3. Bölüm

Son Güncelleme: Cumartesi, Temmuz 22nd, 2017 | Kategori: Feilâtün(Fâilâtün) feilâtün feilün(fa’lün)| Etiketler:  | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 
     Feilâtün(Fâilâtün) feilâtün feilâtün feilün(fa,lün) (3)        
 
            Yek-vücùd olmaz isek varlığımız tehlikede;

Komşunun derdi, senin derdin_imiş bilmelisin!..

………………………………………………………………………………………………………..

Kimseden kimseye yok fâide.. gerçek bu imiş..

Kendi sa’yinde bulur derdine dermân insan!..

……İslâmî Edebiyat  Ocak 2010  Sayı 50……………………..24.03.1971………………….

Bana insanlığı öğretmeğe kalkman ne tuhaf;

Ceddim_Âdem Baba’dır, sen türedin maymundan’..

……………………………………………………………………………………………………………

Gene 3 kıt’a bizimdir.. hele geçsin 1_asır;

Başka dünyâları tercîh edecek milletler!..

……İslâmî Edebiyat Ocak 201o  Sayı 50………………………………………………………

Üst taraftan içiyorken, ne demiş kurt, kuzuya?..

Dâvet_ettin ölümüü.. ağzını sokmakla suya!..

……………………………………………………………………….08.08.1885………………….

Âh-u vâh eyledi ormanda ağaç; balta görüp;

Çalılar: “Boş yere korkun.. sapı senden!” dediler!..

……İslâmî Edebiyat  Ocak 2010  Sayı 50………………………………………………………………

İktisâd ilmine, kalkınmak_için, rağbet_edip;

Bolca açtık bira, jiklet ve gazoz fabrikası!..

…………………………………….05.03.1972…………………………………………….

“Kaderimdir!” diye düşmende hatâ var, kedere;

Ediyor zûlme devam, hem de inanmaz kadere!..

….. ………………………………………..22.09.1986………………………………………………

“Ne gerek var!” diyerek boş verip_ihrâcâta;

Gör ki idhâl ediyor Türkiye dondurma, gazoz!..

 …………………………………………..Eylül 1994………………………………………………

“- Bu mudur sosyal adâlet?.. buna bir çâre gerek:

Bana 40 bin lira, şef-garson_alır 47 bin!..”

………………………………………….”Evrensel Beyitler!”den……………………………….  

“- Bak şu haksızlığa: Neşroldu da Tam-gün Yasası;

En büyük benken_alır fazla, tabip tümgeneral!..”

…………………………………………..”Evrensel beyitler”den………………………………              

Çift anahtar göle düşmüş.. gölü içmiş de inek,

Dağa kaçmış.. nasıl_olmuşsa yanıp bitmiş dağ!..

……. T.Çiller’in “Her âileye çift anahtar” seçim propagandası..  ……………………

Dedi Mes’ut: Çamur_üstünde siyâset yapamam!..

Ne güzel söz.. dileriz düşmeye birgün batağa!..

…………………………………………….2001…………………………………………………..

Hem oruç_tutturuyor, hem de sakız çiğnetiyor!..

Kalmamış sâhib-i fetvâda vebâl korkusu hiç!..

…………………………………Ramazan 1976…………………………………….

Istılahlar da değişmiş.. bu devir, böyle devir!..

Oldu “isyan”: “yürüyüş”.. “sarhoş”a “alkollü” denir!

 ………………………ıstılah: ter.im ………………………………………………………………………………..    

Râfızî, bâtılı hak gördü ve hak gösterdi;

Hak kabûl etmek_için bâtılı, olduk Batılı!..  

….İslâmî Edebiyat  Ocak 2010 Sayı 50……………………26.04.1978………………  

Dâr-ı ukbâda vezâret, paşalık kıymetsiz..

Dînin_ahkâmına uy, gitmeğe bak zimmetsiz!..

………………………… 15.05.1985 ………………………………………………………………. 

“Korku”dur milletimin duyduğu bilmem ki niye?..

Bir devir hırsıza, bir başka devir zabtiyeye!..

………………………….18.06.1985………………………………………………………………..                    

Gözü toklar gibi lâzım, bu devir, arsız da!..

Denilir: Olmuyor onlarla da, onlarsız da!..

…………………………………………………………………………………………………

Nââyden lâhn idi vaktiyle şiir, geçti devir;

Şimdi bir gûlguledir dinlediğin, nârekeden!..

 Karagöz perdesindeki göstermelik kalkarken zırıltılı ses çıkaran düdük.26.10.1973                            

Gayrı müslim gene dahletti, deyip kükrer_idik;

Susarız biz; sövüyor dînime kökten-dinsiz!..

…Anadolu aydınlanması…………………………………………………………………….

Medeniyyetle yarışmakta bugün teknoloji;

Bakma sen lâmbaya.. gaz bitti, fitil yanmadadır!..

……………………………………………………………………………………………………………….

“Kim ne vermiş, kime vermiş?” diye başlar dâvâ;

“Biri vermişse benim, İLSAN’a” denmekle biter!..

………………………………………………… S. Demirel …………………………………………..

Depremin yıldönümüymüş.. yeni îcad gördük :

Mum, karanfil, siren,_alkış ve klâksonla düdük!..

…………………………………………………………………………………………………………

Sakın Allàh’a yönelmiş kulu tâcîz etme;

Sonra berbâd eder Allah.. dokunur gayretine!..

…………………………………….06.07.1972………………………………………………..

Bilesin: Türkiye’den hayli uzaklaştırdı;

Ermenistan; seni “Dağlık Karabağ” işgàli!..

…………………………………………………………………………………………………….

Önleyip dış kapısından, dedi: Mestùre hanım,

Okuman yok mu senin.. içkilidir restoranım!..

……………………………….02.11.1984………………………………………………….    

Koltuk altında iken göklere çıkmış haçlar!..

Su katılmış rakıdan rengini almış saçlar!..

…………………………………14.12.1984…………………………………………….

Baktılar; milletimin âile muhkem temeli;

Top-yekûn yıkmak_için fuhşa itilmekde kadın!..

………………………………………………………………………………………………………….

Kadının ziyneti iffet ve hayâ duygusudur;

Eşinin, yavrusunun sevgisi tek kaygusudur!..

………………………………………………………………………………………………………

Koalisyon kurulur.. çâre tükenmez bizde!..

Denilir: Bahçeli; iknà salonundan geçmiş!..

… Ekim-Kasım-Aralık 1999 sayı:31 İSLÂMÎ EDEBİYAT’dan…………………

Memleket kıtlığa, yoksulluğa düşmüşse eğer;

Hep kaşık dostu olur etkililer, yetkililer!..

…………………………………………………………………………………………………

Hoş-zemîn oldu Süleymân’a Mayıs 27;

Açtı yükseklere yol Turgut’a Eylûl 12 !..

……………………………………………………………………………………………….

“- Kimsenin sormadım_aslà ne imiş rengini ben;

Fakirin faydası yoktur, severim zengini ben!..”

………………………………….. T. Özal’ın sözü ……………………………………………….

“Mürtecîdir!” diye bir damga düşünmez kimse;

Alkolik, dürzü, kumarbaz, pezevenk, deyyùsa!..

………………………………………………………………………………………………………………  

Tuttular “fon”ları Meclis, denetim, bütçe dışı..

Yatırımlar yapılır partilerin keyfince!..

…………………Ocak 1993  sayı:19  İSLÂMÎ EDEBİYAT’dan……………………….

Denilir, 40 idi dağlarda “harâmî” sayısı;

Şimdi binlercesi köşkünde veyâhut yalıda!..

………………………………………………………………………………………………..

Ben de yaptım özenip dilmaça “harf-endâz”ı;

Beğenirler mi acep bilmiyorum: “tilcik-atar”?!..

…………………………………………..21.05.1971……………………………………

“Baba; tuttunsa getir hırsızı!” dersin, lâkin,

Râzıyım râzı edersem bırakıp gelmeğe ben!..

………………………………………………………………………………………………………

Büktü bükmekte geçim-darlığı halkın belini;

Milletin çek be adam gayrı cebinden elini!..

…………………………………………………………………………………………………

Bizde bîçârelerin çâresidir borç aramak…

Borcunun fâizi var, fâizinin fâizi var!..

……………………………………………………………………………………………..

Şimdi, fâizle gelen borca diyorlar: Kredi

Paramız: pul, üretim: yok.. de ki battık batağa!..

………………………………………………1999………………………………………………..  

Soykırım yaptı Cezâyir’de Fransız, daha dün;

Ermenî’den yana, kalkmış, sorar_evvelki-günü!..

…………………………………………11.05.2006………………………………………………….

                    Generaller; bizi benzetti, deyip, onbaşıya;
              Der: VAKİT, vermelidir bizlere tazmînâtı!..
                     … C.Ö:  Ya 300’ü aşkın general yanında onbaşılar da tazmînat dâvâsı açsalardı?….
                            ………………………………………………………………………………………………………..
                            Seni, bir parça yakınsın diye meskût geçtik;
              Bir paragraflık_işin var.. ne olur zırvalama!..
              ………………………………………………………. 
                             Kuruyor, haydi, efem, işçinin alnında teri;
               Niyetin; yoksa musallàda helâllaşmak mı?..
                       ……………………………………………………………………………
                     “Ağzı var hem dili var kimse!” demekdir heccav;

Daha bir hayli müessir kılıcından kalemi!..

………………………………………….22.03.1983…………………………………….

            Evliyâ şehri iken, oldu “turistik” Konya;

“Müze” denmekte bugün merkad-i Mevlânâ’ya!..

…………………………………………………………………………………………………………………….

Oldu hep soytarılar, maskaralar san’atkâr;

Bestekâr 1.000 kişi; her Türkçe bilen şâirdir!..

…………………………………………………………………………………………………….

Rulet_olmuştu siyâset.. dedi rahmetli Özal :

“- Buş’a uy.. göçtü Irak.. 1 koy, 3 al!..”

………………………………………..Aralık 1993…………………………………..

Bülbülün sabrını bilmez gibi her dem hâre;

Tanımazsın niye sen hakk-ı hayât ahrâre?..

…………………………………………05.10.1975………………………………………

Terk edip tâ-be-sabâh uykuyu, yazdım durdum;

İrciî emri gelir belki de az sonra, deyip!..

……………………………………….05.01.1984………………………………..

Bir muhâfız ki ihânetle kazanmış rütbe…

Var mı bundan daha âdîsi denî dünyâda?..

……………………………………………………………………………………………..

Zammı bir vergiye döndürdü Özal, bir bakıma;

Vergi; kànùna dayanmazsa olur bir salma!..

…………………………………………………………………………………………………..

Var mı menfùru bugün zıddı bilen makbùlün?..

Konsa mîrâsına kàtil, ne çıkar maktùlün?..

……………………………………………………………………………………………………

Yatırım yok, üretim düştü.. bırak farfarayı!..

Zam ve fâizde bulup çâre, pul_ettin parayı!..

………………………………………    09.01.1985………………………………………….

Yol yokuşdur, yük_ağır.. kaçmağa yoktur fırsat;

Bacanak muhbirin_ihbârı güzel bir fırsat!..

……………………………………….. 09.01.1985………………………………………..

“Uzun_olmuş, kısa olmuş!” diye bin türlü fikir..

            Eşeğin kuyruğu tenhâda kesilmek gerekir!..

                  …………………………………………07.09.1985………………………………………………  

Olsa altında ya üstünde, sonuç aynı, inan :

Bir asâlet veriyor soysuza zerduuuz palan!..

……………………………………………………………………………………………………

Senin altında mı, eşşeğin_üstünde midir?..

Ne gerektir bize.. zerduuuz palan devri devir!..

………………………………………………………………………………………………………. 

Şimdi tahmîn edemem doğrusu gerçek değerin;

Bekle çıksın hele bir çarşıya zerdùz eğerin!..

………………………..YENİ NESİL 11.04.1985…………………………………………..

Zevkimiz; eşşeğe binmekti çocukken, Ada’da;

Büyüdük!.. Şimdi eşekler biniyor sırtımıza!..

…………………………………………………………………………………………………………..

Bizi kalkındıracak ni’meti Rabbim verdi..

Bilse hayvancılığın kadrini, desteklerdi!..

…………………………………………… 25.06.1985…………………………………

 
 
(Visited 21 times, 1 visits today)

İlgiliMakaleler:

  • İlgili Makale bulunamadı!..


RSS 2.0 ile yeni eklenen yorumları takip edebilirsiniz. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.