6.Bölüm Feilâtün feilâtün feilâtün feilün 28.02.2013

Son Güncelleme: Cumartesi, Temmuz 22nd, 2017 | Kategori: Feilâtün (Fâilâtün) feilâtün feilâtün feilün (fa’lün)| Etiketler:  | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 Feilâtün(Fâilâtün) feilâtün feilâtün feilün(fa’lün)(6).Bölüm
 
                     Bosna-Hersek’de “arındırma” denir “soykırım”a;

Lânet_olsun sana Butros Gali.. tez günde defol!..

…………………………………….1993…………………………………………………………………

HÜRRİYET’den köşe kapmıştı.. kovulmuş Çölaşan..

Talu der kii : Kınayan var, kimi yakmakta kına!..

…… 17.08.2007 SABAH’da Umur Talu: Baktım, Rahşan Ecevit de “Emin Çölaşan’ın

iktidâra yaranmak için susturulması”nı kınamış. Anladığım kadarıyla bu nevi

şahsiyetler, bir elde “kınama”, diğer elde “kına” ile dolaşıyorlar. Duruma göre

“kına”ma; duruma göre “kına” yakma.  …………………………………………………………….

Unutulmuş.. duyurur ismini Mümtaz Soysal;

İddiâsıysa şudur: “Memleket elden gidiyor!..”

….. 25.09.2007 Gazete Siteleri.com/V3  Prof.Dr.Mümtaz Soysal  BCP

(Bağımsız Cumhuriyet Partisi) Genel Başkanı.: “Onlar yapacağını yaptı.

Mitinglere gitmek, Anıtkabir’i ziyaret etmek gibi artık yarı ayine benzeyen

davranışlar değil de daha çok sayasal biçimde yürütülecek ve iktidara yönelik,

bunların gitmesine yönelik bir çabanın başlangıcı olması gerekir. Çünkü

memleket elden gidiyor. (…) İster istemez sol buna öncülük edecek. (…)

29 Ekim’de İzmir’den start alacacak.” dedi.

                          

Teröristten kalıyor tonla silâh, cephâne;

Çıktı denmez niye 3-5 kuruş olsun cepden?..

……Ocak 1998  Bu soruyu, Kutlu Savaş, Susurluk raporunda sormuştu 

Daha kaç yıl sürecek?.. bitmeyecekmiş gibidir..

GAP’ı gaptırmadı ammâ, sona erdirmedi de!..

……………………………….1998…………………………………………………………………….

Biz ne yapsak da yer alsak Batı dünyâsında?..

Lâik ahkâk”ı savunmakta muharrirlerimiz!..

….Anadolu aydınlanması………………………………………………………………………..

” Kara çarşaflı” diyenler, “kara vicdanlı” olur..
Dese: “çarşaflı” veyâhud da “siyah çarşaflı” !..

 

Bayram etsin nice şaşkın “ramazan gitti!” diye;

Şükreder Rabbime mü’min “bizi affetti!” diye!..

………………………………………………………………………………………………………….

Dedi: “Merkez yaparız biz, Hacıbektâş’ı size!”…

“Alevîlik ve de Sünnîlik”i, Mes’ut, kaşıyor!..

….. AKİT 19.08.1997: Başbakan Yılmaz’ın, Hacıbektaş ilçesini kastederek, bu ilçeyi

Alevîliğin merkezi yapacağız  ifadesine dikkat çeken Prof.Dr.Eksen Özvarol …  ………

 “Ağzı var hem dili var kimse!” demektir, heccav..

Daha bir hayli müessir kılıcından kalemi’..

………. Mart 1994 ………………………………………………………………………………….

Çiller’in azli skandal.. Bakan Îran’da iken..

Dediler: Böyle olur bizde siyâset dediğin!..

……………………..Mart 1994…………………………………………………………….

Toplu sözleşme, grev hakkı yasak memùra;

Çelebî; böyle olur sendikalar Türkiye’de!..

……. 15.01.1998 TV’ler: Memur sendikaları yasa tasarısı aaaaaameclis

Komisyonunda tartışılmağa başlandı.   ……………………………………………

Toplu sözleşme, grev yok.. bu nasıl sendikadır?..

Bu hükûmet, alay etmekte midir memurla?..

…………………………………. 06.03.1998 ………………………………………………

Yok iken hiç “baş açıktır!” diye kànun, kadına;

Getirir YÖK ve onun rektörü keyfince yasak!..

…Anadolu aydınlanması…15.03.1998……………………………………………………

Bu nasıl şey?.. Gene en yükseğe çatmış Mes’ut;

Şu disiplinsize bak!.. kendisi asteğmendir!..

… 18.03.1998 bütün gazetelerde Mes’ut Yılmaz’ın sözleri: Başbakan Mes’ut

Yılmaz, ANAP Grupunun basına kapalı bölümünde: Bize kimse dayatma

yapamaz. 27.03.1998 MGK toplantısında dayatma gerekiyorsa, onu biz

yaparız! dedi………………………………………………………………………………………

Batı’nın yaptığı âsâr uyuyor dînimize;

Çağdaş olduk.. yakışır yaptığımız dinlerine!..

… 28.03.1998… Mehmed Akif: İşleri dînimiz gibi, dinleri işimiz gibi.  ….

Ecevit söyledi: “Kökten kazımak lâzımdır;

Yetmez aslà kapamak bence Refah Partisi’ni!..”

….Anadolu aydınlanması………..22.02.1998………………………………………………….

Yandı Mes’ut!.. Çıkıyor her kafadan birkaç ses;

Seçim erken gibi.. Baykal dedi: Abbas yolcu!..

…………………………………..24.02.1998……………………………………………..

Kâmuran Çörtük’e Antalya’da peşkeş varmış;

Milletin gözleri “türban”da iken, TURBAN’da!..

…..18.03.1998 btv’de 1 haftadır süren bant(alt yazı) yayını ve ÖNCU gazetesi …

…..Not:  TURBAN : TURİZM A.Ş.  ………………………………………………………..

Bal yemek vardı.. çomak sokmayı seçtin kovana..

Bağa girdin, ye üzüm.. bağcıyı dövmen saçma!..

…………………………………..28.03.1998……………………………………………….  

Yurtta 4 milyonu aşkındı REFAH’ın üyesi;

6 milyon oya sâhipti.. kapanmış!.. ne yazık!..

…………………………………..27.02.1998………………………………………………

Yaptı tercîhini millet, bakarak mâzîye;

“Baba kurtar bizi” dönmüş “Hoca kutar bizi”ye!

..28.12.1997 AKİT: Erbakan’a Tırabzon karşılamasında kullanılan pankart …

Hânedanlıkda düğümlendi bütün pislikler..

Yazarım hepsini ammâ, kalemim kirlenecek!..

 

Batı’dan geldi İtalyan Donu İzzetli Paşa;

Çakma kültür ve de ahlâkla saray şenlendi!

…… 18 KASIN 2011 MİLLİYET’de Güneri Cıvaoğlu: ABDÜLMECİT döneminde saray bir müzk mabedi gibiydi. ….. Verdi “Hernani” operasını 1844’te yazmıştı. 1846’da İstanbul’da sahneye konulmuştu. Verdi’nin “Otello”su da ilk kez Milano/Scala’da perde açmış. Sadece 1 yıl sonra İstanbullular tarafından izlenmişti. List önce sarayda sonra Büyükdere’deki Avrupa Oteli’nde konser vermişti. Sarayda “Don İzzet Paşa” diye anılan Donizetti Muzukayı Humayun’u yönetmenin yanı sıra bir konservatuar nüvesi sayılan Muzika Meşkhanesi”ni de kurmuşru. ….. Kadınlardan ve erkeklerden oluşan iki orkestra oluşmuştu. Saraydaki gösterilerde danslar da izleniyordu. ….. Abdülmecit’in annesi Fransız kökenliydi. [ C.Öney> “Donu İzzetli Paşa” , “Pantalonu Süslü Paşa” demektir. ]  

Etti tercih Doğan, Özkök, Koru, Yılmaz, Hakan;

Ramazan Bayranı, birlikde, Rodos Câmii’ni!..

..[ www.ofpress.com/haber 18.10.2007 (..) akşam yemeği (..) şarabı Özkök seçti.

(..) Mehmet Y.Yılmaz ise uzo içti. Fehmi Koru’nun tercihi dietkola odu. (..) Ahmet

Hahan’ın ne içtiği ise anlaşılamadı. ] Ertesi 12.10.2007 sabahı Bayram namazını

kılıp Aydın Doğan’ın özel uçağı ileTürkiye’ye hareket ettiler.

İhtidâ eyleyivermiş sekerat vakti Moiz;

“Mùsevî bin yaşasın.. mürd-ola Müslim!” diyerek!..

…..İslâmî Edebiyat…Temmuz 2009…Sayı: 47  ……………………………………………………..

“Dîn”e sâhip çıkıyor “Ağrı”da Mes’ut Yılmaz!..

Hangi din?.. Söyle, neden geçmedi “İslâm”ın adı?..

………………………………. 22.06.1998 Pazartesi Ağrı konuşması …………………………….  

Afganistan’daki, Sùdan’daki mâsum halkı,

Yaktı sâyende Clinton.. Neler ettin Monica?!..

…………………………… Gazeteler: 21.08.1998 ………………………………..

Aç gözün.. Gör ki Kıyâmet günü yaklaştı.. Güneş;

Son bulup “devr-i Kamer”, doğmada her gün Batı’dan!

…..İslâmî Edebiyat…Temmuz 2009…Sayı:47……………………………………21.05.1999……….

Aşçıdan târif_alıp telkadayıf yaptı Hoca;

Tutuşup yandı velâkin kadayıf, tepsi, baca!..

…………………………………………. 1997 ………………………………………………..

Başbakan söyledi: Hâfızlık için kurs açarız!..

Îtirâz etti KELEŞ: Herkesi hâfız yapacak!..

…Anadolu aydınlanması…………18.08.1997 bütün TV kanalları… Birgen Keleş …

Bize yol gösteriyor dînimiz_İslâm dîni;

Dönmeyiz biz yolumuzdan, batıdan doğsa Güneş!..

…..İslamî Edebiyat…Temmuz 2009…Sayı:47  ………………………26.01.1977……… 

“Hemen_imzâlayayım affını!” derken Demirel;

Terörist Eşber’e bak.. affı tenezzül sayıyor!..

………………………………. 25.10.1997………………………………………………………………

Hep kemer sıktırıyor halka hükûmetlerimiz;

Her yıl 3-4 kata çıkmakta gider, Çankaya’da!..

….. 15.11.1997 SABAH’da Necati Doğru: Cumhurbaşkanlığı bütçesi 4 yıldan

beri sürekli olarak yüzde 300, yüzde 400 artmaktadır!  …………………………………

Hak-hukuk kaygısı, zam furyası, me’mur kıyımı..

“İç barış şartları mevcut!” diyebilmiş, Demirel!..

….. 17.11.1997’de RADİKAL: Demirel, “Türkiye’de, iç barış için bütün şartlar

mevcuttur!” diye konuştu.   …………………………………………………………………………  

Sabra dâvetle, bütün halka diyor, Cumbabamız:

“Güvenin hâkime sizler de.. deniz bitmedi ya!..”

…………………………………………….24.11.1997……………………………………………..

Verdi Yılmaz gene bir müjde: Bu kış zor geçecek!..

Bu hitap halkına!.. Zengin, daha zenginleşecek!..

……………………………….Kasım 1997 …………………………………………………….

İşte kasdî sorudan, ayyaşa âit fetvâ :

“Oruç_aç, içkini iç.. sâhura kalk, tut orucu!..”

… 29.12.1997 TV’ler: Biri Diyanetişleri Başkanı’na sordu: “Ramazanın ilk

günü 31.12.1997 günü oruç tutup, gece de yılbaşını kutlayıp içki içse,ertesi

gün oruç tutabilir mi?” Özetle, şu cevabı aldı: Ben, kimseye içki iç demiyorum;

ama içmişse, ertesi gün orucunu tutmak zorundadır.

Ana 60’lı imiş.. “Gàile” konmuşdu adı…

Bâdire”ymiş doğacak yavrusu.. 97’li!..

………………………………………….Mart 1997…………………………………

“-Devlet_emretti dedim, aç-kapa yaptım başımı;

Şimdi ben kendimi çıplak gibi hissetmedeyim!..”

 …Anadolu aydınlanması……..Ekim 1999  sayı:31  İSLÂMÎ EDEBİYAT’dan…..

Bir ziyâfetde demiş “güllâç”a “sütlâç”, sarışın;

Ve “barış kes!” dedi birgün de “ateş kes!” yerine!..

……………………………………………………………………………………………………………..

Niye ihmâl edilir, söyleyeyim, karz-ı hasen?..

Bağış”ın reklâmı vardır, yapılır bir de tören!..

………………………………………….29.06.1985………………………………………………

Sen ki hem mü’mine, hem münkire yâr olmuşsun;

Sendedir nükde-i sevdâ, maraz-ıı reyb-ü nifak!..

 ……”Hak Dîni Kur’an Dili (eski baskı)” Cilt 1, s. 214 ve 228…   

                       ………. 16.1.1978 Bakara Sùresi tefsirinde ………………………………………………………..
 
                     Bir demir leblebi ağzında bu neslin dolaşır;

Takma dişten de beter.. takma dilin lezzeti yok!..

…………………………………………………………………………………………………………..  

            Borca bir dâire aldık ve de me’mùriyyet..

Şimdi geçmekte ömür dâireden dâireye!..

                             1974 Taksitle alınan apartman dairesinden resmî dâireye(SSK dipanserine)  

………………………………..27.03.1975………………………………………………………..

Bir de hürriyyet_için basmalı imsâkıyeler!..

3 asırdır sürüyor vak’a-yı vakvâkıyeler!..

  ………………………………1656 – 1960………………………………………………..  

Bizde kıymet verecek yok meşe, gürgen, kavak’a..

El atarlar niye tohm-ii şecer-ii vakvâk’a?..

………………………………………………………………………………………………………..

Ettiler çarkına devlet babanın bir gecede;

“Verdi fetvâ” diyerek, “Molla Sıdık Sâmi bize!..”

………………………………….17.03.1971………………………………………………..

Seni, bir nebze yakınsın diye meskût geçtik;

Korkma; züldür bize, biz hakk-ı sükût istemeyiz!..

…………………………………….26.02.1978………………………………………………………  

“Çâre ormanda.. ağaç dik!” dedi Orman Bakanı;

El atarlar gene tohm-ii şecer-ii vakvâk’a!..

……………………………..21.05.1978………………………………………..

Zorbalardan  sığınırdık polisin şefkatine;

Kaçalım şimdi hemen, çarpmayalım dikkatine!..

…………………………………..18.06.1985…………………………………………………

Ey çocuk; pek yaramazsın.. sana azdır falaka;

Atma taş meyve zamânıı şecer-ii vakvâka!..

…………………………………….04.10.1985…………………………………………..

Geçti 1 yıl ve mubârek ramazan hoş geldi!..

Çorba içtik.. kadayıf tepsisi bomboş geldi!..

…………………………………….10.05.1986……………………………………………….

Terk edip bozkırı Selçuklu, ulaşmış denize..

Bu aziz toprağı Osmanlı vatan yaptı bize!..

……….Ekim-Kasım-Aralık 1999 sayı 31  İSLÂMÎ EDEBİYAT’dan…..

Bana hiç sorma “akıllım ne demekdir?.. işi ne?..”

Geliyor baksana heyheyleri takmış peşine!..

.………………………………………………………………………………………………………

Tanıtılmıştı “yılın annesi” 94’de;

Şimdi işletmeci olmuş.. denilir: patroniçe!..

…..10.03.2008 10:40 www.habervitrini.com  ..sivil toplum kuruluşları

                            tarafından 1994’de yılın annesi seçilen Fatma Derin, randevuevi

patroniçesi çıktı.    ………………………………………………………………………….  

Güneş’in hükmü geçincee, Ay_asar kandilini;

Uzatırsan koparırlar, Ay’a sarkan dilini!..

……………………………………………………………………………………………………..                 

Sîne-ii millete dönmek gerekirken, sinmek;

Sille-ii millete dâvet çıkarırmış.. gördük!..

…………………………………………………………………………………………………..

Mayın_imhâsını, bilmem, kime vermek lâzım?..

Maşa varken, ateşin altına sokmam elimi!..

……………. 06 Haziran 2009  Org. İlker BAŞBUĞ ………………………………………………………

Yasemin Çongar_araştırdı.. şu söz sâhibini :

367 çıkmazsa kazan kaldırırız!..”

…08.04.2003 TARAF’da Yasemin Çongar: [ Dönemin kuvvet komutanlarından

biri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin meşrebine uygun saymadığı bir siyasetçinin

Çankaya’ya çıkmasını önlemek için Anayasa Mahkemesi’ne görev verdi mi?

Bu göreve, “Olmaz paşam” diye karşı çıkan yargıçlar kimdi? İtiraz edenlerin,

“367 kararını çıkartmazsanız, ordu yönetime el koyacak” diye darbe tehdidiyle

bastırıldığı rivayeti rivayetten mi ibaret.Bu soruların yanıtını bir gün öğreneceğiz]

Bak: “Üst’e isyân eyleynler bir kazan kaldırdılar” diye başlayan beyit (1960)

Darbe isnâdını bilmem niye inkâr etti?..

Korkmayın darbeciler.. sizlere birşey olmaz!..

… 29.03.2007 tarihli, 22 sayılı NOKTA dergisinde Alper Görmüş “Emekli Oramiral

Özden Örnek’in darbe hazırlığını yazmış; Oramiral iftira davası açmıştı; A.Görmüş

beraat etti; Oramiral’e dâvâ açılmadı.  12.04.2008 tarihli gazeteler.. [ RADİKAL’de

haber başlığı: Alper Görmüş’e beraat, ‘ darbe kanıtı ‘na çöp sepeti ] …………………….

Bir Bakandan, güne bir benzetiş_aksetti.. oku :

Erdoğan; Sokrat’ı andırmada.. Baykal; Meletos!..

…Millî Eğştim Bakanı Hüseyin Çelik, 13.04.2008 günü Karaman’da bu benzetmeyi

yaptı. (Meletos; Sokrat’ı dâvâ etmiş ve îdâmını istemişti.)

Türkü, San’at müziğinden geçerek Senfoniye;

Zûlmü tekrarladı konser, yeniden, Bayburt’da!..

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Bayburt konseri : 17.04.2008 …………..

Geçiyor Maliyenin hükmü sivil me’mùra..

Bütçe kànùnu hekim-doktoru yoksul yaptı!..

…26.04.2008 GAZETELER: Türk-İş’de yapılan araştırmaya göre, bu ay

dört kişilik ailenin açlık sınırı 717, yoksulluk sınırı ise 2 bin 335 YTL oldu.

………………………………………………………………………………………………………..

367’nin sâhibi bir mercîden;

Hiç şaşırmam, ne karar çıksa.. berâat, hâriç!..

….. 07.05.2008 gecesi TV Kanal a’daki açık oturumda Prof. Dr. Toktamış Ateş:

Başvavcının iddianamesi siyasal olunca AK Parti’nin cevabı da siyasal olmuş.

367’yi kabul eden Anayasa Mahkemesinden, bu partiyi kapatması beklenebilir.

…………………………………………………………………………………………………………….

Baykal_îkaz ve de tehdîd ederek haykırdı…

367 çıkmazsa çatışma!..”ydı sözü!..

…..30 Nisan 2007 ZAMAN: [ CHP Genel Başkanı Deniz Baykal,

Anayasa Mahkemesine baskı gibi açıklama yaptı. (…) Anayasa

Mahkemesi 367’ye gerek yok derse ülke çatışmaya sürüklenir.

diyerek tuhaf bir söz dile getirdi. ]

İşçi-memùru ayırmaz, “çalışan!..” derken_İLO;

Seyreder; Mâliye memùru ezerken, İMF!..

……………………………………………………………………………………………………….  

Etti Peygamberi tahkir.. çıkarıp maskesini..

“Lâikim!”derse inanmam.. ateist Önder Sav!..

… 19.05.2008 VAKİT sayfa 1’de haber başlığı: CHP’li Sav içimizdeki

Danimarkalı   …. Elmadağ Belediye Başkanı’nı ziyareti sırasında yanına

gelen partili  Mustafa Ünalın hacca gitme arzusu ile ilgili sözlerine alaycı

bir üslupla, “Boş ver, Araplara para kaptırma” diyr karşılık veren Sav’ın;

Ünal’ın “80’e geldim. Bir ayağım çukurda…” şeklindeki sözlerine ise aşağılayıcı

bir ifade ile “Bakarsın orada Muhammed bırakmaz seni, buraya göndermez

onun için sen yine şey yapma” cevabını vermesine…  Bak: Denmrktedir……  

İktidâr ortağı olmak dileyor cübbeliler..

Döndü oryantale cumhùriyetin versiyonu!..

….. (1) TARAF 22.05.2008’de Ahmet Altan’ın yazı başlığı: Cübbeli darbe

(2) STAR 24.05.2008’de Mustafa Erdoğan: [ Önce Yargıtay Başkanlar Kurulu’nun

(…) açıklaması… Türkiye’nin oryantal demokrasisinde hiç de şaşırtıcı değil.. (…)

Yüksek yargıçlarımız açıkça yargının üstünlüğü’nü veya yargının iktidarı

savunmaktadırlar.  ………………………………………………………………………………… 

Savunurmuş.. “Beni mâzur görünüz!” Önder Sav;

Söylemezdim dedi fark etsem_açık mikrofonu!..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Affet_ev-hapsine mahkûm edilen Erbakan’ı;

            Âhir ömründe, şifâ bekler_iken hastalığı…
                            ………………………….. Temmuz 2008 …………………………………………………………
             
              Sinan_Aygün mason_olmuş.. duyarak önce merak!..
              Bir merâsim: Yemin_etmiş, basıp_el Kur’ân‘a!..
                            …. ZAMAN gazetesi… Murite Akman’la röportaj… 29 Mayıs 2011 Pazar ………………
                            ………………………………………………………………………………………………………..
                           Sürpriz yok.. görünen köy kılavuz istemedi..
              Geldi destek sözü Sarkisyan’a Sarkozyan’dan’..
                            ………………………………………………………………..
              Türk’e saldırma.. düşün Sarkozy.. târîhi oku..
              Cezzar_Ahmet Paşa’dan aldı Napolyon, dersi!..
              ……………………………………………………………….     
                    Bir devir.. Eyledi îlân: “Borudur lâv silâhı!..”,
              “Islak_imzâsa kâğıt parçası!..” İlker Başbuğ!..
                          ……  29 Ağustos 2010 ZAMAN’da Mustafa Ünal’ın yazısı..   ……………..
 
     “Türkçe Sözlük” ve de Mehmet DOĞAN’ın tenkîdi:
    Abanozlaştırıverdiklerimizden misiniz?..
….. 26 EKİM 2011 AKİT gazetesi s.2!de, D.Mehmet DOĞAN’ın: Abanozlaştırıverdiklerimizden misiniz? başlıklı köşe-yazısından: [ Türkçe fiil bakımından zengin bi dil. Sözlükte fiilleri bu şekilleriyle alınca, nasıl bir şişkinlik sağlanabileceğini varın hesap edin. Bu “sözlüğümüzde şu kadar madde başı kelime var” diyebilmek için yapılan bir icad mı? Eğer bu bir icadsa ihtira beratını TDK Başkanı alıp evinin duvarına asar her halde!
………………………………………………………………………………………………………………………………  
     Ey aziz!.. Fâhişeler, iblisin_askerleridir;
    Sakın_aldanma.. sokak, çarşı-pazar meşheridir!..
     …………………………………………………………………
    Bir kazâ sonrası çırpınma.. rahat bir nefes_al;
    Aldı tedbîri.. ceset torbası her yerde hazır!..
 
    Kim bilir nerde danışmanların 67’si?..
    Meclis’in Başkanı bulmuş, arayıp 20’sini!..
    … SÖZCÜ 18.01.2012 s.3’den: [ Meclis’in Başkanı Cemil ÇİÇEK; Saygı ÖZTÜRK’e açıklamış:
       “Benim tam 87 danışmanım var. Bunları bulup bir toplantı yapmak, tanımak istedim.
        Ancak 20’sine ulaşabildik. Diğerlerinin nerede olduğu bilinmiyor. ”  ]
 
    Kıza müsbet bir_akıl ver.. korusun kendisini..
    Depremin şiddeti yüksek.. düşer_armut uzağa!..
    ………. 14.02. 2012 Sosyal deprem, Atasözlerimizi bile tahrîb etti        
      Atasözümüz: “Armut uzağa düşmez!” ……………………………………………..
 
     Kovulup çıktı 9 Martta sınırdan dışarı;
    Sultanahmet’deki Ukraynalı çıplak karılar!..
       [ akit 10.03.2012 s.09’dan > Haber başlığı: Ahlâksızlara sınır dışı  08 Mart’da
                  Ayasofya önünde çıplak eylem yapan Femen isimli ahlâksız grup dün sınır dışı edildi.
                  Ukraynalı 4 kişilik grubun yaptığı rezalete ise Ekofer Tekstil’in sahibi DSP Parti Meclisi
                  Üyesi Özcan Sümer’in sponsor olduğu ortaya çıktı. STK’lardan ve ilâhiyatçılardan
                  rezil eyleme tepki yağdı. ]
 
        Rahşan evvelce diyorken gidiyor dîn elden:
    İrticâ tehlikesinden söz-eder şimdi çıkıp!..
      [ akit 07.03.2012 s.11’den> ANKARA  Geçmişte ‘din elden gidiyor’ açıklaması
                yapan Rahşan Ecevit dün CHPliler ile bir araya gelince Kılıçdaroğlu’nun sürekli
                yaptığı gibi çark ederek, “En büyük tehlike irticâ” dedi. ]
 
 
“Kanla, îmanla!” kurulmuştu bizim devletimiz..
“Personel kaybı?” demek çok yakışıksız.. de: “Şehîd!..”
 
“Gayr-ı müslim şehit_olsun?” dese kànùn-i beşer;
Buna elbette lâikler sevinir, bayram_eder!..
           … Bakınız: 24.03.2012 HÜRRİYET ve MİLLİYET …
 
Tandoğan Meydanı.. dâvetlisi çokmuş Grupun;
Dinle Kürdîlihicazkâr ise “meydan faslı” !..
                  .. 27.03.2012 ..
 
Îtiraz hakkını çok görmeyiniz YAŞzede’nin;
Ne imiş ordudan_ihrâca sebeb; bilmelidir!..
….. ZAMAN gazetesi 10 Nisan 2012 Salı s.1’den: [ Başbakanlık’tan
Genelkurmay’a: Ordudan atılma gerekçesi devlet sırrına girmez ]
    
Gör ki; “1000 yıl sürecek!” dendi Şubat 28 ;
Şimdi fâilleri vermekte hesâb Adliyede!..
…………   12.04.2012 Perşembe  ………………………
367 kurtardı aziz milletimi..
Referandumda çıkan oylarımız, korkuttu!..
 
Et değil dee etek_olmuş niye zam şampiyonu?..
Başlamış çünkü etek giğmeğe erkekler de !..
…. SÖZCÜ 03.05.2012 s.8’den: [ Yaz sezonu başladı. İstanbul’da eteğin fiatında yüzde 73.80 artış oldu. ] ……
 
Sorma hiç çevrene.. Milletten_alırsın haberi…
Andırır Rahşanı.. derler: “Habral Kànùnu” !..
… akit 6.05.2012 s.15 (…) bütün bunlara bakınca “büyük adammışsın Haberal” diyorum.(…) biz halk olarak
herşeyi çok yakından takip ediyoruz. Haluk BAKİ ….
 
Belgelenmiş nice tehdidleri var: Yağlı kazık..
Ve “Lüzùmunda silâh kullanurız! Türkeri’den” !..
… akit 14.05.2012 s.11’de Abdurrahman DİLİPAK’ın “Gerekirse silah kullanırız!!” başlıklı köşe-yazısından:
[ “Luzumunda silah kullanırız” sözü Fevzi Türkeri’ye aitmiş. ]
 
Gelecek bunca belâ, her şeye gevşek bakalı..
Bil ki güçsüz tükürük kirletecektir sakalı!..
 
Ne saray şâiriyim ben, ne varoş şarkıcıcı…
İyi bak kendine.. meddah değilim, hicvederim!..
 
Bulamaz böyle kibar, kimseler_İstanbul’da:
Hoşafın bak suyun_içmiş, bırakıp tânesini!..
 
Gazze’nin rızkını kesmekte olan İsrâîl;
“Mâni’-i rızk olanın rızkını Alaaah keser!”
 
Falso sesler duyulur.. şâyet_işitmezse kulak..                 15.12.2012
Gûş-i takdîr ile mümkün, fem-i muhsin.. iyi bil !..
“sin” ile değil, “sat” ile yazılan “muhsin” ! …
 
Yetmez aslà sana dans, caz ve nikâhsız yaşamak;           17.12.2012
Suyu kaldır tuvaletten.. olacaksan Batılı !..
 
 
Gelecek nesli tasavvur:  2071 !! ??                                    17.12.2012
Tuvaletten suyu kaldırması mümkün kuşağın !!..
DURUM: 25 Batı müziği konservatuvarı buna karşılık 2,5(ikibuçuk) Türk musikisi konsevatuarı;
TDK’nun kelime tasfiyeciliği ile telâffuz işâretlerini kullanmaması ; TRT’de  2008’den itibaren Türk san’at müziğinin üçüncüplânda olması, (24 sesli Türk musikisi belediyeler koroları ile çocuk koroları)na yer vermemesi ; Eğitim fakültelerive Güzel sanatlar meslek liseleri ders müfredâtında ecdatdan miras (SOYLU) san’at ve kültüre değil de, Tanzîmâtuzantısı (ÇAKMA) sanat ve kültüre yer verilerek buna göre hocalar tâyîni..  …
NOT: Mubâlâğa, gulüv dâhil olmak üzere pek çok edebî san’atı kullanan bir âhir-zaman arùz şâiri olarak soruyorum :
(Ehl-i kitâb olanlarımız hâriç, ateistlerimiz dâhil) bütün vatandaşlarımızın ECDÂDDAN  KALMA KÜLTÜR Mİ’RÂSI
olarak benimseyip aynen tatbîk ettikleri, İSTİNCÂ’dan başka neyimiz var ???
 
 
Ol da (onlar gibi?).. gir; Avrupa’nın birliğine :
Anla!.. Az geldi lâiklik.. bırak_istincâyı !..
 
 
Sona geldik.. yatacak belki de toplam 1.000 yıl;          19.12.2012
Belli olmakta.. Şubat 28 suçluları !..
 
 
Taşı hastâneye, evden, diyaliz hastasını..                       24.12.2012
Aynı hizmet sunulur olmalı kanserliye de !..
 
 
MUHTEŞEM YÜZYIL“ı anlattı, bakıp târîhe :                      31.12.2012
Hürrem_öğrendi namaz kılmayı, örtüp başını !..
Dizi’nin 79uncu bölümünde târîhî gerçeye saygı ? 
 
 
Vatanın sâhibidir, bekçisidir Türk, Kürt, Lâz..                  31.01.2013
Et ve tırnak gibidirler.. barışır, ayrışamaz!..
 
 
Vatanın hâdimidir Çerkez, Arap, Kürt, Türk, Lâz..
Et ve tırnak gibidirler.. barışır, ayrışamaz!..
 
 
Âzerîler; biliyor düşmanı..  yıl: 92 ;
Yandı Dağlık Karabağ Bölgesi, mâsum Hocalı !..
 
 
Feminist, post-hümanist şöyle diyor, sapkınca :
” – Bana âit bu beden.. istediğim haltı yerim!.. “
 
 
Ağızından çıkanın hükmünü kendin veresin..
Gûş-i takdîr olacak kııı fem-i muhsîn olsun!..   
     
 
 
 
 
 
  
             
 
 
(Visited 27 times, 1 visits today)

İlgiliMakaleler:


RSS 2.0 ile yeni eklenen yorumları takip edebilirsiniz. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.