ŞEMS-İ RÙMÎ – Yrd. Doç. Dr. Recep USLU

Son Güncelleme: Cuma, Temmuz 21st, 2017 | Kategori: ESER TANITIMI| Etiketler:

“FÂTİH SULTAN MEHMED DÖNEMİNDE  MÛSİKÎ ve ŞEMS-İ RÛMÎ’nin MECMÛA-İ GÜFTE’si”

   Yrd. Doç. Dr. RECEP USLU.   FÂTİH SULTAN MEHMED DÖNEMİNDE MÛSİKİ  ve ŞEMS-İ RÛMÎ’nin    MECMÛA-İ GÜFTE’si        1. Baskı: 2007

İSTANBUL  FETİH CEMİYETİ’nin 106. Yayınıdır.  www.istanbulfetihcemiyeti.org.tr

Yrd. Doç. Dr.Recep USLU’nun bu eseri; mùsıkî dünyâmızın, uzun yıllardır ihtiyâcını hissettiği fakat gerçekleştiremediği  “ana müracaat kitabı” seviyesinde hazırlanmıştır. Dönem ile ilgili bütün konular ve ana kaynaklar açıkça bildirildiğinden, bu eseri inceleyecek müzikologlarımız, araştırmacı yazarlarımız, yeni eserler ortaya koyarken kolaylık hissedeceklerdir ve bu sebeple “bu dönem için ana mürâcaât kitabı”  vasfındadır.

 Tanıtmağa çalıştığım eserin “İÇİNDEKİLER” bölümü ara başlıklarından ancak pek azını nakledebiliyorum:

     Fatih Zamanında Makamlar.. Âvâzeler, Şubeler, Terkipler ve Seyirleri; Usuller; Musiki İcra Tarzı ve Bazı Musiki Formları; Bazı Sazların İcrası ve Akordu; Mecmûa-i Güfte‘nin Paris Nüshasında Bestekârlar; Fatih Sultan Mehmed’in pederi II.Murad zamanında musiki (……)  Bibliyografya; Dizin ve  Şems-i Rûmî’nin  Mecmûa-i Güfte’si  Tıpkıbasımı

Millî kültür hâmîleri iki merhùm pâdişâhımızı da rahmetle ve nâçiz bir beyitimle anıyorum:

Bir kumandan verdi, cengâver Murad Han’dan Hümâ :

Pâdişah Sultan Mehemmed Han Muzaffer Dâimâ!        (Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün)

                                  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *                

(Visited 13 times, 1 visits today)

İlgiliMakaleler:

  • İlgili Makale bulunamadı!..


RSS 2.0 ile yeni eklenen yorumları takip edebilirsiniz. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.