Etiket: öt benim sarı tanburam

• Cuma, Temmuz 21st, 2017

BESTELERİMİN NOTALARI

 Acemaşiran / Müsemmen ilâhi  Merhaba ey aşk-ı baki merhaba / Erzurumlu İbrahim Hakkı / Cahit Öney
 Ağla çeşmim: Uşşak/Ağıraksak/Şarkı Ağla çeşmim eski lezzet kalmamış peymanede / Cahit Öney Cahit Öney
Ağlatmayacaktın: Acemaşîrân/Fahte/Beste Ağlatmayacaktın yola baktırmayacaktın / Esrar Dede / Cahit Öney
Bin mùcize olsa da Muhayyer/Düyek/Şarkı Bin mucize olsa da gönül sana akmıyor /Göksel Baykut / Cahit Öney
Bir şarkı diyor: Bir şarkı diyor/Bùselik/Yürüksemâî  Bir şarkı diyor laleye sor çiğdeme sor(Rubai) / Cahit Öney / Cahit Öney
Bülbül : Hümayun / Uşşak / İlahi İsmi Sultan Virdün mi var / Yunus Emre / Cahit Öney
Cenk marşı: Önde sancak koşarız/Ceng,harb = 2 Nimsofyan+2 semaiî Mahur / Cahit Öney / Cahit Öney
  Ey tıfl-ı nâz: Eviç/Semâî/Şarkı

Ferahfezâ Şarkı: Yıllar-boyu, ömrümce süren hâtıralar:

Nedim+Cahit Öney / Cahit Öney
  Firkat ü hasret: Uşşak/Evsat/F.YÜREGİL Çekilip Nur-i hidayet yine zindan olacak / Hasan Feyzi Yüregil / Cahit Öney
  Geldi bir kuş gibi  AREL’e mersiye /Suzidil /Ağıraksak Geldi bir kuş gibi birdenbire insafsız ecel / Cahit Öney / Cahit Öney
  Gelecektin bana Karcığar Şarkı,Curcuna Gelecektin bana cânım o sözün n’oldu senin / Cahit Öney / Cahit Öney
  Güzel senden  Uşşak , Düyek Güzel senden neler çektim biraz insâf edip gelsen / Cahit Öney / Cahit Öney
Hakyol İslâm Şiir: Abdürrahim Karakoç,

Beste: Cahit Öney

  Hani bir gün bile görmezsen eğer Kürdilihicazkâr Aksak Hani bir gün bile görmezsen ölürdün güzelim / M.Nedim Güntel / Cahit Öney
  Hâtıralar Ferahfeza , Sofyan

       Yıllar boyu, ömrümce süren

Yıllar-boyu, ömrümce süren hatıralar(Rubâî) / Cahit Öney / Cahit Öney
  Hicaz ilâhi  SOFYAN Hak’dan inen şerbeti içdik Elhamdülillah /Yùnus Emre /Cahit Öney
  Hümâyùn peşrevi  –  HAFİF Cahit Öney
  Isparta  Nihâvend , Türkaksağı Koru koru bahçr bahçe kuşlar ses verir ses alır / Ârif Nihat Asya / Cahit Öney
  kelime-i şehâdet ve Salâtü selâm     Geniş açıklama, bu listenin sonundadır. AÇIKLAMA, AŞAĞIDADIR
  Kılmasın hicranla ta’zîb Hüzzam-Hâvî-Beste Cahit Öney / 2. ve 4. mısra’lar okunmadığında yanlış anlaşılacağını anlatmak için yazılmış,bestelenmiştir. Bknz: Musili Mecm.
 Mahur Nakış Yürüksemai (Ne gamzeden..) Ne gamzeden, ne gam-ııı yâr-i bîvefâdandır / Nâilî-i Kadîm / Cahit Öney
  Mahur ilâhi  DÜYEK Senin şevkınle sùret buldu hilkat Yâ Resùallah / Nigâr Hanım / Cahit Öney
  Mâhurbùselik ilâhi  NÎMEVSAT Ben bilmez idim gizli ayan hep Sen imişsin / Nev’î(1533-1599) / Cahit Öney
  Meleğimsin  Acemkürdî , Aksak Meleğimsin küçücük elli yeşil gözlü perim ( Cahit Öney / Cahit Öney
  Ne günlerdi  Uşşàk , Aksak Ne günlerdi o birlikte geçen demler seninle / Cahit Öney / Cahit Öney
  Nihâvend Sazsemâîsi(KEMAN SOLO İÇİN) Cahit Öney
  O gözler  Acemaşîrân , Curcuna Âhù gibi bir baktı, ümit verdi o gözler / Cahit Öney / Cahit Öney
  Okul şarkısı 1  Curcuna : KARAKIŞ Ova dağ yayla karla kaplanmış / Cahit Öney / Cahit Öney
  Okul şarkısı 2  Sofyan,Buselk, MUSTAFA KEMAL PAŞA / Giriş müziği ÇOK SÜR”ATLİ olacak Türk’e saldırdı düşman / Cahit Öney / Cahit Öney
  Okul şarkısı 3  Sofyan , Çargâh Yetiştik, büyüdük geçti de yıllar / Cahit Öney / Cahit Öney
  Okul şarkısı 4  Sofyan , Mâhùr Al Bayrağım Al bayrağım / Cahit Öney / Cahit Öney
  Okul şarkısı 5 PAMUK , Rast, Semaî Bir Kedim var yaramaz / Cahit Öney / Cahit Öney
  Okul şarkısı 6  Haftanın Günleri  Uşşak Türk Aksağı(düm te kâ) Pazartesi haftanın ilk günüdür ilk günü / Cahit Öney / Cahit Öney
  Öylesin ki  Sabâzemzeme , Müsemmen Öylesin ki nimnigâhın etmez insaf yareler / Bknz: bu sitede: Türk şiirnde Akrostiş / C.Öney / C.Öney
  Rast ilâhi 1   DÜYEK Sakın terk-i edebden kûy-i mahbùb-i Hüdâ’dır bu / Nâbî Cahit Öney
  Rast ilâhi 2  ÇENBER Geldi binlerce şükürler yine şhr-i Ramazan / Cahit Öney / Cahit Öney
  Sabâ ilâhi  DEVRİHİNDÎ Ey bu cümle kâinâtı vâr eden Mevlâ meded / Kuddùsî(1760-1849) / Cahit Öney
  Sarı tanburam  (Güçlü’de kalan) HÜSEYNΠ / Bektâşîdevrirevânı       (Aksak+Sofyan) 2 çeşit uygulama: 2+2+2+2+1+4;  3+3+3+2+2  Pîr Sultan Abdal / Cahit Öney PÎR SULTAN ABDAL(15.yy) / Cahit Öney
  Segâh ilâhi  SOFYAN Şakıyan şu bülbüller der Yâ Rabbi Yâ Rabbi / Mustafa Necati Bursalı / C.Öney
  Senin yeşil gözlerin  MAHUR , DÜYEK Sennin yeşil gözleri bahtımın timsâlidir / Cahit Öney /Cahit Öney
  Serâpâ hüsn-i ansın  Kürdîlihicazkâr , Aksaksemâî Serâpâ hüsnüansı, dilsitansın, naaazperversin / Nedîm / Cahit Öney
  Sevk-i a’mâk-ı hayâlât  HÜSEYNΠ , MÜSEMMEN Sevküi a’mâk-ı hayâlât etmede her an beni / Mehmed Âkif Ersoy / Cahit Öney
  Sùznâk ilâhi
  Şâdî-i mahabbet  Nihâvend , Müsemmen Şâdî-i mahabbet de bizim, gam da bizimdir / Nâilî-i kadîm / Cahit Öney
  Tıb bayramı  NİHÂVEND – AKSAK Yurdum veririm istediğin cân olsun(Rubâî / Cahit Öney / Cahit Öney
  Uşşak ilâhi   Devritùran Sensin Kerim Sensin Rahim / Yùnus Emre / Cahit Öney
  Yandım elinden  Hicâz , Aksak Ey fitnesi bol, kavli yalan yandım elinden / Ahmed Paşa (1428 – 1497) / Cahit Öney
  Yegâh ilâhi   DÜYEK Zîver-i tâc-ı saâdet doğduğu şebdir bu şeb / Hersekli Ârif Hikmet Bey / C.Öney

Kelime-i şahâdet                 

Salâtü selâm                       

ÖNEMLİ Not : “Kelime-i şahâdet” ve “Salâtü selâm”, Tecvîd kàidelerine uymağa çalışılarak seslendirilmiştir; müzik kàidelerine (müzik kàidelerinin serbestiyetine) göre beste yapılmamıştır; beste değil, seslendirme olup, tenkîdi müzisyenlerce değil, kırâat âlimlerince mümkündür. [ Kelime-i şahâdet’i seslendirmemin sebebi: 1973 yılında, Pazar günleri İkindi namâzını müteâkib, Mehmed Zâhid Kotku hocaefendi mehùm, cemâate: “Buyrun!” diyerek Kelime-i şehâdet getirmemizi sağlardı; kırâatde tam bir berâberlik duyulmadığından, kendimce seslendirip notaya aldım.]

NOT: “Ova, dağ, yayla karla kaplanmış” diye başlayan eserimde, merhùm arkadaşım Haydar SANAL, ritmde bir değişiklik yapmış, 17 zamanlı terkîbe “Tùran Semâîsi” asını vermişti. Hatırını  sayarak ricasını reddetmemiştim. Fakat, kendi tensîbimi kazanan şekliyle buraya aldım.
Vefâtından 1-2 yıl önce Çocuk Şarkıları başlıklı bir kitap hazırlamıştı: “Bir kedim var, yaramaz” diye başlayan şarkımın başlığı “Pamuk” iken, “Pamuk Kedi” başlığı ile kitabına koymak üzere benden müsâade almıştı.
 C.ÖNEY
 

İlgiliMakaleler:

  • İlgili Makale bulunamadı!..
Kategori: TÜRK MUSIKÎSİ  | Etiketler: ,  | Comments off