kurban?..
Ekip-biçen mi efendim, yiyen mi hastalanır?..
Evet.. içer çayı en fazla Erzurùm ile Van!..
Yapar denir genetik hastalık, sinir, lösemi..
Neden çelişkili sözlerle çalkalandı vatan?..
Bilinçli, bilgili hastâne istatistiği yok..
Hukuk delil bulamaz.. şimdi kim ne derse yalan!..
Sanır, duruşmada “illiyyet” istemez hâkim..
“Hisâbı mahşere kalmış..” denir, geçince zaman!..
Sonuç şudur… Diyecektir raporda ehl-i vukùf:
“Ayırd edilmesi müşkil bu işde sapla saman!..
Zararlı çayları tesbîti, nakli, imhâyı
Yapan ehil mi?.. görevlendirense hangi bakan?..
Nasîhat_eylemiyor kâr.. bu bir musıybettir;
Sonunda, şükredeceksin, çıkarsa hisse alan!..
               VEZİN: Mefâilün feilâtün mefâilün feilün(fa’lün)
 
 
D E R L E R !..
 
“Şu Çernobil lâfı bitsin verin karar!”
Derler!..
“Alınsa önlem_ederdik büyük zarar!”
Derler!..
“Olur mu çayda boğulmak, geçip de ummânı..
Nüfus plânlamasından ne farkı var?..”
Derler!..
                        VEZ:N: Mefâilün feilâtün mefâilün feilün(fa’lün)
 
 
Radyasyona madyasyona aldırmam_efendim;
Efrâd alışıktır.. çayı kaldırmam efendim!..”
 
İçti Antalya’da Seylân çayı, ekranda dedi :
“Çernobil hayli uzaktır.. gelemez radyasyon!..”
 
Radyoaktif bulutun yok zararı;
Önlüyor bizdeki gümrük duvarı!..
 
İlim_erbâbını sindirdi emirler tepeden;
Oldu radyasyonun ölçümleri devlet sırrı!..
 
Önce ekranda höpürdetti merâsimle çayı;
Sonra gömdürdü neden toprağa tonlarcasını?..
 
Bilerek kaçtılar_Antalya’ya seçkin kişiler!..
Buna, bilmen; Rize, Samsun ve Trabzonlu ne der?
 
“Türk standardına uygun!” diye vur damgaları;
Sırça köşkünde takın şimdi de mâsum tavrı!..
 
Söyler mi makam sâhibi beyler çelişik söz?..
Dersem yeri: iskemle-i kübrâya yakışmaz!..
 
Çernobil tehlikesinden haber_almıştı.. fakat;
Halkı ikàzı görev bilmedi bir kez TRT !..
 
Kim ki vardır milletinden gizlisi;
Hâce bilmiştir muhakkak iblisi!..
 
İçeriz biz çayı radyasyonlu;
Dinleriz bol nutuk_atmasyonlu!..
 
Radyasyon_açtı kalbine bin yâre milletin;
Yokmuş demek ki kıymeti fındıkla çay kadar!..
 
Gıdâ mı sâdece?.. Radyasyonun zararları çok;
Sinir ve kalbe müessir, iyonlaşınca hava!..
 
Anne feryâdı ve kan kanseri yüzlerce bebek;
Çernobil fâciasından kimi mes’ùl edecek?..
 
Çernobil fâciasından kimi mes’ùl etsek?..
Savcı var, mahkemeler var.. Yüce Dîvan yok mu?
 
Bizde hâlâ istatistikler: tifüs, cüzzam, vebâ..
Bilgi yoktur radyoaktif hastalıklardan yana!..
 
Radyasyona bulmakda yeşil-kart ile çâre..
Azmetse müsebbibleri tesbîte idâre!..    
 
NOT: İlk neşri; Nisan-Mayıs-Haziran 1993 târihli ve 20 sayılı İslâmî Edebiyat isimli dergidedir. 
 
 
 
 
(Visited 14 times, 1 visits today)

İlgiliMakaleler:

  • İlgili Makale bulunamadı!..


RSS 2.0 ile yeni eklenen yorumları takip edebilirsiniz. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.