1961`de Ankara Radyosu

Son Güncelleme: Cuma, Temmuz 21st, 2017 | Kategori: TÜRK MUSIKÎSİ| Etiketler:

1961’de Ankara Radyosu :

 

 MUSİKİ MECMUASI Temmuz 1961 tarih, 161 numaralı sayısı 148/149 sayfalarında çıkan “Ankara Radyosunda Türk Müziği” başlıklı yazımdan:

 

 Musiki Mecmuası okuyucularına Ankara Radyosu’nu, bu radyonun Türk Müziği neşriyatını yakından tanıtmak gayrsiyle, 4.4.1961 günü, müzik yayınları şefi Sayın Efdal Günşiray’ı makamında ziyaret ettim.  (…) Kısa bir biyografi istirham ediyorum ve 1907 doğumlu olduklarını, Riyaseti Cumhur orkestrasında 37 yıl hizmette bulunduklarını;ayrıca, Mûsikî muallim mektebi ve Devlet Konservatuarında nefesli sazlar öğretmenliği yaptıklarını; İnkılâptan bu yana da Ankara Radyosu Müzik yayınları şefliği görevinde bulunduklarını öğreniyorum.   (…)   Opera san’atkârı Mes’ûde Çağlayan şan (ses); Nevzat Sümer, Ferit Sıdal da nazariyat dersleri vermektedirler. (Konuşmamızın bu sırasında odaya Teoman Alpay da geliyor ve mülâkatın sonuna kadar kalarak suallerin cevaplandırılması hususunda Şefe yardım ediyor.  ( ….. ) Ankara Radyosu müzik neşriyatı yüzdesi şu şekildedir: %50 Türk müziği, %50 Garp müziği.. Türk müziğinin %33’ü Folklor (Halk müziği); %22 Toplu san’at müziği; %23 Solo şarkıları; %12 Saz eserleri, Oyun havaları ve %10 Modern Türk müziği.. (Adnan Saygun ve arkadaşlarının, Garp müziği sistemine göre tesbit ve armonize ettiğihalk şarkılarına Moden Türk müziği denmektedir.) (…) Evvelce solo şarkılara ney’in refakati men edilmiş ise de bir sazın kabahati mevzuubahis olamayacağı, hata vaki ise bunun icrakâra ait bulunacağı anlaşılmakla bu men kararı iptal edilmiştir. (…) İster şöhret sahibi olsun, ister adı duyulmamış olsun bestekârlar yeni besteledikleri eserlerinin notasını bir dilekçeye ekli olarak Ankara Radyosu’na gönderirler; başarılı olanlar Radyo repertuarına alınırlar. (…) merhum Şerif İçli’nin bütün repertuarının (bestelerinin) 10.000 Lira mukabilinde satın alınarak Ankara Radyosu’na mâl edildiği müjdeli haberili alıyorum. (…) Son olarak Radyoevi Kütüphanesini geziyorum. Makamlarına göre notalartasnif edilmiş; 3150 kadar eserin notası mevcut; bunlardam en fazlası Nihavend makamından ve tahminen 250 kadar sayıda. Halk miziğine ait notaları soruyor ve Radyoda Halk müziği ile ilgili nota, koleksiyon bulunmadığını üzülerek öğreniyorum. Bu müzikle meşgûl olanlara Radyo Müdürlüğünce, “icrâ edeceğiniz eserlerin notasını vermezseniz neşriyatta bulunmasına müsaade etmeyiz” demenin bu noksanı halletmeye kâfi geleceği fikrini ileri sürüyorum.  Gene öğrendiğime göre bu kütüphaneye neşredilen bütün notalar alınmayıp, ancak Radyoda icra edilmiş veya edilmesi müsaadesi çıkmış eserlerin notaları kabul edilmektedir ve bu yanlış karardan Ankara Radyosu koleksiyonunun zararı pek büyük olmuştur.

       

(Visited 30 times, 1 visits today)

İlgiliMakaleler:

  • İlgili Makale bulunamadı!..


RSS 2.0 ile yeni eklenen yorumları takip edebilirsiniz. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.