Fâilâtün fâilâtün fâilün

Son Güncelleme: Cumartesi, Temmuz 22nd, 2017 | Kategori: Çeşitli| Etiketler:

 
               Fâilâtün fâilâtün fâilün

Nazma çekdim bir devir târîhini;

Kendi örfüm, kendi ufkumdan bakıp!..

…..İslâmî Edebiyat..Temmuz  2009..Sayı 47 ………………………….

              “ŞÂM-I GAM”, târîhi, salben katlinin;

              Milletin gönlünde kabrin, Menderes!..

….. ŞÂM-I GAM   ŞÂM: 300+1+40=341  GAM: 1000+40=1040

ŞÂM-I GAM : 1381 Hicrî-1961 Mîlâdî  NOTLAR: 1) Şâm-ı’daki

“-ı” eki, Ebced hesâbında dikkate alınmaz ve eski harfler çağında

Yazılmaz idi. 2) Hz.Hüseyin Efendimizin ve yakınlarının Kerbelâ’da

şehîd edildikleri 10 Muharrem akşamına, Şâm-ı garîban denir. …..    

Reddedilsin cümle inkâr evvelâ;

Başlıyor zîrâ şahâdet “lâ!” ile!..

…..İslâmî Edebiyay…Ocak 2010..Sayı 49………10.03.1998…..

Yetti artık ey ferâset sâhibi;

Bir delikten soktu akrep kaç kere?!..

…..İslâmî Edebiyat..Ocak 2010..Sayı 49 ……………………………..

“Hastayım!” dersin, gidersin doktora;

Müşterî görmekte doktor hastayı!..

……………………………………………………………………………………………..

Kahramanlık taslayanlar millete;

Gün gelip mahkûm edilmiş zillete!..

……………………………………………………………………………………..

Biz, tanınsın derken “insan hakları”;

Kıldı serbest.. en büyük hakmış zinâ!..

……………………Bak: Yüce bir mahkeme ibtâliyle……………..

  Ben garîb üü bîkes üü bîbaht idim;

Umdu âlem perr ü bâlimden meded!..

…………………………………………………………………………………

Nâtüvân üü bîkes üü lâşey iken;

Umdu âlem perr ü bâlimden meded!..

……………………………………………………………………………………..

Mal götürmüş iş kuran, dönmüş köşe;

Geçti ömrüm 24 âvâz ile!..

………. 24 âvâz : Millî mùsıkîmiz………………………………………….

“- Âzerî, kardeş sayılmaz Türklere!..

Çünkü biz sünnî’yiz, onlar şîa’dan!..’’

……..Turgut Özal’ın sözüdür……………………………………….

Kim ki vardır milletinden gizlisi;

Hâce bilmişdir muhakkak iblisi!..

…………………………………………………………………………..

Verdi hükmün cümle âlem:  “Türk için,

Kaybedilmiş kirli yıl 97 !..’’

……………………………………………………………………………… 

Fikrin, îmânın terakkî eylesin;

Sohbet_et yalnızca ehlullàh ile!..

….İslâmî Edebiyat.Ocak 2010…Sayı..49 ……11.06.1998….

İrticâ!” derler benim îmânıma;

Çağdaşın indinde mü’min mürtecî!..

…Anadolu aydınlanması…. .09.03.1998 ……………………………..

Yaptığın zamdan boşalmış her kese;

Olduğun yetmez mi mahcup herkese?!..

…… 04.02.1998………..Enflâsyon: % 101,6   ……………………

İmtihân etmem demiş, mestùreyi;

Bir velî kızmış, yemiş yumruk Sözen!..

….. 17.02.1998 TV’ler: K.B.B. müt. Prof.Dr..Nurettin Sözen

………………………………………………………………………..  

İP’li, İP’siz yaptılar 500 kişi,

Mikro eylemirticâ karşıtları!..

… 29.03.1998 AKİT: Ankara’da yürüyüç yaptılar ………

… Anadolu aydınlanması……………………………………..

İstifâ et, gel de ey Gürsoytrak;

Fazladır sizden kelaynaklar bile!..

… 29.03.1998 AKİT:  28.03.1998 Ankara; “İrticâya karşı

omuz omuza” yürüyüşü.. 60 Kuruluş+CHP+İP desteğinde..

Organizatör: Suphi Gürsoytrak.. Katılım: 500 kişi.. Serdar

Arseven, yazısını; kelaynaklardan azdınız, diye bitirmiş…..   

Gör ki Mes’ut bağlamış ikbâlini;

Haklı-haksız, Tansu’nun idbârına!..

………………………….10.04.1998……………………………………………

Bursa’dan seslendi Çiller; Yılmaz’a:

“Hakka rağmen, halka rağmen, iktidâr!..”

.. 10.05.1998 Bursa (Yenişehir) konuşması   …………………….

Zûlm edip vaktiyle almış bedduâ;

Şimdi elbet bildirirler haddini!..

………………………………………………………………………………

Medyatikler “Tanrı-devlet”den yana;

Eyliyorlar îtimâd ihsânına!..

………………………….. 30.06.1998…………………………………………..                       

Döndü “Tahran zirvesi”nden Cumbaba;

Bir gün evvel geldi!.. Erken dönmemiş?!..

………………………….. 11.12.1997 …………………………………………………. 

Kaç trilyon gitti teşviktir diye?..

Verdiler Aydın Doğan, Dinç Bilgin’e!..

….. KANAL 7:  Hükûmet; Doğan ve Bilgin’e, yürürlükten

kalkmış bir kararnameye dayanarak 14,6 trilyon teşvik kredisi  

vermiş.   ……KANAL-7: 15.12.1997……………………………………..        

Sürdürür müşrik, münâfık saltanat;

Çok zamân âbâd olunmaz zûlm ile!..

………………………………………………………………………………

Yaptılar yanlış “balâns âyârı”nı;

Oldu nâçar enflasyon yüzde yüz!..

.. 05.01.1998  [04.03.1997’de Sincan’da tanjkar yürütülmüş

ve “balâns âyârı yapıldı” denmişti.]  

Tutturup “tevhîd-i tedrîsat!” diye;

Verme “tedrîsât-ı tevhîdî”ye son!..

………………………………………………………………………………

İrticâ bâbında töhmet başlasın;

Zinde kuvvetler hayâlet taşlasın!..

………………………………………………………………………………..  

Çıktı bak Mes’ut, Danıştay’dan yasak,

Onbeşinden önce Kur’an kursuna!..

…. ..8 yıl kesintisizde müslümanların gönlünü almak için ,

Başbakan Mes’ut Yılmaz Hükûmeti; yaz tatilinde, 5 inci

Sınıfı bitirenlerin, Diyânet’in açacağı Kur’an kurslarına

Gidebileceğine dâir Yönetmelik yayınlamıştı; Barış Partisi

İtiraz etti; Danıştay yönetmeliği iptal ett. 02.02.1998 ……….

………Anadolu aydınlanması………………………………………

Taşra kalsın ey azîz erbâb-ı şer;

Hangi âdem yaptı katrandan şeker?!..

….İslâmî Edebiyat..Ocak 2010…Sayı 49 ………………………………..

Şöyle bir benzetme Adnan Keskin’in :

Oldu Fethullah Gülen çağdaş papa!..

14.03.1998 HÜRRİYET: CHP Genel Sekreteri Adnan Keskin,

Meclis’e verdiği, Papa’yı ziyâretiyle ilgili soru önergesinde,

Fethullah Gülen’i “Çağdaş Papa” olarak niteledi.  …………….         

Fitnecùlar tuttu erkeklerle saf;

Bilmiyorken iftitah tekbîrini!..

…. İzmir’de bir cenâze namâzı ….Ocak 1998

Bak: “Şov yaptılar…”   ……………………………….

                        Çok zamandır millet-ii merhùmenin;
                Eksik_olmaz dâhilî bedhahları!..
                ……………………………………………………………..
                        Der: “Kıyâmet çok yakındır!”.. Halkına;
                Gelmiş Îsâ Gök‘den isyân çağrısı!..
                                …. 27.01.2011 gazeteler: Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluş ve Yargılama
                        Usulleri Hakkında Kanun Tasarısı’nın, AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan
                      Kuzu Başkanlığındaki Anayasa Komisyonu toplantısıbda CHP Mersin Milletvekili
                        İsa Gök, hükümeti hedef alarak: [ Bu bir faşist yapılanmadır.. Bu bir karşı devrim
                        sürecidir. Bu halka sokak sokak direnme hakkı doğar. ] dedi. AKİT gazetesinde
                        sahîfa 9’da haber başlığı: CHP’li Gök’ten isyan çağrısı
                        ………………………………………………………………………………………………
                Elbet_eylerdii refâkat Sùr ile;
            Duysa İsrâfil senin âvâzını!..
                                 …………………………………………………………………..   
                        “Hâkimiyyet milletindir!” dense de;

“Sözde” kalmış!.. “özde” ister milletim!..

………………………………………………………………………………….

Yendiler hep bunca yıldır milleti;

Gol yemezler.. oynuyorlar tek-kale!..

…………………………………………………………………………………

Medya der: “Deprem doğal.. yoktur kader!..

Affa lâyıkdır kader kurbanları!..”

….. Ekim 1999 sayı 31 İSLÂMÎ EDEBİYAT’dan………………………  

“-Çıngıraktır müfterînin boynuna;

Bunca tertip, bunca tezvir, iftirâ!..”

……………T.Çiller’den..    18.04.1998 …………………………………..

Her siyâsî sembolik şâir gibi :

“Yolcu Abbas?”, “İrticâ?”, “Aslan-Kuzu?”

….. 23.03.1998  DTP Başkanı Hüsamettin Cindoruk; “Abbas!” demekle

Başbakan Mes’ut Yılmaz’ı kastetmediğini söyledi.   ………………………….

Eyle îlân “İrticâ vardır!” diye..

1940’a dönmüş Türkiye!..

……………… 31.03.1998………………………………………………

“- Suçlu kimdir? Kim hüküm vermiş? Nasıl?..

Bekle târihten cevap!..” der, Erbakan!..

… Erbakan’ın, 18.01.1998 Altınpark/Anfa Salonu/Ankara Konuşması  …

Der Süleymân 19 Eylül günü :

“Köylü doğdum, şimdi hâlâ köylüyüm!..”

…………….HÜRRİYET  20.09.1997 ………………………………………………..

                       Baş-vurup erkekliğin son şartına;
                Bir bilen, seçmişti bâzan kaçmayı!..
                        ………………………………………………………………. 

Tansu Çiller, der ki, postal korkusu;

Anladım kii titretir meb’usları’..

… DYP Genel Başkanı Tansu Çiller, 08.11.1997 Kahramanmaraş

Konuşmasında “….. milletvekillerini postal korkusuyla korkuttular”

dedi. (09.11.1997 tarihli gazeteler..) ………………………………….

Zûlme sessiz kalmayıp sâhib-makàm;

Dilsiz olmaktansa mustâfî olur!..

……………………………………………………………………………………..

Seçti mîrim, var diyen yevm-ii hisâb;

Kàtil olmaktansa maktûl olmayı!..

….İslâmî Edebiyat  Ocak 201..Sayı 49 ……………………………………

“- Va’d edip binbir zafer, Daryus gibi;

İştihâr etmişti Konfiçyus gibi!..

….. “Evren’in Yazılmamış Anıları”  sayfa : 71 …………………..

Her zaman sen ketm-edersin gerçeği;

Günde 1 kez doğru söyler sâatin!..

………………………………………………………………………………….

Giydirir Rabbim itâat hırkası;

Ehl-i sünnet vel cemâat fırkası!..

………………………………………………………………………..

Leyle-ii kadr’in bilenler kadrini;

Eyler ihyâ tevbe, istiğfâr ile!..

……………………………………………………………………

Et riâyet dâimâ kul hakkına;

Defterin sağdan verilsin destine!. 

…..İslâmî Edebiyat.. Ocak 2010..Sayı 49 …………………………

Bil ki kâfî bulmadım birtek nalı;

Ey felek 1 at’la 3 nal gözlerim’..

………………………………………………………………………….

Vermedin at; geçti ömrüm hep yaya;

Ey felek; 4 nalla kaldım çâresiz!..

…………………………………………………………………………..

Bitki, hayvan sevgisinden yoksuna;

Öğretirsin güç-belâ insanlığı!..

…….İSLÂMÎ EDEBİYAT    Ekim-Kasım Aralık 2010  Sayı: 52 ………….

.. 09.11.2007 VAKİT’de Hasan Karakaya’nın [ “Atası maymun”lardan

“insanlık” beklenir mi? ] başlıklı yazısından cümlelerle: Andre Gide:

“İnsan hisseden hayvandır!”  Emile Durkheim: “İnsan sosyal hayvandır!”

Aristo: “İnsan düşünen bir hayvandır!”  Pascal: “İnsan düşünen tek hayvan

değildir, ama bir hayvan olmadığını düşünen tek hayvandır.!”  Karl Marks:

“İnsan alet kullanan bir hayvandır!”  “İnsanı insanlıktan uzaklaştırmak”

ve ona “hayvan” olduğunu kabul ettirmek asıl hedefinin “insanı İslâm’dan

uzaklaştırmak” olduğunu rahatça söyleyebiliriz. Çünkü İslâm, insanı

Eşref-i Mahlûkatolarak görüyor. Yani, yaratılmışların en şereflisi!..  

Korkudan kurtulmanın tek çâresi;

“Korkulukmuş korktuğum şeyler!” demek!..

… TBMM (eski) Başkanı Bülent Arınç “Anadolu İşadamları Federasyonu”

toplantısında “Demokrasi; korkudan kurtulma rejimidir” dedi. 

YENİÇAĞ 13.04.2008….İslâmî Edebiyat..Ocak 2010.. Sayı 49 ……………….  

“Mâlumun îlâmı” olmaz bir çözüm;

Mâkulün îlâmı” lâzımdır bize!..

…..Devlet Bahçeli 10.06.2008: [ Türkiye’nin sorunlarına çözüm aranacak

yegâne yer Yüce Meclis’dir. Sorunların çözümünde rehber olacak ilke de;

çözümsüzlüğü “mâlumun îlâmı” mantığıyla kabullenmek değil, Toplumun

vicdanının kabùl edeceği çözümleri “mâkulün îlâmı” hâline getirmek basîretidir.]

Olsa zengin “kimsesizler kimsesi“;

                Dense lâyık: Bahtiyarlar ülkesi!..
                …. İSLÂMÎ EDEBİYAT  Ekim-Kasım-Aralık 2010 Sayı:52
                                Yardım_et, kardeş bilip mü’minleri..
                 Komşu açken tok yatan bizden değil!.                                       
                 ….İslâmî Edebiyat .Ocak 2010..Sayı 49 ………………………………….
                            
                             Kim ki ol peygamberin tâkibcisi;
               Korkusuzcaa hakkı tebliğ eyleye!..
               …………………………………………….
               Yüzkızartır “ünlü?”lerden bâzısı;
                  Etme Yâ Rab sùişöhret sâhibi!..
                  …………………………………………………..    
                                  Korkmayın.. vermekte Kaddâfî‘ye ders..
                 Buş nasıl kurtardı Saddam‘dan bizi??!..
                                   …………………. 19 Mart 2011 Cumartesi …………………………………..
                                   Eyledik isbat: Misâfirperveriz!..
                  “Taşlı koltuk..” yıktı Âzerbaycan‘ı!..
                       … SÖZCÜ 16 Ekim 2009 s.1’den: [ Bursalı bir mobilya firması, 
                                             Swarovski taşlarla süslü, rugan deriden, özel bir koltuk takımı 
                                             hazırladı. Sarkisyan, stattaki şeref tribününde bu koltuğa oturarak
                                             maçı izledi.  ……………………………………………………………….
                                  
                                   Bir zamanlar “Kurtarılmış bölgeler”…
                  Şimdi “Serbest bölge İstanbul..” yasal!..
                                     ……………………………………………………………………………………….            
                                   Pasta varken fazladır ekmek, size…
                  Ekmek_al, ver sen de bir ekmeksize!..
                  Gösterir futbolde gerçek hâlimiz;
               3 – 0 ‘lık Hırvatistan bozgunu!..
                   …………   11.11.2011   …………………..
                  Sorgularlar 1980’i;
               Nerde Evren, nerdedir Şâhingiray?..
                  ………… İlk oturum: 04.04.2012 Çarşamba ……………
                  “Dîn ü devlet!” derdi asker, sıdk ile..
                  Darbeciymiş zirvelerden bâzısı !..
                 
                  Çok huzursuzdur vatandaş, Mahkeme;    24.11.2012
                  Yapma mevzùâtı “yaz-boz tahtası” !..
                  Vermeyin aslà silâh.. ambargo var..        24.11.2012
                     Girsin İsrâil kayıpsız Gazze’ye ! ??
                  “Îtiraz yok!.” der mühendis, doktora :             27.04.2013
                  “İşden_artmaz, dişden_artar!.”, MÂLİYE!..
300 yıl önce bir zâtın, “sanki yedim!” diyerek boğazından kesdikleriyle  “Sankiyedim Câmii” yaptırılması gibi; Mâliyemizin de en uzun sürekli yüksek tahsilli hekim ve mühendislere “Sanki haklarını verdim!” diyerek bütçe yapması… …   
                                
     
                                
                      
                      
(Visited 60 times, 1 visits today)

İlgiliMakaleler:

  • İlgili Makale bulunamadı!..


RSS 2.0 ile yeni eklenen yorumları takip edebilirsiniz. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.