Sayın Kadir TOPBAŞ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

Son Güncelleme: Cuma, Temmuz 21st, 2017 | Kategori: TÜRK MUSIKÎSİ| Etiketler:

 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız
Sayın Kadir TOPBAŞ,
       Bestekâr Şevki Bey’in, Beylerbeyi Nakkaş Mezarlığı’ndaki kabri kaybolmak üzeredir.
       Yaya kaldırımı genişletilirken, mezar taşı ve kaidesi, içerideki bir özel mezarın içine atılmış ve cesedi de yaya kaldırımı altında kalmıştır.
       Yamaçtan yukarı çıkınca Dr. Sabri bey’in mezarı vardır. Bu mezara bitişik, etrafı demir parmaklıklarla çevrili mezarın içine, Şevki Bey’in mezar taşı ve kaidesi atılmış idi.
       Sayın Başkanımız!.. Durumu bilgilerinize saygı ile arz ederim.
       26.03.2010  20:55
      *********************************************************
 Web site’min muhterem ziyâretçilerine:
       Bestekâr Şevki Bey merhùm hakkında; “Beylerbey’inin kadîm sâkinlerinden; Küplüce(Beylerbeyi) 3 sınıflı İlk Mektebinde 1932’de öğrenciliğimizle başlayan ve arkadaşlığımız günümüzde devâm eden” Kemençevî Samim GÖREN, son 10 yılda şu bilgiyi birkaç defa vermiştir:
       [[ Bestekâr Şevki Bey’in eşi Melek Hanım; Beylerbeyi vapur iskelesinden çıkınca doğruca Üsküdar-Beykoz ana caddesine varan kısa sokağın orta ve sağ bölümünde, eski eser olarak, aslına uygun restore edilmiş ve hâlen lokanta olarak kullanılan ahşap, küçük bir evin(x) sâhibi ve 1942(?)’de sâkini idi. Mavi gözlü, ihtiyar bir hanımdı.. Tanburî müşterek arkadaşımız Haldun ERSİN, bana şu hâtırasını anlatmıştı: <<Melek Hanımın bu evi karşısında Pederim Aziz ERSİN’in kereste ve nalburiye dükkânı önünde oynarken, Melek Hanım benimle ilgilenir ve notalar verirdi; bizler de bu notalardan şeytan uçurtması, tayyâre yapardık. >> ]]
       “Belki inceleyecekler olur!” düşüncesiyle işittiklerimi naklediyorum.

                                                                     Cahit ÖNEY     SAMİM GÖREN
                              25 Haziran 2007 günü S.GÖREN’i Beylerbeyi’ndeki konağında ziyâret
1925 İstanbul – 04/05.09.2012  Ankara, Huzurevi>Hastane’de yoğunbakım
_____________________________________________________________
(x) Bizler de, 1934’de, Küplüce’den bu eve taşınmış idik ve 1942(?)’de de buradan, Çamlıca Cad. No.76’daki, Ramiz CURA’nın evine nakletmiş idik. Melek Hanımın evi, giriş katı ile üzerindeki kattan ibâretti. Arkasında küçük bir bahçesi ve bahçe kapısının hemen yanında bir su tulumbası vardı. O Tarihte Çengelköy Rum İlkokulu’nda Türkçe ve Kültür Dersleri öğremeni annem Rahime ÖNEY’in aylık maaşı 36TL idi ve kira da, maaşının altıda biri idi. Şimdi ise…      
(Visited 41 times, 1 visits today)

İlgiliMakaleler:

  • İlgili Makale bulunamadı!..


RSS 2.0 ile yeni eklenen yorumları takip edebilirsiniz. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.