5. Bölüm

Son Güncelleme: Cumartesi, Temmuz 22nd, 2017 | Kategori: Mefâilün feilâtün mefâilün feilün(fa’lün)| Etiketler:

  
     Mefâilün feilâtün mefâilün feilün(fa’lün) (2)   
                        Açımdan ölsem eğer ben, yemem köpekbalığı;

“Olur ki zerre taşır Câde’den!” deyip, kusarım!..

……..Eşi Hz.Hasan Efendimizi zehirleyen Câde’yi  köpekbalığı yemiştir!……………………….   

N’olur gözüm kapayın; bağlayın benim çenemi!..

Ne görmek istediğim var, ne lâfdan anlayacak!..

…………………………………………15.06.1990……………………………………………

Kemâle ermedim ammâ, zevâle erdi yaşım;

Dilimde Lâfz-ı celâl var, şiirse arkadaşım!..

………………………………………………………………………………………………………..

Verir Irâk’ı Kliytın cehennemî ateşe;

Bu, tek taraflı hücumdur.. “savaş” denir mi buna?

………………………………………………………………………………………………………………

Duyup figànımı sandın, esîr-i dilfiribiz;

Zekât-ı mey verilir bir devir”de muzdaribiz!..

…………………………………………………………………………………………………………….

“Sebepsiz ağlama” ta’cîz eder melâikeyi;

Cenâb-ı Hak da sebep halk eder melâl ü gama!..

……………………………………………………………………………………………………………

Görev çıkardı durumdan, hedef değiştirdi:

Birinci tehlike câmi’, imam-hatip lisesi!.. 

…………………………………. Mayıs 1997………………………………………………..

“-Güneş Taner, püro ağzında, zam yapıp yakıta;

Pazarda her malı yükseltiyor!” demiş, Baykal!..

……………………………………15.07.1997……………………………………………………………

Büyükler_eyledi hep, irtihâl-i dâr-ı bekà;

Bugün yarın yürürüz “irciî!” diyen Hakk’a!..

…………………………………………………………………………………………………………….

Emekli oldu.. hukuk güçlenir!.. Vural Savaş’ın

Mülâhazâtı hukùkî değil, siyâsîydi!..

… Nisan-Mayıs-Haziran 2001 tarihli, 33 sayılı İSLÂMÎ EDEBİYAT’dan…

Olur mu debdebe-dârât içinde hamd ü senâ?..

Onun cumâsı riyâdır.. münâfıkın tekidir!..

……………………………………………………………………………………………………..

Bu derde var mı devâ?.. söyleyin de öğrenelim :

Zekât-ı mey verilir bir diyâre mahkûmuz!..

………………………………………………………………………………………………………….

Ne mutlu; tek kişi yok , çâresiz, sokakta kalan!..

Bunun hilâfına sözler bir iftirâ ve yalan!..

……………………………04.04.1985  S.Demirel’in açıklaması………………………….

Eşel mobille her ay verse işçi ücretini;

-Grev de olmasa- memnùn ederdi milletini!..

……………………………14.06.1985………………………………………………………………

Ne devr alıp ne başardın?. Açıkla yurtdaşına!..

Ve kaç dolardı düşen, senden önce ferd başına?.

……………………………27.09.1985……………………………………………………………..  

Yerindedir gücü! Üstün gelir güreşse, fil’e;

Fakat yarın.. yıkacaktır bu iktidârı file!..

……………………………16.10.1985……………………………………………………….

Çoğaldı dîne hücumlar lâiklik altında;

Kasıt ve belki tesâdüf: verildi Bulgar’a koz!..

….Anadolu aydınlanması….. 31.07.1986 …………………………………………….  

Temel atıldı.. törenler, nutukla Tunceli’de;

(OHAL) Ünal tarafından Siirt’de ilk Cemevi!..

……. 04.08.1996 AKİT s.2 (OHAL) Olağanüstü hâl Valisi Ünal Erkan ……..

Eşel mobil ve grevsiz gelen bütün zamlar;

Seçim zamânı dedirtir bu iktidâra: Hayır!..

…………………………..31.10.1986…………………………………………………………………

Parayla ölçülüyor şan-şeref ve mevkîler;

Ricâl-i devletin ağzında şimdi “cukkacılık!..”

………………………………………………………………………………………………………

Eser verenleri bekler çelik kelepçe… Aman!..

Şiir, hikâye, araştırma, söyleşiyle roman!..

…………………………..15.06.1998………………………………………………………….

Lozan korunmaya almış azınlığınkileri;

Bütün vakıfları yağmâya gitti milletimin!..

02.07.2007 tarihli VAKİT gazetesi 14. sayfasında çıkan “Saz yapılan

camide namaz kılmaya ne dersiniz?” başloklı yazıdan: [ Sirkeci’de

Vezir Camii var. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafında 17. asırda

yapılmış. 1928 yılına kadar ibadete açık olan cami, o tarihten sonra

sahipsiz kalmış. Üstelik, her on yılda bir kendisi gibi bir cami daha

yaptıracak vakfiyesi olmasına rağmen. Zira bu camie ait bir han ve

yedikule’de de değerli bir arazi var. Tabii ki, hepsi de, yağmalanan

vakıf arazileriyle birlikte yağmaya uğramış. Cami yıkılıp yerine

bir de gazino kondurmuşlar. Bu gazino daha sonra “Anadolu Saz”

adını almış. (…) Cami tekrar inşa edilmiştir. (…) ] NOTUM: Sözü

geçen “han”, “Vezir Hanı” dır. Lozab antlaşması Madde:92    

…………………………………………………………………………………..

Yerindedir denemez.. şık değil zamanlaması;

Emirle yaptı Diyânet ezan kısıtlaması!..

……………………………… 10.08.1997………………………………………………

Sayıldı dîni-bütünler “potansiyel düşman!..”

Namaz kılanları fişler, “rejim lâik!” diyerek!..

….Anadolu aydınlanması……………..03.08.1997…………………………………………

Takaddüm eyledi başsavcının “mütâlâa”sı;

Kapatmak istenecek partinin “savunma”sına!..

……………………………..08.08.1997 ……………………………………………………….

Sanık dışarda iken müddeî konuşturulur!..

Basın da izleyemez.. “ilk duruşma” “gizli” geçer!..

……………………………….12.11.1997………………………………………………………….

Bir arkadaş “mütedeyyin nedir?” deyù sordu;

Diyânet işleri me’mùru, olsa olsa!” dedim!..

………………………………..30.03.1998…………………………………………………………..

“Kapatma olmayacak!..” Erbakan, moral verdi.. 

Şu söz de Erdoğan’ın: “Biz biriz ve bir bütünüz!..”

..… İstanbul İl Teşkilatı 6.Olağan Kongresi: 21.12.1997 ………………………………  

Cezâ; olursa transfer, hayat kadınlarına;

Celâl Doğan genelevden hayır-duâ alacak!.. 

  Gaziantep Belediye Başkanı Celâl Doğan; Rize Milletvekîli Şevki

       Yılmaz’dan alacağı 6 milyarlık hakaret tazminatını geneleve

       Bağışlayacağını  açıklamıştı    29.12.1997 …………………………………  

“- Sakal-bıyık ve de türban yasak fakülteliye;

Düzeltecek okuyan genç, kılık-kıyâfetini!..”

……………………………………14.03.1998………………………………………………..                                                                                          

Basında baskıyı 40’larda kaldı sanmışdık;

Vedat Nedim Tör’e yeltenmedir yasaklamalar!..

…31.03.1998… Matbàât Umum Müdürü V.N.Tör; a) İslâmî kelimelerin basında

yer almasını yasaklamış ve hattâ “Battal Gàzî” benzeri romanları yarıda

kestirmişti.  b) Mevhîbe İnönü hanımefendinin İstanbul’a teşrifleri

1inci sayfa yerine 3üncü sayfada çıktı diye gazete kapatmıştı.  …………

Deyince “Onbaşı Mes’ut!” açıldı dâvâlar;

Fakat, deseydi ne lâzım gelirdi “Hizmet eri”?..

…………………………………..29.01.1998……………………………………………………….. 

(Visited 15 times, 1 visits today)

İlgiliMakaleler:

  • İlgili Makale bulunamadı!..


RSS 2.0 ile yeni eklenen yorumları takip edebilirsiniz. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.