4.Bölüm

Son Güncelleme: Cumartesi, Temmuz 22nd, 2017 | Kategori: Feilâtün (Fâilâtün) feilâtün feilâtün feilün (fa’lün)| Etiketler:  | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    
           
            Feilâtün(Fâilâtün) feilâtün feilâtün feilün(fa,lün) (4) 
                     Bil ki isyâna, anarşizme sebep tefrikadır;

İllet-ii tefrikanın za’f-ı diyânet sebebi!..

……………………………………………10.07.1986……………………………………

            “Erdoğan oldu sebep” der mi “Şehit anneleri”?..
            Dernek_âzâ sayımız -vah ne yazık?- artmayacak!..
            …25.09.2010 YENİÇAĞ Sayfa 1’de manşet: ŞEHİT AİLELERİ KIRGIN  [[ Şehit
                 Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba ise PKK elebaşısıyla muhatap olan, masaya
                 oturan herkesin suç işlediğini, iktidarın şehit yakınlarını encide ettiğini söyledi. ]]

Türlü milletlere has, bir de gıdâ kültürü var;

Bizde: Çiğköfte, acur, mıhlama, hoşmer, künefe!..

…………………………………… 06.12.1997………………………………………

İçti Antalya’da Seylan çayı, ekranda dedi:

Çernobil hayli uzaktır.. gelemez radyasyon!..

..Nisan 1993 Sayı:20  İSLÂMÎ EDEBİYAT’dan………………………………..

Bilerek kaçtılar_Antalya’ya seçkin kişiler..

Buna, bilmem; Rize, Samsun ve Tırabzonlu ne der?

……..Nisan 1993 Sayı:20  İSLÂMÎ EDEBİYAT’dan………………………………

Önce ekranda höpürdetti merâsimle çayı;

Sonra gömdürdü neden toprağa tonlarcasını?..

…………………Nisan 1993 Sayı:20  İSLÂMÎ EDEBİYAT’dan………………………………..

Sürer_İslâm’a hücum.. koptu ya tesbîhin_ipi;

Bosna-Hersek’de, Filistin’de ve Hindistan’da!..

……… NOT: 21.12.1992 saat 19.00’da, muhterem Prof. Dr. Osman Öztürk,

01.01.1993’de çıkacak “İslâmi Edebiyat” ın kapak kompozisyonu için,

mevzùunu bildirerek, bir beyit yazmamı telefonla istedi. Yarım saat sonra

yukarıdaki beyiti yazdırdım.  ………………………………………………………………

Zikri, evrâdı unutmuş, kapılıp Marksizme;

Sloganlar türetip yaymada bîçâre nesil!..

……………………………………………………………………………………………

Üniformayla siyâset yaparak verdi emir..

Attı manşet RADİKAL “Ankara’nın gündemi: Bir!”

…. RADİKAL 03.07.1993 : Genel Kurmay 2. Başkanı Çevik Bir beyanat verdi:

“FP 1. parti!.. irticâ hâlâ 1. tehlike” ….Anadolu aydınlanması…………………….

“5 Nisan”, sırtına bindirdi yükün cümlesini;

Toplu-sözleşmesiz_işçiyle garip memùrun!..

………………………………………….05.Nisan 1994 ekonomik kararları……………….

Ters düşer dendi yeşil, “kaldırım_anlaşması”na;

Trafik solda gider görmüyor_İngiltere’de!..

….Oktay Ekşi’nin, 24.06.1994 Hürriyet’deki Kaldırımın yeşili başlıklı yazısı……

……………………………………………………………………………………………………………….

Babamız tuttu elinden.. dedi: Vitrin güzeli!..

Bir devir sonra denir nâmına: Zengin güzeli!..

…………………………………………………………………………………………………………

Tilbe, Salkım, Çelik,_Arcak, Suna, Yağmurdereli;

Coştular… Verdi şeref Cumbabamız Topkapı’da!..

……………………HÜRRİYET 22.08.1994 ……………………………………………………..

Batı’nın kopyasıdır bizdeki kültür, eğitim;

Çalışır başbaşa âheng ile Çağlar ve Ayaz!..

…………………… Kültür: Batı’dan kopya ……………………………………..

Haber olmuştur_Uğur Dündar’a Şevket, Haceli;

Devletin, şahsın_arâzîsine el koymuşlar!..

….. SHOW TV ARENA 17.11.1994 Şevket Demirel 368 parça gayrımenkul

sahibi.. 17.12.1994 HÜRRİYET ve YENİ YÜZYIL gazeteleri ……………………….

Medya şantajcı, satılmış!” dedi 95’de;

Başbakan şimdi.. över medyayı Mes’ut Yılmaz!..

….. 21.10.1995 STAR TV-Kırmızı Koltuk’dan nakılle 25.12.1997 KANAL-7

Pek vecîz eyledi îlân Ecevit, duygusunu;

“- Kapatılmışsa Refah, ben kına yakmam!” diyerek!

………………………………………………………25.02.1997……………………………………………  

Adı Mes’ut’sa da bir faydası yok başbakanın;

Boğdu zamlarla fakir milleti, bedbaht etti!..

………………………………………………………16.07.1997 …………………………………..

Var, büyük lokmayı yut, söyleme zinhâââr büyük;

Gün gelip pisliğin üstünde oturmak, kaderin!..

…12.08.1997 AKİT’de Hasan Karakaya’dan: “Pisliğin üstünde oturmam1” İmza:

                            Mes’ut Yılmaz!..  Mes’ut Yılmaz Tansu Çiller’e: Babanın parası nasıl katlanarak

                            büyüdü, diye sorunca; Çiller: “Sen nereden buldun? Hele şu Beyaz Saray olayını

                            bir açıkla bakalım!” mukàbelesiyle Mes’ut Yılmaz’ı susturmuştu.(…) , (…) (…

Medya hortumladı, vantuzladı kaç bankamızı?!”

Sizdiniz bunları geçmişte diyen, Mes’ut bey!..

 …..02.09.1997 AKİT: Mes’ut Yılmaz, 02.07.1996’da, ANAP Meclis gurupunda

böyle demişti…………………………………………………………………………………………….  

Artıyor, dosya kabardıkça “hesap!” tehdîdi;

Yük birâderleri.. kaynıyla yeğen, sırtında!..

…………………………………………………………………………………………………………  

“-Müjde, Ercan Karakaş tâtile çıkmış!” “-Sana ne?”

Gözcü olmak yakışır medyaya; lâkin, bana ne?..

…..  19.09.1997 GÖZCÜ isimli günlük gazetede; Müjde Ar – Ercan Karakaş beraberliği

hakkında yayın yapılmıştı.  ………………………………………………………………………….

Câmiin karşılığıymış, Ecevit der: Cemevi;

Ayrı dinmiş Alevîlik!?.. Kitabından ne haber?!..

……Hacıbektaş’daki hitâbesi……..17.08.1997 TV haberi ………………………….. 

 1.        Giremez câmie.. 3 levhasebeptir, Alevî…                                     
 2.  
 3.        Vaz-geçilmez… Alevîlikte “teberrâ” vardır!..       
              ……………………………………………………………
 
                     Pâdişahdan da beter cuntacılar, darbeciler;

Yürütür işleri.. kànunla değil, fermanla!..

……………………………………………………………………………………………………….

Bir reformmuş.. Ecevit söyledi.. bağdaştıracak;

Müjde; İslâmı lâiklik ve de çağdaşlıkla!..

……30.07.1997    TV-1  saat 11.00 ……….Anadolu aydınlanması……………….. 

8_ister Baba, Yılmaz’la Manukyan, Dedelek;

Verdi çağdaş ve lâik  medya da içten destek!..

…………. 30.7.1997 AKİT’in manşeti: “Manukyan’dan 8 yıla destek” ………

….Anadolu aydınlanması……………………………………………………………………….

“İrticâ var!” diye kim haykırıyor?.. Dikkat_edin..

En büyük tehlikedir darbeciler, cuntacılar!..

……………………01.08.1997……Anadolu aydınlanması…………………………………….

Dedi: “Toplantı yasaktır, yürüyüş suç!”, Mes’ut;

“Konuşan Türkiye”nin ağzına postal tıkadı!..

…………………………  08.08.1997 ……………………………………………………………………..

Müjde almış Alevîler: “Hacıbektaş MERKEZ!..”

Söyle Mes’ut; bize, Sünnîlere MERKEZ yok mu?..

…………………………..19.08.1997…. Bak: “Dedi MERKEZ yaparız biz…”  …………

Medya; yapmış dedi îlânını Resmî Gazete;

Bir ceset torbası lâzım, diye her âileye!..

………………………………….06.09.1997 Gazeteler………………………………………..

Dedi, ver-yansın edip Mes’ut’a Adnan Keskin;

Doğu’nun hakkını aktardı seçim bölgesine!..

….. HÜRRİYET 13.09.1997: CHP Genel Sekreteri Adnan Keskin; Yılmaz’ın, THY

Yönetim kuruluna partili ve akrabalarını atamasından sonra (….)  …………………………..

Ya sihirdir, ya kerâmet.. dedi ısrarla Güneş:

Enflasyon canavarken, olacak süs-köpeği!.

……………………………….Eylül 1997……………………………………………………………   

Saymamış YÖK, denilir, EZHER’i yüksek tahsîl;

Atılan, taş’dı.. zarar görmedi altın kâse!..

….. 15.09.1997  Şu beyite telmih var: “Kazârâ bir sapan tâşıı bir_altın kâseyii

kırsa /  Ne tâşın kıymetii artar, ne kıymetten düşer kâse!.. “ (4 mefâîlün) …….

“Enflâsyon lobisi”nden söz-edersin, Temizel;

Ya hükûmette oluşturduğunuz “zam lobisi?..”

……04.10.1997 …  Zekeriya Temizel: 55.Mes’ut Yılmaz hükûmeti Mâliye Bakanı….

Yakışır tüpgeçit_İstanbul’a, der, yetkililer;

Eyüp_Aşık’la Yaşar Topçu koşarlar yokuşa!..

.. YENİ YÜZYIL 10.10.1997’de Tamer Altunay’ın haberinden cümleler:

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Genel Sekreter Yardımcusı

Şener Özler: “Eyüp Aşık Bakanlar Kurulunda, tren rampa aşağı inemez,

demiş. Bu, yüzkarası bir konoşmadır,” dedi. Bayındırlık Bakanı Yaşar

Topçu da: Tüpgeçit yerine 3. üncü Noğaz Köprüsü gerekir, der. Bakanlar

Kurulunda Tüpgeçit için karar alınmadı, Necdet Menzir, karar alındı

demişse yanlış söylemiş, dedi.

“Rejim_elden gidiyor!” dendi.. fakat, hangi rejim?..

Babalar, rantiyeler, işbitirenler rejimi!..

…………………………………………………..Ekim 1997………………………………………….

Kimlerin nâmını fâş etti Susurluk’da kazâ?..

Demir,_Özbey, Kocadağ, Çatlı, Bucak, Us, Çakıcı!..

….. 01.11.1997 Radikal’de Erbil Tuşalp’in “Beşinci oda….” başlıklı yazısı (İzmir

Princess Otel’deki 1242 no. odada Alaattin Çakıcı’nın kaldığı ortaya çıktı … ………

Oto düşmüş, çıkamaz.. Oldu haber HÜRRİYET’e;

“Tayyip’indir!” diye Fâtih’deki “Tantan çukuru!..”

….. HÜRRİYET 15.11.1997’de 1.sayfada “El Nino değil, El Tayyip” başlıklı yazıdaki

fotğrafta bu çukurun Fâtih, Melek Hâtun Caddesi’nde olduğu da yazılı! Bu caddenin,

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan’ın sorumluluğunda değil de

Fatih Belediye Başkanı Sadettin Tantan’ın sorumluluğunda olduğu ortaya çıktı……

 1.        Bir zaman YARSAV‘a başkan.. dedi Tarhan Emine :
  •        “Dokunuzmazlığı etmakde devâm!.”  Evren için!..
   •            ….. 02.06.2021 AKİT s.12’de Ali İhsan KARAHASANOĞLU‘nun “12 Eylül darbecileri
    •            hani yargılanamazdı?” başlıklı köşeyazısından: [ 8 Mayıs 2011’de yayınlanan
     •            röportajında … “Bu düzenleme ile yargılanmasını olanaklı görmüyorum” …. ]
      •            ………………………………………………………..
       •         Tüyler_ürpertici, balyoz gibi bir ifşâat :
        •         “Cihaner artıracakmış terör_eylemlerini!..”
         •              …. 02.06.2011 AKİT s.6’da Ali Erkan KAVAKLI‘nın “Terörü, ordu içindeki cunta organize
          •              ediyor” başlıklı köşeyazısından: [ “Ergenekon Fay Hattında Erzincan” isimli kitabın
           •              yazarı Kemal Özdemir, Erzincan eski Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner’in
            •              “Terör eylemleri artırılmalı” dediğini anlatmış. Tüyler ürpertici ifşaat. ]
             •                
(Visited 25 times, 1 visits today)

İlgiliMakaleler:

 • İlgili Makale bulunamadı!..


RSS 2.0 ile yeni eklenen yorumları takip edebilirsiniz. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.