6.Bölüm

Son Güncelleme: Cumartesi, Temmuz 22nd, 2017 | Kategori: Mef’ùlü fâilâtü mefâîlü fâilün| Etiketler:  | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Mef,ùlü fâilâtü mefâîlü fâilün  (6)

İblis; sokak görevlisi zenbùra emreder:

Azdır da müslümanları, meyl-ettir_içkiye!..

……………………………………………………………………………………………………………………….

Türk, tıksırınca içmede alkollü içkiyi;

Almansa patlayıncağa-dek sarhoş_olmada!..

….. SÖZCÜ sahifa 1 [ 1 yılda kişibaşına litre tüketim:  Türk: 1.4, Alman: 9.8 ] ……………………

Seçmen verirdi oy, “bize benzer!” deyip, ona;

“Bâdem bıyıklı” olsa, “sinekkaydı Bahçeli”!..

………….. VAKİT  10.12.2010   Sahîfa 15 Behlül Gecü ………………………………………

Türban ve halk hedef.. Avukat YILMAZ’ın sözü:

Özgürlüğün pazarlığı alçakça bir tutum!..

…AKİT gazetesi 26 Ekim 2010 sahîfa:2’den: Özgür-Der Diyarbakır Şube Başkanı

Av. Serdar Bülent Yılmaz, “Bazı yasaklar karşılığında, kimi özgürlüklerin pazarlık konusu

edilmesi en masum ifadeyle alçakça bir tutumdur” dedi  (…) diyen Yılnaz sözlerini şöyle

sürdürdü:”Çocuklarımız devletin kulları değillerdir! (…) ]

……………………………………………………………………………………………………………………..

Cumhùra döndü sırtını, “Cumhùriyet!.” diyor..

Türban yasak, fakat.. “Yaşasın hürriyet!” diyor..

………………………………………………………………………………………………………. 

Sünnî isen başörtüsü, türban yasak sana!..

Almış Lozan’da hakkını.. örtmekte râhibe!..

……………… Lozan Barış Andlaşması Madde: 43 …………………………………..

Türban, kelepçe, gözyaşı,cop; kurs, kesintisiz..

Mîrâsı kaldı millete Bostancıoğlu‘nun!..

…………… Millî Eğitim Bakanı Bostancıoğlu ……………………………………………….. 

Bir türlü bitmiyor ateistin tahakkümü;

Sünnî çekince sîneye, artar hakàreti!..

…………………………………………………………….

İmkânsız_oldu cum’ayı kılmak, oğul-baba;

Sünnîye en büyük eziyet.. hafta tâtili!..

 …………………………………………………………………………………………………………………………..

İslâma, Müslümanlara geçmişdi hizmeti..

Tâhir Büyükkörükçü‘ye İhlâs ve Fâtiha!..

05 Mart 2011 Cumaresi sabaha karşı Konya Meram Eğitim ve Araştırma hastanesinde

vefât etti  ……………………………………………………………………………………………………….      

Yıllarca Kerbelâ’ya misâl oldu, olmada;

Afgan, Iraklı; Gazze, Filistinli müslümân!..

…… 10 Muharrem 1432  16 Aralık 2010 Perşembe …………………..

Sünnîlerin vakıfları.. Devlet, “benim!” diyor!..

Son lokmadır bizim Gurebâmız ki, müslimîn!..

……………. 09 Ekim 2010 ………………………………….

Almış Lozan’da hakkını.. hürdür Hıristiyan..

Dînî nikâhla evlilik_olmuş yasak bize!..

…………………………………………………………………………………………………

“Düşman değil, kaçakçı veyâhut çoban!” dedi;

Seyr etti fâciâyı.. şehîd etti erleri!..

….. Gediktepe/şemdinli saldırısı ………………………………………………

“Türban çözüm karârı”nı elbet geciktirir;

Baykal, Kılıçdaroğlu ve Sav ayrılıkları!..

………………………..16 ‘kim 2010 Ct.  ………………………………………………

Bar bar bağırdılar: Atatürk’ün izindeyiz!..

Uğraştılar: Yok_etmek_için Müslümanlığı!..

………………………………………………………………………………………………..

Ettik kabûl laikliği, olmazsa-olmazı…

73. yıldönümüymüş!.. diyen de var!..

….29 Ekim 2010 AKİT gazetesinde 2 yazı: [ Abdurrahman DİLİPAK’ın “Laik cumhuriyet!”

başlıklı yazısından: Birilerine göre lailkik olmadan cumhuriyet, cumhuriyet olmadan

demokrasi olmazdı. ] , [ Hasan KARAKAYA’nın “Cumhuriyetin kaçıncı yılı?” başlıklı

yazısından: “87.yılı!” yerine İzmir Konak Belediyesi 86., Foça Belediyesi 85.yılı

kutlama tabelalarını ışıklandırdı.]

………………………………………………………………………………………………………………………..

Çağdaş lâikçi!.. Bil ki, yasak geldi kızlara;

Atlanta mektebinde “düşük belli pantakon” !..

….. 21 Şubat 2021 AKİT s.1’den: ABD’nin Atlanta şehrinde Okullar Kurulu,

okullarda kızların “düşük belli pantalon” giymesini yasakladı.

………………………………………………………………………………………………………..

Hizmette etmemişse kusùr, olsun_iktidâr;

Mü’min nüfùsa, Türk dili, Türk mùsıkîsine!..

……………………………………………………………………………………………………………

Câhiller_anlamaz.. “Tasarım dersi” böyledir..

Denmekte porno filmine “mêzùniyet tezi!..”

….. 03 Ocak 2011 BUGÜN s.2’de haber başlığı: Üniversitede porno filmli “bitirme tezi”

Haberden alıntılar: [  Bilgi Üniversitesi‘nde bir tasarım öğrencisi, bitirme tezi olarak

bir porno film çekmek istemiş. …bir kız arkadaşına rica etmiş, o da kırmamış kabul etmiş.

Üniversitenin stüdyosunda aslanlar gibi porno filmi çekmişler. … Pornu film yönetmenliğinden

öğrenci arkadaşımız D almış. … demokrasi …. ifade özgürlüğü ] ………………………………………  

Derler: Güvence altına girmiş özel hayât;

Artık, zinâya mahkeme, hâkim karışmıyor!..

…………………………………………………………………………………………………                                                        

Kantarcıoğlu aldı terâzîyi destine;

Millet sorup durur şunu: A’lâsı, pesti ne?..

… “Bù âlem-i fânîde ne mîr üüü ne gedâyız / A’lâlara a’lâlanırız,

pest ile pestiz!..” Rùhî-i Bağdâdî ….VEZİN: Mef,ùlü mefâîlü mefâîlü feùlün ……

Geçdikçe bizde her sene, câhiller_artıyor!..

Tahsîl eder cehâleti gençler fakültede!..

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ben çok şey_istemem; bana kâfî.. hatırlasın,

Gündüz boyunca karnı doyan serçe kuşlarım!.. 

 …………………………………………………………………………..

Teklîfi geldi bizlere Avvâme hâcenin..

Der kii: Muhammedî küreselleşme”dir, hedef!..

..… Dr.Ebubekir Sifil’in 24 EKİM 2009 tarihli MİLLÎ GAZETE’de çıkan

[ Nassları “anlamak” ] başlıklı yazısından alınmıştır. Dr. E. Sifil

……………………………………………………………………………………

Sünnî subaylar_ordudan_ihrâc edildiler…
Hâinlerin korunduğunun çıktı belgesi!..
….BUGÜN 18.07.2010 Erhan BAŞYURT’un köşeyazısı: [ Bir üstteğmen
bir yarbayı arıyor ve “kendi adamlarım (PKK’lı teröristler) çok zayiat
veriyor, ya koordinatları değiştirin ya da Heron‘u düşürün” diyor.
(…..) Neredeyse 3 yıldır soruşturulmıyor. ]
……………………………………………………………………………………………..
Her hâlü kârda seçmeminiz; oy verir, fakat;
Etmez hayır duâ size me’mùr emeklisi!..
…………………………………………………………………………………………………………………………
Onbin kaleşnikofluyu infâza yollamış;
Olmuş jitemci Türkiye’nin kelle avcısı!..
……. Emekli Albay Arif Doğan‘ın, 17 Ocak 2011 Pazartesi günü, 13ünci Ağır Ceza
Mahkemesi’nin Silivri duruşmasındaki îtiraflarından …………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
Bir farklılık görülmede mutfak tüpünde de :
Askersen_al, 30 lira.. 60: vatandaşa!..
….. AKİT, Okurun sesi.. Muharrem Aygüler – Diyarbakır: [ Bir mutfak tüpünü
askere 30, polise 45, bana yani vatandaşa 60 liraya satan KOÇ grubuna
hakkımı helal etmiyorum. 30 yıl önce (…..)  ] ………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
İstanbul‘un ciğerleri işgàle uğramış..
Gàsıbların cezâsını versin Cenâb-ı Hakk!..
………………………. 1998 …………………………………………………………………………                                                                                              Meşhur mesel.. domuz-gribinden kayıplara:                                      Kırk yıl kıran gider.. eceliii her giren gider!..

……Annemden işitmiştim. Vezin zarùretiyle – her – kelimesini

İlâve ettim…………………………………………………………….

 

Meclis’de bir gürültü.. Recep Tayyip_Erdoğan;

“İmâr olup Güney, Doğu; kan dursun” istiyor!..

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Hak geldi, zâil_olmadı mâni’.. aceb neden?..

“Ben haklıyım!” diyen, güce sâhip değilse.. boş!..

………………………………………………………………………………………………………..

Allàhu zülcelâl edecektir muhâfaza…

İstanbul‘un muhâfızı câmi’lerim benim!..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Yılmaz, Titiz, Talay, Karakaş, Cem, Güner, Günay…

Teslîm edildi çağdaşa Kültür bakanlığı!..

………………. Mes’ut Yılmaz, M.Tınaz Titiz, M. İstemihan Talay, Ercan Karakaş, İsmail Cem,

  Agah Oktay Güner, Ertuğrul Günay … NOKTA dergisi Sayı:14 28.05/03.06.1984 “Okur Mektupları”

sütunundan: [[ Derginizin 10.cu sayısı 44. sayfasındaki “biliyorsunuz ben inşaat mühendisiyim” başlıklı

söyleşide iki cümle dikkatimi çekti. Kültür ve Turizm Bakanı Mükerrem Taşçıoğlu, “… Termal suyundaki

kükürt binayı maili müdam (yıkılması zorunlu) kale sokmuştur.” diyorlar. Eskilerin kullandığı “mail-i

inhidam” hedim, yıkım kelimesinin türevi olan inhidam, yani tamlama ile “yıkılmaya yüz tutmuş” deyimi

vardır. Ancak “Maili müdam” sözcüğünü Kültür Bakanından duyarak öğrenmiş oldum. Ayrıca, sayın

bakanımız”Yapılacak her projede esas müellif sahibi olan Sedat Hakkı Hocaya danışılmasını şart koştum.”

demektedir.Müellif, telif hakkı sahibi.. “Müellif sahibi” demek ise ortaokul öğrencileri için dahi affedilemeyecek

hatadır. (…) Umarım, yanlışlar Kültür Bakanımızdan değil, dizgiden kaynaklanmıştır.  ]] ………………………

 

Güldük “ucùbe yontu“ya “heykel!” diyenlere;

Kızdık şerefli millete “echel!” diyenlere!..

………………………………15.01.2011………………………………………………………………………………

Heykel değil de “yontu” veyâhut “ucùbe“dir;

Sâhip çıkar, “muhâlefet olsun!” diyen zevât!..

………………………… o5 Şubat 2011 …………………………………………………………….

Şeytâna uyma.. nefsine ömrünce hâkim_ol..

Vaktinde kıl namâzı, namâzın kılınmadan!..

……………………………………………………….

Şimdik: Tarafsızız!.. 2001’de der: Evet!..

Bunlar: Oportünist!.. Bu nasıl bir makùledir?..

….20.08.2001 RADİKAL’de Hasan Cemal GÜZEL: [ …TDK’nun “Türkçe Sözlük” isimli eserinde

!oportünizm’ şöylr tarif edilmiş: ‘Güç durumlarda davranışlarını ahlak kuralları veya düzenli bir

düşünceden çok, çıkarlarına uyacak biçimde ayarlamayı amaçlayan tutum. (…) Ben bu makuleyi

yakından tanırım(…)   …………………………………………………………………………………………..Baktım: Besùùs Harbi’ne dönmüş mücâdele;

Her parti, karşısındakinin hasm-ı cânıdır!..

………………………..05.08.1973 Bak: Mîzânül Hak s.108………………….

Akşam namâzı sonrası aç sen de avcunu :

“- Sönsün haramcılarla harâmîlerin mumu!..”

…………………………………………………………………………………………………….

Örter mi hiç bulut Güneş’in ihtişâmını?..

Bir devr-i fetretin de görürsün hitâmını!..

………………………………….18.05.1986………………………………

Bîdâr iken düşünmeyerek, istişâreyi;

Tek çâredir bilip seçeriz, istiâreyi!..

……………………………………………………………………………………….

“Târih ve din benim referansım!” diyor Blair;

Târih ve dîni dikkate almaz bizimkiler!..

…..03.03.2006 İngiltere Başbakanı Tony Blair “Irak konusunda

Tanrı ve tarih tarafından yargılanacağını” söyledi.   ………………………

…Anadolu aydınlanması………………………………………………………………

Darwinci Berkan İsmet’e dön, bak ne söylüyor :

“Allah yarattı  evreni” dersen, masalcısın!..

……. 13.03.2006 RADİKAL …………………………………………………………………….

Derler; düğün yapıp da dolar milyonerleri :

Gitsin fakir duâya ve zengin velîmeye!..

… Hadîs-i şerîf: Velîmelerin en kötüsü, zenginlerin çağırılıp da fakirlerin

ihmâl edildiği düğün yemeğidir.(AKİT 02.11.1997 Yusuf Kerimoğlu…..  

İşler kalınca kâtib-i nâdâna, densize;

Zül-fazl”ı “Solfasol” diye bellettiler bize!..

                          …………Nisan 2002 sayı 37 İSLÂMÎ EDEBİTAT!dan………………….

Üzmekte müslümanları pekçok kısıtlama;

Dikkat çeken şu: Hoşgörü, Yağmur duâsı’na!..

………………………………………………………………………………………………….

“-Memur sivilse zamm-ı maaş yüzde 50’dir,

Askerse yüzde 70 alır..” Erbakan dedi!..

 …………………………………………..1977………………………………………….

 

Bir kimse derse “soytarı!”,  suç saymıyor hukùk;

Arşivdedir Bakan Işılay Saygın’ın sözü!..

…….I.Saygın; Hülya Avşar’a “soytarı” dedi; İst.1.As.H.Mahkemesi hakaret                                                                                                                           saymadı 15.10.1997…

Millî irâde kimde?.. Bu muymuş demokrasi?..

Teslîmiyet sonunda huzur buldu Türkiye!..

…………………………………………20.10.1997…………………………………………..

Mes’ut diyor ki: “Türkiye dünyâ ikincisi!..”

Me’mùr, emekli, işçi esîr enfasyona!..

………. Mes’ut Yılmaz’ın 20.10.1997 TV konuşması…………………………….

Mes’ut; çıkıp da kürsüye, Meclis’de af diler!..

Lâkin; Yaşar Kemal, kafa tutmakta devlete!..

….. Mes’ut Yılmaz; Meclis kürsüsünde, Yaşar Kemal’den af dilemişti. Yaşar

Kemal ise: Eşber Yağmurdereli  hapisden çıkarılmazsa devleti affetmem, dedi.

İzmir Belediye başkanı Burhan Özfatura 30.10.1997 günü TV’de gösterildiği

gibi: “Sen kim oluyorsun da devleti affedeceksin!” diye tepki gösterdi.   

Özdil, demiş: “Bidon kafa Ak Parti seçmeni!..”

Târîhe geçti safsataperdâz olan yazar!..

…..13.08.2007 HÜRRİYET’de Yılmaz Özdil’in “Bidon kafa…” başlıklı

yazısından: [ (…), (…) senin sırtından koltuk sahibi olanlar (…), (…),

a benim bidon kafalım? (…) ]  

                               …………………………………………………………………………………………………

Her lokmasında kaldı yetim hakkı, kör kuruş..

Kul-hakkı’nın cezâsını bir bilse, kahrolur!..

………………………………………………………………………………………………..

İş bekliyordu milleti.. “Tedbirliyim!” deyip;

Kıldırdı 10 küsur sene hazret, salât-ı havf!..

……………………………………29.10.1971……………………………………………

Kıldırma zamm-ı sùre-i Tebbet’le ey imâm;

Ümmüü Cemîl, Ebù Leheb_ahfâdı incinir!?..

……………………………………………………………………………………………….

                   Kurd’un kuzuyla bitti garîb arkadaşlığı;

               Birkaç kemikle postekidir yâdigâr kalan!..

………………………………………………………………………………………………..

 

Katlandılar seçim diye milyarla masrafa;

Derler: Bu kârlı bir yatırımdır.. nemâsı bol!..

……………………………………..Eylül 1994……………………………………………….

Bir festivalde, senfoni icrâsı vâr iken;

“Fırsat budur!” deyip şova çıkmış Çoban Sülü!..

……………………………………….30.03.1997………………………………………..  

Asker; hilâl veyâ haçın_uğrunda harb eder;

Düşmekde lejyonerliği seçmek kitapsıza!..

…………………………………………………………………………………………..

Milletle ordu, ayrılamaz bir bütün gibi;

Asker sivilleşir, sivil_askerleşirse de!..

…………………………………………………………………………………………….  

Bir tek hatâda, kendine, “Sevrî!” demiş velî;

Gördük de tarz-ı bevlini, “Esbî!” dedik sana!..

…………………………………………………………………………………………………..

Elfâz-ı bîedeb.. ne demek “dinciler” lâfı?..

Fazıl Say’ın çoğunluğa bir saygısızlığı!..

.. Bak: 1) Etmekde ORTAÇAĞ diye Fazıl Say iftirâ;  2) Piyanist, besteci

Fazıl Say’a bir bak.. ne demiş?  3) Doğdu İslâmiyet; ışık saçtı;  ……………

Etmekde ORTAÇAĞ diye FAZIL SAY_iftirâ;

Âit değil mi Hazret-i Îsâ da İLKÇAĞ’a?!..

……………………………………………………………………………………………………

Ismarlamış (beyaz Say’a) Kültür Bakanlığı;

Yahyâ Kemâl’i anlatacak bestekâr” imiş!..

.. 09.01.2008 VAKİT’de Abdurrahman Dilipak’ın “Azgın azınlık ya da

elit klan baskısı” başlıklı yazısından: [ Bu adamın yaptığı iş de batı müziği

ile ilgili. O beyaz Türk ya (…) Şimdi Kültür Bakanlığı Yahya Kemal Yılı

dolayısı ile bu adama bir beste siparişi vermiş. Yahya Kemal Yahya Kemal

olalı böyle zulüm görmedi herhalde ]  NOT: Kalın harfler aslında var… …..   

Fâsıkların vebâlini çekmen yerindedir;

Gerçek değil mi onlara söz hakkı verdiğin?..

…………………………………………………………………………………………………

Dökmekde kanlı göz-yaşı, me’mùr-emeklisi;

Yükseldi Arş’a hùn akıtandan şikâyeti!..

….. Mart 2006 Memur maaşına zam yerine “Denge zammı” gibi isimler

taşıyan yan-ödemelerle memur-emeklisi harcanıyor!..  2007/2008’de kezâ..

Memura yapılan yan-ödemeler memmur emeklisi maaşına yansımıyor!..

.Adamın biri “naylon ihrâcât”ı, diğeri “naylon zamm”ı uyguluyor!..  ….

Devlet; naylon zamla memur emeklisinden edindiği kazancı; naylon

ihracatçıya, şâibeli ihale müteahhitlerine aktarıyor

Ey dil!.. Sebeb ne bâd-ı hazânın figànına?..

Hasbahçenin papatyaları”ndan haber mi var?!..

…………………………………………………19.10.1994……………………………………

Abdülhamîd’i geçdi siyâsetde yılları..

Mes’ut’la hem-fikir, Karaoğlan’la kolkola!..

…………………………………………………………………………………………….

“Mescidde saz çalınmalı!” derken hatâ eder;

Şahin Filiz, kenîsede mevlid okutsa ya!..

….Prof.Dr.Şahin Filiz; ADD’nin Zonguldak panelinde (…. adam öldürülüyor

camide de saz niye çalınmasın?) dedi.  GOOGLE……………………………………

 AK-PARTİ’nin hükûmeti milletçe mùteber;

Hükmetti Cindoruk: Koalisyon hükûmeti!..

…23.02.2009 BUGÜN’de Hüsamettin Cindoruk: [ Bugün iktidarda Refahyol var.

Bir yanda Bülent Arınç, Tayyip bey gibi, Abdullah Gül gibi Millî Görüşçüler var;

bir yanda da Köksal Toptan gibi ozamanki pekçol Doğruyolcu var. Bir de üstelik

Ertuğrul Günay, Haluk Özdalga gibi solcular da var. Yani bu iktidar, zaten bir

koalisyon. ] …………………………………………………………………………………………..                 

Millî gelirde artışımız yüzde beşbuçuk…

Me’mùr, emekli sormada: Pay yok mu pastadan?..

……………………………………. Mart 1994……………………………………………  

Zâlim hücùma geçti.. hukuk, hak tanınmadı;

Taşlar yerinden oynadı.. sağlam durur temel!..

……………………………………….16.01.1998……………………………………………. 

Devlet kesin kararlı.. “grev hakkı” vermiyor..

Me’mûra sözde-sendika, sandùka olmaya!..

……………………………………….. 02.02.1998………………………………………………

Hâlâ uzakda “millete aş, iş ve hürriyet”…

Yetmişbeşinci yıldaki “cumhùriyet” budur!..

….. 14.03.1998 HÜRRİYET’de Bekir Coşkun: “ (…) 75inci yılında

Türkiye Cumhuriyeti derin bir buhran içindedir. (…) dedi.  ……………………    

Hasbahçenin de mevsimi geçmiş.. Papatyalar

Solmuş ne çâre.. gül ve karanfil zamânıdır!..

…………………………………………………………………………………………………….

Dikkat gerekli seçmede “cumhùra başkan!”ı;

Sandık gelince meydana; millet hesap sorar!..

………………………………………………………………………………………….

Me’mùr_edildin_emrini îfâya milletin;

Millî ne varsa uymalı millî irâdeye!..                 

……………………………………………………………………………………………

(Visited 22 times, 1 visits today)

İlgiliMakaleler:

  • İlgili Makale bulunamadı!..


RSS 2.0 ile yeni eklenen yorumları takip edebilirsiniz. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.