MÜZİK VE BİLİM DERGİSİ

Son Güncelleme: Cuma, Temmuz 21st, 2017 | Kategori: ESER TANITIMI| Etiketler:

MÜZİK VE BİLİM DERGİSİ 1
“JOURNAL OF MUSIC AND SCIENCE
Bahariye Sanat Galerisi Yayınları (www.bahariyesanat.com) İstanbul  Kasım 2009
EDİTÖR: Gülay KARAMAHMUTOĞLU
YAYIN KURULU ÜYELERİ:
Abdullah AKAT                              Ahmet TOZ
Ahmet Emre ÇELİK                      Aida Islam
Alp ÖZEREN                                   Dimitrije BUZAROWSKI
M. Hakan CEVHER                        Muhammed YELTEN
Nuri ÖZCAN                                    Recep USLU
Recep BARUT
                               İÇİNDEKİLER (Bir bölümü aktarılmıştır)
Ahmet Emre ÇELİK: Safiyyuddin Abdülmü’min Urmevi’nin Ses Sistemi Teorisine Matematiksel Bir Yaklaşım (13)
Ali ÖZEREN: Reklam Müziğine Dair (30)
Atilla Coşkun TOKSOY: Günümüz Müzik Eğitiminde Kullanılan Metotlar ve Yaklaşımlara Genel Bir Bakış (45)
Erinç EKİNCİ: İşaret İşleme Teknikleri İle Nota Analizi (57)
Gülay KARAMAHMUTOĞLU: Hamparsum Limonciyan ve Nota(lama) Sistemi (73)
Mustafa USLU: Çocuklarda ve Gençlerde Müzik Eğitiminin Önemi Üzerine Bir Değerdirme (91)
Recep USLU: XVI. Yüzyıl Osmanlı Sarayında Hinı Müzik Grubunun Bestesi ((101)
KONUK YAZARLAR (109)
Edip GÜNAY: Müzik Çizgileri (109)
Ersin ANTEP: Müzk Dinlemenin Üretime Katkısı (113)
Vural YILDIRIM: Müzkbilimde Temel Öğe: Yayın (116)
KISALTMALAR: (118)
NOT: Bütün  yazıların İngilizceleri de verilmiştir.
                                                                Eserin tanıtımına devâm olunacaktır.  

AREL-EZGİ-UZDİLEK sistemindeki seslerle SAFİYYÜDDİN sitemindeki seslerin karşılaştırılması:(x)

                                                                 Dr. Cahit Öney                                                                                                                  

 

SAFİYYÜDDÎN’de     /       AREL-EZGİ-UZDİLEK’de

İ S M İ

Sent

değeri

Sent

Değeri

İ S M İ    

        A

  .  0

    0

KABAÇARGÂH

      B

 .  90.22     

  90   

Kabanîmhicâz

        C

.180.44     

 180

Kabadikhicâz

        D

.  203.81

 204

YEGÂH

       h

.  294.13

 294

Kabanîmhisâr

       V

.   384.35

 384

Kabadikhisâr

       Z

  .407.82   

 408

HÜSEYNÎAŞÎRÂN

         H

498.04

 498

ACEMAŞÎRÂN

         T

588.26

 588

Iràk

       Y

678.49

 678

Dikgeveşt

      YA

701.95

 702

RAST

      YB

792.17

 792

Nîmzirgüle

      YC

.   882.40

 882

Dikzirgüle

      YD

.   905.86

 905

DÜGÂH

        Yh

996.08

  996

Kürdî

        YV

1086.31

1086

Segâh

      YZ

1176.53

1177

DİKBÙSELİK

        YH

1200.00

1200

ÇARGÂH

(x) Safiyyüddin’de aralıkların sent karşılığı: BİLİM VE MÜZİK DERGİSİ Kasım 2009 s.18 Tablo-1; Ahmet Emre ÇELİK (Safiyyüddin Abdülmü’min Urmevî’nin Ses Sistemi Teorisine Matematiksel Bir Yaklaşım)dan  ve Arel-Ezgi-Uzdilek’e göre aralıkların sent karşılıkları ise Musiki Mecmuası 1 Mart 1950 târih, S.25, s.31’deki; Susak EMRE’ye (=AREL’e) ait çizelgeden alınmıştır.

NOT: “Susak EMRE” imzâlı yazı örneği, bu web-site’min  > SEB’A-İ AHRUF İslâm âlimlerine <  bölümündedir.

 

                                                  ***

 

Safiyyüddîn Abdülmü’min Urmevî’nin ses sistemi ile Arel-Ezgi-Uzdilek (AEU) ses sistemi; karşılaştırılmalarını kolaylaştırmak için, yukarıda, aynı tabloda bir araya getirmiş bulunuyorum.

Safiyyüddîn ses sistemindeki aralıklar Sent olarak gösterilirken tam sayılarla yetinilmemiş ve yüzde 4’e kadar gidilmiştir. AEU ise: yarım sentten küçük sayıları dikkate almamış, yarım senti aşan değerleri de 1’e tamamlamıştır. Sonuç olarak şunu söylemek mümkündür:

       Safiyyüddîn Abdülmü’mîn Urmrvî’nin tesbît ettiği 17 perde, Arel-Ezgi-Uzdilek sisteminde AYNEN mevcuttur. (Dr. Cahit ÖNEY) :

 

SAFİYYÜDDÎN’DEKİ 17 PERDE:

1- K A B A Ç Â R G Â H

2-    KABANÎMHİCÂZ

3-    KABADİKHİCÂZ

4- Y E G Â H

5-    KABANÎMHİSÂR

6-    KABADİKHİSÂR

7- H Ü S E Y N Î A Ş Î R Â N

8- A C E M A Ş Î R Â N

9-    IRÂK

10.    DİKGEVEŞT

11-  R A S T

12.  NÎMZİRGÛLE

13.  DİKZİRGÛLE

14.  D Ü G Â H

15.  KÜRDÎ

16.  SEGÂH

17.  D İ K B Ù S E L İK

       Ç Â R G Â H

 
               Hüseyin Sadettin AREL’e göre ARALIKLAR :
 
           1 Koma………………….    23 Sent
            Eksikbakıyye………….    67
            Bakıyye…………………    90   “
            Küçükmücenneb……..  113   “
            Büyükmücenneb……..  180   “
            TANÎNÎ………………….   204  “
            TAM dörtlü……………..   498  “
            TAM beşli……………….   702  “
            Sekizli…………………… 1200  ” 
   

 

 

 
            

(Visited 29 times, 1 visits today)

İlgiliMakaleler:

  • İlgili Makale bulunamadı!..


RSS 2.0 ile yeni eklenen yorumları takip edebilirsiniz. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.