4. Bölüm

Son Güncelleme: Cumartesi, Temmuz 22nd, 2017 | Kategori: Mefâilün feilâtün mefâilün feilün(fa’lün)| Etiketler:

                 “Lâik ve antilâik” kavramıyla uğraşılır;

Gelin de tartışalım “antiislâmizm”i de biz!..

…….Anadolu aydınlanması…………………………………………………………………  

Bilin ki yüzde 30 antiislâmizme yakın..

Eder hücùm ateist, solcu, avdetî, alevî!..  

… 04.03.2008 VAKİT s.2’de Cevdet Kılıçlar’ın yaptığı röportaj.. Manşet-üstü :

[ “Ergenekon’un Çöküşü” adlı kitabında 28 Şubat ezberini bozan gazeteci Zihni

Çakır’a göre; ]  Manşet: [ Ordu içindeki Alevi-Sabatayist çekişmesi, 28 Şubat’ı

getirdi ] Bak: Yüzde 70 çıkarsa memnùn ol  diye başlayan beyitim  …………….

Bak: “Etti matbùâtı sevk…” , “Yüzde 70 çıkarsa…” ………………………………….

Tekerrür eyledi târih, hedefde Mes’ut Bey;

Keser de, sap da döner; gün gelir hesap da döner!

….. 20.03.1998 AKİT: Avni Doğan’in, “Başbakana düşen” başlıklı yazısından:

Kimse irticayla mücadeleyi, iktidar için alet etmesin” gibi bir cümleyi

söyleyemeyecek tek adam Başbakan’dır; çünkü iktidarını, irticayla, konusunu

alabildiğine istismar etmesine borçludur. Ne demişler; “Keser döner, sap döner;

gün gelir  hesap döner” İşte şimdi keser de, sap da fena halde Mes’ut Bey’e

dönmüştür      ………………………………………………………………………………………

Karışmıyorken efendim, kadınların süsüne;

Yönetmelikle yasak koymayın başörtüsüne!..

…………………………………19.04.1998……………………………………………………….

Atıldı aç ve susuz, Ordu’dan Güney Doğulu;

Revâ mı?.. Engel_olunmakta fındık_işçisine!..

………….MİLLİYET 19.08.1998 : “ Çağdaş köleler “ ………………………….

Ata’rsa Çankaya dördüncü parti başkanını;

Bu yolla kurmaya imkân bulur hükûmeti de!..

………………………………………01.12.1998…………………………………………………

Sakal.. başörtüsü.. türban.. kesintisiz.. kurslar..

Mecâz-ı mürseli öğren, hedef nedir göresin!..

…. Ekim-Kasım-Aralık 1999, Sayı:31 İSLÂMÎ EDEBİYAT’dan……….

…..Anadolu aydınlanması…………………………………………………………

Şefâat eyledi Âgâh Çubukçu, etti duâ;

Huzùr içinde yatar, haşr olur sanıp, Edison!..

……… 20.04.1998  Bakınız: [Uyanır uykudan, eğer millet,]  beyite ………….

Bugünkü şartlara şimşir tarak mı, “başkanlık”?..

Ne çok da tâlibi varmış Suharto sisteminin!..

.. 19.05.1998 HÜRRİYET Yavuz Gökmen: “Benim endişem, Demirel’in

istediği başkanlık sisteminin, Türkiye’nin bugünkü şartlarında ABD sistemine

değil, Suharto sistemine benzemesidir. Buna karşı çıkıyorum ve çıkacağım.”  

                     Erol Yarar dedi: “Kâfî görüldü, şâibeli

Basın kupürleri dâvâların açılmasına!..”

……………………………………27.05.1998………………………………………………………………

Riâyet etmede İslâma!.. şâhidiz biz de :

Kılar namâzı… Rükûsuz ve secdesizse, efem!..

……………………………………..29.05.1998……………………………………………………..

Sakalla Meclis’e girmiş bu milletin vekili;

Yönetmelikle yasakdır neden fakülteliye?..

…………………………………………08.06.1998……………………………………

Yazık!.. Geçer sözü her yerde torpilin, paranın :

Fakirse zindana.. zengin, “Açıkcezâevi”ne!..

…09.06.1998 SABAH:  “Rüşveti ver, özgür ol”  Mahkumlar, Edirne Tarım Açık

Cezaevi’ne geçmek için rüşvet vermiş. (…)

Behey nasibsiz adam! Sùretü’n-Nisâ’yı oku..

Resùle yoksa itâat, yolun, dalâlettir!..

…. 11. 06.1998 ………………  4/49 ……………………………………………………..   

Fuhuş, kumar ve de hortum.. sayıldı pek normal!..

Kılık-kıyâfeti kànun düzenlemiş, ne çıkar?!..

……………………………………….. 23.06.1998………………………………………………….

Yayınlamış RADİKAL, Ayşe Düzkan’ın sözünü:

Çevik Bir_istemiyormuş!” deyip baş_açmazlar!..

…26.06.1998 RADİKAL’de Ayşe Düznan’dan: Madem o kadar okumak

istiyorlar, başlarını açsınlar demeyin. İnsan, Allah’ın kendisine başını örtmesiini

emrettiğine inanıyorsa, Çevik Bir uygun görmüyor diye bundan vazgeçmez.   

Hasan Celâl, dedi: “Gerçekde mürtecî, BÇG;

Alemdaroğlu, Gürüz’dür yobazların soyadı!..”

….. 30.06.1998 Gazeteler: YDP Genel Başkanı Hasan Celal Güzel, 1 yılını

tamamlayan Mes’ut Yılmaz Hükûmetini eleştirdi ve “En büyük irticâî kuruluş

BÇG, ikinci en büyük irticâî kuruluş YÖK’dür. Kemal Gürüz ve Kemal

Alemdaroğlu mürtecî ve yobazdır” dedi. (Gürüz:YÖK Başkanı; Alemdaroğlu:

Ist.Ü. Rektörü) ….Anadolu aydınlanması………………………………………………..

Elinde teypi, zekât toplayan büyük hoca da,

Fakıyri zemme soyunmuş.. “mukaddesatçı!” diye!..

…………………………………..1965……….. Mukaddesatçı: C.Öney …………………..

Sabancı Câmii” kalmış Sabancı’dan..  Adana,

Hayırla yâd ediyor 5 vakitte bâniini!..

………………………………………………………………………………………………………….

Adın VURal mı ki “vur!” emrinin muhâtabısın?..

Sanın SAVAŞ mı ki senden savaşman_istenecek?!..

……….. 27.09.1998 TV’ler, Tayyip Erdoğan (Tuzla’da) …………………………………….

Arap hikâyeci ” der Hazret-ii Muhammed’e de;

Cezâya müstahak olmaz mı Savcı Bey, sence?..

…İSLÂMÎ EDEBİYAT Ekim-Kasım-Aralık 1999- sayı:31’den…..24.06.1999…

Geçince haftalar enkàzı kaktı zelzelenin;

Yazık.. Hükûmeti bulduk yıkıntı altında!..

………İSLÂMÎ EDEBİYAT  Ekim-Kasım-Aralık 1999  sayı 31’den………….

Kalemli, Topçu ve Yılmaz yasayla aklandı;

Tutuldu ince hesâb Erbakan ve Erdoğan’a!..

……….İSLÂMÎ EDEBİYAT  Ekim-Kasım-Aralık  1999  sayı 31!den ……..

 
       
(Visited 8 times, 1 visits today)

İlgiliMakaleler:

  • İlgili Makale bulunamadı!..


RSS 2.0 ile yeni eklenen yorumları takip edebilirsiniz. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.