ESMÂ-I BEŞER

Son Güncelleme: Cuma, Temmuz 21st, 2017 | Kategori: Hamâsî-Îslamî Şiirler| Etiketler:

Bî-günah doğdu bütün nev’-i beşer.. EL-MA’SUM!..  

Gitti ukbâya günah yüklenerek .. EL-ME’SUM!..

 

El-ayak, kalbi kusursuz; huyu, beş hissi tamam;

Tam yaratmış onu Hallâk özenip.. EL-MANZUM!..

 

Kabiliyyetleri vardır ki bilinmez şimdi..

Vakti geldikçe çıkar, fark edilir.. EL-MEKTUM!..

 

Bilir_encâmını yalnızca onun levh-ü kalem;

Cüz’ü, terkîbinin_esrârı azîm.. EL-MAHTUM!..

 

Kimi âvâre ve beyhùde geçirmiş vakti;

Kiminin rehberi var, mürşidi var.. EL-ME’MUM!..

 

Pek yazık; yoksa tefeyyüzde, temâyüzde gözü;

Şuna yâhud buna benzer, denilir.. EL-MERKÙM!..

 

Müteyakkız kimi.. bilmekde, gelir yevm-i hisâb;

Eylemiş farzı edâ, kuşkuludur.. EL-MEHMUM!..

 

Kimseler gösteremez zalimi yok bir devri;

Biliyor kimler_için rùz-i cezâ EL-MAZLUM!..

 

Şükrü azdır, fakat_arzùsu tükenmek bilmez;

Etti dünyâ malı endîşeye gark.. EL-ME’LUM!..

 

Tükenir, yazsa kalem sâdece hep Mim’lileri;

Anla sen!.. Çünkü nefis sâhibidir.. EL-MEHZUM!..

 

Rabbimin merhametinden buluruz dermânı;

Ehl-i îmâna musallàda denir: EL-MERHUM!..

 

MA’SUM: Günahsız

ME’SUM; Günahkâr

MANZUM: Ölçülü, sistematik

MEKTUM: Gizli kalmış

MAHTUM: Mühürlü, kilitli

ME’MUM: İmâma uymuş

MERKÙM: (Kaf ile) Basit adam

MEHMUM: Endîşeli

MAZLÙM: Zulme uğramı

ME’LUM: Elemli

MEHZUM: Hezîmete uğramış

MERHUM: Rahmet-i İlâhîye kavuşmuş

              Vezni: Feilâtün(Fâilâtün) feilâtün feilâtün feilün(fa’lün)

(Visited 10 times, 1 visits today)

İlgiliMakaleler:

  • İlgili Makale bulunamadı!..


RSS 2.0 ile yeni eklenen yorumları takip edebilirsiniz. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.