Ayasofya Şiirim..

Son Güncelleme: Cuma, Temmuz 21st, 2017 | Kategori: Ayasofya| Etiketler:

Muhterem Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan`a “Fethin timsâli Ayasofya” şiirimi ithaf ediyorum. 25 Temmuz 2020 tarihinde CİMER vasıtasıyla gönderilmiştir.
AYASOFYA ŞİİRİM (21.11.1967)

*********

  Muhterem Başbakanımız,

HER TÜRLÜ YETKİ, OLMALI “SOSYAL GÜVENLİK”İN;
MÜLGA EDİLSE FAYDALI, SAĞLIK BAKANLIĞI!..

Vezni: Mef’ùlü fâilâıü mefâîlü fâilün

…Teftiş Kurulu da lağvedilmiş? Sağlık Bakanlığı’nın, “Sağlık Müsteşarlığı” olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlanması halinde, iki başlı yönetimin mahzuru kalmayacaktır.

Hürmetlerimle arz ederim. Dr. Cahit ÖNEY …

*********
MUHTEREM BAŞBAKANIMIZA NÂÇİZÂNE TAVSİYEM:  AZINLIK HÜKÛMETİ KURUNUZ. 
09.06.2015
MUHTEREM BAŞBAKANIMIZ: Koalisyonu tercih buyurduğunuz takdirde MHP’ye şu teklifte bulunulmalıdır:
A- Kabinede AK Parti’ye verilecek görevler: Başbakanlık, Milli Savunma
Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye
Bakanlığı(….) ; MHP’ye verilecek görevler: (Kültür ve Turizm Bakanlığı
ikiye bölündükden sonra) Millî Kültür Bakanlığı, (…..).
B- TBMM içinde ve dışındaki partililer, Kabinedeki bakanlıklarının konuları içinde hizmet hususuna önem vereceklerdir. 19.06.2015

Salevat Dinleti
Bu Salevât-ı şerîfenin notası; Seb’a-i ahruf’un “İslâm âlimlerine” sahîfası
nihâyetindedir.

                              -:-

Vatanın hâdimidir Çerkez, Arap, Kürt, Türk, Lâz…
Et ve tırnak gibidirler.. barışır, ayrışamaz!..

Dr. Cahit ÖNEY

Vezni: Feilâtün(Fâilâtün) feilâtün feilâtün feilün(fa’lün)
                             -:-
Din gayretiyle haksıza torpil yapılmasın!..
Zannım: YASAKLAMAZ STRAZBURG, SAVUNMAYI!..

28.01.2015

Zannım: STRAZBURG, PERİNÇEK’in itirazını; yalnızca düşünme/ifade hürriyetini serbest kılma açısından değil; bir suçlama karşısında savunmayı yasaklayan sübjektif bir kararı kaldırma bakımından da inceleyecektir.
-:-
657/36
Asker, hukukçu, mülkiye mensùbu Zâdegân;
Bir paryadır emeklisi doktor, mühendisin!..
        Vezni: Mef,ùlü fâilâtü mefâîlü fâilü
Sandıkta, hercümerce izin verme seçmenim;
Bekler Netanyahù, Sisi, Pensilvanik, Esed!..
03.06.2015
10 ayda Ak Parti oylarınının %10 azalması sebeplerinin önde geleni; 657 sayılı Devlet MEMURLARI kanununun 36. maddesi (bir anayasa gibi)
işletilerek, son aylarda, torba kanunlarla, yadırganır çeşit ve yükseklikte
ÖZLÜK HAKLARI ile nemâlandırmalar sonucu Milletin Vekili yerine
Devletin/Hükümetin Memuru durumu ortaya çıktığı fikrinin yayılması olmuştur.
07.06.2015

                          Bu sonuçla karşılaşmanın baş-sorumluları, TBMM üyesi Prof. dr. hukukçularımızın, problemleri önceden sezip, hükümet(ler)i uyaramamasıdır:
1- 367 oy şartı..  2- Devlet memurları kanunu ile ve torba yasalar yolu ile milletvekilleri özlük hakları ayarlaması, 3- 3.7.2005 tarihiı ÇOCUK HAKLARI kanunu ile AB devletlerine, Türk çocuklarının hristiyan ailelere evlatlık verilmeleri, 4- Kanunların ve bağlı huhuk metinlerinin defalarca
değiştirilmesi.. 5- Başkanlık sistemini, Devlet memurları kanunu 36. maddesinden güç/fikir alarak uygulamağa çalışmak ve Senatosu olduğunu düşünmeden ABD’yi misal göstermek. 6- 657 sayılı Devlet memurları kanunu 36.maddesini uygulamalarıyla milletin sınıflara ayrılmasına ve düşünürlerin
istenen başkanlık sistemini Firavunların yönetimine bir kısmının da Kast sistemine benzetmeleri bir yana; emekli sandığı bağlısı hekimlerle diğer yüksek tahsillileri “parya” görüp özellikle emekliliklerinde aç btrakmak..
(soruma cevap bekliyorum: 6 ayda bir, enfilasyona göre zam veriyorsunuz..
enlasyon (sıfır) olsa ve bütçe yüzde 10 artsa, giderlerden bu “sınıf”a bir lokma yok mu?)  7- Seçim-öncesinde gazete arka sayfasını bütünüyle kaplayan ilânlarda garip başlıklar.. GENÇLERİMİZ GELECEĞİMİZ(19.5.20      Partinin “Kadın Kolları” ve “Gençlik Kolları” var.. ÇALIŞ  VE ÜRETENE BÜYÜK DESTEK(22.5.2015) Çalışmış ve üretmiş olan parya emeklilere, posa muamelesi.. Prof. Dr. Huhukçularımız ilgilileri uyarmıyorlar..8-(4.8.2015>)
Mavi Marmara davasında ilgili mahkememiz, kırmızı bülten çıkarılması kararı vermiş iken gereği yapılmamıştır: AYM’nin, dershane kapatma kararını iptaline hükümet uymamıştır; 6 Bakan, 1.5 aydır maaş alamıyor.

Hükümet seçim konuşmalarında yaptıklarını ve yapacaklarını anlatıyor. “Bizi güçlü iktidar yapmazsanız Dünyada kimler sevinecek ve kimleri üzeceksiniz” dese emin olun %52 alırdık. Ben yazdım, fakat iktidar muhaliflerle kavgadan seçmenlerini dinlemiyor..
Millî kültürümüz ayaklar altında.. “Beyitlerim “sayfa 17’de ve evvelki sayfalarında yıllardan-beri bakan, üst-yöneticilere duyuran yok..İ.
İnönü’nun 1949’da gider-ayak çıkardığı tiyatro kanunu hâlâ yürürlükte ve
sözüm ona bağlı olduğu Kültür bakanına kafa tutuyor ve onu istifaya mecbur
kılıyor.. Cumhurbaşkanlığı senfoni orkestrası da Cumhur başkanı dâhil âmir
tanımıyor. Vaktiyle Nihat Erimi istifa ettirdiler, şimdi de salonlarında
Millî musikimizi icrâsına karşılar.İnternette:

CSO MEYDAN MUHAREBESİ 
Böyle 3 kanunla bakanlığa. cumhurbaşkanına karşı korunmalı batı sanatlart ile ilgili genel müdürlük var. Çıkardığınız 4848 sayılı kanunun (numarasını yazmıyorum, hukuk profesörune sorunuz!” bir maddesinde, genel müdürlüğe bakanının dokunamacağı hükmü gizlenmiş.. Bunları defalarca bu internet sitemde yazdım, sesimi duyuramadım.13.6.2015
(Visited 58 times, 1 visits today)

İlgiliMakaleler:

  • İlgili Makale bulunamadı!..


RSS 2.0 ile yeni eklenen yorumları takip edebilirsiniz. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.