8. Bölüm 11.01.2013

Son Güncelleme: Cumartesi, Temmuz 22nd, 2017 | Kategori: Mefâilün feilâtün mefâilün feilün(fa’lün)| Etiketler:

.                             Bütün cihâna yayılsın minârelerden_ezân…

               Selâm Edirne, Tokat, Van.. Selânik, Üsküp’e de!..
                              …………………………………………………………………………………………………………….
           Uyup “Gel!” emrine, reddeyle kavmiyetçiliği…
               Ebù Kubeys’e çıkıp seslenin.. deyip: Lebbeyk!..
                  … Hz. İbrâhîm, bir rivâyete göre, Ebù Kubeys dağına çıkarak: “Ey insanlar’
                   Rabbimizin, Beytullàhı tavâf için yaptığı dâvete uyun!” diye seslendi. …..
                     
                              “Silâh satın alamazlar!” diyor neden siyonist?..
               Kayıpsız_öldürebilsin, kolayca Gazzeliyi!..
                               ………………. 08.12.2010 ……………………………………………………………………..  
                           “-Başörtüsüyle giderlerse kızlar_ilkokula;
             Alınsın_âilesinden, karar verip Hâkim!!!..”
                               …..25.10.2010 … TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Prof.Dr.Zafer ÜSKÜL ………
 
                      Çubukçu emri şu: İlköğretim çağında çocuk;
          Alınsın_âileden.. gitmiyorsa tahsîle!..
                        …16.Ocak 2011 Pazar CUMHURİYET: [ Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu,
                   mülki amirler ile Milli Eğitim müdürlerinin ilköğretim çağında okula gönderilmeyen
                   çocukların velileri ikna yoluna gitmesi, ikna edilememesi durumunda Çocuk
                   Koruma Yasası hükümlerinin uygulanmasını istedi. Çocuk Koruma Yasası,
                   çocukların âileden alınarak koruma kapsamına alınmasını da öngören
                   düzenlemeler içeriyor. (….) ]
  
                      Karârı âile versin, baleyse, kız-çocuğa;
          Karârı mahkeme versin, başörtüsüyse konu!..
                               ………………………………………………………………………………………………………
                Unutturuldu yasaklar.. YÜRÜTME mes’uldür!..
                Puan kısıtlama.. kurslar.. başörtüsünde yasak!…
                                 ………………………………………………………………………………………………………..
           Maal’esef bulamazsın bizim hükûmette…
           Nedense yok, bizim_öz mùsıkîmizin bileni!..
                       …. Y.K.BEYATLI; “klasik musiki”, “Türk sanat musikisi” demez de; bu kelime ve
                       sıfatların tahrîf edileceğini düşünerek -ki haklı çıkmış ve “Çağdaş Türk sanat musikisi”..
                       gibi muharref türlere TRT, yönetmelik çıkararak resmiyet vermiştir- “BİZİM ÖZ MÙSIKÎMİZ”,
                       “ESKİ MÙSIKÎMİZ”  der. Evet.. bizim ÖZ MÙSİKÎMİZ, SOYLU MÙSIKÎMİZ 2 mühim özelliği
                       gelecek nesillere taşır: 1) Doğuşta kulağımıza ezân ve annemizin ninnisindeki mùsıkîmizde
                       24 perdeli ezgilerin bütün duygularımızı ifâde edebilmesi 2) SOYLU ŞİİRİMİZ güfteleriyle
                        kelime envanterimizin hayâtiyetini; telâffuzunu, müzikal âhengini taşıması ve koruması…..
                                           
                               Kadın; tesettüre düşmanlık_etti, ömrünce;
               Hüdâ; başörtüsü taktırdı, hastalık vererek!..
                               … VAKİT:15 Nisan 2009 ve AKİT:25 Aralık 2010,S:9 > [ Prof. Türkan.. Hayatını örtü
                        düşmanlığına atadı.. Ömrünün son döneminde başörtü takmaya mecbur kaldı..
                        Allah’ım(C.C.) sen herşeye kadirsin!.. ] ………………………………………………….
                        ……………………………………………………………………………………………………
                        Karârı Asliye vermiş.. aceb ne der Temyîz?..
                Demiş: Yumurta atarsın.. demokratik hakkın!..
                        ….. 27.01.2011 SÖZCÜ s.1’de haber başlığı: Mahkeme karar verdi: Yumurta atmak
                        demokratik hak  Burhan Kuzu’ya yumurta atan 5 gence Ankara 6.Asliye’den beraat
                        ……………………………………………………………………………………………………..   
             Kabûl eder mi acep sözlerim, sayın Paksüt :

“Lâikçi!”dir mütedeyyin zevâta “dinci!” diyen!..

…Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Osman Paksüt, yurt dışına çıkarken

RADİKAL’e: [ (….) bu şüphe yolsuzluk çalışmasını bitirdi şeklinde yansıtan

“dinci” gazetelere tepki gösterdi. ]  haber7.com 17.05.2008

                     Varoş ve sosyete zevk_aldı şaklabanlıktan;
              İlim ve san’ata meylin cezâsı: Açlıktır!..
              ……………………………………………………………………………………………..
                            Sorumlu bence siyâsetçi.. işte İstanbul :
              Magandalar, teröristler, tinerci, kapkaççı!..
              ……………………………………………………………………………………………… 
              Tarafsız_olmalı hâkim ve savcı, hükmünde; 
              Hukùka uymalı Meclis.. hukuk, hukùkiyse!..
              ……………………………………………………………………………
                     Değişmeyen yapı.. devlet; bürokrat, askerdir!..
              Bırak seçilmişi!.. millet; “rejim zararlısı“dır.!..
              …..RADİKAL:Oral ÇALIŞLAR 10.04.2004 [Türkiye devleti bugüne kadar, bu tarz
                            yargı mensuplarının, askerlerin, sivil bürokratların ve sayasetçilerin egemenliğinde
                            yönetildi. Onlar devletti, biz ise güdülmesi, yola getirilmesi, gerektiğinde
                            cezalandırılması gereken zararlılardık.   ……………………………………………………
                            Rezâlet_ortada: “Tâtil köyü”nde yolsuzluk!..
              Emekliler soyulurken Bakanlarım susmuş!..
                             ….. HABERTÜRK Tv. 12 Nisan 2010  16:15 …………………………………………….. 
                           I-  Emeklinin promosyonda hakkı yok!” dediler;
                  Efendiden sayılanlar vekâleten yediler!..
                     …………….. 20 Temmuz 2010 ……………………………………….
                     II-Bulundu çâre.. sayın Başbakan emir verdi;
                   Emeklinin promosyondan_istifâdesine!..
                      …………….. 22 Temmuz 2010 …………………………………….. 
                            Manavgat‘ın suyu ancak yeter turistimize…
              Mısır verir suyu Nil‘den; dilerse İsrâîl!..
              … Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ; “Manavgat suyu projesi”ni
                                durdurduklartnı açıkladı. 03.06.2010  (GAZZE’ye yardım filosuna İsrail baskını…
              Sorup soruşturuyorlar.. deyip de, kim bunlar?..
              Cenâb-ı Hakk’a kuluz biz.. Muhammed_ümmetiyiz!
 
Pazar sabahları.. Aktekke Câmii.. Karaman..
Sabah namâzının ardında ballı süt ve simit!..
……….. AKİT 02.01.2012 s.3 …………………………
Erdal, Aziz Nesin Madımak’dan haber vere;
Başbağlar’ın hesâbını Çiller’den_isteriz!..
 
Eser keşişlemeden.. Bursa’nın Keşiş Dağı var..
Elinde câââm değil, bir Amasya bardağı var!..
                             ……………………………………………………………………………..
               Manevra askıda.. ibtâl eden: Genel Kurmay?..
               Sivil ifâdeye davet sonunda tepki imiş?..
                       ….. TARAF 27.05.2011 s.1 manşet: Vak’a-i Bahriye  manşet altında: Balyoz soroşturmasında
                       dört general, bir albayın daha ifadeye çağırılmasına kızan Genelkurmay, Denizkurdu ve Efes
                       tatbakatlarını iptal etti.  ……………………………………………………………………………………
                      ………………………………………………………………
                      Gönül kırık, 2011’in bir_âdetine :
               Suruç‘da Kürtçe ezan, kürtçe hutbe.. 20 Mayıs..
                08.06.2011 AKİT s.1, Manşet-üstü: Şanlıurfa‘nın BDP’li Suruç
                  Belediyesi’nde 20 Mayıs’tan beri ezan ve hutbenin Kürtçe okunmasına
                  …………………………………………………………………………………..
                  Nasîhat_eyledi pervâne, şöyle, yavrusuna :
               Yanıp da can-vereceksin!.. Donup da ölme sakın!
                               ……………………………………………………………………………………………………………
          Çakalla akbaba, sırtlan; alınca kan kokusu;
          “Arap bahârı”nı döndürmesin hazâna sakın?!..
          …………………. 14.02.2012 ………………………………..
         Cemâl Reşit Rey’e âit Onuncu yıl marşı..
         Bir_intihal mi?.. “Köyün Kâhini”nden_alma mıdır?..
          ….. 13.05.2012 Taraf s.14’de Yıldıray OĞUR’un “Çıktık açık alınla – Jean Jacques Rousseau’dan”
               başlıklı köşe-yazısından: [ 10. Yıl Marşı Jean-Jacques Rousseau’dan. Gençlik Marşı yani Dağ Başını
               Duman Almış‘ın orijinalinin Felix Körling’e ait İsveç’in meşhur bir ormancı şarkısı olan “Tre Trallade Jantor”
               yani “Şakıyan Üç Genç Kız” olduğu biliniyor zaten. Burada dağdan gelen üç genç kızın biraz da erotikçe bir
               hikâyesi anlatılıyor.
               Memleketin tek memleket şarkısı “Bir başkadır benim memleketim”in Mireille Mathieu‘nün Fransızcasını meşhur
               ettiği bir İsrail şarkısı olduğunu Ayten Alpman vefat edince hatırladık. En fenası tabii en sonda. İstiklal Marşı.
               Onun da “Carmen Silva” adında 1700’lerde ortaya çıkmış bir Alman şarkısından fazlasıyla esinlenmiş olduğu
               yolunda ciddi iddialar var. (…..) ]
 
 
               Zafer kazandı.. duâlar kabùl olunca, heman;           25.06.2012
          Muhammed ümmeti MURSÎ’yi kutluyor, candan!..
 
 
          Hanım kırınca: hayır!.. “kör müsün?”se beslemeye… 21.12.2012
          İş öncesinde riâyet gerekli Besmele’ye !..
 
 
          Açık ibâdete yurdumda Akdamar, Sümelâ..           11.01.2013
          Sevindirin Ayasofya’yla Müslümanları da !.. 
  
(Visited 7 times, 1 visits today)

İlgiliMakaleler:

  • İlgili Makale bulunamadı!..


RSS 2.0 ile yeni eklenen yorumları takip edebilirsiniz. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.